Norges Bank hever renten – varsler nytt hopp før nyttår

Se video fra Norges Banks presentasjon.

Norges Bank hever styringsrenten med 0,25 prosentpoeng, fra 1 til 1,25 prosent. Sentralbanksjef Øystein Olsen antyder en ny økning i løpet av året.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

– Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli satt videre opp i løpet av året, sier Olsen i en pressemelding.

Rentehoppet betyr at sentralbanken har satt opp styringsrenten tre ganger siden september i fjor. Styringsrenten har nå nådd sitt høyeste nivå på fire år.

– Det er god vekst i norsk økonomi, og kapasitetsutnyttingen anslås å være noe over et normalt nivå. Den underliggende prisveksten er litt høyere enn inflasjonsmålet, skriver Norges Bank i sin begrunnelse.

– Samtidig bidrar handelskonfliktene til betydelig usikkerhet om utviklingen internasjonalt. Usikkerhet om virkningene av pengepolitikken taler for å gå varsomt fram i rentesettingen. Samlet sett tilsier utsiktene og risikobildet at styringsrenten økes noe videre, heter det videre.

Usikkerhet

Renteoppgangen her til lands har vært ventet, ettersom norsk økonomi for lengst har hentet seg inn igjen etter oljenedturen. Veksten er god, arbeidsledigheten lav, kapasitetsutnyttelsen over normalen og prisveksten noe høy.

Norges Bank peker videre på at oppgangen i norsk økonomi synes å bli litt sterkere det neste året enn tidligere anslått.

– På den annen side er det utsikter til svakere vekst og lavere renter ute, heter det.

USAs sentralbank, Federal Reserve, lot onsdag renten ligge uendret, men fastslo samtidig at usikkerheten øker, noe som kan tyde på framtidige rentekutt.

Forventet renteøkning: – Unngåelig at det får negativ effekt

Raskere oppgang

Den norske sentralbanken antydet torsdag at renten kan bli satt opp noe hurtigere enn tidligere varslet.

– Prognosen for styringsrenten indikerer en litt raskere renteoppgang det neste året enn anslått i forrige rapport, men rentebanen er lite endret lenger fram, skriver banken.

– Med en renteutvikling i tråd med prognosen anslås prisveksten å holde seg nær inflasjonsmålet på 2 prosent i årene fremover, samtidig som arbeidsledigheten holder seg lav. Skulle de økonomiske utsiktene endre seg, vil også prognosen for styringsrenten justeres, heter det.

Fram til september i fjor hadde renten ligget på 0,5 prosent siden mars 2016.

Personvernpolicy