Meny

Revidert nasjonalbudsjett 2019: Dette vil få betydning for lommeboken din

Video: Finansminister Siv Jensen la fram Solberg-regjeringen revidert nasjonalbudsjett for 2019 tirsdag.

I dag presenterte Solberg-regjeringen revidert nasjonalbudsjett for 2019, og her kan du lese om de viktigste endringene som får betydning for din privatøkonomi.

Det går godt i norsk økonomi, ifølge regjeringen.

Dette begrunnes med at flere kommer i jobb, og veksten er høy. Investeringsviljen i fastlandsbedriftene har ikke vært sterkere på ti år.

Den positive utviklingen ser dessuten ut til å fortsette fremover.

I revidert budsjett 2019 viderefører regjeringen en økonomisk politikk som legger til rette for fortsatt omstilling, nyskaping og vekst i norsk økonomi, heter det i en pressemelding.

Revidert budsjett er i hovedsak en oppdatering av statsbudsjettet for 2019, men på noen områder er det likevel gjort endringer.

Les også: Dette skjer om alle bomstasjonene i Norge blir fjernet med oljepenger

Merverdiavgiftsfritak for elektroniske tidsskrifter og bøker

For regjeringen foreslår blant annet å innføre fritak for merverdiavgift for elektroniske tidsskrifter og bøker fra 1. juli 2019.

– Fritakene vil sikre lik behandling av trykte og elektroniske tidsskrifter og bøker, og er i takt med den digitale utviklingen i samfunnet, sier finansminister Siv Jensen (FrP).

Dagens regler innebærer at trykte tidsskrifter og bøker kan publiseres med fritak for merverdiavgift, mens elektroniske tidsskrifter og bøker ilegges merverdiavgift på 25 prosent.

– Det er uheldig med ulik avgiftsbehandling av varer og tjenester med samme innhold og bruksområde. Vi foreslår derfor å innføre merverdiavgiftsfritak for elektroniske tidsskrifter og bøker, sier Jensen.

Dersom forslaget blir vedtatt, vil også strømming og nedlasting av lydbøker omfattes av fritaket.

Les også: Vil innføre enklere regler for arbeid på bolig

Redusert engangsavgift for motorsykler

Regjeringen foreslår dessuten å redusere engangsavgiften for motorsykler som blir registrert fra og med 1. juli 2019.

Engangsavgift betales ved første gangs registrering av motorsykler, og størrelsen på den avhenger av CO2-utslipp og slagvolum.

Forslaget innebærer at engangsavgiften for motorsykler blir redusert gjennom en kombinasjon av økt innslagspunkt i slagvolumkomponenten og reduserte satser.

Alle satser reduseres med fire prosent.

Videre heves det laveste innslagspunktet i slagvolumkomponenten fra 125 cm3 til 225 cm3. Innslagspunktet på 900 cm3 endres ikke.

I gjennomsnitt blir engangsavgiften redusert med om lag 10 prosent.

Les også: Fra 1. juni endrer Enova i støttetilbudet til privathusholdninger

Engangsavgiften fjernes for kjøretøy over 20 år

Regjeringen foreslår også at engangsavgiften for kjøretøy over 20 år fjernes.

Det er i dag engangsavgift på de fleste typer kjøretøy under 30 år, med unntak av tunge lastebiler og busser.

Bruktimporterte kjøretøy får et prosentvis fradrag i avgiften basert på kjøretøyets alder.

– Nå foreslår regjeringen å fjerne engangsavgift for alle kjøretøy over 20 år. Det betyr at biler og motorsykler over 20 år fremover kan importeres uten å betale engangsavgift ut over vrakpantavgiften. Forslaget gjelder ikke kun for biler, men også alle andre kjøretøy som omfattes av engangsavgiften, sier finansministeren.

Vrakpantavgiften videreføres uendret som i dag.

Endringen vil gjelde fra 1. juli 2019 for kjøretøy som oppnår 20 års registreringstid i 2019.

Les også: Du kan spare 2500 kroner på å bruke riktig betalingskort i utlandet

Redusert alkoholavgift for sider og lignende fra små bryggeri

Regjeringen foreslår videre redusert alkoholavgift for sider og lignende alkoholvarer fra små bryggeri.

– Ut i fra hensynet til lik behandling er det rimelig at også lignende drikke som øl omfattes av den reduserte avgiften, sier finansminister Siv Jensen.

For øl produsert av små bryggerier er det i dag redusert alkoholavgift. Dette gjelder øl over 3,7 til og med 4,7 volumprosent alkohol.

– Forslaget vil stimulere til økt mangfold og brygging av sider og lignende alkoholvarer lokalt, sier Jensen.

Endringen trer etter planen i kraft fra 1. juli 2019.

Les også: Banktilbudet gjennom Posten avvikles

Øker bostøtten for barnefamilier

Bostøtten for barnefamilier og andre store husstander foreslås økt med 66 millioner kroner i 2019.

Bostøtte skal sikre at familier med lav inntekt og høye boutgifter kan bo godt.

Forslaget innebærer at 18.000 barnefamilier vil få opp til 8000 kroner mer i bostøtte hvert år.

I tillegg kan om lag 1100 nye mottakere få rett på bostøtte, hvorav 900 av disse er barnefamilier.

– Norsk økonomi går veldig bra. Det skapes nye jobber og flere kommer i arbeid. Samtidig blir de boligsosiale behovene større, blant annet ved at andelen barn i lavinnteksthusholdninger har økt, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Ifølge NTB vil samtidig 4200 miste sin rett på bostøtte i år, noe som dermed betyr et netto kutt på 3100 mottagere.

Les også: Ny arvelov øker pliktdelsarven med en halv million kroner

Gir flere vanskeligstilte barnefamilier mulighet til å eie bolig

Vanskeligstilte barnefamilier har svært lav inntekt og bor ofte trangt.

De får ikke lån i ordinær bank til å kjøpe seg bolig, fordi de mangler egenkapital og heller ikke har utsikter til å spare opp til egenkapital på sikt.

Regjeringen foreslår derfor å bevilge 118 millioner kroner ekstra til tilskudd til etablering i 2019.

Pengene skal gå til en ekstraordinær boligsatsing for vanskeligstilte barnefamilier.

Regjeringen anslår at rundt 450 vanskeligstilte barnefamilier vil kunne bli boligeiere i år med en kombinasjon av tilskudd og startlån.

– Satsingen vil virke direkte mot barnefattigdom, sier Mæland, og legger til:

– En god og stabil bosituasjon er viktig for å kunne delta i arbeidslivet, gir trygge rammer for barnas oppvekst og virker positivt for skolegangen. På sikt kan vi også hindre at fattigdom går i arv.

Les også: Fra 1. juni kan bompasseringer uten brikke bli tre ganger så dyrt som med

Mer til fritidsaktiviteter for barn

Regjeringen setter av ti millioner kroner til et pilotprosjekt for et fritidskort som skal dekke deltakeravgifter til barns fritidsaktiviteter.

Det er Arendal kommune og Vadsø kommune som skal delta i pilotprosjektet, men målet er å få til en nasjonal ordning på sikt.

Regjeringen foreslår også å styrke Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier med én million kroner.

Midlene skal gå til Kirkens bymisjon Vestfold som skal opprette et nytt fritidshus.

Les også: Mange vil få betydelig mindre dagpenger med nye regler

Fjerner tre bomstasjoner

– Regjeringen er opptatt av at det skal bli mindre bompenger for folk flest. Nå bruker vi 200 millioner kroner til å slette gjelden til tre bompengeprosjekt og fjerner bomstasjonene, sier samferdselsminister Jon Georg Dale.

De tre bompengeprosjektene som får slettet gjelden er fylkesvei 544 Halsnøysambandet, fylkesvei 17 Tverlandet – Godøystraumen og Listerpakken.

Prosjektene var opprinnelig ment å vare til hhv 2025, 2022 og 2020.

Bomstasjonene kan fjernes i løpet av 2019.

Les også: Altinn-direktøren vil fjerne byråkratiet som etterlatte møter

Flere heldøgns omsorgsplasser

I statsbudsjettet la regjeringen opp til bygging, rehabilitering og utskifting av omtrent 1500 heldagsplasser på sykehjem og omsorgsboliger i år.

Den totale rammen var på 2,61 milliarder kroner.

I revidert nasjonalbudsjett vil regjeringen øke tilsagnsrammen i Husbanken med 1,57 milliarder kroner.

Dette tilsvarer ytterligere rundt 900 heldagsplasser.

Les også: 2300 studenter forsøkte å jukse til seg bostøtte fra Husbanken i februar

Personalforsikringer kan verdsettes til kostpris

Frem til nå har du betalt skatt av den prisen arbeidsgiver betaler for forsikringene.

Skatteetaten har imidlertid også ønsket å gi hver enkelt ansatt skatt for den rabatten som arbeidsgiver oppnår i forhold til markedspris.

– ­Vi har mottatt innspill om at de nye reglene for naturalytelser gjør det krevende å verdsette fordelen av personalforsikringer dekket av arbeidsgiver, innrømmer Siv Jensen, og legger til:

– Jeg har derfor gått en ekstra runde og besluttet å innføre et unntak fra hovedregelen, slik at fordelen kan verdsettes basert på kostpris.

Finansdepartementet tar sikte på å gjennomføre forskriftsendringen om kort tid med virkning fra og med 1. januar 2019.

– Det betyr at ting blir slik som det har vært tidligere for slike forsikringsordninger, sier finansministeren.

Les også: Spår at vindkraftutbygging vil gi billigere strøm i Midt-Norge

Mer sykepenger til selvstendig næringsdrivende

Sykepengesatsen for selvstendig næringsdrivende økes fra 75 prosent av sykepengegrunnlaget til 80 prosent.

Endringen skal gjelde fra oktober i år.

I 2017 var satsen 65 prosent.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Disse «bensinkortene» gir størst rabatt i Norge og utlandet

Få vet at de har fem års reklamasjonsfrist på mobilen

Foreldre til premature barn får nå utvidet foreldrepengeperiode

Du kan spare 10.000 kroner i året ved å kjøpe snus på nett

Stor oversikt: Dette er de billigste indeksfondene

Så mye strøm sparer du med varmepumpe

Takk for at du abonnerer

Motta våre nyheter via Messenger

Jeg godtar brukvervilkårene
Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
22:33 Magnus Carlsen slo dansk sjakkyndling i første parti21:57 Solberg: Mindre bompenger, tregere utbygging21:55 Henrik Ingebrigtsen vant, Filip slått i sesongdebuten21:26 Lederen i Underhuset går av21:07 To menn pågrepet for drapsforsøk i Oslo 17. mai20:29 Komikere og klarsynte på plass for å se prinsessen og sjamanen20:13 Trump avbrøt møte med demokrater19:40 Glimt ut av cupen, flere eliteserielag slet seg videre19:30 Norge rykker ned en plass i Eurovision19:05 Tror Putin vil vise sin humane side: – Frode slipper fri i sommer18:41 Hardkjør mot Tybring-Gjedde på beredskap – beskyldes for ansvarsfraskrivelse18:16 Manchester Uniteds sesongbilletter utsolgt på rekordtid18:00 Mann alvorlig skadd i sykkelulykke i Kongsberg17:43 Fiskeriministeren vurderer tiltak etter omfattende fiskedød17:02 ACER-søksmål mot regjeringen for retten16:53 Amerikanerne sendte stealth-jagere for å «avskjære» russiske bombefly16:38 Fotballtrener Joar Hoff er død16:30 Svømmeforbundet stiller seg bak Tom Tvedt i presidentkampen16:17 – Reiste til utlandet og valgte å svindle Nav for dagpenger15:55 Conte svært nær Inter-jobben15:38 Europol aksjonerte mot smuglernettverk15:36 Sarri fortsetter gjerne i Chelsea14:59 Magnus Carlsen møter dansk kjempetalent14:50 SAS og Airbus skal utvikle elfly14:25 Turistbuss veltet i Italia14:17 Rekordmåned for norske drikkevarer14:11 SD-politiker etterforskes for seksuell trakassering14:01 Bensinen har aldri vært dyrere13:45 – Arbeiderpartiet bør jekke seg ned litt13:24 – City og PSG er kun en stats leketøy13:20 – Regjeringen kan få barneliv på samvittigheten13:06 Umulig å hindre spredning av dødsalge13:02 Vått og fuktig over hele landet12:43 Tusenvis av ulovlige våpen beslaglagt - flere i Forsvaret og politiet er siktet12:18 Ekskonge åpner for å avgi DNA-prøve11:57 British Steel kollapser – tusenvis kan miste jobben11:48 Kronprinsen vil ha flere kraftkabler til utlandet11:27 Nå er Durek mer «populær» enn Trump – men én sak topper begge10:59 Kan Team Trump bringe fred til Midtøsten?10:48 Norsk sykkeltalent fikk proffkontrakt10:20 Seks drept og over 200 såret i valguro i Indonesia10:11 Løkes landslagsplass kan være i fare10:00 – Norwegian bruker ulovlige bagasjevekter09:59 Kunder ble belastet dobbelt09:45 Slik avslutter du HBO Nordic09:44 Klar for ny dialog om Kielland-ulykken09:42 Kun en av fem offentlige virksomheter bruker kunstig intelligens09:41 Hegerberg fikk høythengende pris09:17 – For mange muslimer er renter et større tabu enn å spise svinekjøtt09:10 Sikkerhetsregler for campingplasser utsettes09:09 Milliardoverskudd i Norske Skog09:09 Tror ikke på mål om nullutslipp i 202508:39 Kina anklager USA for vingling og ødeleggelse av handelsløsning08:12 Flyruter fra fem svenske byer til ny fjellflyplass08:08 Casillas' kone er blitt kreftsyk07:50 FM Global: Norge mest økonomisk robuste land07:19 «Zuccas» overmenn til NHL-finale etter 49 år07:06 Direkte: Statsrådene grilles om statsbudsjettet i spørretimen06:15 – Bevis for at den syriske staten har ansvar for krigsforbrytelser06:00 Siste sjanse for unge kvinner som vil ha gratis HPV-vaksine05:50 Dette skjer i dag05:37 – Derfor bør solarium velges helt bort05:32 Dette skjedde i natt05:23 NASA tilbyr folk å sende navnet sitt til Mars05:00 Norad inngår milliardavtale med Redd Barna04:35 Mann varetektsfengslet etter knivangrep i Vestfold04:26 Fransk enke saksøker Boeing etter 737 MAX-styrt04:07 Mann ranet med kniv i Bergen03:30 Petter Stordalen tildelt hederspris03:20 Indonesisk politi oppløste valgdemonstrasjoner med tåregass02:45 Trump nominerer kvinne som sjef for luftforsvaret02:31 Grunnlovsekspert: – Prinsessetittelen er opp til kongen å bestemme01:27 Dollarkurs kan gi milliardsprekk i kampflykjøpet00:55 Dødsalgen vil trolig koste oppdrettere rundt en milliard kroner00:50 USA mistenker Syria for et nytt kjemisk angrep00:09 Hydro gjenopptar full produksjon ved anlegget Albras i Brasil22:40 Ødegaard i kjempeslag, scoring og målgivende for Vitesse22:35 Irak vil forsøke å dempe spenningene mellom USA og Iran22:31 Måling: Anti-bompengelisten størst i Bergen22:17 Passasjer alvorlig skadd da bil kjørte av veien og traff et hus21:59 Minst 44 drept i kamper i Syria21:57 Tre siktet etter politiaksjon mot russtiftelse i Bergen20:48 Støre vil rive bomstasjonene20:35 Xi antyder langvarig handelskrig20:24 May åpner for at Parlamentet kan vedta ny folkeavstemning om brexit19:33 Kronprins Haakon: – Vi ønsker dialog med søsteren min19:00 «Uutholdelig summelyd» i veggen var titusenvis av bier18:37 Syk Ingebrigtsen utsetter sesongstarten, virus lager trøbbel18:03 Dødsalgen har tatt liv av laks for 620 millioner kroner17:33 Syklist trolig alvorlig skadd i sykkelkollisjon i Bærum17:04 Faren til Sunniva (13) om marerittnatten: – Da visste jeg hva som hadde skjedd15:57 Svensk rettsmøte for Assange 3. juni15:41 Barcelona-Caro: – Håper det skaper drømmer hos de unge15:29 Politiet har avsluttet søkene etter Trine Frantzen15:18 Abelprisen til den første kvinnelige mottakeren15:07 Liverpool-stjerne kan rekke mesterligafinalen15:06 Kripos advarer mot Vipps-svindel14:33 Politiker og seks andre drept i angrep i India14:25 Farevarsel: Intense regnbyger på vei14:07 Ber nordmenn endre navn på Oslo
Siste nytt
22:33SportMagnus Carlsen slo dansk sjakkyndling i første parti21:57PengerSolberg: Mindre bompenger, tregere utbygging21:55SportHenrik Ingebrigtsen vant, Filip slått i sesongdebuten21:26PolitikkLederen i Underhuset går av21:07NorgeTo menn pågrepet for drapsforsøk i Oslo 17. mai20:29NorgeKomikere og klarsynte på plass for å se prinsessen og sjamanen20:13PolitikkTrump avbrøt møte med demokrater19:40SportGlimt ut av cupen, flere eliteserielag slet seg videre19:30KulturNorge rykker ned en plass i Eurovision19:05PolitikkTror Putin vil vise sin humane side: – Frode slipper fri i sommer18:41PolitikkHardkjør mot Tybring-Gjedde på beredskap – beskyldes for ansvarsfraskrivelse18:16SportManchester Uniteds sesongbilletter utsolgt på rekordtid18:00NorgeMann alvorlig skadd i sykkelulykke i Kongsberg17:43NorgeFiskeriministeren vurderer tiltak etter omfattende fiskedød17:02PolitikkACER-søksmål mot regjeringen for retten16:53NorgeAmerikanerne sendte stealth-jagere for å «avskjære» russiske bombefly16:38SportFotballtrener Joar Hoff er død16:30SportSvømmeforbundet stiller seg bak Tom Tvedt i presidentkampen16:17Penger– Reiste til utlandet og valgte å svindle Nav for dagpenger15:55SportConte svært nær Inter-jobben15:38VerdenEuropol aksjonerte mot smuglernettverk15:36SportSarri fortsetter gjerne i Chelsea14:59SportMagnus Carlsen møter dansk kjempetalent14:50ReiseSAS og Airbus skal utvikle elfly14:25VerdenTuristbuss veltet i Italia14:17Helse og livsstilRekordmåned for norske drikkevarer14:11PolitikkSD-politiker etterforskes for seksuell trakassering14:01MotorBensinen har aldri vært dyrere13:45Politikk– Arbeiderpartiet bør jekke seg ned litt13:24Sport– City og PSG er kun en stats leketøy13:20Verden– Regjeringen kan få barneliv på samvittigheten13:06PengerUmulig å hindre spredning av dødsalge13:02NorgeVått og fuktig over hele landet12:43NorgeTusenvis av ulovlige våpen beslaglagt - flere i Forsvaret og politiet er siktet12:18VerdenEkskonge åpner for å avgi DNA-prøve11:57PengerBritish Steel kollapser – tusenvis kan miste jobben11:48PolitikkKronprinsen vil ha flere kraftkabler til utlandet11:27NorgeNå er Durek mer «populær» enn Trump – men én sak topper begge10:59StemmerKan Team Trump bringe fred til Midtøsten?10:48SportNorsk sykkeltalent fikk proffkontrakt10:20VerdenSeks drept og over 200 såret i valguro i Indonesia10:11SportLøkes landslagsplass kan være i fare10:00Reise– Norwegian bruker ulovlige bagasjevekter09:59PengerKunder ble belastet dobbelt09:45KulturSlik avslutter du HBO Nordic09:44NorgeKlar for ny dialog om Kielland-ulykken09:42NorgeKun en av fem offentlige virksomheter bruker kunstig intelligens09:41SportHegerberg fikk høythengende pris09:17Penger– For mange muslimer er renter et større tabu enn å spise svinekjøtt09:10NorgeSikkerhetsregler for campingplasser utsettes09:09PengerMilliardoverskudd i Norske Skog09:09MotorTror ikke på mål om nullutslipp i 202508:39PengerKina anklager USA for vingling og ødeleggelse av handelsløsning08:12ReiseFlyruter fra fem svenske byer til ny fjellflyplass08:08SportCasillas' kone er blitt kreftsyk07:50PengerFM Global: Norge mest økonomisk robuste land07:19Sport«Zuccas» overmenn til NHL-finale etter 49 år07:06PolitikkDirekte: Statsrådene grilles om statsbudsjettet i spørretimen06:15Verden– Bevis for at den syriske staten har ansvar for krigsforbrytelser06:00Helse og livsstilSiste sjanse for unge kvinner som vil ha gratis HPV-vaksine05:50NorgeDette skjer i dag05:37Helse og livsstil– Derfor bør solarium velges helt bort05:32NorgeDette skjedde i natt05:23VerdenNASA tilbyr folk å sende navnet sitt til Mars05:00NorgeNorad inngår milliardavtale med Redd Barna04:35NorgeMann varetektsfengslet etter knivangrep i Vestfold04:26VerdenFransk enke saksøker Boeing etter 737 MAX-styrt04:07NorgeMann ranet med kniv i Bergen03:30PengerPetter Stordalen tildelt hederspris03:20VerdenIndonesisk politi oppløste valgdemonstrasjoner med tåregass02:45VerdenTrump nominerer kvinne som sjef for luftforsvaret02:31NorgeGrunnlovsekspert: – Prinsessetittelen er opp til kongen å bestemme01:27NorgeDollarkurs kan gi milliardsprekk i kampflykjøpet00:55NorgeDødsalgen vil trolig koste oppdrettere rundt en milliard kroner00:50VerdenUSA mistenker Syria for et nytt kjemisk angrep00:09NorgeHydro gjenopptar full produksjon ved anlegget Albras i Brasil22:40SportØdegaard i kjempeslag, scoring og målgivende for Vitesse22:35PolitikkIrak vil forsøke å dempe spenningene mellom USA og Iran22:31PolitikkMåling: Anti-bompengelisten størst i Bergen22:17NorgePassasjer alvorlig skadd da bil kjørte av veien og traff et hus21:59VerdenMinst 44 drept i kamper i Syria21:57NorgeTre siktet etter politiaksjon mot russtiftelse i Bergen20:48MotorStøre vil rive bomstasjonene20:35VerdenXi antyder langvarig handelskrig20:24PolitikkMay åpner for at Parlamentet kan vedta ny folkeavstemning om brexit19:33NorgeKronprins Haakon: – Vi ønsker dialog med søsteren min19:00Verden«Uutholdelig summelyd» i veggen var titusenvis av bier18:37SportSyk Ingebrigtsen utsetter sesongstarten, virus lager trøbbel18:03NorgeDødsalgen har tatt liv av laks for 620 millioner kroner17:33NorgeSyklist trolig alvorlig skadd i sykkelkollisjon i Bærum17:04NorgeFaren til Sunniva (13) om marerittnatten: – Da visste jeg hva som hadde skjedd15:57VerdenSvensk rettsmøte for Assange 3. juni15:41SportBarcelona-Caro: – Håper det skaper drømmer hos de unge15:29NorgePolitiet har avsluttet søkene etter Trine Frantzen15:18KulturAbelprisen til den første kvinnelige mottakeren15:07SportLiverpool-stjerne kan rekke mesterligafinalen15:06PengerKripos advarer mot Vipps-svindel14:33VerdenPolitiker og seks andre drept i angrep i India14:25NorgeFarevarsel: Intense regnbyger på vei14:07PolitikkBer nordmenn endre navn på Oslo
Populært