Nav-sjefen beklager at flere hundre mistet inntekten uten vedtak

Sigrun Vågeng beklager at Nav har brukt lang tid på å avklare AAP-sakene og at mange har måttet vente lenge på svar.
Sigrun Vågeng beklager at Nav har brukt lang tid på å avklare AAP-sakene og at mange har måttet vente lenge på svar. Foto: Jens Marius Sæther / Dagsavisen

– Jeg skal være den første til å beklage at dette har gått ut over enkeltmennesker, sier Nav-direktør Sigrun Vågeng om etatens håndtering av det nye regelverket for å motta arbeidsavklaringspenger.

Sigrun Vågeng har vært Nav-direktør i godt over tre år. Som direktør skal hun forvalte en tredjedel av statsbudsjettet. Rundt 19.000 ansatte skal sørge for at folk får de ytelsene og den oppfølgingen de har krav på.

Vågeng mener Nav har lykkes med mye etter at hun tiltrådte som sjef høsten 2015. Hun sier at det overordnede bildet viser at flere kommer i arbeid, at Nav har fått bedre kontakt med arbeidsgiverne og at de har frigjort ressurser ved å satse på nettbaserte løsninger.

– Er det én ting som opptar meg hver eneste dag, så er det hvordan vi kan få flere i arbeid. Vi kan alltid bli bedre, men jeg mener det store bildet viser at vi leverer godt på samfunnsoppdraget, sier Vågeng.

Les også: Ville ut i jobb, endte på sosialen: – I år har vi ikke råd til julegaver

Arbeidsavklaringspenger

En av de vanskeligste sakene for Nav i fjor var ifølge Vågeng å håndtere det nye regelverket for arbeidsavklaringspenger (AAP). Kritikken mot innstrammingen har vært massiv, og Dagsavisen har belyst konsekvensene gjennom en rekke saker. Endringene innebærer at makstida for å motta AAP er kuttet fra fire til tre år. Samtidig er vilkårene for å få forlengelse ut over maksperioden kraftig skjerpet. Mange har mistet hele sin inntekt og blitt tvunget til å søke økonomisk sosialhjelp fordi de ikke får forlengelse. Leger, advokater og ikke minst alle de som er rammet av innstrammingene, har uttalt at det nye regelverket rammer syke mennesker svært hardt. Regelendringene trådte i kraft 1. januar i fjor.

– Vi forbereder oss veldig godt når Stortinget vedtar en endring, men merarbeidet med denne regelendringen ble større enn vi hadde forventet – med det resultat at noen enkeltmennesker har ventet for lenge på svar. Flere har meldt om dårlige opplevelser med Nav, sier Vågeng.

– Hva var det dere ikke var forberedt på?

– I flere saker har det vært behov for å innhente ytterligere opplysninger fra blant andre leger, som dokumenterer at det er helsemessige årsaker til at en person ikke har vært i arbeidsrelatert aktivitet. I noen tilfeller har dette tatt lengre tid enn ønskelig, noe som har medført at sakene har tatt lengre tid å behandle.

Beklager behandlingstida

Ifølge Nav-direktøren er det nå rundt 600 personer som fortsatt ikke har fått noe vedtak på om de får forlengelse etter at makstida har utløpt eller ikke. For disse stoppet utbetalingene opp da makstida var nådd.

– Jeg skal være den første til å beklage at dette har gått ut over enkeltmennesker. Vi har full prioritet på å komme à jour med disse sakene, sier Vågeng.

– Du sier at det gjelder noen enkeltmennesker og at det er snakk om rundt 600 som ikke fikk vedtak før utbetalingen av ytelsen stoppet opp. Men den største konsekvensen av regelendringene er vel at flere tusen som før ville fått forlengelse til de var ferdig avklart, ikke får det lenger og at mange nå tvinges over på sosialhjelp. Hva er din kommentar til det?

– Som leder av Nav er mine overordnede regjeringen og Stortinget. Jeg har fått et tildelingsbrev fra min statsråd som jeg må forholde meg til. Så må jeg og mine kolleger sørge for at vi gjør en best mulig jobb ut fra de rammene vi har. Det nye regelverket har rammet noen hardt. Jeg må sikre at vi håndterer sakene godt så folk vet hva de har å rette seg etter, sier Vågeng og legger til:

– Det viktigste er egentlig ikke hva som skjer mot slutten av AAP-perioden. Vi må sørge for å gjøre tiltak raskt når mennesker kommer til oss. Mange mangler utdanning, i tillegg til det helsemessige. Vi må jobbe tettere med både helsevesenet og utdanningsmyndighetene om vi skal lykkes.

Les også: Advokat om strengere Nav-regler: – Det regjeringen har gjort er helt hårreisende

Fra AAP til sosialhjelp

– Mange av dem som nå lever på sosialhjelp fordi de ikke fikk forlengelse, mener selv det blir vanskeligere å komme seg tilbake til arbeid. Hva sier du til dem?

– Selv om man ikke har rett på AAP, har man rett på oppfølging og hjelp for å komme i arbeid fra Nav. Det kan for eksempel være gjennom arbeidsrettet tiltak eller også kvalifiseringsprogrammet for noen. Hvilken oppfølging og bistand den enkelte kan få fra Nav, bestemmes ikke ut fra hvilken ytelse man har, men ut fra den enkeltes behov. Alle som trenger ekstra støtte og oppfølging for å komme i arbeid, skal få det. Det gjelder både mennesker som ikke mottar ytelser fra oss og de som gjør det.

– Har Nav noen oversikt over hva som har skjedd med alle menneskene som har falt ut av AAP-ordningen?

– Vi skal analysere effekten av regelendringen. De første analysene som med sikkerhet vil kunne si noe om hvilke konsekvenser regelendringen har hatt, skal etter planen være klare i sommer.

– Ifølge regjeringen var målet med regelendringene at personer som går på AAP skal bli raskere avklart mot arbeid eller uføretrygd. Hvordan skal dere klare å avklare folk på tre år når dere ikke klarte det da makstida var fire?

– Vi må begynne å jobbe tidligere med enkeltmenneskene som kommer til oss. Noen ganger må vi vente med å gjøre noe til folk har blitt utredet for det helsemessige. Men det vi ser fungerer bra, er at folk raskt kommer seg ut i en arbeidssituasjon igjen, i kombinasjon med helsemessig behandling, sier Vågeng og legger til:

– Vi jobber mye med å digitalisere tjenestene våre. Blant annet har vi fått en digital aktivitetsplan som gjør det lettere for den enkelte bruker og veileder å kommunisere og samhandle. De som kan hjelpe seg selv skal få lov til det. De ressursene vi frigjør, bruker vi på å styrke Nav-kontorene slik at vi lettere kan følge opp dem som trenger vår hjelp.

– Det nye regelverket har ført til at mange som fortsatt er arbeidsuføre har havnet i et økonomisk uføre fordi de har mistet sin ytelse. Er du sikker på at det var intensjonen til stortingsflertallet som stemte for regelendringene?

– Når regelverket strammes inn, er det en naturlig konsekvens at noen ikke får forlenget stønadsperioden sin. Vilkårene i det nye regelverket sikrer i mindre grad enn det gamle regelverket at man får beholde AAP helt til arbeidsevnen er avklart. Vi har hatt dialog med departementet om hvordan vi skal forstå regelendringen, både i forkant av at endringen ble innført og etter at endringen trådte i kraft.

Les også: Per Willy har vært uten inntekt ett år. Han er en av dem som ikke får AAP fra Nav.

Arbeidslinja til Nav

– Mange jeg har snakket med som har gått eller går på AAP, sier de opplever et stort press fra Nav på å komme seg i aktivitet selv om de fortsatt er syke og utredes for sine helseplager – og at dette fører til at de bare blir dårligere. Har det vært for mye fokus på arbeidslinja hos dere?

– Jeg snakker mye om arbeid. For veldig mange er det ikke riktig å vente til de blir friske. I de aller fleste tilfeller er arbeid bra for helsa – at du som enkeltmenneske får brukt kvalifikasjonene dine, blir sett og har kollegaer, det gjør noe med helsa og er bedre enn bare å gå hjemme og tenke på hva det skal bli av meg. Men da må vi følge opp den enkelte tett slik at de kommer raskt i gang, sier hun og legger til:

– Jeg tror vi som samfunnsborgere ønsker å bidra. Det er hele fundamentet i samfunnskontrakten vår. Alle som kan og vil bidra, må få mulighet til å gjøre det.

– Flere leger som Dagsavisen har snakket med mener dialogen med Nav er blitt dårligere og at deres vurderinger til stadighet overprøves. Hva sier du til det?

– Jeg mener generelt at vi har et godt samarbeid med helsevesenet, så kan det være enkelttilfeller hvor vi kan bli bedre. Vi er ikke spesialister på helse, men legene er heller ikke eksperter på arbeidsliv. For å gi enkeltpersoner god hjelp, må kunnskapen kobles sammen.

Les også: Lege om nye Nav-regler: – Det er helt krise for mine pasienter

– I Navs egne rapporter ser det ut som om brukerne er godt fornøyd med Nav. Følger man ulike Facebook-grupper med flere tusen medlemmer, beskrives en annen virkelighet. Det fortelles utallige historier om at de ikke blir møtt med respekt, om endeløs saksbehandlingstid og at de blir dårligere av å forholde seg til Nav. Tror du Navs brukerundersøkelser gir et riktig bilde av hvordan folk opplever Nav?

– Jeg ville narret meg selv hvis jeg bare forholdt meg til våre spørreundersøkelser. Det samme ville jeg gjort hvis jeg bare hadde lest det som står på ulike Facebook-grupper. Man må huske at halve Norges befolkning har et forhold til Nav. Vi snakker om 2,8 millioner brukere. Alt som kommer opp, er individuelle synspunkter. Det er ikke alltid vi har rett. Men man må også huske at en del er misfornøyd fordi en sak ikke har falt ut til deres fordel.

Les flere saker av Dagsaviens saker om arbeidsavklaringspenger:

Advokat: – Behandlingstida i Nav-klagesaker har økt enormt – Nav-klienter må vente opp mot to år

Tillitsvalgt i Nav: - Ungdom presses over på uføretrygd

Ap og SV: En villet politikk

Anniken Hauglie: – Helt uakseptabelt at Nav-brukere har mistet inntekten

Denne artikkelen ble først publisert hos Dagsavisen.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
18:04 Ferguson leder Everton mot Solskjærs United17:57 Gartner gjorde sensasjonelt funn – kan ha løst kunstmysterium17:53 Norsk friski-profil på sykehus i Beijing17:50 Infantino avviser FIFA-støtte til ny superliga i fotball17:50 Jordras tok med seg to naust i Trøndelag17:17 Senterpartiet faller markert på ny måling16:59 19-åring dømt til tolv års forvaring for Varhaug-drapet16:42 EUs klimagiv får norsk skryt16:22 Kvinne skutt av politiet16:13 Lance sitter fortsatt fast i isen16:10 Utvannet pensjonsreform blidgjør ikke fransk fagbevegelse15:37 20 personer pågrepet i Danmark i forbindelse med terrorplanlegging15:33 «Ekstremt vanskelig» å finne alle ofrene for trygdeskandalen15:17 Anders Mol kåret til verdens beste sandvolleyballspiller15:16 FIFA vil ha tilbake 18 millioner kroner fra Platini14:36 Store protester mot at Sydney kveles14:35 Viggo Kristiansens advokat: – Vi vil stå på til siste slutt14:34 Fire ekstra ambulansefly satt inn14:12 NHO: – Sannsynlig at renten kuttes13:56 Norge til VM-semifinale etter Tyskland-drama13:43 Midt-Norge får det fineste været til helgen13:02 Time: Greta Thunberg er «årets person»12:54 Boko Haram har tatt livet av minst 275 i Kamerun i år12:53 Drapssiktet i Kristiansand avhøres12:40 Tenåring med kniv og ammunisjon pågrepet ved skole12:12 Eldre kvinne døde i påkjørsel i Vindafjord11:42 Ferge grunnstøtte i Fedje11:41 Dansk håndballfiasko i VM, får ikke spille OL11:09 Epstein-offer frykter for livet: – Onde krefter ønsker å se meg stilnet11:06 Roxette-vokalist Marie Fredriksson begraves i stillhet10:44 Kritisk Solbakken etterlyser sunn fornuft10:43 Suu Kyi: Folkemordsaken mot Myanmar er ukorrekt10:19 Thunberg: Verdens ledere mangler innsikt10:17 Oversikt: Drapssaker i Norge i 201910:16 To ambulanser krasjet i Tønsberg10:12 Saudi-Arabias oljeselskap på børs09:09 Israel går mot nok et nyvalg09:06 Fluor-saken: Salget av pustemasker har eksplodert09:02 Norge må ha poeng mot Tyskland for å gå videre09:01 Stor måling peker mot tory-seier09:01 Bil heves fra sjøen etter drap i Sola08:55 Erna Solberg møtte fredsprisvinner Abiy Ahmed Ali08:42 Sundby sier nei til langløpskarriere08:40 Ni savnet etter vulkanutbruddet på New Zealand08:07 Kina fengsler flest journalister08:02 Norske foreldre er mindre fornøyde med skolene07:41 Elfly for første gang satt inn i ordinær trafikk07:28 «Notre-Dame» årets mest populære Google-søk07:02 4000 norske muslimer åpner for vold: – Normalt, mener ekspert06:41 Bill Cosby fikk ikke medhold i ankedomstolen06:36 Solbergs VM-maraton: – Jeg føler meg sterk nå06:32 Fem ble drept i hotellangrep i Somalia06:01 Tøffe værforhold i Sør-Norge05:58 Dette skjer i dag05:52 Bougainville vil løsrive seg fra Papa Ny-Guinea05:51 Dette skjedde i natt05:38 Minnesota Wild tapte på straffeslag på overtid mot Anaheim Ducks05:27 Homoterapiforslag debatteres i Stortinget onsdag05:24 Domstol i USA stopper Trumps milliardbevilling til Mexico-mur05:05 Distré kvinne innser ikke drivstoff-tabben05:00 Nå skal Viggo Kristiansens ønske om en ny Baneheia-rettssak vurderes04:41 Høyres integreringsminister og Oslo Høyre har ulikt syn på SFO-overnattingstilbud04:09 Demonstranter ber Tsjekkias statsminister om å trekke seg04:06 Nordmenn vil bruke over 6.200 hver på julegaver03:53 Den britiske regjeringsadvokaten jobbet for svindelsiktet i Danmark03:12 Vår Energi er blitt Norges nest største oljeselskap02:37 Fortsatt for farlig å finne savnede på vulkanøy på New Zealand02:10 Ni personer evakuert fra tre hus etter mye nedbør02:04 FN: Flere utenlandske væpnede grupper involvert i Libya-konflikten01:03 Trump advarer Russland mot innblanding i valget00:59 Babcock kan få hele regningen etter beredskapskrisen00:36 Britisk måling: Labour-framgang, men tory-ledelse00:05 Ancelotti fikk sparken etter å ha ledet Napoli videre i mesterligaen23:53 Chelsea videre i mesterligaen med seier mot Lille23:44 Depay frelste Lyon i mesterligadrama23:33 Fati tidenes yngste Champions League-scorer da Barcelona slo ut Inter23:31 Drapssiktet i Kristiansand nekter skyld23:01 Lukaku scoret, men sløste da Inter røk ut av mesterligaen23:00 Chelsea videre i mesterligaen med seier mot Lille22:40 Over 300.000 demonstrerte mot Macrons pensjonsreform22:38 Studenter ved Oslo Met fikk samme eksamen som i fjor – eksamenen annullert22:31 Tak på næringsbygg blåste av – Alle aktører i sving mot uværet i Hordaland21:57 Mystisk bil ved Hagens hus fanget på video21:52 Milik skjøt Napoli videre, mareritt for Berges 17-årige lagkamerat21:39 Riksadvokaten bes rydde opp i saker der flyktninger er dømt for å ha brukt falske papirer21:23 Grønt lys for Trumps frihandelsavtale med naboene21:16 Nesten halvparten bestilte kjøtt på forhånd - folket ville ha gjort det samme20:58 Flere drept i skytedrama i by i New Jersey20:49 Fløibanen kjørte på et tre20:47 Mesterligaeventyret over for Haaland og Salzburg med tap for Liverpool20:44 Ny skade for City-forsvarer, Stones ute flere uker20:39 Nav-rammet etterlyser informasjon om fri rettshjelp: – Ingen gir beskjed20:35 Zuccarellos forrige klubb sparket treneren for etisk overtramp20:22 Pompeo advarer Lavrov mot innblanding i valget20:16 33-åring tiltalt for drapsforsøk – risikerer forvaring20:10 – Noen får det gratis, andre må betale19:35 Mann siktet for drap i Kristiansand hevder han ikke har noe med saken å gjøre19:18 Aftenbladet: Thorstvedt kan bli lagkamerat med Haaland i Salzburg19:07 Protester mot litteraturprisvinner – applaus til batteri-oppfinner18:59 Triste bilder fra turistmagneten: – Det er en reell frykt
Siste nytt
18:04SportFerguson leder Everton mot Solskjærs United17:57VerdenGartner gjorde sensasjonelt funn – kan ha løst kunstmysterium17:53SportNorsk friski-profil på sykehus i Beijing17:50SportInfantino avviser FIFA-støtte til ny superliga i fotball17:50NorgeJordras tok med seg to naust i Trøndelag17:17PolitikkSenterpartiet faller markert på ny måling16:59Norge19-åring dømt til tolv års forvaring for Varhaug-drapet16:42NorgeEUs klimagiv får norsk skryt16:22NorgeKvinne skutt av politiet16:13NorgeLance sitter fortsatt fast i isen16:10VerdenUtvannet pensjonsreform blidgjør ikke fransk fagbevegelse15:37Verden20 personer pågrepet i Danmark i forbindelse med terrorplanlegging15:33Penger«Ekstremt vanskelig» å finne alle ofrene for trygdeskandalen15:17SportAnders Mol kåret til verdens beste sandvolleyballspiller15:16SportFIFA vil ha tilbake 18 millioner kroner fra Platini14:36VerdenStore protester mot at Sydney kveles14:35NorgeViggo Kristiansens advokat: – Vi vil stå på til siste slutt14:34NorgeFire ekstra ambulansefly satt inn14:12PengerNHO: – Sannsynlig at renten kuttes13:56SportNorge til VM-semifinale etter Tyskland-drama13:43NorgeMidt-Norge får det fineste været til helgen13:02VerdenTime: Greta Thunberg er «årets person»12:54VerdenBoko Haram har tatt livet av minst 275 i Kamerun i år12:53NorgeDrapssiktet i Kristiansand avhøres12:40NorgeTenåring med kniv og ammunisjon pågrepet ved skole12:12NorgeEldre kvinne døde i påkjørsel i Vindafjord11:42NorgeFerge grunnstøtte i Fedje11:41SportDansk håndballfiasko i VM, får ikke spille OL11:09VerdenEpstein-offer frykter for livet: – Onde krefter ønsker å se meg stilnet11:06KulturRoxette-vokalist Marie Fredriksson begraves i stillhet10:44SportKritisk Solbakken etterlyser sunn fornuft10:43VerdenSuu Kyi: Folkemordsaken mot Myanmar er ukorrekt10:19VerdenThunberg: Verdens ledere mangler innsikt10:17NorgeOversikt: Drapssaker i Norge i 201910:16NorgeTo ambulanser krasjet i Tønsberg10:12PengerSaudi-Arabias oljeselskap på børs09:09PolitikkIsrael går mot nok et nyvalg09:06SportFluor-saken: Salget av pustemasker har eksplodert09:02SportNorge må ha poeng mot Tyskland for å gå videre09:01PolitikkStor måling peker mot tory-seier09:01NorgeBil heves fra sjøen etter drap i Sola08:55NorgeErna Solberg møtte fredsprisvinner Abiy Ahmed Ali08:42SportSundby sier nei til langløpskarriere08:40VerdenNi savnet etter vulkanutbruddet på New Zealand08:07KulturKina fengsler flest journalister08:02NorgeNorske foreldre er mindre fornøyde med skolene07:41ReiseElfly for første gang satt inn i ordinær trafikk07:28Kultur«Notre-Dame» årets mest populære Google-søk07:02Norge4000 norske muslimer åpner for vold: – Normalt, mener ekspert06:41KulturBill Cosby fikk ikke medhold i ankedomstolen06:36SportSolbergs VM-maraton: – Jeg føler meg sterk nå06:32VerdenFem ble drept i hotellangrep i Somalia06:01NorgeTøffe værforhold i Sør-Norge05:58NorgeDette skjer i dag05:52VerdenBougainville vil løsrive seg fra Papa Ny-Guinea05:51NorgeDette skjedde i natt05:38SportMinnesota Wild tapte på straffeslag på overtid mot Anaheim Ducks05:27NorgeHomoterapiforslag debatteres i Stortinget onsdag05:24VerdenDomstol i USA stopper Trumps milliardbevilling til Mexico-mur05:05VerdenDistré kvinne innser ikke drivstoff-tabben05:00NorgeNå skal Viggo Kristiansens ønske om en ny Baneheia-rettssak vurderes04:41NorgeHøyres integreringsminister og Oslo Høyre har ulikt syn på SFO-overnattingstilbud04:09VerdenDemonstranter ber Tsjekkias statsminister om å trekke seg04:06PengerNordmenn vil bruke over 6.200 hver på julegaver03:53VerdenDen britiske regjeringsadvokaten jobbet for svindelsiktet i Danmark03:12PengerVår Energi er blitt Norges nest største oljeselskap02:37VerdenFortsatt for farlig å finne savnede på vulkanøy på New Zealand02:10NorgeNi personer evakuert fra tre hus etter mye nedbør02:04VerdenFN: Flere utenlandske væpnede grupper involvert i Libya-konflikten01:03PolitikkTrump advarer Russland mot innblanding i valget00:59NorgeBabcock kan få hele regningen etter beredskapskrisen00:36VerdenBritisk måling: Labour-framgang, men tory-ledelse00:05SportAncelotti fikk sparken etter å ha ledet Napoli videre i mesterligaen23:53SportChelsea videre i mesterligaen med seier mot Lille23:44SportDepay frelste Lyon i mesterligadrama23:33SportFati tidenes yngste Champions League-scorer da Barcelona slo ut Inter23:31NorgeDrapssiktet i Kristiansand nekter skyld23:01SportLukaku scoret, men sløste da Inter røk ut av mesterligaen23:00SportChelsea videre i mesterligaen med seier mot Lille22:40VerdenOver 300.000 demonstrerte mot Macrons pensjonsreform22:38NorgeStudenter ved Oslo Met fikk samme eksamen som i fjor – eksamenen annullert22:31NorgeTak på næringsbygg blåste av – Alle aktører i sving mot uværet i Hordaland21:57NorgeMystisk bil ved Hagens hus fanget på video21:52SportMilik skjøt Napoli videre, mareritt for Berges 17-årige lagkamerat21:39NorgeRiksadvokaten bes rydde opp i saker der flyktninger er dømt for å ha brukt falske papirer21:23PengerGrønt lys for Trumps frihandelsavtale med naboene21:16Helse og livsstilNesten halvparten bestilte kjøtt på forhånd - folket ville ha gjort det samme20:58VerdenFlere drept i skytedrama i by i New Jersey20:49NorgeFløibanen kjørte på et tre20:47SportMesterligaeventyret over for Haaland og Salzburg med tap for Liverpool20:44SportNy skade for City-forsvarer, Stones ute flere uker20:39PengerNav-rammet etterlyser informasjon om fri rettshjelp: – Ingen gir beskjed20:35SportZuccarellos forrige klubb sparket treneren for etisk overtramp20:22VerdenPompeo advarer Lavrov mot innblanding i valget20:16Norge33-åring tiltalt for drapsforsøk – risikerer forvaring20:10Helse og livsstil– Noen får det gratis, andre må betale19:35NorgeMann siktet for drap i Kristiansand hevder han ikke har noe med saken å gjøre19:18SportAftenbladet: Thorstvedt kan bli lagkamerat med Haaland i Salzburg19:07NorgeProtester mot litteraturprisvinner – applaus til batteri-oppfinner18:59ReiseTriste bilder fra turistmagneten: – Det er en reell frykt
Populært