Meny

Fylkesansatte protesterer mot parkeringsavgift på 30 kroner

Rogaland fylkeskommune påpeker feil i utregninger av hva fylkespolitikerne i Rogaland får i godtgjørelse. Utregningene er gjengitt i flere medier og har skapt debatt. Nå korrigeres opplysningene av Rogaland fylkeskommune. Foto: Pål Karstensen / Dagsavisen
Fylkesansatte betaler i dag 19 kroner dagen for parkering nær sentrum. Etter negative medieoppslag foreslår fylkesrådmannen å skru opp prisen med 58 prosent.

– Når det diskuteres tiltak som kan motivere til redusert bilbruk, bør fylkeskommunen som regional utviklingsaktør gå foran som et godt eksempel. Det har noe med signaleffekten å gjøre, sier Trond Nerdal, fylkesrådmann i Rogaland fylkeskommune til Rogalands Avis.

Han har på bestilling fra fylkesordføreren og fylkesvaraordføreren laget en sak hvor han foreslår å øke parkeringsprisene for fylkeskommunalt ansatte ved fylkeshuset i Stavanger med 58 prosent.

I dag betaler de fylkesansatte 19 kroner dagen for å parkere bilen sin utenfor fylkeshuset som ligger sentralt plassert på Kannik. 

Den lave avgiften har fylkeskommunen fått negativ medieoppmerksomhet for, blant annet i en artikkel i Næringsforeningens medlemsblad Rosenkilden i juni. 

I den ble parkeringsordningene til fylkeskommunen presentert - og omtalt i et lite rosende ordelag: «For å få flere til å parkere bilen hjemme og reise kollektivt til og fra jobb, krever politikere og byråkrater dyrere og færre parkeringsplasser for folk flest. Selv har politikere og offentlig ansatte tilgang til de billigste parkeringsplassene – midt i kollektivsmørøyet».

Protesterer

Artikkelen var en medvirkende årsak til at fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal i sommer ba fylkesrådmannen om å fremme en sak om prisøkning på parkeringsplassene hos fylkeskommunen. 

Nå er bestillingen klar, og rådmannen foreslår å oppjustere prisen til 30 kroner dagen.

Saken skal opp i arbeidsmiljøutvalget ved Sentraladministrasjonen i fylkeskommunen onsdag denne uken.

De ansatte i fylkeshuset har imidlertid protestert kraftig mot forslaget, og mener saksframstillingen både er ubalansert og «ikke forsvarlig utredet» slik loven krever. De mener derfor at saken bør avvises, eventuelt utsettes for «å foreta en forsvarlig utredning».

Det går fram i en skriftlig uttalelse som tillitsvalgte fra 11 ulike fagforbund i fylkeshuset står bak. De tillitsvalgte stusser blant annet på grunnlaget for saken og lurer på om den kun er basert på presseomtale av parkeringsordningen deres.

Les også:  Så mange er arbeidsledige i Norge

Frykter fjerning av gulrot

– Hadde bilbruken reelt sett vært så stor hos oss at det var behov for å redusere den, så hadde vi hatt forståelse for forslaget. Men bilbruken blant de ansatte er allerede redusert. Sykkelparkeringen her er stappfull, sier Wenche Myrland, en av de tillitsvalgte bak uttalelsen og rådgiver i Samferdselsavdelingen i Rogaland fylkeskommune.

At stadig flere i sentraladministrasjonen tar i bruk alternative transportmidler, går også fram av Reisevaneundersøkelsen 2018. Resultatene indikerer at bilbruksandelen til de ansatte i fylkeshuset er noe lavere enn for befolkningen generelt i Stavanger-området, skriver fylkesrådmannen i saksframlegget.

De tillitsvalgte reagerer videre på at fylkeskommunens rolle som arbeidsgiver ikke drøftes i saksframlegget og etterlyser en omtale av ulempene prisøkningen vil medføre for den enkelte ansatte. 

De frykter dessuten at det kan bli vanskeligere å rekruttere og beholde ansatte som bor slik til at de ikke kan benytte seg av kollektivtransport.

Fylkesrådmann Trond Nerdal er ikke enig i kritikken, og påpeker at fylkeskommunen har andre virkemidler enn parkeringstilbud for å rekruttere og beholde ansatte.

– Hvis parkeringstilbud skal være et virkemiddel vil vi møte oss selv i døren. Fylkeskommunen stiller krav til maks antall parkeringsplasser med nybygg. Det vil også gjelde for oss dersom vi bygger nytt, sier Nerdal.

Må stille krav til seg selv

Han roser de ansatte for at stadig flere av dem velger alternativer til bil.

– Hvis man skulle sett på oss som en frittstående virksomhet, så mener jeg at vi gjør mye bra her. Men fordi vi er en regional utviklingsaktør som stiller krav til andres bilbruk, må vi etter opp prisen på grunn av signaleffekten dette gir, sier han.

Nerdal foreslår også følgende vedtak i saksframlegget:

Dagsavgift innføres som eneste betalingsløsning for parkering. I dag kan ansatte betale en månedspris på 350 kroner eller 4200 kroner i året. 

Sykkelparkeringen ved fylkeshuset foreslår Nerdal at utvides, noe han vil sette av 700.000 kroner til.

Tillitsvalgte Wenche Myrland og de øvrige fagforeningene mener at bedre sykkelparkering må på plass før eventuelle tiltak for å få enda flere til å sykle innføres.

Les også: Her kan mannlige søkere få tilleggspoeng

Vil øke prisen ytterligere

Fylkesvaraordfører Marianne Chesak (Ap) sier til RA at partiet hennes foreløpig ikke har bestemt seg for om de vil gå inn for vedtaket. Helst skulle hun sett at parkeringsavgiften ble oppjustert ytterligere.

– 30 kroner er fortsatt rimelig. Spørsmålet er om det er for billig, sier hun, som også savner en prisdifferensiering.

– Vi har ansatte som pendler ganske langt og som ikke har alternativ til bil. Her mener jeg vi bør se til Stavanger universitetssjukehus som har en helhetlig parkeringsstrategi som tar hensyn til flere faktorer, som for eksempel bosted, sier hun.

Chesak sier at de lenge har vært oppmerksomme på den lave parkeringsprisen, og at en sak ville ha kommet uavhengig artikkelen i Rosenkilden. 

– Dette er andre gangen vi øker parkeringsavgiften i løpet av tre år, sier hun.

Fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal (KrF) skriver en tekstmelding til RA at hun i utgangspunktet er positivt til innstillingen fra fylkesrådmannen. Hun ønsker også å vurdere prisdifferensieringen som Chesak skisserer.

Saken ble først publisert av Dagsavisen.no

Privatøkonomi
Motor
Populært