Nav-skandalen

Dømt for trygdesvindel etter Spania-tur: – Mistet alt jeg eide

VIDEO: Flere titalls trygdemottakere er uriktig dømt til fengsel for å ha tatt trygdeytelser til andre EØS-land, ifølge arbeidsminister Anniken Hauglie (H)

48-åring er en av flere nordmenn som nå håper å få gjenopptatt Nav-sakene der de er blitt uberettiget dømt og i noen tilfeller fengslet.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Høsten 2018 falt dom i saken mot en 48 år gammel mann i Oslo tingrett som sto tiltalt for å begått trygdesvindel mens han oppholdt seg i Spania i flere ulike perioder og for å ha avgitt falsk forklaring. For å slippe fengsel, måtte han gjennomføre 75 timer med samfunnsstraff.

48-åringen forklarer i et intervju med Dagsavisen at han har gått på arbeidsavklaringspenger etter at han pådro seg yrkesskade i militæret og beskriver Spania-oppholdet som noe han fikk anbefalt av legen av hensyn til skadene i knær, rygg og skuldre.

Men så stoppet brått utbetalingene.

– Jeg mista alt jeg eide, og fikk masse inkassokrav på meg. Jeg har ikke sjans til å betale de summene jeg er idømt. Jeg føler meg veldig frustrert , forteller mannen til Dagsavisen.

Får økonomisk hjelp

Mandag denne uken sprakk nyheten om at Nav har feiltolket reglene for å kunne ta med seg trygdeytelser til EU- og EØS-land. Resultatet er at minst 48 mennesker er dømt for trygdesvindel, hvor 36 av dem ble straffet med fengsel. Den lengste dommen er så langt på åtte måneders fengsel.

I tillegg kan 2.400 personer ha fått urettmessige pengekrav mot seg.

Nå håper 48-åringen å få gjenopptatt utbetaling av arbeidsavklaringspengene. Siden utbetalingene ble stanset, har han måttet klare seg gjennom å få økonomisk hjem fra andre.

– Det er bra at denne saken nå kommer opp, fordi det nok er mange som er i min situasjon , sier mannen til Dagsavisen.

– Lett å være etterpåklok

Advokater som har spesialisert seg på Nav-saker, merker nå stor etterspørsel etter Nav-avsløringen.

– Vi opplever stor pågang, og vi forventer enda større pågang utover i uken etter hvert som nyheten blir kjent for flere , sier advokatfullmektig Marie Ruud i advokatfirmaet Molteberg Nilsen AS til ABC Nyheter.

– NAV-direktøren har selv anslått at dette rammer 2400 saker. Om dette tallet stemmer, er det vanskelig å si noe om, men dette er i alle tilfelle en sak som rammer mange mennesker, og gjerne de som allerede er i en vanskelig økonomisk situasjon, mener Ruud.

Før den dømte 48-åringens trygdesak utviklet seg til en straffesak, fikk han bistand fra advokat Jacob Ringsrød. Ringsrød bekrefter at hans tidligere klient har fått store økonomiske konsekvenser som følge av den feilaktige tiltalen og straffen.

– Det er lett å være etterpåklok, men hverken EU-direktivet eller avgjørelsen fra Trygderetten var det spesielt lett å se at overprøvde det Nav har lagt til grunn som lovverket. Man forventer jo at myndigheten har kontroll på de helt grunnleggende lovene, sier advokaten til Dagsavisen.

Tidslinje for Nav-skandalen:

* 2012: EUs nye trygderegler (trygdeforordning) blir en del av norsk trygderett. Artikkel 21 sier at de som mottar sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger kan motta ytelsene selv om de oppholder seg midlertidig i et annet europeisk land. Nav holder fast på en streng regelforståelse om at mottakerne som hovedregel må oppholde seg i Norge for å få ytelsene.

* Juni 2017 til mars 2018: Trygderetten avsier flere dommer i klagesaker, der det slås fast at Nav praktiserer reglene feil. Sakene blir sendt tilbake til Nav. Nav endrer ikke praksis.

* Desember 2018: Trygderetten varsler Nav klageinstans om at den ville be EFTA-domstolen avgi en rådgivende uttalelse om tre pågående saker som gjelder artikkel 21.

* 20. desember 2018: Nav varsler Arbeids- og sosialdepartementet om saken.

* Januar 2019: Arbeids- og sosialdepartementet slår fast at Nav ikke kan stanse ytelsene fordi mottakeren midlertidig oppholder seg i et annet europeisk land.

* Mars 2019: Departementet sier seg enig i at praksisen må endres for saker framover i tid. På et tidspunkt etter dette beslutter Nav å vurdere praksis for alle midlertidige opphold i et annet europeisk land og gjennomgå tidligere saker.

* Oktober 2019: Riksadvokaten, som har ansvaret for påtalemyndigheten, varsles om feilen. Soningen blir avblåst for én person som var på vei til å sone en dom for trygdesvindel. Etterlysningen av tre personer trekkes tilbake.

* 28. oktober: Nav-direktør Sigrun Vågeng, arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) og riksadvokat Tor-Aksel Busch innkaller til pressekonferanse om saken. Det blir kjent at minst 48 mennesker er dømt for trygdesvindel på feil grunnlag. 36 av dem ble dømt til fengsel, og den lengste dommen er på åtte måneders fengsel. 2.400 personer kan ha fått urettmessige pengekrav mot seg.

Kilder: Brev fra Nav og Trygderetten

Fakta om straffesakene i NAV-skandalen

Minst 48 personer er dømt for trygdesvindel på feil grunnlag, ifølge Riksadvokaten. 36 av dem er dømt til fengsel, og den lengste dommen er på åtte måneder. Her er en oversikt over hvor sakene er blitt behandlet:

Asker og Bærum tingrett: 3 saker

Bergen tingrett: 6 saker

Drammen tingrett: 3 saker

Follo tingrett: 1 sak

Fredrikstad tingrett: 1 sak

Halden tingrett: 1 sak

Jæren tingrett: 2 saker

Kongsberg og Eiker tingrett: 1 saker

Kristiansand tingrett: 4 saker

Larvik tingrett: 1 sak

Nedre Telemark tingrett: 2 saker

Nord-Troms tingrett: 3 saker

Oslo tingrett: 9 saker

Rana tingrett: 1 sak

Salten tingrett: 1 sak

Sandefjord tingrett: 1 sak

Sunnmøre tingrett: 1 sak

Trondenes tingrett: 2 saker

Tønsberg tingrett: 3 saker

Øvre Romerike tingrett: 1 sak

Totalt: 47 saker. (Riksadvokaten har så langt blitt varslet om 48 uriktige dommer totalt).

I en av sakene er straffeutmålingen også behandlet av Høyesterett, mens en av sakene er ankebehandlet i Agder lagmannsrett.

(Kilde: Domstolsadministrasjonen)

Personvernpolicy