Bør du stille som kausjonist?

Foto: Nordea

Å stille som kausjonist kan være en god løsning for mange. Det er likevel noen ting du bør tenke over før du hjelper barna med å sikre boligdrømmen.


Denne saken er betalt av Nordea.

Stigende boligpriser og strenge krav til egenkapital gjør at mange søker hjelp fra foreldre eller besteforeldre til å komme inn i boligmarkedet. En undersøkelse gjennomført av Finans Norge i 2017 viser at antallet under 40 år som sier de har fått økonomisk hjelp til boligkjøp, har økt fra 29 til 37 prosent fra 2015.

- Kausjon, eller realkausjon, er en tilleggsikkerhet for andres lån, som for eksempel barnas boliglån, sier forbrukerøkonom Derya Incedursun.

Dette må du tenke på

Skal du stille som realkausjonist er det imidlertid viktig at du er klar over hva det innebærer og hvilke konsekvenser det kan få for din egen økonomi. Har du først inngått en kausjonsavtale i banken, så kan du ikke trekke deg.

Forbrukerøkonom Derya Incedursun sier det er flere ting du bør tenke over dersom du skal være realkausjonist. Foto: Nordea
Forbrukerøkonom Derya Incedursun sier det er flere ting du bør tenke over dersom du skal være realkausjonist. Foto: Nordea

- Du bør derfor tenke deg godt om før du sier ja til å være realkausjonist for barnets låneengasjement, råder forbrukerøkonomen.

Dersom barnet ikke betaler tilbake hele eller deler av lånet sitt, så vil banken kreve betaling av deg.

- Som oftest vil banken kreve sikkerhet for lånet ved å etablere pant i den boligen barnet kjøper. Det vil også gi en sikkerhet for deg som realkausjonist, men her kan et boligprisfall redusere sikkerheten, sier Incedursun.

Sikre finansieringen med barna – søk om finanseringsbevis

Dine rettigheter som kausjonist

Har du i det hele tatt noen rettigheter som realkausjonist? Ja, sier Derya Incedursun.

- Før inngåelse av kausjonsavtalen har du krav på opplysninger om blant annet risikoen som knytter seg til kausjonsansvaret, hvilke lån kausjonen gjelder og for hvilket tidsrom, hvor mye banken kan kreve av deg og om du skal ha ansvar for renter og avdrag dersom barnet misligholder lånet.

Under kausjonsforholdet skal også banken gi deg beskjed om endrede forhold.

- Du skal få beskjed dersom barnet ditt har misligholdt sitt lån i to måneder, har avtalt med banken om betalingsutsettelse og om det åpnes for gjeldsforhandling, sier Incedursun og understreker:

- Du vil alltid ha rett til å kreve tilbake det du har betalt for fra barnet ditt.

Kausjon eller realkausjon - dette er forskjellen

  1. Kausjon stilles ofte som tilleggssikkerhet for lån der det er høy belåning i forhold til verdi på boligen. En kausjonist er en som garanterer for at du kan betale tilbake hele eller deler av lånet ditt. Hvis du ikke klarer å betjene lånet ditt, er det kausjonisten som overtar dine forpliktelser i henhold til egen avtale med banken. Kausjon blir nesten ikke brukt lenger, det mange mener når de bruker ordet kausjon er faktisk realkausjon.
  2. Har du for lite egenkapital til å kjøpe den boligen du ønsker, så kan en realkausjonist stille opp for deg med tilleggssikkerhet for lånet ditt. Banken krever da at realkausjonisten stiller noe konkret av betydelig verdi som sikkerhet for lånet du får. Som oftest er dette gjennom pant i fast eiendom, som for eksempel bolig, hytte osv. En realkausjonist garanterer for at du kan betale tilbake den delen av lånet ditt som han/hun har stilt sikkerhet for.

Kilde: www.nordea.no

Ha en tydelig avtale

Reglene for bruk av realkausjonist kan variere fra bank til bank. Banken kan kreve at du kausjonerer for deler eller hele lånet. Stiller du som realkausjonist, er det ifølge forbrukerøkonomen noen punkter du bør forhandle med banken på.

- Kausjonsavtalens varighet og hvor stort kausjonskravet skal være er to viktige punkter. Du bør også ha et maksbeløp som banken kan søke dekning i pantet for, og du bør fritas for ditt kausjonsansvar når boliglånet er nedbetalt til et bestemt nivå, sier Incedursun.

Priseksempel: Eff. rente 2,96% pa, kr 2 mill. o/25 år. Tot. kr 2 820 681

Søk om boliglån


Redaksjonen i ABC Nyheter har ikke vært involvert i produksjonen av dette innholdet. Se våre retningslinjer for annonsørinnhold.