Meny

Strømkundenes tilfredshet rakner

En eldre kilowattmåler. Strømbrudd og høy pris kan ha vært årsaken til dalende kundetilfredshet med strøm- og nettselskapene. Foto: Knut Fjeldstad / NTB scanpix

Tilfredsheten med strømselskapene har økt i flere år, men nå er den tilbake på 2014-nivå.

– Undersøkelsen viser at kundetilfredsheten blant privatkundene faller markant tilbake. Høye strømpriser og mange strømbrudd har satt sine spor, sier Fredrik
Høst i EPSI Rating, som står bak undersøkelsen.

Den viser at kundene opplever å få vesentlig mindre for pengene i år sammenlignet med i fjor. Fra målingene startet i 2011 har kundetilfredsheten med strømselskapene vokst. I år raknet den.

I tillegg til høyere priser, har 2018 vært preget av mange strømbrudd i deler av landet. Dette skyldes en meget snørik vinter, samt at det har vært en del uvær i høst. Spesielt ekstremværet «Knud» medførte ødeleggelser og mange strømbrudd i Sør-Norge.

Kundetilfredsheten har gått kraftig oppover siden 2011, men nå rakner den. Foto: EPSI Rating

Selv om strømsalg og strømnett er ulike deler av leveransen, antar EPSI at det er mange som blander dette samme.

– Summen av dette gjør at strømavtalene i mindre grad møter kundenes forventninger, noe som leder til en lavere kundetilfredshet. Målingen viser også at lojaliteten til kraftselskapene faller, og over 20 prosent av strømforbrukerne vurderer nå å bytte strømleverandør, sier Høst i pressemeldingen.

Tilsvarende kundeundersøkelser er også gjennomført i Sverige og Danmark. Resultatene viser at de svenske strømforbrukerne fortsatt er de minst tilfredse, mens det er danskene som nå er de mest tilfredse.

Kundene til Gudbrandsdal Energi er fortsatt mest fornøyde. NTE klatrer til 2. plass, mens Hafslund Strøm er fortsatt strømselskapet som kommer dårligst ut i denne målingen. Overfor E24 tar Hafslund selvkritikk.

– I et år med svært høye strømpriser, og hvor bransjesnittet og flere av våre konkurrenter går svært mye tilbake, er det likevel et lyspunkt at vi er blant aktørene som går minst tilbake, sier kommunikasjonssjef Julie T. Hæhre.

– Noe som kan indikere at vi er på riktig vei med tiltakene våre for å bedre kundefokuset, men vi erkjenner at vi fortsatt har en vei å gå, og vil selvsagt ha fokus på å bedre kunderelasjoner også videre, sier hun til E24.

– Svingende priser kan være ubehagelig

Aslak Øverås, informasjonssjef i Energi Norge, sier at deres erfaring er at kundene har større forståelse for strømbrudd enn høye priser.

– Strømbrudd kan ofte forklares med ekstremvær og trær som faller over linjene. Da vet kundene at nettselskapet jobber natt og dag for å rette feilen. Høye strømpriser skyldes også ofte værforhold, men det er mer komplisert å forklare og lite å gjøre med, annet enn å spare på strømmen der man kan. Det slår rett inn i kundetilfredsheten, sier han til ABC Nyheter.

– Svingende kraftpriser kan være ubehagelig, men er et viktig signal om tilgangen på en begrenset ressurs. Trøsten får være at slike tørre somre som i år hører med til sjeldenhetene i Norge. Normalt har vi rikelig med nedbør til vannkraftmagasinene våre, og produserer betydelig mer strøm enn vi bruker selv i Norge, påpeker Øverås.

Privatøkonomi
Populært