Meny

Nav-sjefen beklager at flere hundre mistet inntekten uten vedtak

Sigrun Vågeng beklager at Nav har brukt lang tid på å avklare AAP-sakene og at mange har måttet vente lenge på svar. Foto: Jens Marius Sæther / Dagsavisen

– Jeg skal være den første til å beklage at dette har gått ut over enkeltmennesker, sier Nav-direktør Sigrun Vågeng om etatens håndtering av det nye regelverket for å motta arbeidsavklaringspenger.

Sigrun Vågeng har vært Nav-direktør i godt over tre år. Som direktør skal hun forvalte en tredjedel av statsbudsjettet. Rundt 19.000 ansatte skal sørge for at folk får de ytelsene og den oppfølgingen de har krav på.

Vågeng mener Nav har lykkes med mye etter at hun tiltrådte som sjef høsten 2015. Hun sier at det overordnede bildet viser at flere kommer i arbeid, at Nav har fått bedre kontakt med arbeidsgiverne og at de har frigjort ressurser ved å satse på nettbaserte løsninger.

– Er det én ting som opptar meg hver eneste dag, så er det hvordan vi kan få flere i arbeid. Vi kan alltid bli bedre, men jeg mener det store bildet viser at vi leverer godt på samfunnsoppdraget, sier Vågeng.

Les også: Ville ut i jobb, endte på sosialen: – I år har vi ikke råd til julegaver

Arbeidsavklaringspenger

En av de vanskeligste sakene for Nav i fjor var ifølge Vågeng å håndtere det nye regelverket for arbeidsavklaringspenger (AAP). Kritikken mot innstrammingen har vært massiv, og Dagsavisen har belyst konsekvensene gjennom en rekke saker. Endringene innebærer at makstida for å motta AAP er kuttet fra fire til tre år. Samtidig er vilkårene for å få forlengelse ut over maksperioden kraftig skjerpet. Mange har mistet hele sin inntekt og blitt tvunget til å søke økonomisk sosialhjelp fordi de ikke får forlengelse. Leger, advokater og ikke minst alle de som er rammet av innstrammingene, har uttalt at det nye regelverket rammer syke mennesker svært hardt. Regelendringene trådte i kraft 1. januar i fjor.

– Vi forbereder oss veldig godt når Stortinget vedtar en endring, men merarbeidet med denne regelendringen ble større enn vi hadde forventet – med det resultat at noen enkeltmennesker har ventet for lenge på svar. Flere har meldt om dårlige opplevelser med Nav, sier Vågeng.

– Hva var det dere ikke var forberedt på?

– I flere saker har det vært behov for å innhente ytterligere opplysninger fra blant andre leger, som dokumenterer at det er helsemessige årsaker til at en person ikke har vært i arbeidsrelatert aktivitet. I noen tilfeller har dette tatt lengre tid enn ønskelig, noe som har medført at sakene har tatt lengre tid å behandle.

Beklager behandlingstida

Ifølge Nav-direktøren er det nå rundt 600 personer som fortsatt ikke har fått noe vedtak på om de får forlengelse etter at makstida har utløpt eller ikke. For disse stoppet utbetalingene opp da makstida var nådd.

– Jeg skal være den første til å beklage at dette har gått ut over enkeltmennesker. Vi har full prioritet på å komme à jour med disse sakene, sier Vågeng.

– Du sier at det gjelder noen enkeltmennesker og at det er snakk om rundt 600 som ikke fikk vedtak før utbetalingen av ytelsen stoppet opp. Men den største konsekvensen av regelendringene er vel at flere tusen som før ville fått forlengelse til de var ferdig avklart, ikke får det lenger og at mange nå tvinges over på sosialhjelp. Hva er din kommentar til det?

– Som leder av Nav er mine overordnede regjeringen og Stortinget. Jeg har fått et tildelingsbrev fra min statsråd som jeg må forholde meg til. Så må jeg og mine kolleger sørge for at vi gjør en best mulig jobb ut fra de rammene vi har. Det nye regelverket har rammet noen hardt. Jeg må sikre at vi håndterer sakene godt så folk vet hva de har å rette seg etter, sier Vågeng og legger til:

– Det viktigste er egentlig ikke hva som skjer mot slutten av AAP-perioden. Vi må sørge for å gjøre tiltak raskt når mennesker kommer til oss. Mange mangler utdanning, i tillegg til det helsemessige. Vi må jobbe tettere med både helsevesenet og utdanningsmyndighetene om vi skal lykkes.

Les også: Advokat om strengere Nav-regler: – Det regjeringen har gjort er helt hårreisende

Fra AAP til sosialhjelp

– Mange av dem som nå lever på sosialhjelp fordi de ikke fikk forlengelse, mener selv det blir vanskeligere å komme seg tilbake til arbeid. Hva sier du til dem?

– Selv om man ikke har rett på AAP, har man rett på oppfølging og hjelp for å komme i arbeid fra Nav. Det kan for eksempel være gjennom arbeidsrettet tiltak eller også kvalifiseringsprogrammet for noen. Hvilken oppfølging og bistand den enkelte kan få fra Nav, bestemmes ikke ut fra hvilken ytelse man har, men ut fra den enkeltes behov. Alle som trenger ekstra støtte og oppfølging for å komme i arbeid, skal få det. Det gjelder både mennesker som ikke mottar ytelser fra oss og de som gjør det.

– Har Nav noen oversikt over hva som har skjedd med alle menneskene som har falt ut av AAP-ordningen?

– Vi skal analysere effekten av regelendringen. De første analysene som med sikkerhet vil kunne si noe om hvilke konsekvenser regelendringen har hatt, skal etter planen være klare i sommer.

– Ifølge regjeringen var målet med regelendringene at personer som går på AAP skal bli raskere avklart mot arbeid eller uføretrygd. Hvordan skal dere klare å avklare folk på tre år når dere ikke klarte det da makstida var fire?

– Vi må begynne å jobbe tidligere med enkeltmenneskene som kommer til oss. Noen ganger må vi vente med å gjøre noe til folk har blitt utredet for det helsemessige. Men det vi ser fungerer bra, er at folk raskt kommer seg ut i en arbeidssituasjon igjen, i kombinasjon med helsemessig behandling, sier Vågeng og legger til:

– Vi jobber mye med å digitalisere tjenestene våre. Blant annet har vi fått en digital aktivitetsplan som gjør det lettere for den enkelte bruker og veileder å kommunisere og samhandle. De som kan hjelpe seg selv skal få lov til det. De ressursene vi frigjør, bruker vi på å styrke Nav-kontorene slik at vi lettere kan følge opp dem som trenger vår hjelp.

– Det nye regelverket har ført til at mange som fortsatt er arbeidsuføre har havnet i et økonomisk uføre fordi de har mistet sin ytelse. Er du sikker på at det var intensjonen til stortingsflertallet som stemte for regelendringene?

– Når regelverket strammes inn, er det en naturlig konsekvens at noen ikke får forlenget stønadsperioden sin. Vilkårene i det nye regelverket sikrer i mindre grad enn det gamle regelverket at man får beholde AAP helt til arbeidsevnen er avklart. Vi har hatt dialog med departementet om hvordan vi skal forstå regelendringen, både i forkant av at endringen ble innført og etter at endringen trådte i kraft.

Les også: Per Willy har vært uten inntekt ett år. Han er en av dem som ikke får AAP fra Nav.

Arbeidslinja til Nav

– Mange jeg har snakket med som har gått eller går på AAP, sier de opplever et stort press fra Nav på å komme seg i aktivitet selv om de fortsatt er syke og utredes for sine helseplager – og at dette fører til at de bare blir dårligere. Har det vært for mye fokus på arbeidslinja hos dere?

– Jeg snakker mye om arbeid. For veldig mange er det ikke riktig å vente til de blir friske. I de aller fleste tilfeller er arbeid bra for helsa – at du som enkeltmenneske får brukt kvalifikasjonene dine, blir sett og har kollegaer, det gjør noe med helsa og er bedre enn bare å gå hjemme og tenke på hva det skal bli av meg. Men da må vi følge opp den enkelte tett slik at de kommer raskt i gang, sier hun og legger til:

– Jeg tror vi som samfunnsborgere ønsker å bidra. Det er hele fundamentet i samfunnskontrakten vår. Alle som kan og vil bidra, må få mulighet til å gjøre det.

– Flere leger som Dagsavisen har snakket med mener dialogen med Nav er blitt dårligere og at deres vurderinger til stadighet overprøves. Hva sier du til det?

– Jeg mener generelt at vi har et godt samarbeid med helsevesenet, så kan det være enkelttilfeller hvor vi kan bli bedre. Vi er ikke spesialister på helse, men legene er heller ikke eksperter på arbeidsliv. For å gi enkeltpersoner god hjelp, må kunnskapen kobles sammen.

Les også: Lege om nye Nav-regler: – Det er helt krise for mine pasienter

– I Navs egne rapporter ser det ut som om brukerne er godt fornøyd med Nav. Følger man ulike Facebook-grupper med flere tusen medlemmer, beskrives en annen virkelighet. Det fortelles utallige historier om at de ikke blir møtt med respekt, om endeløs saksbehandlingstid og at de blir dårligere av å forholde seg til Nav. Tror du Navs brukerundersøkelser gir et riktig bilde av hvordan folk opplever Nav?

– Jeg ville narret meg selv hvis jeg bare forholdt meg til våre spørreundersøkelser. Det samme ville jeg gjort hvis jeg bare hadde lest det som står på ulike Facebook-grupper. Man må huske at halve Norges befolkning har et forhold til Nav. Vi snakker om 2,8 millioner brukere. Alt som kommer opp, er individuelle synspunkter. Det er ikke alltid vi har rett. Men man må også huske at en del er misfornøyd fordi en sak ikke har falt ut til deres fordel.

Les flere saker av Dagsaviens saker om arbeidsavklaringspenger:

Advokat: – Behandlingstida i Nav-klagesaker har økt enormt – Nav-klienter må vente opp mot to år

Tillitsvalgt i Nav: - Ungdom presses over på uføretrygd

Ap og SV: En villet politikk

Anniken Hauglie: – Helt uakseptabelt at Nav-brukere har mistet inntekten

Denne artikkelen ble først publisert hos Dagsavisen.

Takk for at du abonnerer

Motta våre nyheter via Messenger

Jeg godtar brukvervilkårene
Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
03:20 17 evakuert etter brann i bygård i Oslo03:07 TSN: Zuccarello klar for ny klubb03:01 Kvinne ikke gjort rede for etter brann på Notodden02:15 Oslo-politiet har rykket ut til 44 knivepisoder i år01:45 Høyre-politikere i Bergen vil ha tiggeforbud01:31 Saudi-Arabia utnevner kvinnelig ambassadør til USA01:01 Mann slo politibetjent da han ikke fikk tilbringe natten i arresten00:43 Colombia: 285 såret ved grenseoverganger00:22 Boeing 767-lastefly styrtet ved Houston00:10 Gravid Meghan og Harry på Marokko-visitt00:05 Avføring smurt på bygninger i Halden22:52 Minst to drept i sammenstøt på grensa mellom Venezuela og Brasil22:47 Roma jublet for viktig seier etter overtidsscoring22:27 Kausjon på 1 million dollar for R&B-stjernen R. Kelly22:25 Fraktfly styrtet i Texas21:59 Tolletaten: Personvernet ikke godt nok ivaretatt21:18 Kvinne ikke gjort rede for etter brann på Notodden20:50 Maduro bryter med Colombia20:32 Voldtektssak mot tidligere Molde-spiller skal etterforskes mer20:21 Opptellingen i gang etter voldspreget valg i Nigeria20:15 Vipers til sin første kvartfinale i mesterligaen19:32 Spår at halvparten av bilbutikkene blir borte19:30 Lykkelig Johaug: – Det viktigste gullet jeg har tatt19:07 Vil noen redde atom-avtalen?18:36 Hevingen av fregatten Helge Ingstad kan starte mandag18:24 – Du gjør opp status når du får en slik beskjed18:16 Skotrøbbel for Forfang: – Noe bør gjøres18:03 Minst én død i snøskred i Østerrike17:48 Falla får Østberg som VM-makker på lagsprinten17:11 Gulbrandsen åpnet sprint-VM med ny personlig rekord16:56 Åtte siktet: Politiet fant over 100 kilo narkotika16:53 Bronsevinner Sundby viftet vekk Bolsjunovs kritikk16:41 Landslagstrener Nossum tok til tårene16:22 Ap-veteran fra Oppland vil ha Giske som partileder15:52 Ingen norske medaljer i storbakken: – Selvfølgelig kjipt i et VM15:49 Mann alvorlig skadd i klatreulykke i Hordaland15:09 Politiet etterlyser varebil som fraktet cyanid15:02 Mester Røthe skal snakke Iversen til fornuft14:49 Venezuelanske soldater slutter seg til Guaido14:47 Super-G-rennet i Bansko snødde bort14:42 VM-sensasjonen Karlsson sa unnskyld til Kalla14:17 Graabak vraket til lagsprinten i VM14:15 Røthe tok sitt første VM-gull på norsk drømmedag14:13 Pappa Røthe: – Jeg er både rørt og stolt14:05 Tankene raste gjennom hodet på Therese13:41 Tilsvar: Misvisende om meldeplikt til EU13:36 Solskjær om Pogba: – Han er en leder i garderoben og på banen13:28 Sølv-Østberg brøt med alle råd13:20 Tarjei Bø vant sprinten i åpent EM13:16 To til sykehus for sjekk etter boligbrann i Nordland13:09 McGrath og Bråthen tok sølv og bronse i junior-VM13:06 Kane fra start mot Burnley12:57 Weng: – Nå mangler det bare litt i hodet12:52 Barcelona-sjefen forsvarer Suárez12:47 Seks gutter i retten for grove ran i Oslo12:36 Abid Raja: – Uforståelig angrep fra Sp og Rødt på meldeplikt til EU12:32 Rørt Jacobsen om Johaug: – Hun er tilbake der hun skal være12:29 Pappa Johaug: – Våget ikke tro på gull før målstreken12:28 Nord-Koreas leder til Vietnam12:26 KrFU-lederen hardt ut mot Knut Arild Hareide12:15 Goggia vant utfor i Crans-Montana, Mowinckel på 11.-plass12:05 Johaugs manager: – Nå er alt glemt11:59 Skipresidenten: – Hele Norge unner Therese dette11:54 Kardinal: Vatikanet slettet arkiv over overgripere11:44 Riiber har knekt Bergisel-koden11:42 Overlegent VM-gull til Therese Johaug, dobbelt norsk11:38 Mann tiltalt for gullsmedran i Oslo11:34 – Kunsten å spise godt, det gode liv, trues nå11:29 NBA-stjerne fortviler over VM-kvalifiseringsreglene11:14 Mann til sykehus med hodeskader i Oslo – to pågrepet11:09 Johnson leder storturnering i golf i Mexico11:02 Direkterapportering fra skiathlon for menn10:57 Kinesisk selskap kan overta Bergensbanen10:43 Minst 84 døde og 200 syke etter alkoholforgiftning i India10:29 FIFA tok U17-VM fra Peru09:30 Mann til sykehus med stikkskader etter slagsmål i Porsgrunn09:14 Norsk semifinaletap i junior-VM curling09:02 Palace-manager Hodgson blir historisk mot Leicester09:00 14-åring fra Hammerfest forbereder seg til Oscar-kvelden08:27 Bomber ryster Nigeria på valgdagen08:26 Dagboknotater forteller ny historie om da «Hydro» ble senket: – Jeg håper moren min tilgir meg08:12 Skarpnord ett slag bak lederen før siste runde08:03 Haugesund: Drapssiktet ble anbefalt tvunget psykisk helsevern i 201708:00 Falla kan legge forbildet bak seg06:30 Johaugs rakettfart lager grå hår06:27 Økning i antall tyveri i byggebransjen06:14 Venezuela stenger grenseoverganger til Colombia05:50 Dette skjer i dag05:35 Dette skjedde i natt05:10 VG: Antatte kidnappere opererte med to kryptovalutaer05:09 R. Kelly overga seg etter overgrepstiltale04:09 Norwegian-fly landet i Sverige etter å ha vært strandet i Iran03:28 19 kilo ost per nordmann03:27 USAs sikkerhetsrådgiver dropper Korea-møte på grunn av Venezuela03:05 Tvillingbrødre i USA får endelig samme statsborgerskap02:30 FNs generalsekretær ber Venezuela avstå fra vold01:53 Guaido sier militæret hjalp ham til Colombia01:43 Svensk tenåring siktet for seksuelle overgrep mot hest01:20 Advarsel om globalt internettangrep01:19 Helse vest varsler pengekrav mot Bergensklinikken
Siste nytt
03:20Norge17 evakuert etter brann i bygård i Oslo03:07SportTSN: Zuccarello klar for ny klubb03:01NorgeKvinne ikke gjort rede for etter brann på Notodden02:15NorgeOslo-politiet har rykket ut til 44 knivepisoder i år01:45NorgeHøyre-politikere i Bergen vil ha tiggeforbud01:31VerdenSaudi-Arabia utnevner kvinnelig ambassadør til USA01:01NorgeMann slo politibetjent da han ikke fikk tilbringe natten i arresten00:43VerdenColombia: 285 såret ved grenseoverganger00:22VerdenBoeing 767-lastefly styrtet ved Houston00:10VerdenGravid Meghan og Harry på Marokko-visitt00:05NorgeAvføring smurt på bygninger i Halden22:52VerdenMinst to drept i sammenstøt på grensa mellom Venezuela og Brasil22:47SportRoma jublet for viktig seier etter overtidsscoring22:27VerdenKausjon på 1 million dollar for R&B-stjernen R. Kelly22:25VerdenFraktfly styrtet i Texas21:59NorgeTolletaten: Personvernet ikke godt nok ivaretatt21:18NorgeKvinne ikke gjort rede for etter brann på Notodden20:50VerdenMaduro bryter med Colombia20:32SportVoldtektssak mot tidligere Molde-spiller skal etterforskes mer20:21VerdenOpptellingen i gang etter voldspreget valg i Nigeria20:15SportVipers til sin første kvartfinale i mesterligaen19:32MotorSpår at halvparten av bilbutikkene blir borte19:30SportLykkelig Johaug: – Det viktigste gullet jeg har tatt19:07StemmerVil noen redde atom-avtalen?18:36NorgeHevingen av fregatten Helge Ingstad kan starte mandag18:24Helse og livsstil– Du gjør opp status når du får en slik beskjed18:16SportSkotrøbbel for Forfang: – Noe bør gjøres18:03VerdenMinst én død i snøskred i Østerrike17:48SportFalla får Østberg som VM-makker på lagsprinten17:11SportGulbrandsen åpnet sprint-VM med ny personlig rekord16:56NorgeÅtte siktet: Politiet fant over 100 kilo narkotika16:53SportBronsevinner Sundby viftet vekk Bolsjunovs kritikk16:41SportLandslagstrener Nossum tok til tårene16:22PolitikkAp-veteran fra Oppland vil ha Giske som partileder15:52SportIngen norske medaljer i storbakken: – Selvfølgelig kjipt i et VM15:49NorgeMann alvorlig skadd i klatreulykke i Hordaland15:09NorgePolitiet etterlyser varebil som fraktet cyanid15:02SportMester Røthe skal snakke Iversen til fornuft14:49VerdenVenezuelanske soldater slutter seg til Guaido14:47SportSuper-G-rennet i Bansko snødde bort14:42SportVM-sensasjonen Karlsson sa unnskyld til Kalla14:17SportGraabak vraket til lagsprinten i VM14:15SportRøthe tok sitt første VM-gull på norsk drømmedag14:13SportPappa Røthe: – Jeg er både rørt og stolt14:05SportTankene raste gjennom hodet på Therese13:41PolitikkTilsvar: Misvisende om meldeplikt til EU13:36SportSolskjær om Pogba: – Han er en leder i garderoben og på banen13:28SportSølv-Østberg brøt med alle råd13:20SportTarjei Bø vant sprinten i åpent EM13:16NorgeTo til sykehus for sjekk etter boligbrann i Nordland13:09SportMcGrath og Bråthen tok sølv og bronse i junior-VM13:06SportKane fra start mot Burnley12:57SportWeng: – Nå mangler det bare litt i hodet12:52SportBarcelona-sjefen forsvarer Suárez12:47NorgeSeks gutter i retten for grove ran i Oslo12:36PolitikkAbid Raja: – Uforståelig angrep fra Sp og Rødt på meldeplikt til EU12:32SportRørt Jacobsen om Johaug: – Hun er tilbake der hun skal være12:29SportPappa Johaug: – Våget ikke tro på gull før målstreken12:28VerdenNord-Koreas leder til Vietnam12:26NorgeKrFU-lederen hardt ut mot Knut Arild Hareide12:15SportGoggia vant utfor i Crans-Montana, Mowinckel på 11.-plass12:05SportJohaugs manager: – Nå er alt glemt11:59SportSkipresidenten: – Hele Norge unner Therese dette11:54VerdenKardinal: Vatikanet slettet arkiv over overgripere11:44SportRiiber har knekt Bergisel-koden11:42SportOverlegent VM-gull til Therese Johaug, dobbelt norsk11:38NorgeMann tiltalt for gullsmedran i Oslo11:34Penger– Kunsten å spise godt, det gode liv, trues nå11:29SportNBA-stjerne fortviler over VM-kvalifiseringsreglene11:14NorgeMann til sykehus med hodeskader i Oslo – to pågrepet11:09SportJohnson leder storturnering i golf i Mexico11:02SportDirekterapportering fra skiathlon for menn10:57NorgeKinesisk selskap kan overta Bergensbanen10:43VerdenMinst 84 døde og 200 syke etter alkoholforgiftning i India10:29SportFIFA tok U17-VM fra Peru09:30NorgeMann til sykehus med stikkskader etter slagsmål i Porsgrunn09:14SportNorsk semifinaletap i junior-VM curling09:02SportPalace-manager Hodgson blir historisk mot Leicester09:00Verden14-åring fra Hammerfest forbereder seg til Oscar-kvelden08:27VerdenBomber ryster Nigeria på valgdagen08:26NorgeDagboknotater forteller ny historie om da «Hydro» ble senket: – Jeg håper moren min tilgir meg08:12SportSkarpnord ett slag bak lederen før siste runde08:03NorgeHaugesund: Drapssiktet ble anbefalt tvunget psykisk helsevern i 201708:00SportFalla kan legge forbildet bak seg06:30SportJohaugs rakettfart lager grå hår06:27NorgeØkning i antall tyveri i byggebransjen06:14VerdenVenezuela stenger grenseoverganger til Colombia05:50NorgeDette skjer i dag05:35NorgeDette skjedde i natt05:10NorgeVG: Antatte kidnappere opererte med to kryptovalutaer05:09VerdenR. Kelly overga seg etter overgrepstiltale04:09NorgeNorwegian-fly landet i Sverige etter å ha vært strandet i Iran03:28Mat og drikke19 kilo ost per nordmann03:27VerdenUSAs sikkerhetsrådgiver dropper Korea-møte på grunn av Venezuela03:05VerdenTvillingbrødre i USA får endelig samme statsborgerskap02:30VerdenFNs generalsekretær ber Venezuela avstå fra vold01:53VerdenGuaido sier militæret hjalp ham til Colombia01:43VerdenSvensk tenåring siktet for seksuelle overgrep mot hest01:20TeknologiAdvarsel om globalt internettangrep01:19NorgeHelse vest varsler pengekrav mot Bergensklinikken
Populært