Pensjonsforsker: – Folk mangler selvtillit på pensjon

Norske forskere har nå forsøkt å finne ut hva folk vet om pensjonssystemet vårt og sin egen pensjon. De som kan regne med å få minst penger når de blir eldre, vet også minst om pensjon. (Illustrasjonsfoto: Barbro Wickström/Colourbox)
Norske forskere har nå forsøkt å finne ut hva folk vet om pensjonssystemet vårt og sin egen pensjon. De som kan regne med å få minst penger når de blir eldre, vet også minst om pensjon. (Illustrasjonsfoto: Barbro Wickström/Colourbox)

Lavtlønte, lavt utdannede og ansatte i små bedrifter kan minst. De samme gruppene må regne med å få færrest pensjonskroner som eldre.

– I Norge mangler folk selvtillit på pensjon, mener pensjonsforsker Anne Skevik Grødem hos Institutt for samfunnsforskning (ISF) i Oslo.

Forskerne har nå samlet alle undersøkelser de finner på hva det norske folk kan om pensjon.

Flertallet vet for lite

­– Et klart flertall i befolkningen føler at de vet for lite, oppsummerer Grødem.

Et betydelig mindretall i den voksne befolkningen – kanskje over 40 prosent – vet ikke en gang hva slags tjenestepensjonsordning de har på jobben.

Samtidig er forskerne tydelige på at det heller ikke er så veldig mye de vet – om hva befolkningen vet.

Det er nemlig blitt gjort få forskerstudier på den norske befolkningens kunnskap om pensjon. Mye av «forskningen» som er gjort, er det private pensjonsleverandører som har fått utført, i samarbeid med aviser som Dagbladet og VG.

Dagbladet og VGs pensjonsforskning

Som oftest er det altså private selskaper i finansbransjen som bestiller «forskning» på pensjon, og som deretter gir «forskningsresultatet» til Dagbladet, VG eller et annet medium. Dette er stort sett ganske enkle spørreundersøkelser, som ikke koster veldig mye å få gjennomført.

Spørsmålene handler gjerne om folk tror at pensjonen vil gi dem en økonomi de kan leve av som eldre. Om de er bekymret for pensjonene sin. Og om de sparer på egenhånd til pensjon.

Om ekte forskere bestiller spørreundersøkelser om pensjon, viser denne samlestudien at de først og fremst er interessert i å finne ut hva folk egentlig vet om offentlig pensjon (alderspensjon) og den pensjonen mange får gjennom jobben (tjenestepensjon og AFP).

Anne Skevik Grødem er pensjonsforsker hos Institutt for samfunnsforskning (ISF). (Foto: OsloMet)
Anne Skevik Grødem er pensjonsforsker hos Institutt for samfunnsforskning (ISF). (Foto: OsloMet)

60 prosent svarte vet ikke

I en studie fra åtte år tilbake svarte 40 prosent av voksne nordmenn at de har «god greie på pensjon». I en annen og nyere studie fra 2015 svarte bare 18 prosent at de «kjenner godt til» pensjonssystemet og ulike pensjonsordninger som berører egen fremtidig pensjon. Resultatene spriker altså en del.

Tre ganger de siste årene har avisa Dagbladet presentert spørreundersøkelser om hva folk mener de har av kunnskap om pensjon. I alle disse svarte rundt 60 prosent at de ikke vet hva de vil få i egen pensjon.

– Det er litt merkelig dette her, sier Anne Skevik Grødem.

– For det er jo ikke vanskelig å finne ut.

Her finner du pensjonen din

Svar på hva du sånn omtrent kan regne med å få i pensjon fra både folketrygden (alderspensjon) og gjennom de jobbene du har hatt (tjenestepensjon og AFP) – finner du hos blant andre norskpensjon.no og hos nav.no/dinpensjon.

Svaret du får er riktigere, desto kortere tid det er til du når pensjonsalderen.

Hos minpensjon.no er finner du i tillegg syv kortfilmer på 3-5 minutter som forteller deg mye av det du behøver å vite om pensjon. Filmene er laget av Furore Film og finansiert av Finansmarkedsfondet.

Vi har de siste årene fått et mer fleksibelt pensjonssystem. Samtidig har vi fått økt personlig ansvar for vår egen pensjon. I dag kan de fleste pensjonere seg som de vil, etter fylte 62 år. Du kan kombinere jobb og pensjonsuttak slik du selv ønsker. Samtidig vil det for folk med helse til det, lønne seg å jobbe flest mulig år også etter fylte 62 år og ikke ta ut pensjon. Jobb gjerne til du er 67 år eller enda lenger. (Foto: Colourbox)
Vi har de siste årene fått et mer fleksibelt pensjonssystem. Samtidig har vi fått økt personlig ansvar for vår egen pensjon. I dag kan de fleste pensjonere seg som de vil, etter fylte 62 år. Du kan kombinere jobb og pensjonsuttak slik du selv ønsker. Samtidig vil det for folk med helse til det, lønne seg å jobbe flest mulig år også etter fylte 62 år og ikke ta ut pensjon. Jobb gjerne til du er 67 år eller enda lenger. (Foto: Colourbox)

Hvorfor vet stadig færre?

Alle private virksomheter med minst en arbeidstaker i tillegg til eieren, har siden 2006 måttet ha en tjenestepensjonsordning (jobbpensjon).

Dette er enten en ytelsesbasert ordning (arbeidsgiver bærer risikoen) eller en innskuddsbasert ordning (den ansatte bærer risikoen). I det private blir den siste ordningen stadig mer vanlig, fordi det gjør pensjonsutgiftene langt mer forutsigbare for arbeidsgiver og fordi det er billigere for arbeidsgiver.

– Folk vet stort sett at de har en tjenestepensjon gjennom jobben. Men spør man folk om de har ytelsesbasert eller innskuddsbasert tjenestepensjon, så er det mange som ikke kan svare, sier Grødem.

Flere forskerstudier har de siste årene spurt folk om nettopp dette

– Kanskje var det tilfeldig at vet ikke-andelen økte fra 40 prosent i 2014 til 43 prosent i 2016, i to studier utført for Finansbarometeret.

– Men lite tyder på at det går den riktige veien med folks kunnskap om egen pensjon, sier pensjonsforskeren.

«To av fem vet ikke»

Når aviser som VG, Dagbladet og Adresseavisen har publisert spørreundersøkelser om tjenestepensjon, så viser de det samme.

En av tre vet ikke hva slags jobbpensjon de har.

DNB/Dagbladet, 2018

To av fem vet ikke hvilken pensjonsordning de har gjennom jobben.»

DNB/Adresseavisen, 2016

Bare en av fem visste hva slags pensjonsordning bedriften hadde sist de begynte i nye jobb.

Storebrand/VG, 2015

Mye folk ikke vet

Her er tre andre forskningsfunn:

En studie gjort for NAV seks år tilbake (blant folk i alderen 62 til 67 år) viste at hele 90 prosent av dem hadde fått med seg at det nå er mulig for de fleste arbeidstakere å ta ut alderspensjon fra de er 62 år gamle.

For den som kommer til å leve lenge, er det ikke fordelaktig å ta ut alderspensjon fra folketrygden så tidlig som mulig. Det klart mest fordelaktige er å jobbe lenger. Dette hadde 66 prosent av de spurte i denne undersøkelsen blant unge eldre fått med seg. Men 34 prosent visste det ikke.

Og et klart flertall av de spurte 62-67-åringene i denne undersøkelsen trodde feilaktig at tjenestepensjonen (jobbpensjonen) deres ville sikre at den årlige pensjonen ikke reduseres, selv om de tar ut alderspensjon fra folketrygden før de fyller 67 år.

– Dette er interessante tall. Folk har generelt fått med seg de delene av pensjonssystemet som oppleves som mest viktig for dem selv, at de kan ta ut pensjon fra 62 år og at de fleste nå fritt kan jobbe og ta ut pensjon slik de selv vil, sier Grødem.

– Men hvordan systemet fungerer ellers, svarer folk mye feil på. Her er kunnskapen mye dårligere, forteller forskeren.

Innskuddspensjon blir den vanlige tjenestepensjonsordningen for stadig flere i norsk arbeidsliv. Om lag en tredel av alle arbeidstakere med innskuddspensjon har selv vært inne på nettsiden til pensjonsleverandøren og gjort en endring i spareordningen, slik alle nå har mulighet til. (Foto: Jan Sluimer Wickström/Colourbox)
Innskuddspensjon blir den vanlige tjenestepensjonsordningen for stadig flere i norsk arbeidsliv. Om lag en tredel av alle arbeidstakere med innskuddspensjon har selv vært inne på nettsiden til pensjonsleverandøren og gjort en endring i spareordningen, slik alle nå har mulighet til. (Foto: Jan Sluimer Wickström/Colourbox)

Ikke for lite informasjon

Men hvorfor vet mange så lite om sin egen pensjon?

Har de fått for lite informasjon?

Er pensjon for vanskelig?

Eller mangler de bare interesse?

En helt ny studie ledet av Ståle Østhus ved forskningsinstituttet Fafo har sett nærmere på dette.

– Lite tyder på at det gis for lite informasjon om pensjon. Det finnes mye og lett tilgjengelig informasjon om du vil vite mer om pensjon, sa han da studien ble presentert på et Fafo-seminar fredag 1. februar.

Østhus heller mer i retning av at pensjon kan være for vanskelig for folk.

Forskerne ser nemlig klart at kunnskap om pensjon varierer med kjennetegn som utdannelse, inntekt og alder.

Kunnskapen om pensjon er helt tydelig skjevt fordelt i befolkningen.

– Samme mønster ser vi i den overveldende manglende interessen det er for pensjon i befolkningen, sa Øvsthus.

Det hører med at også de reelle valgmulighetene folk står overfor – er skjevt fordelt i befolkningen. Det hjelper for eksempel ikke å ha kunnskap om AFP-ordningen, om du ikke har rett til AFP-pensjon.

Arbeidsgivere vet heller ikke

Forskerne hos Fafo gjorde i fjor en spørreundersøkelse blant arbeidsgivere, arbeidstakere og LO-tillitsvalgte i private bedrifter.

De fant at 41 prosent av arbeidstakerne, 29 prosent av arbeidsgiverne og 13 prosent av de tillitsvalgte var usikre på hva slags tjenestepensjonsordning det var på arbeidsplassen.

Mest overraskende her vil nok mange mene det er at så mange arbeidsgivere ikke vet hva slags pensjon de gir sine ansatte. Det hører med å nevne at arbeidsgivere i store bedrifter har klart mer kunnskap om pensjon enn ledere i små bedrifter.

I alt 57 prosent av arbeidsgiverne i de undersøkte bedriftene hadde gjennomført tiltak for å informere de ansatte om bedriftens tjenestepensjonsordning.

Tillitsvalgte spiller viktig rolle

Har du sjekket pensjonen din?

Rundt 50 prosent av alle med innskuddspensjon har vært inne på sin egen pensjonsnettside hos leverandører som KLP, Storebrand, DnB m.fl. og sjekket pensjonen sin. Halvparten har altså aldri gjort det.

Rundt 35 prosent har foretatt endringer i investeringsvalgene sine.

Rundt 10 prosent følger med på avkastningen på innskuddspensjonen sin.

Vil du ha en samlet oversikt over pensjonen din, finner du den hos for eksempel norskpensjon.no eller hos nav.no/dinpensjon.

Kilde: Fafo

I små bedrifter er altså arbeidsgiverne veldig ofte usikre på bedriftens pensjonsordning. Kanskje ikke så rart da at det også blant de ansatte er store forskjeller i pensjonskunnskap mellom små og store bedrifter.

­– Klarer vi å redusere denne kunnskapsforskjellen om pensjon mellom arbeidstakere i små og store bedrifter, så er det kanskje også mulig å redusere skjevheten i inntekt som pensjonister, foreslår Ståle Østhus.

Fafo-forskerne finner også i studien sin at tillitsvalgte kan spille en viktig rolle i å informere de ansatte om pensjon. En undersøkelse blant LO-tillitsvalgte i privat sektor gjort i januar 2018, viste at tre av fire tillitsvalgte hadde informert ansatte om bedriftens tjenestepensjonsordninger.

Tillitsvalgte som samarbeider med både bedriftsledelsen og fagforbundet sitt, gir både bedre og mer relevant informasjon til de ansatte, finner forskerne.

Bedriftskultur og samarbeidskultur i en bedrift later altså til å spille en viktig rolle for hvor godt informert de ansatte er om tjenestepensjon og AFP.

Referanse:

Ståle Østhus: «Kunnskap om pensjon – Resultater fra tre surveyundersøkelser blant arbeidsgivere, tillitsvalgte og ansatte i privat sektor» , Fafo-rapport 2019:2, Rapporten.

Artikkelen ble først publisert av forskning.no.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
19:24 Bitter konflikt i SAS: «Trusler, sjikane og press»19:01 Trump gir ikke lenger California lov til å føre strengere utslippspolitikk18:58 Telenorselskap kreves for milliarder i ubetalt skatt18:38 Venstre varsler PST om Raja-trussel18:25 Grande håper Jensen slutter å bruke ordet «snikislamisering»17:59 Netanyahu avlyser USA-besøk17:57 Student skal ha fremsatt alvorlige trusler mot BI i Oslo17:56 Positiv dag på Oslo Børs17:42 Streik avblåst i British Airways17:26 Regjeringen gir stopp-ordre for fartskontroll: – Frp skal vise muskler17:12 Frp belønnes i ny måling etter Venstre-bråk16:55 Saudi-Arabia sier oljeangrep "utvilsomt ble sponset av Iran"16:53 Person omkom i fallulykke på Hovden utenfor Florø16:41 Ni personer styrtet i døden – nå får vi svar på hvorfor16:39 Solskjær uten James, Pogba, Shaw og Martial – garanterer startplass for trio16:37 Indonesia returnerer 547 konteinere med søppel16:17 Høyesterett avviser anken fra dobbeltdrapsdømt Kristiansand-kvinne16:06 Tyskland forlenger våpenboikotten av Saudi-Arabia16:03 Alvorlig trafikkulykke i Fredrikstad15:57 Solberg: – Regner med helgens diskusjon ikke har vært til regjeringens gunst15:38 SAS-fly på vei til Oslo måtte nødlande15:32 Journalister i Morgenbladet truer med å slutte15:31 Trump har utnevnt John Boltons etterfølger14:55 Røyk fra brennende regnskog tvinger flere tusen skoler til å stenge14:54 Sterk misnøye med svensk statsbudsjett14:36 Fullt bompengeparti-kaos i Rogaland14:30 Venstre-nestleder: Krevende å samarbeide med Frp14:28 Russisk skiskytter utestengt i 18 måneder14:26 Sørøst politidistrikt svarte ikke på 105 nødanrop i juni14:23 India varsler forbud mot e-sigaretter13:59 Sol og varme i Sør-Norge til helgen – Nord-Norge må vente seg snø og sludd13:55 Corbyn antyder at han vil være nøytral før en mulig ny folkeavstemning13:36 Kristoff spurtet til seier i Slovakia12:48 Statsministerens kontor skal ikke tilbake til Høyblokka12:21 Iran advarer USA12:16 Lastebilsjåfør dømt for uaktsomt drap på Karine (38)12:10 Ernas bompenge-hastverk kostet skattebetalerne 350.000 i privatfly11:53 Forskere fra 19 land skal tilbringe ett år i Nordishavet11:50 Politiet etterlyser vitner etter knivstikking i Sandnes11:44 E6 stenges ved Gardermoen11:43 Netanyahus dager som statsminister kan være over11:18 FN-toppmøte kan skje uten Iran – får ikke visum11:17 Ronaldo: – Jeg fortjener flere titler enn Messi11:11 Britene sier de har brexitforslag – vil ikke dele det med EU11:07 USA og Saudi-Arabia skal drøfte svar på oljeangrep11:06 Mann døde etter kollisjon med tankbil på E1810:47 Bullen avsluttet norsk fiasko-VM i bryting10:39 Inndragningen av popcorn-time.no blir stående10:25 Rødt får konkurranse: Ap snur om «velferdsprofitører»10:10 22 av 24 anker dommen i Aleris-saken10:04 Vil trykkoke frem kunstige bier09:57 Raja: De Frp-erne som er såret, har jeg beklaget overfor09:34 Mann tiltalt for overgrep mot psykisk utviklingshemmet kvinne09:28 Svenske mistenkt for København-bombe pågrepet på Kastrup09:27 Moxnes: Vi kan ikke særbehandle Lan Marie Berg09:04 Saudi-Arabia vil delta i USA-ledet flåtestyrke09:03 18 reddet fra drukning i sommer08:28 Etter Haaland-showet: – Mål-monsteret med utrolig drømmeløp08:26 Uro på borgerlig side i Oslo etter at Høyre åpnet for samarbeid med MDG07:16 Sp-forslag skaper uro: – Merkelig og absurd07:00 Undersøkelse: Klart flertall for å hente hjem norske barn av IS-foreldre06:56 Zuccarello og Wild tapte på overtid for Dallas06:44 Grensehandelsbutikk stengt – fant ti år gammel mat06:37 Trener-Gjert fnyser av varmeutfordringen i VM06:26 Sentralbanken i New York sprøyter inn milliarder for å holde renta i sjakk06:25 Feilen rettet, men fortsatt store togproblemer i Oslo og Akershus05:58 Dette skjer i dag05:45 Dette skjedde i natt05:36 Netanyahu: Israel trenger en sterk sionistisk regjering05:11 Norsk-tysk studie: Farlig stoff i tre av fire plastprodukter04:42 Mexico ber fransk auksjonshus stoppe kunstsalg04:38 Høyre-ordfører kan miste kjedet på grunn av én stemme04:15 Ingen skadd, ingen pågrepet etter skyting i Oslo04:07 Rusrapport: Vest-Agder- og Oslo-innbyggere sliter mest02:51 Opposisjonspolitiker i Venezuela løslatt02:29 Netanyahus utfordrer vil danne samlingsregjering i Israel02:24 Negotia: Umulig å spå hvor lang Felleskjøpet-streiken blir01:59 Flere migranter i verden01:50 Medier: Saudi-Arabia vil legge fram bevis for at Iran var involvert i angrepene01:30 Vintyv fra Oslo stjal 32 flasker verdt nesten 60.000 på pol i Trondheim01:05 MDG inviterer fagbevegelsen til samtaler00:41 FIVH: 10 millioner ubrukte mobiltelefoner i norske hjem00:35 Høyere valgdeltakelse i Israel23:44 Haaland etter eventyrkvelden: – Hadde vært gøy å være det nye Ajax23:37 Trumps tidligere valgkampleder holdt tett i høring23:35 Schibsted lanserer hjemleveringstjeneste23:33 Barcelona heldige da stjerneskuddet satte rekord23:28 Liverpool-Klopp etter bortesmell: – Det var ikke straffe23:21 Lagerbäck jublet over Haaland-show23:09 Lieberman tar til orde for samlingsregjering i Israel23:06 Straffebom da Chelsea røk i mesterligaåpningen22:48 Ny pågripelse etter tyveri av gulltoalett på Churchills fødested22:12 Flygerforbundet ber statlige selskaper kreve økt flysikkerhet21:49 Haaland herjer i mesterligaen - scoret hattrick før pause21:46 Eksklusjon i FNB blir omgjort21:43 FpU-topp sier han forstår Rajas utspill21:28 Undersøkelse: Nordmenn og saudiarabere er minst bekymret for klimaet21:21 Inter-blemme i mesterligaåpningen21:19 Messi på benken, stjerneskuddet setter Barca-rekord21:18 Spania rykker nærmere nyvalg
Siste nytt
19:24ReiseBitter konflikt i SAS: «Trusler, sjikane og press»19:01VerdenTrump gir ikke lenger California lov til å føre strengere utslippspolitikk18:58PengerTelenorselskap kreves for milliarder i ubetalt skatt18:38PolitikkVenstre varsler PST om Raja-trussel18:25PolitikkGrande håper Jensen slutter å bruke ordet «snikislamisering»17:59VerdenNetanyahu avlyser USA-besøk17:57NorgeStudent skal ha fremsatt alvorlige trusler mot BI i Oslo17:56PengerPositiv dag på Oslo Børs17:42ReiseStreik avblåst i British Airways17:26MotorRegjeringen gir stopp-ordre for fartskontroll: – Frp skal vise muskler17:12PolitikkFrp belønnes i ny måling etter Venstre-bråk16:55VerdenSaudi-Arabia sier oljeangrep "utvilsomt ble sponset av Iran"16:53NorgePerson omkom i fallulykke på Hovden utenfor Florø16:41VerdenNi personer styrtet i døden – nå får vi svar på hvorfor16:39SportSolskjær uten James, Pogba, Shaw og Martial – garanterer startplass for trio16:37VerdenIndonesia returnerer 547 konteinere med søppel16:17NorgeHøyesterett avviser anken fra dobbeltdrapsdømt Kristiansand-kvinne16:06VerdenTyskland forlenger våpenboikotten av Saudi-Arabia16:03NorgeAlvorlig trafikkulykke i Fredrikstad15:57PolitikkSolberg: – Regner med helgens diskusjon ikke har vært til regjeringens gunst15:38ReiseSAS-fly på vei til Oslo måtte nødlande15:32KulturJournalister i Morgenbladet truer med å slutte15:31VerdenTrump har utnevnt John Boltons etterfølger14:55VerdenRøyk fra brennende regnskog tvinger flere tusen skoler til å stenge14:54PengerSterk misnøye med svensk statsbudsjett14:36PolitikkFullt bompengeparti-kaos i Rogaland14:30PolitikkVenstre-nestleder: Krevende å samarbeide med Frp14:28SportRussisk skiskytter utestengt i 18 måneder14:26NorgeSørøst politidistrikt svarte ikke på 105 nødanrop i juni14:23Helse og livsstilIndia varsler forbud mot e-sigaretter13:59NorgeSol og varme i Sør-Norge til helgen – Nord-Norge må vente seg snø og sludd13:55VerdenCorbyn antyder at han vil være nøytral før en mulig ny folkeavstemning13:36SportKristoff spurtet til seier i Slovakia12:48NorgeStatsministerens kontor skal ikke tilbake til Høyblokka12:21VerdenIran advarer USA12:16NorgeLastebilsjåfør dømt for uaktsomt drap på Karine (38)12:10PolitikkErnas bompenge-hastverk kostet skattebetalerne 350.000 i privatfly11:53NorgeForskere fra 19 land skal tilbringe ett år i Nordishavet11:50NorgePolitiet etterlyser vitner etter knivstikking i Sandnes11:44NorgeE6 stenges ved Gardermoen11:43PolitikkNetanyahus dager som statsminister kan være over11:18VerdenFN-toppmøte kan skje uten Iran – får ikke visum11:17SportRonaldo: – Jeg fortjener flere titler enn Messi11:11PolitikkBritene sier de har brexitforslag – vil ikke dele det med EU11:07VerdenUSA og Saudi-Arabia skal drøfte svar på oljeangrep11:06NorgeMann døde etter kollisjon med tankbil på E1810:47SportBullen avsluttet norsk fiasko-VM i bryting10:39KulturInndragningen av popcorn-time.no blir stående10:25PolitikkRødt får konkurranse: Ap snur om «velferdsprofitører»10:10Norge22 av 24 anker dommen i Aleris-saken10:04VerdenVil trykkoke frem kunstige bier09:57PolitikkRaja: De Frp-erne som er såret, har jeg beklaget overfor09:34NorgeMann tiltalt for overgrep mot psykisk utviklingshemmet kvinne09:28VerdenSvenske mistenkt for København-bombe pågrepet på Kastrup09:27PolitikkMoxnes: Vi kan ikke særbehandle Lan Marie Berg09:04VerdenSaudi-Arabia vil delta i USA-ledet flåtestyrke09:03Norge18 reddet fra drukning i sommer08:28SportEtter Haaland-showet: – Mål-monsteret med utrolig drømmeløp08:26PolitikkUro på borgerlig side i Oslo etter at Høyre åpnet for samarbeid med MDG07:16PolitikkSp-forslag skaper uro: – Merkelig og absurd07:00NorgeUndersøkelse: Klart flertall for å hente hjem norske barn av IS-foreldre06:56SportZuccarello og Wild tapte på overtid for Dallas06:44VerdenGrensehandelsbutikk stengt – fant ti år gammel mat06:37SportTrener-Gjert fnyser av varmeutfordringen i VM06:26PengerSentralbanken i New York sprøyter inn milliarder for å holde renta i sjakk06:25NorgeFeilen rettet, men fortsatt store togproblemer i Oslo og Akershus05:58NorgeDette skjer i dag05:45NorgeDette skjedde i natt05:36VerdenNetanyahu: Israel trenger en sterk sionistisk regjering05:11NorgeNorsk-tysk studie: Farlig stoff i tre av fire plastprodukter04:42VerdenMexico ber fransk auksjonshus stoppe kunstsalg04:38PolitikkHøyre-ordfører kan miste kjedet på grunn av én stemme04:15NorgeIngen skadd, ingen pågrepet etter skyting i Oslo04:07Helse og livsstilRusrapport: Vest-Agder- og Oslo-innbyggere sliter mest02:51VerdenOpposisjonspolitiker i Venezuela løslatt02:29VerdenNetanyahus utfordrer vil danne samlingsregjering i Israel02:24PengerNegotia: Umulig å spå hvor lang Felleskjøpet-streiken blir01:59VerdenFlere migranter i verden01:50VerdenMedier: Saudi-Arabia vil legge fram bevis for at Iran var involvert i angrepene01:30NorgeVintyv fra Oslo stjal 32 flasker verdt nesten 60.000 på pol i Trondheim01:05PolitikkMDG inviterer fagbevegelsen til samtaler00:41NorgeFIVH: 10 millioner ubrukte mobiltelefoner i norske hjem00:35VerdenHøyere valgdeltakelse i Israel23:44SportHaaland etter eventyrkvelden: – Hadde vært gøy å være det nye Ajax23:37VerdenTrumps tidligere valgkampleder holdt tett i høring23:35NorgeSchibsted lanserer hjemleveringstjeneste23:33SportBarcelona heldige da stjerneskuddet satte rekord23:28SportLiverpool-Klopp etter bortesmell: – Det var ikke straffe23:21SportLagerbäck jublet over Haaland-show23:09VerdenLieberman tar til orde for samlingsregjering i Israel23:06SportStraffebom da Chelsea røk i mesterligaåpningen22:48VerdenNy pågripelse etter tyveri av gulltoalett på Churchills fødested22:12NorgeFlygerforbundet ber statlige selskaper kreve økt flysikkerhet21:49SportHaaland herjer i mesterligaen - scoret hattrick før pause21:46PolitikkEksklusjon i FNB blir omgjort21:43PolitikkFpU-topp sier han forstår Rajas utspill21:28NorgeUndersøkelse: Nordmenn og saudiarabere er minst bekymret for klimaet21:21SportInter-blemme i mesterligaåpningen21:19SportMessi på benken, stjerneskuddet setter Barca-rekord21:18VerdenSpania rykker nærmere nyvalg
Populært