Meny

Revidert nasjonalbudsjett 2019: Dette vil få betydning for lommeboken din

Video: Finansminister Siv Jensen la fram Solberg-regjeringen revidert nasjonalbudsjett for 2019 tirsdag.

I dag presenterte Solberg-regjeringen revidert nasjonalbudsjett for 2019, og her kan du lese om de viktigste endringene som får betydning for din privatøkonomi.

Det går godt i norsk økonomi, ifølge regjeringen.

Dette begrunnes med at flere kommer i jobb, og veksten er høy. Investeringsviljen i fastlandsbedriftene har ikke vært sterkere på ti år.

Den positive utviklingen ser dessuten ut til å fortsette fremover.

I revidert budsjett 2019 viderefører regjeringen en økonomisk politikk som legger til rette for fortsatt omstilling, nyskaping og vekst i norsk økonomi, heter det i en pressemelding.

Revidert budsjett er i hovedsak en oppdatering av statsbudsjettet for 2019, men på noen områder er det likevel gjort endringer.

Les også: Dette skjer om alle bomstasjonene i Norge blir fjernet med oljepenger

Merverdiavgiftsfritak for elektroniske tidsskrifter og bøker

For regjeringen foreslår blant annet å innføre fritak for merverdiavgift for elektroniske tidsskrifter og bøker fra 1. juli 2019.

– Fritakene vil sikre lik behandling av trykte og elektroniske tidsskrifter og bøker, og er i takt med den digitale utviklingen i samfunnet, sier finansminister Siv Jensen (FrP).

Dagens regler innebærer at trykte tidsskrifter og bøker kan publiseres med fritak for merverdiavgift, mens elektroniske tidsskrifter og bøker ilegges merverdiavgift på 25 prosent.

– Det er uheldig med ulik avgiftsbehandling av varer og tjenester med samme innhold og bruksområde. Vi foreslår derfor å innføre merverdiavgiftsfritak for elektroniske tidsskrifter og bøker, sier Jensen.

Dersom forslaget blir vedtatt, vil også strømming og nedlasting av lydbøker omfattes av fritaket.

Les også: Vil innføre enklere regler for arbeid på bolig

Redusert engangsavgift for motorsykler

Regjeringen foreslår dessuten å redusere engangsavgiften for motorsykler som blir registrert fra og med 1. juli 2019.

Engangsavgift betales ved første gangs registrering av motorsykler, og størrelsen på den avhenger av CO2-utslipp og slagvolum.

Forslaget innebærer at engangsavgiften for motorsykler blir redusert gjennom en kombinasjon av økt innslagspunkt i slagvolumkomponenten og reduserte satser.

Alle satser reduseres med fire prosent.

Videre heves det laveste innslagspunktet i slagvolumkomponenten fra 125 cm3 til 225 cm3. Innslagspunktet på 900 cm3 endres ikke.

I gjennomsnitt blir engangsavgiften redusert med om lag 10 prosent.

Les også: Fra 1. juni endrer Enova i støttetilbudet til privathusholdninger

Engangsavgiften fjernes for kjøretøy over 20 år

Regjeringen foreslår også at engangsavgiften for kjøretøy over 20 år fjernes.

Det er i dag engangsavgift på de fleste typer kjøretøy under 30 år, med unntak av tunge lastebiler og busser.

Bruktimporterte kjøretøy får et prosentvis fradrag i avgiften basert på kjøretøyets alder.

– Nå foreslår regjeringen å fjerne engangsavgift for alle kjøretøy over 20 år. Det betyr at biler og motorsykler over 20 år fremover kan importeres uten å betale engangsavgift ut over vrakpantavgiften. Forslaget gjelder ikke kun for biler, men også alle andre kjøretøy som omfattes av engangsavgiften, sier finansministeren.

Vrakpantavgiften videreføres uendret som i dag.

Endringen vil gjelde fra 1. juli 2019 for kjøretøy som oppnår 20 års registreringstid i 2019.

Les også: Du kan spare 2500 kroner på å bruke riktig betalingskort i utlandet

Redusert alkoholavgift for sider og lignende fra små bryggeri

Regjeringen foreslår videre redusert alkoholavgift for sider og lignende alkoholvarer fra små bryggeri.

– Ut i fra hensynet til lik behandling er det rimelig at også lignende drikke som øl omfattes av den reduserte avgiften, sier finansminister Siv Jensen.

For øl produsert av små bryggerier er det i dag redusert alkoholavgift. Dette gjelder øl over 3,7 til og med 4,7 volumprosent alkohol.

– Forslaget vil stimulere til økt mangfold og brygging av sider og lignende alkoholvarer lokalt, sier Jensen.

Endringen trer etter planen i kraft fra 1. juli 2019.

Les også: Banktilbudet gjennom Posten avvikles

Øker bostøtten for barnefamilier

Bostøtten for barnefamilier og andre store husstander foreslås økt med 66 millioner kroner i 2019.

Bostøtte skal sikre at familier med lav inntekt og høye boutgifter kan bo godt.

Forslaget innebærer at 18.000 barnefamilier vil få opp til 8000 kroner mer i bostøtte hvert år.

I tillegg kan om lag 1100 nye mottakere få rett på bostøtte, hvorav 900 av disse er barnefamilier.

– Norsk økonomi går veldig bra. Det skapes nye jobber og flere kommer i arbeid. Samtidig blir de boligsosiale behovene større, blant annet ved at andelen barn i lavinnteksthusholdninger har økt, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Ifølge NTB vil samtidig 4200 miste sin rett på bostøtte i år, noe som dermed betyr et netto kutt på 3100 mottagere.

Les også: Ny arvelov øker pliktdelsarven med en halv million kroner

Gir flere vanskeligstilte barnefamilier mulighet til å eie bolig

Vanskeligstilte barnefamilier har svært lav inntekt og bor ofte trangt.

De får ikke lån i ordinær bank til å kjøpe seg bolig, fordi de mangler egenkapital og heller ikke har utsikter til å spare opp til egenkapital på sikt.

Regjeringen foreslår derfor å bevilge 118 millioner kroner ekstra til tilskudd til etablering i 2019.

Pengene skal gå til en ekstraordinær boligsatsing for vanskeligstilte barnefamilier.

Regjeringen anslår at rundt 450 vanskeligstilte barnefamilier vil kunne bli boligeiere i år med en kombinasjon av tilskudd og startlån.

– Satsingen vil virke direkte mot barnefattigdom, sier Mæland, og legger til:

– En god og stabil bosituasjon er viktig for å kunne delta i arbeidslivet, gir trygge rammer for barnas oppvekst og virker positivt for skolegangen. På sikt kan vi også hindre at fattigdom går i arv.

Les også: Fra 1. juni kan bompasseringer uten brikke bli tre ganger så dyrt som med

Mer til fritidsaktiviteter for barn

Regjeringen setter av ti millioner kroner til et pilotprosjekt for et fritidskort som skal dekke deltakeravgifter til barns fritidsaktiviteter.

Det er Arendal kommune og Vadsø kommune som skal delta i pilotprosjektet, men målet er å få til en nasjonal ordning på sikt.

Regjeringen foreslår også å styrke Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier med én million kroner.

Midlene skal gå til Kirkens bymisjon Vestfold som skal opprette et nytt fritidshus.

Les også: Mange vil få betydelig mindre dagpenger med nye regler

Fjerner tre bomstasjoner

– Regjeringen er opptatt av at det skal bli mindre bompenger for folk flest. Nå bruker vi 200 millioner kroner til å slette gjelden til tre bompengeprosjekt og fjerner bomstasjonene, sier samferdselsminister Jon Georg Dale.

De tre bompengeprosjektene som får slettet gjelden er fylkesvei 544 Halsnøysambandet, fylkesvei 17 Tverlandet – Godøystraumen og Listerpakken.

Prosjektene var opprinnelig ment å vare til hhv 2025, 2022 og 2020.

Bomstasjonene kan fjernes i løpet av 2019.

Les også: Altinn-direktøren vil fjerne byråkratiet som etterlatte møter

Flere heldøgns omsorgsplasser

I statsbudsjettet la regjeringen opp til bygging, rehabilitering og utskifting av omtrent 1500 heldagsplasser på sykehjem og omsorgsboliger i år.

Den totale rammen var på 2,61 milliarder kroner.

I revidert nasjonalbudsjett vil regjeringen øke tilsagnsrammen i Husbanken med 1,57 milliarder kroner.

Dette tilsvarer ytterligere rundt 900 heldagsplasser.

Les også: 2300 studenter forsøkte å jukse til seg bostøtte fra Husbanken i februar

Personalforsikringer kan verdsettes til kostpris

Frem til nå har du betalt skatt av den prisen arbeidsgiver betaler for forsikringene.

Skatteetaten har imidlertid også ønsket å gi hver enkelt ansatt skatt for den rabatten som arbeidsgiver oppnår i forhold til markedspris.

– ­Vi har mottatt innspill om at de nye reglene for naturalytelser gjør det krevende å verdsette fordelen av personalforsikringer dekket av arbeidsgiver, innrømmer Siv Jensen, og legger til:

– Jeg har derfor gått en ekstra runde og besluttet å innføre et unntak fra hovedregelen, slik at fordelen kan verdsettes basert på kostpris.

Finansdepartementet tar sikte på å gjennomføre forskriftsendringen om kort tid med virkning fra og med 1. januar 2019.

– Det betyr at ting blir slik som det har vært tidligere for slike forsikringsordninger, sier finansministeren.

Les også: Spår at vindkraftutbygging vil gi billigere strøm i Midt-Norge

Mer sykepenger til selvstendig næringsdrivende

Sykepengesatsen for selvstendig næringsdrivende økes fra 75 prosent av sykepengegrunnlaget til 80 prosent.

Endringen skal gjelde fra oktober i år.

I 2017 var satsen 65 prosent.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Disse «bensinkortene» gir størst rabatt i Norge og utlandet

Få vet at de har fem års reklamasjonsfrist på mobilen

Foreldre til premature barn får nå utvidet foreldrepengeperiode

Du kan spare 10.000 kroner i året ved å kjøpe snus på nett

Stor oversikt: Dette er de billigste indeksfondene

Så mye strøm sparer du med varmepumpe

Takk for at du abonnerer

Motta våre nyheter via Messenger

Jeg godtar brukvervilkårene
Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
22:11 Fant 600.000 kroners gullklump med metalldetektor21:59 Helsekostfirma anker TV 2-dom til lagmannsretten21:55 Mexico legger fram utviklingsplan for Mellom-Amerika21:47 Milliontap for lakseoppdrettere i Troms og Nordland21:46 Rasende libanesere protesterer mot store budsjettkutt21:19 To nye mål for toppscorer Tarik Elyounoussi21:04 Aldri før har mer penger vært lyst ut til forskning i bedrifter20:56 Omoijuanfo scoret hattrick for Molde20:37 Legionellasmitte funnet på Radiumhospitalet i Oslo20:29 Alle ytre høyre-ministre forlater regjeringen i Østerrike20:28 16-åring fra Guatemala døde på grensestasjon i Texas20:08 Märtha Louise til pressen: – Dere har et valg19:57 Prosessen med å få Assange utlevert til Sverige har startet19:56 Direktorater kan bli rammet av streik19:23 Sjiraffene kan ende opp på den globale rødlista19:02 Ford kutter 7.000 jobber18:44 To personer skadd i slagsmål på Grønland i Oslo18:34 IS-fanger drepte betjenter og medfanger, og tok gisler18:13 Danske sosialdemokrater vil finansiere økt velferd med flere skatter og avgifter18:00 Hydro: Restriksjonene i Brasil opphevet, Alunorte kan gjenoppta full produksjon17:52 Børsen startet uka i pluss17:42 Flere romfolk i slagsmål i Oslo17:31 Dette gjør Kystvakten for å bli kvitt de døde kjempehvalene17:30 Ap sier nei til nedlegging av trafikkstasjoner17:24 Støre om bompenge-hastemøte: – Et uttrykk for manglende kontroll17:12 Tysk par glemte nyfødt baby i taxi17:06 71-åring dømt for seksuell handling med åtteåring16:42 Faren i Varhaug-saken er tiltalt for bevispåvirkning16:37 Etterslepet krymper i EØS16:26 Strid om fremtidens spillmarked i Norge16:21 Nigel Farage truffet av milkshake16:12 Sinker som lager kø risikerer å betale dyrt16:06 Fare for flom flere steder østafjells15:52 Ordkrigen mellom USA og Iran fortsetter15:48 Tidligere statssekretær i Ap til First House15:16 Legger ned 22 trafikkstasjoner14:56 Stjernen berger økonomien og kan hente nye spillere14:52 Ansatt i Fellesforbundet dømt for millionunderslag14:47 Spenningen øker: – Britiske spesialstyrker til Persiabukten14:40 Nav-sjef positiv til å øke nedre pensjonsalder14:39 Syrer dømt til tolv års fengsel for terrorplanlegging i Danmark14:31 Innkaller til krisemøte om bompenger14:26 Arkeologer advarer mot ny flyplass nært Machu Picchu14:05 Stanser økte bompenger i byene13:57 Kina opphever utestengelse av norsk laks13:45 Fanget i handelskrig mellom USA og Kina13:30 Rapport avslørte farlige situasjoner. – Helt trygt, mener Ruter13:24 Vil gjøre det enklere å komme inn på boligmarkedet i Oslo13:05 Lærer tildelt årets Holmboepris13:04 Graham Hansen signerte for Barcelona12:51 Cavendish sykler Tour of Norway12:50 Regjeringen foreslår å fjerne sang fra norskfaget12:45 Sønner trues med selvmord om de ikke gifter seg med kusina12:38 Tysk «shariapoliti» for retten12:26 Venter med nye søk etter Trine Frantzen12:15 Hver fjerde innbygger måtte bøte med livet under skrekkregimet12:00 Statkraft inngår langsiktig avtale11:58 Huawei-kunder kan ha krav på å heve kjøpet11:57 Familieselskap selger seg ut av Norled11:45 Ektepar truet med kniv av innbruddstyver11:33 Salvini raser etter at migranter ble satt i land11:32 Stina Nilsson dropper Norge-samling11:30 Norsk-amerikansk skatteavtale rammer sjamanen10:59 Juncker advarer mot å løpe etter populistene10:51 Rankingrekord for Ruud10:50 Regjeringen vil fjerne sang fra norskfaget10:43 Svindyr United-fiasko, nederst på verditabellen10:42 UEFA vil sette fansen først i 2020-EM10:34 Fafo: Mange har stereotypiske holdninger til minoriteter09:54 Ny president i Ukraina oppløser parlamentet09:48 Bollestad kaller Mattilsynet inn på teppet09:46 Liten økning i antall fødsler i Norge09:44 – Oljen har blitt en kulturkrig08:59 Zidane signaliserer Bale-exit08:58 Assange blir etterlyst av svensk påtalemyndighet08:47 MDG-landsmøtet vil sende vindkraftstriden til sjøs08:44 PSG-stjerne satte fart på Real-ryktene08:42 Fall i billettpriser svekker overskudd for Ryanair08:28 City-sjefen innrømmer at eventyrsesongen ikke er nok08:05 Slår beina under cannabisforskning i USA07:59 Mann tiltalt for voldtekt og familievold gjennom 18 år07:43 Google presses til å kutte kontakten med kinesiske Huawei07:08 Sudan-forhandlingene gjenopptas06:45 45 arbeidere tar laksepakkeri til retten06:00 WHO: Slangebitt er verdens største skjulte helsekrise05:53 Redusert fremkommelighet på E6 ut oktober05:51 Dette skjedde i natt05:50 Dette skjer i dag05:33 Trump vil nekte Iran atomvåpen05:30 Grundig svensk etterforskning av tortur i Syria05:18 Psykologspesialist: – Gi pedofile sexdukker på resept04:57 Amerikansk ambassadør besøker Tibet04:39 Kun halvparten varsler om kritikkverdige forhold03:46 Vekst i Japansk økonomi i første kvartal03:16 To døde og mange skadd da bar kollapset i Kina02:38 Sykehus granskes etter sju feiloperasjoner01:54 Danmark vurderer å utplassere jagerfly på Grønland01:48 Tidligere utenriksminister tilbyr hjelp til å hente hjem norske barn av IS-foreldre01:17 Elleve personer drept i barskyting i Brasil00:25 Steinkasting mot hus i Oslo
Siste nytt
22:11VerdenFant 600.000 kroners gullklump med metalldetektor21:59NorgeHelsekostfirma anker TV 2-dom til lagmannsretten21:55VerdenMexico legger fram utviklingsplan for Mellom-Amerika21:47NorgeMilliontap for lakseoppdrettere i Troms og Nordland21:46VerdenRasende libanesere protesterer mot store budsjettkutt21:19SportTo nye mål for toppscorer Tarik Elyounoussi21:04NorgeAldri før har mer penger vært lyst ut til forskning i bedrifter20:56SportOmoijuanfo scoret hattrick for Molde20:37Helse og livsstilLegionellasmitte funnet på Radiumhospitalet i Oslo20:29PolitikkAlle ytre høyre-ministre forlater regjeringen i Østerrike20:28Verden16-åring fra Guatemala døde på grensestasjon i Texas20:08NorgeMärtha Louise til pressen: – Dere har et valg19:57VerdenProsessen med å få Assange utlevert til Sverige har startet19:56PengerDirektorater kan bli rammet av streik19:23VerdenSjiraffene kan ende opp på den globale rødlista19:02MotorFord kutter 7.000 jobber18:44NorgeTo personer skadd i slagsmål på Grønland i Oslo18:34VerdenIS-fanger drepte betjenter og medfanger, og tok gisler18:13PolitikkDanske sosialdemokrater vil finansiere økt velferd med flere skatter og avgifter18:00NorgeHydro: Restriksjonene i Brasil opphevet, Alunorte kan gjenoppta full produksjon17:52PengerBørsen startet uka i pluss17:42NorgeFlere romfolk i slagsmål i Oslo17:31NorgeDette gjør Kystvakten for å bli kvitt de døde kjempehvalene17:30MotorAp sier nei til nedlegging av trafikkstasjoner17:24MotorStøre om bompenge-hastemøte: – Et uttrykk for manglende kontroll17:12VerdenTysk par glemte nyfødt baby i taxi17:06Nyheter71-åring dømt for seksuell handling med åtteåring16:42NorgeFaren i Varhaug-saken er tiltalt for bevispåvirkning16:37PolitikkEtterslepet krymper i EØS16:26PengerStrid om fremtidens spillmarked i Norge16:21PolitikkNigel Farage truffet av milkshake16:12MotorSinker som lager kø risikerer å betale dyrt16:06NorgeFare for flom flere steder østafjells15:52VerdenOrdkrigen mellom USA og Iran fortsetter15:48PolitikkTidligere statssekretær i Ap til First House15:16NorgeLegger ned 22 trafikkstasjoner14:56SportStjernen berger økonomien og kan hente nye spillere14:52NorgeAnsatt i Fellesforbundet dømt for millionunderslag14:47VerdenSpenningen øker: – Britiske spesialstyrker til Persiabukten14:40PengerNav-sjef positiv til å øke nedre pensjonsalder14:39VerdenSyrer dømt til tolv års fengsel for terrorplanlegging i Danmark14:31MotorInnkaller til krisemøte om bompenger14:26ReiseArkeologer advarer mot ny flyplass nært Machu Picchu14:05MotorStanser økte bompenger i byene13:57PengerKina opphever utestengelse av norsk laks13:45PengerFanget i handelskrig mellom USA og Kina13:30MotorRapport avslørte farlige situasjoner. – Helt trygt, mener Ruter13:24PengerVil gjøre det enklere å komme inn på boligmarkedet i Oslo13:05KulturLærer tildelt årets Holmboepris13:04SportGraham Hansen signerte for Barcelona12:51SportCavendish sykler Tour of Norway12:50KulturRegjeringen foreslår å fjerne sang fra norskfaget12:45StemmerSønner trues med selvmord om de ikke gifter seg med kusina12:38VerdenTysk «shariapoliti» for retten12:26NorgeVenter med nye søk etter Trine Frantzen12:15VerdenHver fjerde innbygger måtte bøte med livet under skrekkregimet12:00PengerStatkraft inngår langsiktig avtale11:58PengerHuawei-kunder kan ha krav på å heve kjøpet11:57PengerFamilieselskap selger seg ut av Norled11:45NorgeEktepar truet med kniv av innbruddstyver11:33VerdenSalvini raser etter at migranter ble satt i land11:32SportStina Nilsson dropper Norge-samling11:30PengerNorsk-amerikansk skatteavtale rammer sjamanen10:59PolitikkJuncker advarer mot å løpe etter populistene10:51SportRankingrekord for Ruud10:50PolitikkRegjeringen vil fjerne sang fra norskfaget10:43SportSvindyr United-fiasko, nederst på verditabellen10:42SportUEFA vil sette fansen først i 2020-EM10:34NorgeFafo: Mange har stereotypiske holdninger til minoriteter09:54PolitikkNy president i Ukraina oppløser parlamentet09:48PolitikkBollestad kaller Mattilsynet inn på teppet09:46Helse og livsstilLiten økning i antall fødsler i Norge09:44Politikk– Oljen har blitt en kulturkrig08:59SportZidane signaliserer Bale-exit08:58VerdenAssange blir etterlyst av svensk påtalemyndighet08:47PolitikkMDG-landsmøtet vil sende vindkraftstriden til sjøs08:44SportPSG-stjerne satte fart på Real-ryktene08:42ReiseFall i billettpriser svekker overskudd for Ryanair08:28SportCity-sjefen innrømmer at eventyrsesongen ikke er nok08:05VerdenSlår beina under cannabisforskning i USA07:59NorgeMann tiltalt for voldtekt og familievold gjennom 18 år07:43VerdenGoogle presses til å kutte kontakten med kinesiske Huawei07:08VerdenSudan-forhandlingene gjenopptas06:45Penger45 arbeidere tar laksepakkeri til retten06:00Helse og livsstilWHO: Slangebitt er verdens største skjulte helsekrise05:53NorgeRedusert fremkommelighet på E6 ut oktober05:51NorgeDette skjedde i natt05:50NorgeDette skjer i dag05:33VerdenTrump vil nekte Iran atomvåpen05:30VerdenGrundig svensk etterforskning av tortur i Syria05:18Helse og livsstilPsykologspesialist: – Gi pedofile sexdukker på resept04:57VerdenAmerikansk ambassadør besøker Tibet04:39NorgeKun halvparten varsler om kritikkverdige forhold03:46PengerVekst i Japansk økonomi i første kvartal03:16VerdenTo døde og mange skadd da bar kollapset i Kina02:38Helse og livsstilSykehus granskes etter sju feiloperasjoner01:54VerdenDanmark vurderer å utplassere jagerfly på Grønland01:48NorgeTidligere utenriksminister tilbyr hjelp til å hente hjem norske barn av IS-foreldre01:17VerdenElleve personer drept i barskyting i Brasil00:25NorgeSteinkasting mot hus i Oslo
Populært