I pengeknipne kommuner er det gjestene som tar regningen

I Øystre Slidre kommune vedtok lokalpolitikerne i 2016 å innføre eiendomsskatt fra og med 2018. De anslo at 80 prosent av inntektene ville komme fra hytteeierne. Foto: NTB Scanpix
I Øystre Slidre kommune vedtok lokalpolitikerne i 2016 å innføre eiendomsskatt fra og med 2018. De anslo at 80 prosent av inntektene ville komme fra hytteeierne. Foto: NTB Scanpix

Stadig flere fattige kommuner sender en regning på 5.000 til 15.000 kroner til hver hytteeier i fjellet. Mange kommuner sørger for at boligeiere slipper billigere unna.

(Finansavisen) Grip vinglasset, legg bena på puffen og sett deg tilbake i lenestolen. Lytt til knitringen fra peisen. Den har beroligende virkning.

Den kan dempe irritasjonen over ekstraregningen du nå får ved å være hytteeier. Kanskje har du fått regningen i årevis, eller kanskje er kravet kommet for første gang. Pengene går uansett samme sted: Til det gjeldstyngede rådhuset nede i bygda.

Så lytt til knitringen fra peisen. Og senk skuldrene. Pengene dine kommer godt med. For mens norske kommuner dro inn 11,2 milliarder kroner i eiendomsskatt i 2015 og 12,3 milliarder i 2016, kan ingenting måle seg med 2017, da det kom inn 13,6 milliarder kroner i kommunekassene gjennom denne skatten. En rekke kommuner innførte eiendomsskatt i 2018, så i fjor ble trolig tallene enda høyere. Disse publiseres av SSB til sommeren.

Forskjellsbehandling

Hytteeiere er blitt en betydelig bidragsyter til skatteinngangen lokalt. 370 kommuner har innført eiendomsskatt. Noen kommuner sender kun regning til eiere av næringsbygg. Andre sender kun til eiere av boliger og fritidseiendom. Men hele 260 kommuner har eiendomsskatt i hele kommunen. Har du hytte i en typisk hyttekommune betaler du sannsynligvis eiendomsskatt. Kun fire kommuner i Norge har innført eiendomsskatt med fritak for fritidsboliger.

Hytte­kommunenes inntekter fra eiendomsskatt (alle tall i mill. kr, gjelder 2017)

 • Fredrikstad: 250857
 • Hvaler: 360095
 • Ringsaker: 111338
 • Trysil: 29038
 • Ringebu: 27124
 • Øyer: 26249
 • Vestre Slidre: 14988
 • Vang: 6068
 • Gol: 22805
 • Hemsedal: 7135
 • Ål: 36968
 • Hol: 64137
 • Nore og Uvdal: 26151
 • Kragerø: 42306
 • Sauherad: 11546
 • Tinn: 72123
 • Hjartdal: 17438
 • Nissedal: 14630
 • Fyresdal: 8534
 • Vinje: 50242
 • Risør: 20822
 • Tvedestrand: 11984
 • Lillesand: 15118

Kilde: SSB

Hvis eiendomsskatteloven er en peis, så er eiendomsskatten bålet. Og det er lokalpolitikerne gjennom kommunestyret som fyrer opp.

De vedtar satser og praksis sammen med kommunebudsjettet hvert år. Eiendomsskatten skal være minst 2 promille og ikke mer enn 7 promille av taksten, et nivå Regjeringen nå vil gjøre noe med. Men det er ikke satsen som skaper mest strid. Konfliktene oppstår ved taksering.

Det viktigste konfliktområdet rundt omkring i kommunene er forskjellsbehandling mellom eiere av boliger og fritidsboliger.

Finansavisen har sett på hvor mye hytteeiere typisk må ut med for en hytte i to kommuner som av Norges Hytteforbund er blitt utpekt som verstinger. Krødsherad kommune innførte i 2017 eiendomsskatt med en sats på 2 promille. På Norefjell plukket vi ut fem eiendommer som ligger ute til salgs og sjekket hva de nye eierne må betale i eiendomsskatt, i henhold til kommunens skattelister. Eiendommene er pålagt en skatt på mellom 3.400 og 10.600 kroner årlig.

På Kvitfjell, i Ringebu kommune, er nivået i samme gate. Satsen er 3,7 promille. På fem eiendommer fra Finn.no fant vi at ny eier må belage seg på en eiendomsskatt på mellom 2.775 og 13.677 kroner.

Les også: Storebror Kjos: - Selg, nå gjelder det å komme seg ut

– Forbausende lite klager

Det har vært sterk motstand ved innføringen av eiendomsskatt flere steder. Er stormen stilnet?

Ordfører Gustav Kalager i Krødsherad kommune forteller at han sitter og titter opp mot Norefjell. Det han ser er et vakkert vinterlandskap med blå himmel. Kom deg til fjells, oppfordrer Kalager.

– Jeg opplever at vi har hatt forbausende lite klager. Vi har jo også lagt oss på et lavt nivå, med bare to promille, sier Kalager til Finansavisen.

– Likevel er Krødsherad utpekt som versting-kommune av Norges Hytteforbund, på grunn av forskjellsbehandlingen mellom fastboende og hytteeiere?

– Vi mener at vi behandler folk likt med bakgrunn i eiendomsskatteloven. Eiendom på Norefjell er ettertraktet og har høy pris. I bygda er det et veldig beskjedent boligmarked, det er ingen stor etterspørsel etter nye boliger i vår kommune. Da vil skatten bli ulik. Vi mener også at takstgrunnlaget er rettferdig, sier ordføreren.

– Jeg hadde nesten forventet mer blest og klager. Når vi ikke har fått det så kan det tyde på at vi har lagt oss på et nivå som folk oppfatter som akseptabelt.

Les også: – Oslo kommer til å være et problemområde

Bråk ga resultater

– Selv om motstanden har stilnet noe, er det fortsatt et ran, sier hytteeier Bård Hopen.

Han gikk hardt ut i Finansavisen før innføringen i 2016. Han tror det hadde vært enda verre uten alle protestene, motstanden i Oslo og Drammen og en rekke avisoppslag om urimelig eiendomsskatt for fritidsboliger.

– Vi greide å lage mye bråk. Jeg tror det har vært medvirkende til at regjeringen har satt ned den høyeste lovlige satsen fra 7 til 5 promille. Og dersom jeg har oppfattet informasjonen fra den nye regjeringsplattformen riktig skal maks eiendomsavgift ytterligere ned til 4 promille. Det er positivt, sier Hopen.

– Medietrykket har også ført til at kommuner har holdt satsen lavere enn det de planla. Vi fikk signaler om at Krødsherad ønsket å justere opp satsen til den det høyeste nivået på sikt. I stedet har de holdt satsen fast på 2 promille.

Han avviser at det er blitt skatteharmoni i fjellet.

– Det er fortsatt feil at hytteeiere skal betale vesentlig mer enn fastboende gjennom en skatt som går til kommunens innbyggere. Det er fortsatt et ran mot oss som har fritidseiendom, sier han.

For Krødsherad utgjør eiendomsskatten en inntekt på 12 millioner kroner. Det totale budsjettet i kommunen er på et par hundre millioner kroner.

Les også: Trump lar seg ikke stoppe - vil holde tale om rikets tilstand

(Saken fortsetter under)

Finansminister Siv Jensen (Frp) vil dempe eiendomsskatten. Det vil trolig gi større utslag for boligeiere enn hytteeiere. Foto: Berit Roald/NTB Sanpix
Finansminister Siv Jensen (Frp) vil dempe eiendomsskatten. Det vil trolig gi større utslag for boligeiere enn hytteeiere. Foto: Berit Roald/NTB Sanpix

Jakter de som misbruker loven

2018 var det første året hytteeiere på Beitostølen måtte betale eiendomsskatt.

Det skjedde etter et vedtak i Øystre Slidre kommune høsten 2016, der et knapt flertall stemte for å innføre en eiendomsskatt på 2 promille. Høyre og Frp stemte mot eiendomsskatten, mens Senterpartiet var delt i to. Arbeidetpartiet sto samlet for.

Det ble den gangen anslått av kommunepolitkerne at skatten ville gi 20 millioner kroner i årlige inntekter og at hele 80 prosent av dette ville komme fra fritidsboliger.

Styremedlem Trond G. Hagen i Norges Hytteforbund (NHF) ble forundret over hvordan innføringen av eiendomsskatt rammet hytteeiere på Kvitfjell, hvor han selv har hytte. Det ledet til et større engasjement for å se på hvordan norske kommuner håndterer takstgrunnlaget ved utskrivelse av eiendomsskatt.

For 2017 ble kommuner med flere enn 1.000 fritidsboliger undersøkt, 132 i tallet. Undersøkelsen ble videreført i 2018, for å granske de kommunene som innførte eller retakserte sine boliger i 2017 eller i fjor.

(Saken fortsetter under)

KVITFJELL 1: Stor og flott hytte fra 2012 i Bjønnlitjønnvegen 51 i Kvitfjell Vest. Prisantydningen er 12,4 millioner kroner. Eiendomsskatten til Ringebu er på 13.677 kroner. Faksimile: Finn.no

Alle kommuner offentliggjør en eiendomsskatteliste hvert år. Her skal taksten for den enkelte eiendommen fremgå. Hagen har fått tak i eiendomsskattelisten for alle kommuner som enten har innført eller retaksert i det siste.

Deretter har han sammenlignet takstgrunnlaget med faktiske omsetninger, både på boliger og hytter, for å finne ut om kommunen forskjellsbehandler eierne av fritidsboliger. 16.000 omsetninger ble brukt som grunnlag for undersøkelsen.

– Norges Hytteforbund tar ikke stilling til om kommunen har valgt høy eller lav sats, så lenge den er innenfor loven. Vi vil følge opp hvordan lovverket er brukt. Vi er ute etter å finne de som misbruker loven.

– Som et eksempel utskriver Trysil kommune eiendomsskatt med en høy promille. Men kommunen bruker takster som er satt for lenge siden. Derimot finner vi en rekke typiske hyttekommuner som klart driver forskjellsbehandling mellom boligeiere og hytteeiere.

Les også: Kjøpte Sørlandets dyreste leilighet

– Rammer skatteobjektene

Hagen peker på Eiendomsskatteloven paragraf 8 A-2 der det fremgår at det skal være lik skattetakst for objekter med lik verdi.

Av de kommunene Hagen har gått gjennom er det 40 prosent som forskjellsbehandler på en slik måte at boligeiere slipper billigere unna enn hytteeiere. Fire av ti setter altså et høyere taktsgrunnlag på fritidsbolig, slik at det ikke blir likhet mellom en boligeier og hytteeiere. Mange kommuner tolker loven på en slik måte at det blir forskjellsbehandling.

– Noen kommuner er ubevisst på sin forskjellsbehandling. Men i mange kommuner ser vi at det er politisk bevisst. Etter NHFs syn misbruker de rett og slett loven. De rammer skatteobjektene til folk som ikke er innbyggere i kommunen hardere enn de som bor i kommunen og har stemmerett, sier Hagen.

I år er det kommunevalg, men hvis du mener du har fått en urimelig høy eiendomsskatt på fritidseiendom er det lite du kan gjøre. Legg på en vedkubbe til og lytt til knitringen fra peisen.

Les også: Norges rikeste nabolag

Forskjellsbehandling i sør

Den siste undersøkelsen Hagen har gjort gjelder for skatteåret 2018 og basert på denne utroper han følgende kommuner til verstinger: Balsfjord, Flå i Buskerud, Gran i Oppland, Hjelmeland i Rogaland, Krødsherad (Norefjell), Levanger, Lindesnes og Tvedestrand og Sarpsborg.

– Nær alle kommunene langs sørlandskysten forskjellsbehandler. De har rett og slett bare valgt å gjøre det sånn. Kristiansand, Tvedestrand og Lillesand for eksempel. På østsiden kan jeg nevne Sarpsborg og Halden.

– I Tvedestrand valgte en hytteeier å selge sin hytte i frustrasjon over høy eiendomsskatt. Totalkostnaden pr. døgn ved å eie eiendommen ble rett og slett for høy. Også i Sarpsborg opplever hytteeiere at det er blitt for dyrt å eie hytte, særlig hvis du også legger til kommunale avgifter.

(Saken fortsetter under)

NOREFJELL 1: Stor og romslig hytte emd adresse Sollistua, som ligger ute til salgs for 8,5 millioner kroner. Eiendomsskatt på 7.088 kroner for 2018. Faksimile: Finn.no

Eiendomsskatt på fritidsbolig har aldri vært prøvd i retten, men Hagen har startet nedtellingen.

– Ingen vel- eller hytteforeninger har foreløpig gått til søksmål. Derfor kan vi heller ikke si at kommunene driver ulovlig. Det koster dyrt å anlegge et slikt søksmål, men vi regner med at det vil komme opp saker for domstolene i løpet av de nærmeste årene, sier han.

Les også: Solgte Grünerløkkas dyreste leilighet

Merker få følger av skattebetaling

Det som provoserer hytteeiere, er selvsagt at pengene ikke går til bedre veier og løypekjøring.

– Eiendom gir deg visse rettigheter i kommunen. Men de to største utgiftspostene i en kommune er skole og helse. Nesten ingen hytteeiere har behov eller benytter seg av disse to kommunale oppgavene, sier Hagen.

Finansminister Siv Jensen vil høy, lokal eiendomsskatt til livs. Regjeringen har fra før foreslått å redusere maksimal eiendomsskattesats for bolig- og fritidseiendom fra 7 til 5 promille med virkning fra og med 2020. Nå kan det blir ytterligere kutt, til 4 promille. Regjeringen vil også gjøre endringer i eiendomsskattegrunnlaget, som for eksempel at det skal bli obligatorisk for kommunene å bruke SSBs boligverdier når de skal beregne eiendomsskattegrunnlaget for bolig. Og ikke kommunens egne takster. Hvordan dette vil slå ut for hytteeiere er usikkert.

Leder Rolf A. Hauge i Fredrikstad Hytteforening har gått ut i Fredriksstad Blad og advart mot at endringene kan slå galt ut for hytteeiere.

For svært mange boligeiere er ligningsverdien lavere enn eiendomsskattetakstene. Disse vil få lavere skatt med Siv Jensens plan. Men det finnes ikke tilsvarende formuesverdier for hytter. Endringer i systemet slik regjeringen legger opp til kan innebære at Fredrikstad kommune må retaksere 4.700 fritidseiendommer, noe kommunen bekrefter. Med det resultat at regningen blir høyere, ifølge den lokale hyttegeneralen.

Siste ord er ikke sagt. Legg på mer ved i peisen!

Saken er opprinnelig publisert i Finansavisen lørdag 19. januar

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
02:02 Pompeo: Trump er forberedt på å gripe inn når amerikanske interesser er truet01:15 Venstre-lederen: Jeg er best for partiet videre01:09 Studie: Klimaendringer gjør El Niño sterkere00:23 Israel og Jordan ber Trump beholde soldater i Syria23:26 Uroen fortsetter i Chile – nytt portforbud innført22:45 FN advarer om dramatisk befolkningsnedgang i Sørøst-Europa22:04 Enighet om byrådsplattformen i Oslo21:52 Tok opp kampen mot mishandling: – Alkoholmisbruk gikk ut over hesten21:49 Mattilsynet: 11.400 kilo kjøtt stoppet på grensen21:36 Hegerberg nominert til Ballon d'Or21:29 Facebook: – Står overfor stadig mer sofistikerte angrep21:09 Bare én brannmann brukte bilbelte i ulykken i Kvinesdal21:05 Gulljagende Bodø/Glimt snublet hjemme mot Mjøndalen20:31 Her er de mest urolige flyturene19:08 Slik ville skolen hindre juks18:10 Fly måtte snu da kjemikalie-lekkasje førte til at kabinansatte besvimte17:32 Carlsen satte rekord med remis mot Aronian – 101 strake partier uten tap17:13 BMW-tyver i Oslo-området går etter ratt og annet dyrt utstyr17:01 Brexitavtalen nektet lagt fram – Parlamentet startet lovprosessen16:31 Marianne Borgen fortsetter som ordfører i Oslo15:46 SIAN-leder om hattiltale: – Dette er faktaformidling15:29 Morgenbladets redaktør går av etter lang tids konflikt15:22 Superstjerne skulle spille Knausgård – så satte forfatteren foten ned15:07 Mann møter i retten tiltalt for drapsforsøk om bord i tog14:59 Julian Assange fikk ikke retten med på å utsette utleveringssak14:59 Stanset vanntilførsel til overfylt og omstridt teltleir14:53 Bjørgen tviler på om langrennsporten vil overleve14:50 Oppgang i det globale aksjemarkedet etter samtaler mellom USA og Kina14:19 Viken Venstre vraker Trine Skei Grande14:04 Toppserien innfører sluttspill: – Vil heve produktet14:03 Syriske kurdere kaster poteter på amerikanske soldater13:57 Tsjekkia hevder å ha avslørt russisk spionnettverk13:48 NFF vil forlenge Lagerbäcks kontrakt12:51 Tiltalt nekter for drap og mishandling av kona12:50 Tenåring slått og ranet i Oslo – fire tenåringer pågrepet11:56 Nye Ålesund er årets nynorskkommune11:55 Kallmyr om Oslo-volden: – Fattigdom er ingen unnskyldning11:54 Frykter at Erdoğans angrep tapper boligmarkedet i Tyrkia11:54 Mange lemlestes for livet – nå har legene fått nok11:42 Premier League-spiss tatt for promillekjøring11:07 Sterkeste pundkurs på fem måneder10:57 Endelig rapport etter Lion Air-ulykken snart klar10:52 Full storm i Midt-Norge tirsdag10:35 Frynset forhold mellom USA og Tyrkia skaper debatt om atomvåpen10:35 NRK slår sammen regionale TV-sendinger10:17 Høyre håper på Sp for videre samtaler i Bergen10:16 Iran advarer Tyrkia mot å etablere militært nærvær i Syria10:02 Konkursbegjæring for kosmetikkjeder - 1.300 ansatte berørt09:52 Svensk langrennsprofil mister hele sesongen09:52 Ruud falt på verdensrankingen09:51 Enighet om reformer i Libanon09:51 Far siktet for seksuell omgang med mindreårig i tillegg til drapsforsøk09:34 Tysk minister: – EU trenger noen dager til brexitavgjørelse09:33 FNB-styret snur om eksklusjon av medlemmer i Sandnes09:21 Barndomsstedet rasert av flom – da fikk Oddbjørn en idé09:19 Mot dødt løp mellom Trudeau og Scheer i Canada09:16 Woodward: – Ingen planer om United-salg08:18 Gustav Witzøe overtar som konsernsjef i SalMar08:18 Solberg på «ukjent» besøk i Irak08:11 Klopp mener Solskjær forsvarte seg til ett poeng08:09 Trump vil DNA-teste alle asylsøkere07:37 Politiet patruljerte på Facebook – fem bøtelagt07:30 Kina anklager japansk professor for spionasje07:26 Turister pågrepet for droneflyging ved marinebase07:14 Rundlurte Nav: Fikk både lønn og millioner i uførepensjon07:12 Galaxy videre i MLS-sluttspillet06:24 Japans eksport faller for tiende måned på rad06:10 Her herjer tornadoen i Texas05:53 Jordskjelv har rammet stillehavsøya Vanuatu05:50 Dette skjer i dag05:43 Norge på sjetteplass over beste pensjonssystemer i verden05:30 Dette skjedde i natt05:15 Kanonvalg for De grønne i Sveits05:05 Sensurert forside på flere australske aviser03:17 Myndighetene utvider portforbudet i Chile02:49 Morales tar første stikk i valget i Bolivia02:17 Minst 30 døde i bussulykke i Kongo02:15 Wild tok seier uten Zuccarello02:09 Murray tok sin første seier på over to år01:45 Nyvalg i april i Nord-Makedonia00:58 Fem døde i brann i klesfabrikk i uroen i Chile00:19 Politiet etterforsker bilbrann i Oslo23:58 TV-aksjonen har fått inn 220 millioner kroner23:56 Tyskland: – Tyrkias militæroffensiv er brudd på internasjonal rett23:10 Ti drept i artilleriangrep i Kashmir22:49 Carlsen tangerte langsjakkrekord med seier mot Matlakov22:49 Milan mistet seieren på overtid i Piolis første kamp22:02 Carlsen tangerte langsjakkrekord med seier mot Matlakov22:01 Sarpsborg reddet poeng mot Brann ett minutt før slutt21:47 Molde tok nytt steg mot seriegull21:32 «Klimavalg» i Sveits – nesten dobling for De grønne20:40 Huawei-grunnlegger advarer Norge mot politisk press20:15 Saueflokk på tur gjennom Madrid19:53 Aalesund sikret opprykk til Eliteserien19:51 Startet med varme og fascinasjon, endte med fullskala mistillit: – De to ble aldri forsonet19:42 Over 90.000 hjortedyr har blitt testet for skrantesyke19:24 Liverpool spolerte Solskjærs opptur fem minutter før slutt18:45 Politikere vil granske matgiganter som gir bonuspoeng på øl18:28 Jehovas vitner mener stemme-nei ikke er i strid med demokratiske verdier18:16 Solfrid Heier (74): – Verden rundt meg er veldig opptatt av alder
Siste nytt
02:02VerdenPompeo: Trump er forberedt på å gripe inn når amerikanske interesser er truet01:15NorgeVenstre-lederen: Jeg er best for partiet videre01:09VerdenStudie: Klimaendringer gjør El Niño sterkere00:23VerdenIsrael og Jordan ber Trump beholde soldater i Syria23:26VerdenUroen fortsetter i Chile – nytt portforbud innført22:45VerdenFN advarer om dramatisk befolkningsnedgang i Sørøst-Europa22:04NorgeEnighet om byrådsplattformen i Oslo21:52NorgeTok opp kampen mot mishandling: – Alkoholmisbruk gikk ut over hesten21:49NorgeMattilsynet: 11.400 kilo kjøtt stoppet på grensen21:36SportHegerberg nominert til Ballon d'Or21:29VerdenFacebook: – Står overfor stadig mer sofistikerte angrep21:09NorgeBare én brannmann brukte bilbelte i ulykken i Kvinesdal21:05SportGulljagende Bodø/Glimt snublet hjemme mot Mjøndalen20:31ReiseHer er de mest urolige flyturene19:08VerdenSlik ville skolen hindre juks18:10VerdenFly måtte snu da kjemikalie-lekkasje førte til at kabinansatte besvimte17:32SportCarlsen satte rekord med remis mot Aronian – 101 strake partier uten tap17:13MotorBMW-tyver i Oslo-området går etter ratt og annet dyrt utstyr17:01VerdenBrexitavtalen nektet lagt fram – Parlamentet startet lovprosessen16:31NorgeMarianne Borgen fortsetter som ordfører i Oslo15:46NorgeSIAN-leder om hattiltale: – Dette er faktaformidling15:29NorgeMorgenbladets redaktør går av etter lang tids konflikt15:22NorgeSuperstjerne skulle spille Knausgård – så satte forfatteren foten ned15:07NorgeMann møter i retten tiltalt for drapsforsøk om bord i tog14:59VerdenJulian Assange fikk ikke retten med på å utsette utleveringssak14:59VerdenStanset vanntilførsel til overfylt og omstridt teltleir14:53SportBjørgen tviler på om langrennsporten vil overleve14:50PengerOppgang i det globale aksjemarkedet etter samtaler mellom USA og Kina14:19PolitikkViken Venstre vraker Trine Skei Grande14:04SportToppserien innfører sluttspill: – Vil heve produktet14:03VerdenSyriske kurdere kaster poteter på amerikanske soldater13:57VerdenTsjekkia hevder å ha avslørt russisk spionnettverk13:48SportNFF vil forlenge Lagerbäcks kontrakt12:51NorgeTiltalt nekter for drap og mishandling av kona12:50NorgeTenåring slått og ranet i Oslo – fire tenåringer pågrepet11:56KulturNye Ålesund er årets nynorskkommune11:55NorgeKallmyr om Oslo-volden: – Fattigdom er ingen unnskyldning11:54PengerFrykter at Erdoğans angrep tapper boligmarkedet i Tyrkia11:54Helse og livsstilMange lemlestes for livet – nå har legene fått nok11:42SportPremier League-spiss tatt for promillekjøring11:07PengerSterkeste pundkurs på fem måneder10:57VerdenEndelig rapport etter Lion Air-ulykken snart klar10:52NorgeFull storm i Midt-Norge tirsdag10:35VerdenFrynset forhold mellom USA og Tyrkia skaper debatt om atomvåpen10:35KulturNRK slår sammen regionale TV-sendinger10:17PolitikkHøyre håper på Sp for videre samtaler i Bergen10:16VerdenIran advarer Tyrkia mot å etablere militært nærvær i Syria10:02PengerKonkursbegjæring for kosmetikkjeder - 1.300 ansatte berørt09:52SportSvensk langrennsprofil mister hele sesongen09:52SportRuud falt på verdensrankingen09:51VerdenEnighet om reformer i Libanon09:51NorgeFar siktet for seksuell omgang med mindreårig i tillegg til drapsforsøk09:34PolitikkTysk minister: – EU trenger noen dager til brexitavgjørelse09:33PolitikkFNB-styret snur om eksklusjon av medlemmer i Sandnes09:21NorgeBarndomsstedet rasert av flom – da fikk Oddbjørn en idé09:19PolitikkMot dødt løp mellom Trudeau og Scheer i Canada09:16SportWoodward: – Ingen planer om United-salg08:18PengerGustav Witzøe overtar som konsernsjef i SalMar08:18PolitikkSolberg på «ukjent» besøk i Irak08:11SportKlopp mener Solskjær forsvarte seg til ett poeng08:09VerdenTrump vil DNA-teste alle asylsøkere07:37NorgePolitiet patruljerte på Facebook – fem bøtelagt07:30VerdenKina anklager japansk professor for spionasje07:26NorgeTurister pågrepet for droneflyging ved marinebase07:14PengerRundlurte Nav: Fikk både lønn og millioner i uførepensjon07:12SportGalaxy videre i MLS-sluttspillet06:24PengerJapans eksport faller for tiende måned på rad06:10VerdenHer herjer tornadoen i Texas05:53VerdenJordskjelv har rammet stillehavsøya Vanuatu05:50NorgeDette skjer i dag05:43PengerNorge på sjetteplass over beste pensjonssystemer i verden05:30NorgeDette skjedde i natt05:15PolitikkKanonvalg for De grønne i Sveits05:05KulturSensurert forside på flere australske aviser03:17VerdenMyndighetene utvider portforbudet i Chile02:49PolitikkMorales tar første stikk i valget i Bolivia02:17VerdenMinst 30 døde i bussulykke i Kongo02:15SportWild tok seier uten Zuccarello02:09SportMurray tok sin første seier på over to år01:45PolitikkNyvalg i april i Nord-Makedonia00:58VerdenFem døde i brann i klesfabrikk i uroen i Chile00:19NorgePolitiet etterforsker bilbrann i Oslo23:58NorgeTV-aksjonen har fått inn 220 millioner kroner23:56VerdenTyskland: – Tyrkias militæroffensiv er brudd på internasjonal rett23:10VerdenTi drept i artilleriangrep i Kashmir22:49SportCarlsen tangerte langsjakkrekord med seier mot Matlakov22:49SportMilan mistet seieren på overtid i Piolis første kamp22:02SportCarlsen tangerte langsjakkrekord med seier mot Matlakov22:01SportSarpsborg reddet poeng mot Brann ett minutt før slutt21:47SportMolde tok nytt steg mot seriegull21:32Politikk«Klimavalg» i Sveits – nesten dobling for De grønne20:40PengerHuawei-grunnlegger advarer Norge mot politisk press20:15VerdenSaueflokk på tur gjennom Madrid19:53SportAalesund sikret opprykk til Eliteserien19:51PolitikkStartet med varme og fascinasjon, endte med fullskala mistillit: – De to ble aldri forsonet19:42NorgeOver 90.000 hjortedyr har blitt testet for skrantesyke19:24SportLiverpool spolerte Solskjærs opptur fem minutter før slutt18:45PengerPolitikere vil granske matgiganter som gir bonuspoeng på øl18:28NorgeJehovas vitner mener stemme-nei ikke er i strid med demokratiske verdier18:16Helse og livsstilSolfrid Heier (74): – Verden rundt meg er veldig opptatt av alder
Populært