Meny

Ingen renteoverraskelse til jul

Sentralbanksjef Øystein Olsen varsler at renten kommer til å stige ytterligere neste år. Foto: Tore Meek / NTB scanpix
Som ventet hever ikke sentralbanksjef Øystein Olsen styringsrenten mer i 2018. Men økt risiko for finansiell uro gjør at rentenivået trolig skal opp i mars.

Beslutningen på årets siste rentemøte var i tråd med det ekspertene ventet på forhånd: Styringsrenten holdes uendret på 0,75 prosent.

– Oppgangen i norsk økonomi ser ut til å fortsette. Det er blitt gradvis mindre ledige ressurser i økonomien, og kapasitetsutnyttelsen synes nå nær et normalt nivå, slår Norges Bank fast i sin presentasjon av avgjørelsen.

Men sentralbanken ser skjær i sjøen hvis Norge drøyer for lenge med å heve rentenivået: «Dersom styringsrenten holdes lenge på dagens nivå, kan priser og lønninger skyte fart og finansielle ubalanser bygge seg opp. Da øker risikoen for et kraftig tilbakeslag fram i tid», skriver Norges Bank.

Les også: – Det blir ingen flere renteoppganger fra Norges Bank

– Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli satt opp i mars 2019, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Rentehevingen fra rekordlave 0,5 prosent som kom i september, var den første innstrammingen fra Norges Bank på sju år. Samtidig varslet Norges Bank at neste renteheving trolig kommer i mars neste år, og at det blir ytterligere et knepp opp mot slutten av 2019, slik at styringsrenten om ett år er på 1,25 prosent.

Privatøkonomi
Populært