I pengeknipne kommuner er det gjestene som tar regningen

I Øystre Slidre kommune vedtok lokalpolitikerne i 2016 å innføre eiendomsskatt fra og med 2018. De anslo at 80 prosent av inntektene ville komme fra hytteeierne. Foto: NTB Scanpix
I Øystre Slidre kommune vedtok lokalpolitikerne i 2016 å innføre eiendomsskatt fra og med 2018. De anslo at 80 prosent av inntektene ville komme fra hytteeierne. Foto: NTB Scanpix

Stadig flere fattige kommuner sender en regning på 5.000 til 15.000 kroner til hver hytteeier i fjellet. Mange kommuner sørger for at boligeiere slipper billigere unna.

(Finansavisen) Grip vinglasset, legg bena på puffen og sett deg tilbake i lenestolen. Lytt til knitringen fra peisen. Den har beroligende virkning.

Den kan dempe irritasjonen over ekstraregningen du nå får ved å være hytteeier. Kanskje har du fått regningen i årevis, eller kanskje er kravet kommet for første gang. Pengene går uansett samme sted: Til det gjeldstyngede rådhuset nede i bygda.

Så lytt til knitringen fra peisen. Og senk skuldrene. Pengene dine kommer godt med. For mens norske kommuner dro inn 11,2 milliarder kroner i eiendomsskatt i 2015 og 12,3 milliarder i 2016, kan ingenting måle seg med 2017, da det kom inn 13,6 milliarder kroner i kommunekassene gjennom denne skatten. En rekke kommuner innførte eiendomsskatt i 2018, så i fjor ble trolig tallene enda høyere. Disse publiseres av SSB til sommeren.

Forskjellsbehandling

Hytteeiere er blitt en betydelig bidragsyter til skatteinngangen lokalt. 370 kommuner har innført eiendomsskatt. Noen kommuner sender kun regning til eiere av næringsbygg. Andre sender kun til eiere av boliger og fritidseiendom. Men hele 260 kommuner har eiendomsskatt i hele kommunen. Har du hytte i en typisk hyttekommune betaler du sannsynligvis eiendomsskatt. Kun fire kommuner i Norge har innført eiendomsskatt med fritak for fritidsboliger.

Hytte­kommunenes inntekter fra eiendomsskatt (alle tall i mill. kr, gjelder 2017)

 • Fredrikstad: 250857
 • Hvaler: 360095
 • Ringsaker: 111338
 • Trysil: 29038
 • Ringebu: 27124
 • Øyer: 26249
 • Vestre Slidre: 14988
 • Vang: 6068
 • Gol: 22805
 • Hemsedal: 7135
 • Ål: 36968
 • Hol: 64137
 • Nore og Uvdal: 26151
 • Kragerø: 42306
 • Sauherad: 11546
 • Tinn: 72123
 • Hjartdal: 17438
 • Nissedal: 14630
 • Fyresdal: 8534
 • Vinje: 50242
 • Risør: 20822
 • Tvedestrand: 11984
 • Lillesand: 15118

Kilde: SSB

Hvis eiendomsskatteloven er en peis, så er eiendomsskatten bålet. Og det er lokalpolitikerne gjennom kommunestyret som fyrer opp.

De vedtar satser og praksis sammen med kommunebudsjettet hvert år. Eiendomsskatten skal være minst 2 promille og ikke mer enn 7 promille av taksten, et nivå Regjeringen nå vil gjøre noe med. Men det er ikke satsen som skaper mest strid. Konfliktene oppstår ved taksering.

Det viktigste konfliktområdet rundt omkring i kommunene er forskjellsbehandling mellom eiere av boliger og fritidsboliger.

Finansavisen har sett på hvor mye hytteeiere typisk må ut med for en hytte i to kommuner som av Norges Hytteforbund er blitt utpekt som verstinger. Krødsherad kommune innførte i 2017 eiendomsskatt med en sats på 2 promille. På Norefjell plukket vi ut fem eiendommer som ligger ute til salgs og sjekket hva de nye eierne må betale i eiendomsskatt, i henhold til kommunens skattelister. Eiendommene er pålagt en skatt på mellom 3.400 og 10.600 kroner årlig.

På Kvitfjell, i Ringebu kommune, er nivået i samme gate. Satsen er 3,7 promille. På fem eiendommer fra Finn.no fant vi at ny eier må belage seg på en eiendomsskatt på mellom 2.775 og 13.677 kroner.

Les også: Storebror Kjos: - Selg, nå gjelder det å komme seg ut

– Forbausende lite klager

Det har vært sterk motstand ved innføringen av eiendomsskatt flere steder. Er stormen stilnet?

Ordfører Gustav Kalager i Krødsherad kommune forteller at han sitter og titter opp mot Norefjell. Det han ser er et vakkert vinterlandskap med blå himmel. Kom deg til fjells, oppfordrer Kalager.

– Jeg opplever at vi har hatt forbausende lite klager. Vi har jo også lagt oss på et lavt nivå, med bare to promille, sier Kalager til Finansavisen.

– Likevel er Krødsherad utpekt som versting-kommune av Norges Hytteforbund, på grunn av forskjellsbehandlingen mellom fastboende og hytteeiere?

– Vi mener at vi behandler folk likt med bakgrunn i eiendomsskatteloven. Eiendom på Norefjell er ettertraktet og har høy pris. I bygda er det et veldig beskjedent boligmarked, det er ingen stor etterspørsel etter nye boliger i vår kommune. Da vil skatten bli ulik. Vi mener også at takstgrunnlaget er rettferdig, sier ordføreren.

– Jeg hadde nesten forventet mer blest og klager. Når vi ikke har fått det så kan det tyde på at vi har lagt oss på et nivå som folk oppfatter som akseptabelt.

Les også: – Oslo kommer til å være et problemområde

Bråk ga resultater

– Selv om motstanden har stilnet noe, er det fortsatt et ran, sier hytteeier Bård Hopen.

Han gikk hardt ut i Finansavisen før innføringen i 2016. Han tror det hadde vært enda verre uten alle protestene, motstanden i Oslo og Drammen og en rekke avisoppslag om urimelig eiendomsskatt for fritidsboliger.

– Vi greide å lage mye bråk. Jeg tror det har vært medvirkende til at regjeringen har satt ned den høyeste lovlige satsen fra 7 til 5 promille. Og dersom jeg har oppfattet informasjonen fra den nye regjeringsplattformen riktig skal maks eiendomsavgift ytterligere ned til 4 promille. Det er positivt, sier Hopen.

– Medietrykket har også ført til at kommuner har holdt satsen lavere enn det de planla. Vi fikk signaler om at Krødsherad ønsket å justere opp satsen til den det høyeste nivået på sikt. I stedet har de holdt satsen fast på 2 promille.

Han avviser at det er blitt skatteharmoni i fjellet.

– Det er fortsatt feil at hytteeiere skal betale vesentlig mer enn fastboende gjennom en skatt som går til kommunens innbyggere. Det er fortsatt et ran mot oss som har fritidseiendom, sier han.

For Krødsherad utgjør eiendomsskatten en inntekt på 12 millioner kroner. Det totale budsjettet i kommunen er på et par hundre millioner kroner.

Les også: Trump lar seg ikke stoppe - vil holde tale om rikets tilstand

(Saken fortsetter under)

Finansminister Siv Jensen (Frp) vil dempe eiendomsskatten. Det vil trolig gi større utslag for boligeiere enn hytteeiere. Foto: Berit Roald/NTB Sanpix
Finansminister Siv Jensen (Frp) vil dempe eiendomsskatten. Det vil trolig gi større utslag for boligeiere enn hytteeiere. Foto: Berit Roald/NTB Sanpix

Jakter de som misbruker loven

2018 var det første året hytteeiere på Beitostølen måtte betale eiendomsskatt.

Det skjedde etter et vedtak i Øystre Slidre kommune høsten 2016, der et knapt flertall stemte for å innføre en eiendomsskatt på 2 promille. Høyre og Frp stemte mot eiendomsskatten, mens Senterpartiet var delt i to. Arbeidetpartiet sto samlet for.

Det ble den gangen anslått av kommunepolitkerne at skatten ville gi 20 millioner kroner i årlige inntekter og at hele 80 prosent av dette ville komme fra fritidsboliger.

Styremedlem Trond G. Hagen i Norges Hytteforbund (NHF) ble forundret over hvordan innføringen av eiendomsskatt rammet hytteeiere på Kvitfjell, hvor han selv har hytte. Det ledet til et større engasjement for å se på hvordan norske kommuner håndterer takstgrunnlaget ved utskrivelse av eiendomsskatt.

For 2017 ble kommuner med flere enn 1.000 fritidsboliger undersøkt, 132 i tallet. Undersøkelsen ble videreført i 2018, for å granske de kommunene som innførte eller retakserte sine boliger i 2017 eller i fjor.

(Saken fortsetter under)

KVITFJELL 1: Stor og flott hytte fra 2012 i Bjønnlitjønnvegen 51 i Kvitfjell Vest. Prisantydningen er 12,4 millioner kroner. Eiendomsskatten til Ringebu er på 13.677 kroner. Faksimile: Finn.no

Alle kommuner offentliggjør en eiendomsskatteliste hvert år. Her skal taksten for den enkelte eiendommen fremgå. Hagen har fått tak i eiendomsskattelisten for alle kommuner som enten har innført eller retaksert i det siste.

Deretter har han sammenlignet takstgrunnlaget med faktiske omsetninger, både på boliger og hytter, for å finne ut om kommunen forskjellsbehandler eierne av fritidsboliger. 16.000 omsetninger ble brukt som grunnlag for undersøkelsen.

– Norges Hytteforbund tar ikke stilling til om kommunen har valgt høy eller lav sats, så lenge den er innenfor loven. Vi vil følge opp hvordan lovverket er brukt. Vi er ute etter å finne de som misbruker loven.

– Som et eksempel utskriver Trysil kommune eiendomsskatt med en høy promille. Men kommunen bruker takster som er satt for lenge siden. Derimot finner vi en rekke typiske hyttekommuner som klart driver forskjellsbehandling mellom boligeiere og hytteeiere.

Les også: Kjøpte Sørlandets dyreste leilighet

– Rammer skatteobjektene

Hagen peker på Eiendomsskatteloven paragraf 8 A-2 der det fremgår at det skal være lik skattetakst for objekter med lik verdi.

Av de kommunene Hagen har gått gjennom er det 40 prosent som forskjellsbehandler på en slik måte at boligeiere slipper billigere unna enn hytteeiere. Fire av ti setter altså et høyere taktsgrunnlag på fritidsbolig, slik at det ikke blir likhet mellom en boligeier og hytteeiere. Mange kommuner tolker loven på en slik måte at det blir forskjellsbehandling.

– Noen kommuner er ubevisst på sin forskjellsbehandling. Men i mange kommuner ser vi at det er politisk bevisst. Etter NHFs syn misbruker de rett og slett loven. De rammer skatteobjektene til folk som ikke er innbyggere i kommunen hardere enn de som bor i kommunen og har stemmerett, sier Hagen.

I år er det kommunevalg, men hvis du mener du har fått en urimelig høy eiendomsskatt på fritidseiendom er det lite du kan gjøre. Legg på en vedkubbe til og lytt til knitringen fra peisen.

Les også: Norges rikeste nabolag

Forskjellsbehandling i sør

Den siste undersøkelsen Hagen har gjort gjelder for skatteåret 2018 og basert på denne utroper han følgende kommuner til verstinger: Balsfjord, Flå i Buskerud, Gran i Oppland, Hjelmeland i Rogaland, Krødsherad (Norefjell), Levanger, Lindesnes og Tvedestrand og Sarpsborg.

– Nær alle kommunene langs sørlandskysten forskjellsbehandler. De har rett og slett bare valgt å gjøre det sånn. Kristiansand, Tvedestrand og Lillesand for eksempel. På østsiden kan jeg nevne Sarpsborg og Halden.

– I Tvedestrand valgte en hytteeier å selge sin hytte i frustrasjon over høy eiendomsskatt. Totalkostnaden pr. døgn ved å eie eiendommen ble rett og slett for høy. Også i Sarpsborg opplever hytteeiere at det er blitt for dyrt å eie hytte, særlig hvis du også legger til kommunale avgifter.

(Saken fortsetter under)

NOREFJELL 1: Stor og romslig hytte emd adresse Sollistua, som ligger ute til salgs for 8,5 millioner kroner. Eiendomsskatt på 7.088 kroner for 2018. Faksimile: Finn.no

Eiendomsskatt på fritidsbolig har aldri vært prøvd i retten, men Hagen har startet nedtellingen.

– Ingen vel- eller hytteforeninger har foreløpig gått til søksmål. Derfor kan vi heller ikke si at kommunene driver ulovlig. Det koster dyrt å anlegge et slikt søksmål, men vi regner med at det vil komme opp saker for domstolene i løpet av de nærmeste årene, sier han.

Les også: Solgte Grünerløkkas dyreste leilighet

Merker få følger av skattebetaling

Det som provoserer hytteeiere, er selvsagt at pengene ikke går til bedre veier og løypekjøring.

– Eiendom gir deg visse rettigheter i kommunen. Men de to største utgiftspostene i en kommune er skole og helse. Nesten ingen hytteeiere har behov eller benytter seg av disse to kommunale oppgavene, sier Hagen.

Finansminister Siv Jensen vil høy, lokal eiendomsskatt til livs. Regjeringen har fra før foreslått å redusere maksimal eiendomsskattesats for bolig- og fritidseiendom fra 7 til 5 promille med virkning fra og med 2020. Nå kan det blir ytterligere kutt, til 4 promille. Regjeringen vil også gjøre endringer i eiendomsskattegrunnlaget, som for eksempel at det skal bli obligatorisk for kommunene å bruke SSBs boligverdier når de skal beregne eiendomsskattegrunnlaget for bolig. Og ikke kommunens egne takster. Hvordan dette vil slå ut for hytteeiere er usikkert.

Leder Rolf A. Hauge i Fredrikstad Hytteforening har gått ut i Fredriksstad Blad og advart mot at endringene kan slå galt ut for hytteeiere.

For svært mange boligeiere er ligningsverdien lavere enn eiendomsskattetakstene. Disse vil få lavere skatt med Siv Jensens plan. Men det finnes ikke tilsvarende formuesverdier for hytter. Endringer i systemet slik regjeringen legger opp til kan innebære at Fredrikstad kommune må retaksere 4.700 fritidseiendommer, noe kommunen bekrefter. Med det resultat at regningen blir høyere, ifølge den lokale hyttegeneralen.

Siste ord er ikke sagt. Legg på mer ved i peisen!

Saken er opprinnelig publisert i Finansavisen lørdag 19. januar

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
12:53 Jansruds første super-G-seier i Kitzbühel12:42 Tallet på døde etter uvær i Spania stiger12:36 Åtte pågrepet i Økokrim-aksjon i Bergen12:27 Store forventninger til Raja som kulturminister12:08 Sterk utforseier for Shiffrin i Bulgaria12:07 Ytterligere en mann siktet for Prinsdal-drapet11:59 Bondevik storfornøyd med Hareides comeback11:58 Fransk pensjonsreform legges fram – protester i Paris11:52 Her er Erna Solbergs nye regjering11:47 Solskjær: – Jeg endrer ikke kurs11:46 Erdogan advarer mot kaos i Libya11:11 Reiserestriksjoner i Kina påvirker minst 41 millioner mennesker11:09 Oslopakke 3 utsettes10:47 Nav-ofre mener Hauglie tar den feige veien ut10:32 20-åring dømt for vold mot 16-åring som senere døde10:22 Professor: Svært liten sannsynlighet for mange alvorlig syke i Norge10:02 Norskeid skip reddet over 90 mennesker i Middelhavet09:52 Ericsson økte omsetningen i 201909:51 Godtebutikk på nett legger ned09:50 Lars Petter Bartnes går av som leder i Norges Bondelag09:12 Nå får forskere enklere tilgang til nordmenns helsedata09:12 800 migranter pågrepet av mexicanske sikkerhetsstyrker09:11 EU-topper signerte skilsmissepapirene – brexit i rute08:38 Mild vinter kan gi mer flått08:34 Den nye Solberg-regjeringen er klar08:06 Kinesere i Finland som reiste via Norge kan ha coronaviruset07:48 Støre krever svar fra Solberg om regjeringsgrunnlaget07:26 – Solskjær må ha forsterkninger07:09 Norsk forsker med 40 EU-lovendringer: – Uvanlig konkrete forslag07:00 SV vil ha omkamp om Johan Castberg06:51 Nybø vil håndplukke utenlandske studenter til Norge06:45 Norsk folkehjelp: 99 banker tjener på okkupasjon av Palestina06:24 Kina bekrefter flere virusdødsfall06:15 UDI innvilget mer enn 13.000 norske statsborgerskap i fjor05:59 Dette skjer i dag05:32 Dette skjedde i natt05:32 Bøhler mener straffene for æresmotivert vold må skjerpes05:30 Ikke beviser for at e-sigaretter gjør røykekutt enklere05:29 Valgforsker: Distriktsminister kan komme til å styre et nytt tulledepartement05:23 Sjef i legemiddelfirma dømt for opioid-krise i USA04:51 Storbritannia irettesetter USA for utleveringsnekt04:51 India på innvandrertoppen04:32 Flere i Frp ville ikke trekke partiet ut av regjering04:05 Departement avviser grunnlag for søksmål fra nordiske folkekirker03:38 Frp garanterer ikke støtte til E18-prosjektet03:36 Australia etterforsker flyulykke der tre brannmenn døde02:33 Oslo kommune brukte 39 millioner på å bli kvitt gamle vedovner – avvikler ordningen02:31 Dommedagsklokka viser 100 sekunder på midnatt02:10 Kallmyr mener offentligheten vil tjene på å få vite tilstanden til antatt syk femåring02:02 – Ingen president har misbrukt makten sin som Trump har01:08 Eksperter frykter sterke reaksjoner fra Russland på amerikanske militærfly på Jan Mayen01:02 Trump vil presentere fredsplan før møte med israelske ledere00:24 Byrådet i Bergen går av00:05 Styremedlemmer ved Politihøgskolen går av i protest mot studentkutt00:01 Tidligere hvitvaskingssjef i DNB mener et ikke er noe vits i å ringe Økokrim23:56 Russere siktet for forsøk på å forgifte eier av våpenfabrikk23:34 Medier: Ingelin Noresjø (KrF) blir statssekretær for Hareide23:29 VG: Tidligere politisk kommentator blir statssekretær22:55 Wolves sprakk Liverpool-nullen, men Firmino sikret 2-1-seier22:11 Putin besøkte Abbas i Betlehem21:56 Ny jubelmåling for Frp etter regjerings-exiten21:40 – Ingen president har misbrukt makten sin som Trump har21:18 DNB advarer mot svindel på Finn.no21:04 Byrådet i Bergen går av20:34 Trump inviterer Netanyahu og Gantz til Det hvite hus19:49 WHO: Kina-viruset utgjør ingen global krise19:05 Skuespiller fortalte gråtende om Weinstein-voldtekt18:59 Statsrådslekkasjer: Både Raja og Rotevatn inn i regjering18:34 Abid Raja (V) blir ny kulturminister, ifølge TV 218:30 DN: Sveinung Rotevatn blir klimaminister18:13 «Støyende» og «smakløst» eller ikke – nå er byggingen i gang17:50 SV: Kommer til å holde Erna ansvarlig for Nav-skandalen17:49 Aftenposten: Astrup blir ny kommunalminister17:45 VG: Monica Mæland blir ny justisminister17:38 KrF-topper vil droppe Granavolden-plattformen17:34 Vaksineallianse med hovedsete i Norge skal utvikle vaksine mot nytt coronavirus17:20 NRK: Torbjørn Røe Isaksen (H) erstatter trolig Hauglie som arbeids- og sosialminister17:11 Minst ni døde i uvær i Spania16:55 Erfarne KrF-politikere får partiets fire statsrådsposter16:51 Dronningen har signert Johnsons brexit-lov16:30 36-åring tiltalt for Mehamn-drapet skal ha drapstruet halvbroren på sosiale medier16:30 TV 2: Geir Inge Sivertsen (H) fra Troms blir ny fiskeriminister16:08 Anniken Hauglie (H) ferdig som arbeidsminister, ifølge flere medier16:04 Hauglie med jubeltall: Én million nye stillinger på tre år15:59 Tre menn siktet etter dødsfall på Nordfjordeid15:54 Linda Hofstad Helleland blir distrikt- og digitaliseringsminister, ifølge VG15:39 Ulykkesfly ved Kongsvinger drev med landingstrening15:31 Eurorenten blir stående på 0 prosent15:29 Thingnes Bø viste Fourcade hvem som er best15:12 Frode Berg får millionerstatning fra staten15:02 Turoperatør må ut med 30.000 for å ha forstyrret fugl på Svalbard15:02 Snøskred i turområde i Kirkenes14:46 66 milliarder ble brukt på overganger i 201914:42 Rømling sendte postkort fra Thailand til fengselssjefen14:33 VG: Knut Arild Hareide (KrF) blir samferdselsminister14:19 Kong Harald er friskmeldt14:11 Stadig færre mottar kontantstøtte i Oslo14:02 Mann pågrepet etter Norrköping-eksplosjon13:58 Hetebølgen satte i gang en kjedereaksjon13:40 Medier: Tina Bru (H) blir ny olje- og energiminister
Siste nytt
12:53SportJansruds første super-G-seier i Kitzbühel12:42VerdenTallet på døde etter uvær i Spania stiger12:36NorgeÅtte pågrepet i Økokrim-aksjon i Bergen12:27PolitikkStore forventninger til Raja som kulturminister12:08SportSterk utforseier for Shiffrin i Bulgaria12:07NorgeYtterligere en mann siktet for Prinsdal-drapet11:59PolitikkBondevik storfornøyd med Hareides comeback11:58VerdenFransk pensjonsreform legges fram – protester i Paris11:52PolitikkHer er Erna Solbergs nye regjering11:47SportSolskjær: – Jeg endrer ikke kurs11:46VerdenErdogan advarer mot kaos i Libya11:11ReiseReiserestriksjoner i Kina påvirker minst 41 millioner mennesker11:09MotorOslopakke 3 utsettes10:47NorgeNav-ofre mener Hauglie tar den feige veien ut10:32Norge20-åring dømt for vold mot 16-åring som senere døde10:22Helse og livsstilProfessor: Svært liten sannsynlighet for mange alvorlig syke i Norge10:02VerdenNorskeid skip reddet over 90 mennesker i Middelhavet09:52PengerEricsson økte omsetningen i 201909:51PengerGodtebutikk på nett legger ned09:50NorgeLars Petter Bartnes går av som leder i Norges Bondelag09:12Helse og livsstilNå får forskere enklere tilgang til nordmenns helsedata09:12Verden800 migranter pågrepet av mexicanske sikkerhetsstyrker09:11PolitikkEU-topper signerte skilsmissepapirene – brexit i rute08:38Helse og livsstilMild vinter kan gi mer flått08:34PolitikkDen nye Solberg-regjeringen er klar08:06NorgeKinesere i Finland som reiste via Norge kan ha coronaviruset07:48PolitikkStøre krever svar fra Solberg om regjeringsgrunnlaget07:26Sport– Solskjær må ha forsterkninger07:09VerdenNorsk forsker med 40 EU-lovendringer: – Uvanlig konkrete forslag07:00NorgeSV vil ha omkamp om Johan Castberg06:51NorgeNybø vil håndplukke utenlandske studenter til Norge06:45PengerNorsk folkehjelp: 99 banker tjener på okkupasjon av Palestina06:24Helse og livsstilKina bekrefter flere virusdødsfall06:15NorgeUDI innvilget mer enn 13.000 norske statsborgerskap i fjor05:59NorgeDette skjer i dag05:32NorgeDette skjedde i natt05:32NorgeBøhler mener straffene for æresmotivert vold må skjerpes05:30Helse og livsstilIkke beviser for at e-sigaretter gjør røykekutt enklere05:29NorgeValgforsker: Distriktsminister kan komme til å styre et nytt tulledepartement05:23VerdenSjef i legemiddelfirma dømt for opioid-krise i USA04:51VerdenStorbritannia irettesetter USA for utleveringsnekt04:51NorgeIndia på innvandrertoppen04:32PolitikkFlere i Frp ville ikke trekke partiet ut av regjering04:05NorgeDepartement avviser grunnlag for søksmål fra nordiske folkekirker03:38PolitikkFrp garanterer ikke støtte til E18-prosjektet03:36VerdenAustralia etterforsker flyulykke der tre brannmenn døde02:33NorgeOslo kommune brukte 39 millioner på å bli kvitt gamle vedovner – avvikler ordningen02:31VerdenDommedagsklokka viser 100 sekunder på midnatt02:10PolitikkKallmyr mener offentligheten vil tjene på å få vite tilstanden til antatt syk femåring02:02Verden– Ingen president har misbrukt makten sin som Trump har01:08NorgeEksperter frykter sterke reaksjoner fra Russland på amerikanske militærfly på Jan Mayen01:02VerdenTrump vil presentere fredsplan før møte med israelske ledere00:24NorgeByrådet i Bergen går av00:05NorgeStyremedlemmer ved Politihøgskolen går av i protest mot studentkutt00:01PengerTidligere hvitvaskingssjef i DNB mener et ikke er noe vits i å ringe Økokrim23:56VerdenRussere siktet for forsøk på å forgifte eier av våpenfabrikk23:34NorgeMedier: Ingelin Noresjø (KrF) blir statssekretær for Hareide23:29NorgeVG: Tidligere politisk kommentator blir statssekretær22:55SportWolves sprakk Liverpool-nullen, men Firmino sikret 2-1-seier22:11PolitikkPutin besøkte Abbas i Betlehem21:56PolitikkNy jubelmåling for Frp etter regjerings-exiten21:40Verden– Ingen president har misbrukt makten sin som Trump har21:18PengerDNB advarer mot svindel på Finn.no21:04PolitikkByrådet i Bergen går av20:34PolitikkTrump inviterer Netanyahu og Gantz til Det hvite hus19:49VerdenWHO: Kina-viruset utgjør ingen global krise19:05KulturSkuespiller fortalte gråtende om Weinstein-voldtekt18:59PolitikkStatsrådslekkasjer: Både Raja og Rotevatn inn i regjering18:34NorgeAbid Raja (V) blir ny kulturminister, ifølge TV 218:30PolitikkDN: Sveinung Rotevatn blir klimaminister18:13Norge«Støyende» og «smakløst» eller ikke – nå er byggingen i gang17:50PolitikkSV: Kommer til å holde Erna ansvarlig for Nav-skandalen17:49PolitikkAftenposten: Astrup blir ny kommunalminister17:45PolitikkVG: Monica Mæland blir ny justisminister17:38PolitikkKrF-topper vil droppe Granavolden-plattformen17:34VerdenVaksineallianse med hovedsete i Norge skal utvikle vaksine mot nytt coronavirus17:20PolitikkNRK: Torbjørn Røe Isaksen (H) erstatter trolig Hauglie som arbeids- og sosialminister17:11VerdenMinst ni døde i uvær i Spania16:55NorgeErfarne KrF-politikere får partiets fire statsrådsposter16:51PolitikkDronningen har signert Johnsons brexit-lov16:30Norge36-åring tiltalt for Mehamn-drapet skal ha drapstruet halvbroren på sosiale medier16:30PolitikkTV 2: Geir Inge Sivertsen (H) fra Troms blir ny fiskeriminister16:08NorgeAnniken Hauglie (H) ferdig som arbeidsminister, ifølge flere medier16:04PengerHauglie med jubeltall: Én million nye stillinger på tre år15:59NorgeTre menn siktet etter dødsfall på Nordfjordeid15:54PolitikkLinda Hofstad Helleland blir distrikt- og digitaliseringsminister, ifølge VG15:39NorgeUlykkesfly ved Kongsvinger drev med landingstrening15:31PengerEurorenten blir stående på 0 prosent15:29SportThingnes Bø viste Fourcade hvem som er best15:12NorgeFrode Berg får millionerstatning fra staten15:02ReiseTuroperatør må ut med 30.000 for å ha forstyrret fugl på Svalbard15:02NorgeSnøskred i turområde i Kirkenes14:46Sport66 milliarder ble brukt på overganger i 201914:42VerdenRømling sendte postkort fra Thailand til fengselssjefen14:33PolitikkVG: Knut Arild Hareide (KrF) blir samferdselsminister14:19KulturKong Harald er friskmeldt14:11PengerStadig færre mottar kontantstøtte i Oslo14:02VerdenMann pågrepet etter Norrköping-eksplosjon13:58VerdenHetebølgen satte i gang en kjedereaksjon13:40PolitikkMedier: Tina Bru (H) blir ny olje- og energiminister
Populært