Nav og Nav-ansatte på kollisjonskurs om AAP

– Nei, AAP-mottakere får ikke bedre oppfølging i dag

Marit S. Isaksen i Fellesorganisasjonen mener Nav-veilederne fortsatt har altfor mange de skal følge opp og at det ikke er dekning for å si at oppfølgingen av AAP-mottakere er blitt bedre.
Marit S. Isaksen i Fellesorganisasjonen mener Nav-veilederne fortsatt har altfor mange de skal følge opp og at det ikke er dekning for å si at oppfølgingen av AAP-mottakere er blitt bedre. Foto: Mina Ræge / Dagsavisen

Får AAP-mottakere bedre oppfølging etter at regjeringen strammet inn regelverket? Ja, mener Nav. Nei, mener Fellesorganisasjonen (FO), som representerer flere tusen Nav-ansatte.

– Nei, jeg vil ikke si at oppfølgingen av AAP-mottakere er blitt bedre. Stemningen blant de ansatte som jobber med dette på lokalkontorene, tilsier ikke det, sier Marit S. Isaksen.

Hun sitter i forbundsledelsen til Fellesorganisasjonen (FO), som representerer rundt 3.000 Nav-ansatte.

Regjeringen hevder at de som går på arbeidsavklaringspenger (AAP) får bedre og tettere oppfølging etter at AAP-regelverket ble strammet inn. Dagsavisen har forsøkt å få dokumentasjon på om det er tilfellet eller ikke, men Arbeids- og sosialdepartementet kunne ikke vise til statistikk for å underbygge påstanden.

Les også: Hardt ut mot AAP-innstrammingen: – Vi snakker om fortvilte og desperate mennesker

Målet til regjeringen

Da det nye AAP-regelverket ble innført 1. januar 2018 var det et uttalt mål fra regjeringen at de som går på ytelsen skulle få bedre og raskere oppfølging. Anniken Hauglie (H), arbeids- og sosialminister, var klar på at oppfølgingen av AAP-mottakere hadde vært for dårlig gjennom mange år, og hun viste til at kun en av fem kommer seg tilbake i full jobb etter å ha gått på AAP. Med regelendringene skulle det legges opp til «raskere og mer individtilpasset bistand». Ifølge Hauglie var det også et mål at det skulle bli færre AAP-mottakere totalt.

Det siste har regjeringen lykkes med. Etter innstrammingen har det blitt mange tusen færre som mottar folketrygdytelsen. Syke mennesker som verken er avklart mot arbeid eller trygd, har mistet hele sin inntekt, og mange av dem har endt på sosialhjelp. Det skyldes i all hovedsak at reglene for å få forlengelse ut over ordinær periode har blitt mye strengere. I sak etter sak har det kommet fram at AAP-mottakere knapt har blitt fulgt opp av Nav i årene de har mottatt ytelsen. Men manglende oppfølging fra Nav fører ikke til forlengelse av AAP-perioden selv om man ikke er ferdig avklart når perioden utløper og per definisjon fortsatt har nedsatt arbeidsevne.

En rekke trygdeadvokater har påpekt at dette er svært urimelig. Opposisjonen har også reagert kraftig og krevd at innstrammingen reverseres.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Hva mener Nav?

Dagsavisen har kontaktet Nav for å få svar på om AAP-mottakere faktisk blir bedre fulgt opp etter at innstrammingen trådte i kraft.

– Ja, jeg mener vi kan si det. Det er mitt klare inntrykk når jeg ser på tall og resultater. De med nedsatt arbeidsevne blir høyest prioritert når det gjelder bruken av oppfølgingsressurser og tiltak. Jeg vil også si at vi har forsterket og forbedret oppfølgingsarbeidet rent kvalitativt, sier Kjell Hugvik, arbeids- og tjenestedirektør i Nav.

– Hva slags resultater er det du viser til?

– Ressurssituasjonen på Nav-kontorene har blitt bedre, og det har blitt enklere for brukere å komme i kontakt med veilederen sin. Andelen AAP-mottakere som har vært i dialog med sin Nav-veileder i løpet av siste måned, har økt fra 2018 til 2019.

Les også: Folk sendes fra AAP til uføretrygd

Nav-direktøren viser her til at fire av ti AAP-mottakere har hatt en samtale med sin veileder i løpet av de siste 30 dagene i 2019. I fjor var det tre av ti som hadde hatt det. En samtale trenger ikke være et fysisk møte – telefonkontakt eller digital dialog registreres også som samtale.

Hugvik viser også til innføringen av en digital aktivitetsplan når han snakker om bedre oppfølging.

– Ved å digitalisere og videreutvikle våre selvbetjeningsløsninger, har vi frigjort ressurser til tettere oppfølging. Dette gjør at kartleggingen av den enkeltes behov og oppfølgingen kan settes i gang raskere. I tillegg har det blitt enklere å holde kontakt med veileder digitalt. For å bedre den enkeltes mulighet til å komme seg i arbeid eller aktivitet, jobber vi for å øke samhandlingen med helsesektoren, utdanningssektoren og arbeidsgivere, sier Hugvik.

Les også: NHO: – Regjeringen må rydde opp og løse AAP-krisen

– Ikke bedre

Isaksen i Fellesorganisasjonen er enig i at det er blitt enklere for AAP-mottakere å ta kontakt med sine veiledere gjennom den digitale aktivitetsplanen, men hun kan ikke se at det har ført til at kvaliteten på oppfølgingen er blitt bedre.

– Det er riktig at flere av brukermøtene loses over på digitale flater, men det er ikke slik at kvaliteten på oppfølgingen er blitt bedre av den grunn. Vi mener bedre oppfølging krever flere fysiske møter, sier hun og legger til:

– I dag er minimumskravet at det skal være kontakt mellom bruker og veileder to ganger i året. Det kan krysses av for kontakt selv om den har vært elektronisk. Vi mener dette er altfor lite. Det er fortvilende for brukeren at man ikke oppnår bedre relasjonell kontakt.

Isaksen har tidligere sagt klart ifra om at Nav-veilederne har altfor mange de skal følge opp.

– Når det blir bestemt at en Nav-veileder skal følge opp 100 personer, så skyldes ikke det at man har gjort en vurdering av hva AAP-mottakeren trenger av oppfølging. Det skjer utelukkende ut fra ressurssituasjonen, sier Isaksen.

Hugvik i Nav innrømmer at det har vært et problem at Nav-veiledere har hatt for mange å følge opp.

– Vi legger ikke skjul på at vår oppfølging ikke har vært god nok. Vi har sett at hver veileder har hatt for mange å følge opp, da er det vanskelig å få en kvalitetsmessig god oppfølging. Nå har vi klart å gå fra et høyt tall til et lavere tall når det gjelder hvor mange den enkelte skal følge opp. Det har derfor vært en positiv utvikling, men vi har fortsatt en vei å gå.

Les også: Nav-ansatte fortviler etter AAP-endringen

Har ikke statistikk

Men Nav har ikke statistikk som viser hvor høyt tallet har vært eller hvor lavt det er nå.

På spørsmål om Nav har satt noe tak på hvor mange en veileder skal følge opp, svarer Hugvik:

– Vi skal ha færre per veileder, men man kan ikke bare telle opp antallet AAP-mottakere en veileder skal følge opp, fordi det vil variere fra person til person hvor mye oppfølging den enkelte trenger.

– Har dere satt noen mål på hvor ofte en AAP-mottaker skal møte sin veileder?

– Dette er personer med ulike utfordringer, og det blir feil å ha ett fast løp for oppfølgingen. Det må være den enkeltes behov som avgjør hvor mange møter som er nødvendig eller ønskelig.

Nav har heller ikke statistikk som viser hvor lenge en person som er i et AAP-løp må vente på å komme i et arbeidsrettet tiltak når vedkommende er klar for det. Hugvik forklarer det slik:

– Det er svært vanskelig å lage god statistikk på dette området. Mange AAP-mottakere vil være i behandling eller for syke til å delta i tiltak. Tida det tar fra man starter på AAP og fram til man begynner i arbeidsrettet tiltak, vil derfor ikke gi et riktig bilde av hvor lenge en person må vente. I våre systemer er det ingen registrering som heter «klar for arbeidsrettet tiltak». Det er derfor heller ikke mulig å produsere statistikk som viser hvor lang tid det tar fra en person er klar til å starte i tiltak, til personen starter i et tiltak.

Les også: AAP-opprør fra Ap-ordførere

Evaluering til høsten

– Er det behov for flere tiltaksplasser?

– Vi har full kapasitetsutnyttelse på tiltak, men det er en vurdering myndighetene må gjøre. Sysselsettingsutvalget peker på at både Sverige og Danmark bruker langt mer ressurser på tiltak enn Norge og at det kan være en av årsakene til at de gjør det bedre. Selv om vi gjerne skulle ønsket mer ressurser, må vi forholde oss til den rammen vi har.

– Er det flere som kommer seg i arbeid etter AAP-innstrammingen?

– Det har ennå ikke gått to år siden endringen skjedde. Når vi skal se på overgangen til arbeid, kan vi ikke konkludere alt nå. Men vi ser en tendens som kan tyde på at flere kommer i jobb.

– Men per nå kan dere altså ikke si at flere kommer i arbeid?

– Nei, men det kommer evalueringer til høsten som kan gi noen svar.

Den siste statistikken viser at andelen som er i arbeid, og ikke mottar noen form for stønad seks måneder etter AAP-slutt, har sunket fra 23 prosent til 19 prosent. Statistikken viser også at andelen som har gått over på uføretrygd har økt.

Les også: Hauglie benektet AAP-innstramming før lovendring: – Det skjedde, sier Nav-ansvarlig

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
12:39 Ordføreropprør mot Siv Jensens skattereform12:35 Ingen nye pågripelser etter skyteepisode i Trondheim12:17 46-åring tiltalt for drapsforsøk på tilfeldig kvinne i Oslo11:48 Therese Johaug utklasset konkurrentene på Lillehammer11:27 – Om noen år er det kun utenlandske banker som kan drive med forbrukslån i Norge10:57 Homoterapi: MDG ber partiene fristille sine folkevalgte10:40 25 demonstranter drept i Bagdad10:35 NSBs navnebytte kan bli billigere10:11 Kilde: USA gjenopptar samtaler med Taliban10:08 Én av tre innrømmer: Tror de har kjørt med promille09:34 Dansk øl-jubel og tårer før Norge-duell: – Vi forbereder oss på slagsmål08:51 Björk: Greta Thunberg kommer til å forandre verden08:36 Reidulf (17) fikk øye på noe rart: Norges ukjente sovjet-drama08:00 Hoppsjefen: – Vi har fått vår Northug og Bjørgen07:09 Evo Morales til Cuba for medisinsk behandling07:01 Indisk kvinne anmeldte menn for voldtekt – døde etter å ha blitt satt fyr på06:25 Mange trafikkuhell på glatte veier på Østlandet06:13 Strømleverandør må ut med 120 milliarder i forlik etter branner i California06:02 Hergeirsson innrømmer feilvurdering, Gigstad Fauske kan bli VM-joker05:55 Flere naust totalskadd i brann i Arna05:53 Samoa hever portforbud etter massevaksinasjon05:50 Dette skjer i dag05:41 Bilbrann i Oslo05:39 Dette skjedde i natt05:08 Pilene peker nedover for Ap05:04 Utålmodig kø-sniker fikk som fortjent04:53 Trump avviser at han vil møte til høringer om riksrett04:42 Dale forsvarer ferjefri E3902:27 Høyesterett i USA stanser regjeringens plan om å gjenoppta føderale dødsdommer02:27 VG: 14 mistenkte i svindel av Telenor-bank i Pakistan01:53 Fotgjenger omkom i trafikkulykke på Randaberg i Rogaland01:29 Polfarerne og hjelperne har møtt hverandre på isen01:09 Ericsson betaler 9 milliarder i bot etter korrupsjonssak00:46 Elon Musk frifunnet for ærekrenkelser mot grottedykker23:53 Lie kjørte inn til karrierebeste i utfor21:40 Trump ber høyesterett nekte Kongressen innsyn i finansopplysninger21:33 Politiet utelukker ikke flere pågripelser etter skyting i Trondheim21:07 Listhaug avskriver staten: – Kan bidra til at folk blir mindre ensomme20:40 Pearson blir Watfords tredje manager denne sesongen20:23 Mann omkom i ulykke på Randaberg i Rogaland20:10 Christiansen tok EM-sølv og satte nordisk rekord20:07 Kilde sikret sesongens første pallplass med strålende løp i USA20:05 Drapsforsøk med sparkesykkel opp for lagmannsretten19:09 Aktor krever femdoblet kausjon for Weinstein19:07 Hvas tok EM-sølv og smadret den nordiske rekorden på 200 meter medley18:57 Lørenskog-saken: Kan ha låst seg inn i huset18:27 Mann omkom i snøscooterulykke i Alta18:19 Forsvarer drapstiltalt nordmann: Tok ikke uprovosert kvelertak på mannen18:09 Greta Thunberg: – De hører oss, men handler ikke15:59 Merkel bøyde hodet for nazistenes ofre15:32 Konkurrentene faller som fluer rundt Johaug15:29 Bosnia vil tømme sterkt kritisert teltleir15:13 Saudiaraber skal ha stått bak skyting på amerikansk militærbase15:13 Tennisspilleren Caroline Wozniacki legger opp14:44 Frp-topp ut mot Carl I. Hagens NRK-tirade14:25 Pasient fikk overført feil blodtype under operasjon14:24 Mann funnet død i Trondheim13:53 VM-smell for Norge mot Nederland13:50 Gasseksplosjon i Iran krevde mange liv13:49 Thorhild Widvey er ny styreleder for Festspillene i Bergen13:43 Sundby: – Tror ikke på et mirakel13:04 Oslo-bussene forsinket hver dag – byrådet skylder på bilene12:32 Chelsea kan handle spillere i januar12:31 Senterpartiet vil ha billigere gang- og sykkelveier12:14 Narkoaksjon med utspring i Norge: 4 tonn hasj beslaglagt12:06 Finansselskaper satser flere tusen milliarder på kull11:50 Turistenes meldinger i sanden setter sinnene i kok11:44 Norsk hopper på vei til Russland etter visumkluss11:38 Solskjær om avisforside: – Det verste jeg har sett11:19 Tre menn mistenkt etter drapet på Wilma (17) i Sverige11:01 Partene i atomavtalen med Iran møtes for å redde stumpene11:00 Mann siktet for medvirkning til drapsforsøk etter skyting i Trondheim10:55 Politiet etterlyser vitne etter Tromsø-tragedien10:09 Ljungberg: – Spillerne så redde ut10:08 Svært glatte veier på Østlandet09:55 Frankrike gjør seg klar for ny dag med streikekaos09:53 Mot verdensrekord i Bergen - snart går hver femte bil på strøm09:29 Greta Thunberg framme i Madrid09:27 Eldre kvinner og innvandrere er overrepresentert blant dem med dårlig råd09:01 Ny rekordoppslutning for Jimmy Åkessons sverigedemokrater08:59 Politiet bevæpner seg i hele Trøndelag etter skyting08:40 Lagerbäck vil ha mer moro med Norge08:15 Fireåringen fra Tromsø døde av drukning07:37 Petter Dass-prisen til Arne Viste07:31 Vegvesenet får samme muligheter som Nye Veier07:24 Kasparov: – Trumps USA er et ekko fra sovjettiden07:24 Høyre-topp får Politi-Bolstad til å se rødt: – Jeg er utrolig sint og forbanna06:53 Zuccarello matchvinner for Wild mot Tampa Bay06:38 Uber melder om 6.000 overgrep på to år i USA06:19 Brrrr, iskald VM-oppladning for Oftedal og håndballjentene06:02 Fire indiske menn siktet for voldtekt, skutt av politiet06:00 Nav må gå gjennom nesten 5.000 saker06:00 Norsk monster-fasit i OL, VM og EM parkerer de andre05:57 Politiet jakter minst en gjerningsperson etter skyting05:50 Dette skjer i dag05:44 Enorme skogbranner omringer Australias største by05:33 Dette skjedde i natt05:05 To på strømmen: Syklet over 300 mil på seks uker05:00 SPD velger ny ledelse: Trøbbel for Merkels storkoalisjon04:23 SAS planlegger nytt selskap – pilotene steiler
Siste nytt
12:39PolitikkOrdføreropprør mot Siv Jensens skattereform12:35NorgeIngen nye pågripelser etter skyteepisode i Trondheim12:17Norge46-åring tiltalt for drapsforsøk på tilfeldig kvinne i Oslo11:48SportTherese Johaug utklasset konkurrentene på Lillehammer11:27Penger– Om noen år er det kun utenlandske banker som kan drive med forbrukslån i Norge10:57PolitikkHomoterapi: MDG ber partiene fristille sine folkevalgte10:40Verden25 demonstranter drept i Bagdad10:35NorgeNSBs navnebytte kan bli billigere10:11VerdenKilde: USA gjenopptar samtaler med Taliban10:08MotorÉn av tre innrømmer: Tror de har kjørt med promille09:34SportDansk øl-jubel og tårer før Norge-duell: – Vi forbereder oss på slagsmål08:51VerdenBjörk: Greta Thunberg kommer til å forandre verden08:36PolitikkReidulf (17) fikk øye på noe rart: Norges ukjente sovjet-drama08:00SportHoppsjefen: – Vi har fått vår Northug og Bjørgen07:09VerdenEvo Morales til Cuba for medisinsk behandling07:01VerdenIndisk kvinne anmeldte menn for voldtekt – døde etter å ha blitt satt fyr på06:25NorgeMange trafikkuhell på glatte veier på Østlandet06:13VerdenStrømleverandør må ut med 120 milliarder i forlik etter branner i California06:02SportHergeirsson innrømmer feilvurdering, Gigstad Fauske kan bli VM-joker05:55NorgeFlere naust totalskadd i brann i Arna05:53VerdenSamoa hever portforbud etter massevaksinasjon05:50NorgeDette skjer i dag05:41NorgeBilbrann i Oslo05:39NorgeDette skjedde i natt05:08NorgePilene peker nedover for Ap05:04VerdenUtålmodig kø-sniker fikk som fortjent04:53VerdenTrump avviser at han vil møte til høringer om riksrett04:42NorgeDale forsvarer ferjefri E3902:27VerdenHøyesterett i USA stanser regjeringens plan om å gjenoppta føderale dødsdommer02:27NorgeVG: 14 mistenkte i svindel av Telenor-bank i Pakistan01:53NorgeFotgjenger omkom i trafikkulykke på Randaberg i Rogaland01:29NorgePolfarerne og hjelperne har møtt hverandre på isen01:09VerdenEricsson betaler 9 milliarder i bot etter korrupsjonssak00:46VerdenElon Musk frifunnet for ærekrenkelser mot grottedykker23:53SportLie kjørte inn til karrierebeste i utfor21:40VerdenTrump ber høyesterett nekte Kongressen innsyn i finansopplysninger21:33NorgePolitiet utelukker ikke flere pågripelser etter skyting i Trondheim21:07PolitikkListhaug avskriver staten: – Kan bidra til at folk blir mindre ensomme20:40SportPearson blir Watfords tredje manager denne sesongen20:23NorgeMann omkom i ulykke på Randaberg i Rogaland20:10SportChristiansen tok EM-sølv og satte nordisk rekord20:07SportKilde sikret sesongens første pallplass med strålende løp i USA20:05NorgeDrapsforsøk med sparkesykkel opp for lagmannsretten19:09VerdenAktor krever femdoblet kausjon for Weinstein19:07SportHvas tok EM-sølv og smadret den nordiske rekorden på 200 meter medley18:57NorgeLørenskog-saken: Kan ha låst seg inn i huset18:27NorgeMann omkom i snøscooterulykke i Alta18:19VerdenForsvarer drapstiltalt nordmann: Tok ikke uprovosert kvelertak på mannen18:09VerdenGreta Thunberg: – De hører oss, men handler ikke15:59VerdenMerkel bøyde hodet for nazistenes ofre15:32SportKonkurrentene faller som fluer rundt Johaug15:29VerdenBosnia vil tømme sterkt kritisert teltleir15:13VerdenSaudiaraber skal ha stått bak skyting på amerikansk militærbase15:13SportTennisspilleren Caroline Wozniacki legger opp14:44PolitikkFrp-topp ut mot Carl I. Hagens NRK-tirade14:25Helse og livsstilPasient fikk overført feil blodtype under operasjon14:24NorgeMann funnet død i Trondheim13:53SportVM-smell for Norge mot Nederland13:50VerdenGasseksplosjon i Iran krevde mange liv13:49KulturThorhild Widvey er ny styreleder for Festspillene i Bergen13:43SportSundby: – Tror ikke på et mirakel13:04NorgeOslo-bussene forsinket hver dag – byrådet skylder på bilene12:32SportChelsea kan handle spillere i januar12:31PolitikkSenterpartiet vil ha billigere gang- og sykkelveier12:14NorgeNarkoaksjon med utspring i Norge: 4 tonn hasj beslaglagt12:06PengerFinansselskaper satser flere tusen milliarder på kull11:50ReiseTuristenes meldinger i sanden setter sinnene i kok11:44SportNorsk hopper på vei til Russland etter visumkluss11:38SportSolskjær om avisforside: – Det verste jeg har sett11:19VerdenTre menn mistenkt etter drapet på Wilma (17) i Sverige11:01VerdenPartene i atomavtalen med Iran møtes for å redde stumpene11:00NorgeMann siktet for medvirkning til drapsforsøk etter skyting i Trondheim10:55NorgePolitiet etterlyser vitne etter Tromsø-tragedien10:09SportLjungberg: – Spillerne så redde ut10:08NorgeSvært glatte veier på Østlandet09:55VerdenFrankrike gjør seg klar for ny dag med streikekaos09:53MotorMot verdensrekord i Bergen - snart går hver femte bil på strøm09:29VerdenGreta Thunberg framme i Madrid09:27PengerEldre kvinner og innvandrere er overrepresentert blant dem med dårlig råd09:01PolitikkNy rekordoppslutning for Jimmy Åkessons sverigedemokrater08:59NorgePolitiet bevæpner seg i hele Trøndelag etter skyting08:40SportLagerbäck vil ha mer moro med Norge08:15NorgeFireåringen fra Tromsø døde av drukning07:37NorgePetter Dass-prisen til Arne Viste07:31NorgeVegvesenet får samme muligheter som Nye Veier07:24VerdenKasparov: – Trumps USA er et ekko fra sovjettiden07:24PolitikkHøyre-topp får Politi-Bolstad til å se rødt: – Jeg er utrolig sint og forbanna06:53SportZuccarello matchvinner for Wild mot Tampa Bay06:38VerdenUber melder om 6.000 overgrep på to år i USA06:19SportBrrrr, iskald VM-oppladning for Oftedal og håndballjentene06:02VerdenFire indiske menn siktet for voldtekt, skutt av politiet06:00NorgeNav må gå gjennom nesten 5.000 saker06:00SportNorsk monster-fasit i OL, VM og EM parkerer de andre05:57NorgePolitiet jakter minst en gjerningsperson etter skyting05:50NorgeDette skjer i dag05:44VerdenEnorme skogbranner omringer Australias største by05:33NorgeDette skjedde i natt05:05NorgeTo på strømmen: Syklet over 300 mil på seks uker05:00PolitikkSPD velger ny ledelse: Trøbbel for Merkels storkoalisjon04:23PengerSAS planlegger nytt selskap – pilotene steiler
Populært