Ekspertens beste sparetips når det blåser på børsen

<p>Illustrasjonsfoto</p>
Illustrasjonsfoto Foto: katjen / Shutterstock / NTB scanpix.

– Avkastningen blir helt sikkert ikke den samme.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Børsuro og lav rente i banken har økt interessen for rentefond, iallfall i det profesjonelle markedet.

Ifølge Verdipapirfondenes Forening (VFF) har norske institusjonskunder nettotegnet verdipapirfond for 25 milliarder kroner i årets ni første måneder, hvorav hele 21,5 milliarder var i rentefond.

– Privatkunder har ikke fått opp appetitten for rentefond ennå, men jeg tror denne interessen vil øke fremover, sier spareøkonom Bjørn Erik Sættem i Nordnet til Hegnar.no.

At interessen for rentefond øker i urolige tider på børsene, er ikke uvanlig.

– I oktober, som var preget av fallende aksjemarkeder, så vi at våre privatkunder nettosolgte aksjefond for 95 millioner, mens rentefond ble nettokjøpt for 27 millioner kroner, sier Sættem.

Rentefond i tre båser

VFF har delt inn rentefond i hovedkategoriene pengemarkedsfond, obligasjonsfond og andre rentefond.

  • Pengemarkedsfond investerer i obligasjoner og sertifikater med gjenværende rentebinding mindre enn ett år. Risikoen er som regel lav.
  • Obligasjonsfond investerer i obligasjoner med kortere/lengre rentebinding, evt. 0-2/2-4/over fire år. Litt høyere risiko enn pengemarkedsfond.
  • Andre rentefond er i hovedsak rentefond som tar noe større kredittrisiko enn pengemarkeds- og obligasjonsfond.

– Obligasjonsfondene (med lang durasjon) har gitt god avkastning i mange år, siden rentene har falt i lang tid. Men nå er rentene på vei opp igjen, iallfall i USA og Norge. Og da vil avkastningen i obligasjonsfondene bli svakere, forteller Nordnets spareøkonom.

Les også: Skilsmissefellene mange ikke tenker på

Anbefaler lav durasjon

Dette ser vi også av avkastningen i år. Så langt i 2018 har norske obligasjonsfond med lang durasjon gitt en noe svakere avkastning enn de siste årene. Det vil si 0-2 prosent, ifølge Morningstar mot tre prosent i gjennomsnittlig, årlig avkastning de siste fem årene.

– Privatkunder har ikke fått opp appetitten for rentefond ennå, men jeg tror denne interessen vil øke fremover, sier spareøkonom Bjørn Erik Sættem i Nordnet. Foto: Nordnet.
– Privatkunder har ikke fått opp appetitten for rentefond ennå, men jeg tror denne interessen vil øke fremover, sier spareøkonom Bjørn Erik Sættem i Nordnet. Foto: Nordnet.

– Skal du kjøpe rentefond, vil jeg anbefale rentefond med lav durasjon - under ett år. Slike fond investerer i rentepapirer med flytende rente eller kort bindingstid, og er dermed mindre følsomme for renteoppgang, tipser Sættem.

– Vær forsiktig med rentefond som tar lang renterisiko, det vil si som investerer i obligasjoner med lang durasjon. Durasjonen er et mål for rentefølsomheten. Ønsker du å ta høyere risiko i din renteinvestering, er high yield-fond et alternativ. Her er forventet avkastning høyere, men også risikoen, legger han til.

Sættem gjør oppmerksom på at det finnes high yield-fond som investerer i lån med både kort og lang durasjon.

– Her gjelder det samme rådet. Velg fond med kort durasjon, siden de ikke vil falle i verdi hvis rentene skulle øke ytterligere, anbefaler han.

Spareøkonomen understreker at kunder i tider med gradvis renteoppgang fortsatt vil få en ok avkastning i obligasjonsfond.

– Da vil den løpende kupongrenten overstige verdifallet som følge av stigende renter, og totalavkastningen vil bli positiv. Dette har vært tilfellet så langt i 2018. Og de nye obligasjonene som forvalteren kjøper i neste måned, vil gi en høyere løpende avkastning, slik at en renteoppgang kan sees på som positivt for eierne av obligasjonsfond på lengre sikt, forklarer Sættem.

Les også: – Dette er en stygg kombinasjon som vil føre til kollaps

Renteoppgang = verdifall

Et obligasjonsfond fører med seg to risikofaktorer: renterisiko og kredittrisiko.

– Renterisikoen ligger i at verdien av obligasjoner går i motsatt retning av endringer i renten. Når renten faller, stiger obligasjonen i verdi. Når renten stiger, faller obligasjonen (gitt fast rente). Det er fordi nye investorer har mulighet til å kjøpe obligasjoner med høyere rente. Derfor verdsettes de eksisterende obligasjonene slik at rentenivået blir likt ved at verdien på obligasjonen endres, forklarer spareøkonomen.

Renterisiko måles ofte ved durasjon (varighet), som er et mål på hvor følsom obligasjonen er for renteendringer.

– Lang durasjon betyr høyere verdifall når lange renter stiger, og motsatt. Har et fond en rentefølsomhet på tre år, vil en renteoppgang på ett prosentpoeng gi tre prosent kursfall og motsatt ved en rentenedgang, påpeker Sættem.

Kredittrisikoen henger sammen med at utsteder ikke overholder sine låneforpliktelser.

– I teorien skal denne kredittrisikoen kompenseres ved et kredittpåslag, og dette kan variere mye over tid. Stigende kredittpåslag vil, alt annet like, føre til kursfall på obligasjoner og motsatt ved fallende kredittpåslag, sier spareøkonomen.

Selskapet kan gå konkurs

I et obligasjonsfond kan du finne statsobligasjoner og kredittobligasjoner.

Kredittobligasjoner utstedes av selskaper og inneholder høyere risiko (selskapet kan gå konkurs), og mulighet for høyere avkastning. Alle som husker PIIGS-landene og konkursrisikoen som oppsto der i 2011, vet at statsobligasjoner også kan ha kredittrisiko.

I et obligasjonsfond snakker vi om kredittdurasjon, målt som vektet gjennomsnittlig løpetid.

– Dette er et mål for fondets følsomhet for endringer i kredittpåslag. Har et fond en kredittdurasjon på tre år, vil en oppgang i kredittpåslag på ett prosentpoeng gi en kursnedgang på tre prosent og motsatt ved en nedgang i kredittpåslaget, sier Sættem.

Internasjonale rentefond fører med seg en tredje risiko: valutarisikoen.

– De som kjøper rentefond ønsker normalt en lav stabil avkastning, som slår bankrenten. Valutasvingninger i et internasjonalt rentefond vil kunne ødelegge dette ønsket, og jeg anbefaler derfor generelt valutasikring her, sier spareøkonomen.

– Høy rente mulig faresignal

Kredittobligasjoner rangeres (rates) etter kvaliteten på kreditten.

S&P benytter for eksempel en skala fra AAA til D, hvor AAA er beste kredittrating og D dårligst. AAA, AA, A og BBB kalles «investment grade», BB, B, CCC, CC, C og D «speculative grade».

– «Investment grade» betyr høy sannsynlighet for at selskapet kan betale tilbake skyldige beløp, «speculative grade» en viss usikkerhet om selskapet kan betale tilbake skyldige beløp, forklarer Sættem.

High yield-rentefond investerer i kredittobligasjoner med lavere kredittrating enn «investment grade», altså «speculative grade». Slike obligasjoner kalles også «junk bonds», «søppelobligasjoner» eller «høyrisikoobligasjoner».

High yield-fond har lavere risiko enn aksjefond, men høyere enn ordinære rentefond.

– Merk at høy effektiv rente i et high yield-fond kan være et faresignal. Da har forvalter kanskje kjøpt mye gjeld i selskaper som er konkurstruet. Sjekk derfor investeringene i fondet i slike tilfeller, advarer spareøkonomen.

Forventet avkastning

En oversikt fra VFF viser at pengemarkedsfond i årene 2013-17 har gitt 1,9 prosent i gjennomsnittlig, årlig avkastning. Obligasjonsfondene har gitt 2-3 prosent, mot nesten fem prosent i året for high yield-fond (se tabell under).

– Dette er omtrent som forventet – en normalavkastning, og du har fått betalt for å ta rente- og kredittrisko. Selv i urolige tider skal pengemarkedsfond og obligasjonsfond med «investment grade»-papirer være temmelig sikre, men kundene kan oppleve negativ avkastning i perioder også i disse fondene, sier Sættem.

Til sammenligning har norske og internasjonale aksjefond gitt 14-19 prosent årlig gjennomsnittlig avkastning i perioden.

– Dette er milevis over rentefondene, og langt mer enn hva man kan forvente av aksjefond på lang sikt. Jeg mener man bør regne med 5-8 prosent årlig gjennomsnittlig avkastning i aksjemarkedet på lang sikt. Det er viktig å merke seg at vi helt sikkert ikke vi se samme avkastning de fem neste årene som de fem foregående, minner Nordnets spareøkonom om.

Artikkelen fortsetter under tabellen.

Kilde: VFF/Nordnet.
Kilde: VFF/Nordnet.

– Pass på kostnadene

Sættem kan også fortelle at mange forvaltere innførte nye referanseindekser for sine obligasjonsfond fra 1. juni.

– Til nå har det vært vanskelig for norske rentefond å finne en god referanseindeks. De fleste rentefondene har blitt målt mot statsindekser, til tross for at innholdet stort sett er kreditt- eller selskapsobligasjoner. Dette har gitt en kunstig høy differanseavkastning i forhold til indeks, sier han.

– Fondene vil generelt skifte fra ulike statsobligasjonsindekser til kredittindekser produsert av Nordic Bond Pricing (NBP), legger spareøkonomen til.

Kostnadene i rentefond er som regel lavere enn i aktive aksjefond. Slik må det også være. Jo lavere forventet avkastning, desto lavere kostnader.

I pengemarkeds- og obligasjonsfond ligger årlige forvaltningshonorarer normalt på 0,1-0,5 prosent, mens de for high yield-fond normalt ligger på 0,5-0,8 prosent.

– Å passe på kostnadene i fondssparingen er like viktig i et rentefond som i et aksjefond. Undersøkelser fra Morningstar viser at kostnadene i norskforvaltede rente- og aksjefond er relativt lave - i europeisk sammenheng, sier Sættem.

Indeksfond for renter

Han minner avslutningsvis om at også rentefondene taper mot indeks, slik aktive aksjefond gjør.

– Internasjonale undersøkelser fra Morningstar viser at det typiske aktive rentefondet sliter med å slå fondets referanseindeks etter kostnader, sier spareøkonomen.

Samtidig peker han på at utvalget av indeksfond for rentepapirer er dårlig i Norge.

– Ønsker du å investere i rente-indeksfond, må du velge ETF-er (exchange traded funds), fond du kan handle på børs som en vanlig aksje. Her er utvalget utenfor Norge veldig stort. Men ETF-markedet er ganske uoversiktlig, så det krever litt tid for å finne en passende ETF, tipser Sættem.

Han trekker for eksempel frem nettstedet ETFDB.com, der du finner over 350 rente-indeksfond.

Artikkelen ble først publisert av Hegnar.no.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
06:46 Ødegaards Madrid-retur glipper for TV 2-seerne, fikk velge kamp «feil» uke06:37 Bare 75 prosent sikkert at norsk EM-plass gir spill på Hampden og Wembley06:32 Tesla lanserte sin første elektriske pickup06:19 Trump håper å bli stilt for riksrett06:00 Sterke historier fra samer strømmer inn til sannhetskommisjon06:00 Landslagstreneren stolt av «startnekt-Østberg»06:00 Én av fire europeere har antisemittiske holdninger05:50 Dette skjer i dag05:30 Dette skjedde i natt05:30 Høie vektlegger samarbeid i ny sykehusplan05:29 Drapssiktet tok opp millionlån i morens navn05:23 Brasils president Jair Bolsonaro stifter nytt parti05:11 Tidligere e-sjef i Australia advarer om kinesisk innblanding05:07 Samarbeidet med Litauen i flere måneder om utvekslingen av Frode Berg05:04 Zuccarello med scoring mot Avalanche04:25 Norge pådriver bak global godkjenning for utdanning04:09 Chiles president sier politiet kan ha brutt regler03:20 Arbeidsgivere er positive til å ansette innvandrerkvinner – få søker03:12 Irakiske tjenestemenn: Åtte demonstranter drept i Bagdad02:37 Mexico City innfører unntakstilstand på grunn av vold mot kvinner01:55 Ocean Viking har plukket opp 90 migranter i Middelhavet01:28 De konservative får 26 ganger mer i bidrag enn Labour01:04 Utland scoret fem mål i ligacupkamp01:04 Store demonstrasjoner mot regjeringen i Colombia00:54 Frist for nye grenser for svevestøv utsatt for andre gang00:20 Tallet på døde stiger etter angrep i Mali23:44 Opprørspoliti mot begravelsesfølge i Bolivia22:57 Ventura slo tilbake etter katastrofestart22:29 Helsevesenet kommer ikke til å nå målene om redusert antibiotikabruk21:47 Senterpartiet vokser på ny partimåling21:32 «Hvaldimir» har flyttet sørover21:07 Nye Nav-svar fra Hauglie – SV ikke fornøyd21:04 Nye vitner bekrefter Giulianis rolle20:56 Solberg klarte ikke å presse mer klimakutt ut av søsterpartier i EPP20:40 Tine slutter med sekstimers arbeidsdag20:19 To jagerflygere omkom i ulykke19:37 Russlands friidrettspresident suspendert i dopingsak19:24 Fire personer pågrepet etter voldshendelse i Sandnes19:23 Demonstrerer mot homoterapi: – Vi har en statsminister som er for feig19:12 Kvinne fortsatt på sykehus etter knivstikking i Drammen18:58 Falsk pilot tatt på flyplassen – etter 15 flyturer18:57 Skiekspert etter Østbergs startnekt: – Det blir spekulasjoner18:41 Edvard Hoem vant hedersprisen under Bragepris-utdelingen18:24 Frode Berg ønskes som vitne i spionsøksmål mot staten17:50 NHO møter kraftig klima-kritikk fra flere hold17:39 Netanyahu tiltales for korrupsjon17:24 Fotgjenger påkjørt ved Lørenskog stasjon17:06 To personer pågrepet på asylmottak i Østfold16:31 Palestinske barn lærte at martyrdød er «det viktigste i livet» – nå endres pensumbøkene16:14 22-åring dømt til psykisk helsevern for drapsforsøk16:14 Mann tiltalt for å ha voldtatt kvinne på busstopp i Bergen15:59 Karin (90) krever OL-gull sitt: – Jeg fikk et merkelig svar15:44 Kvinne til legevakt etter voldsepisode i Sandnes15:43 Mourinho åpnet Tottenham-jobben med å rose Pochettino14:53 Haaland er ikke kvitt kneskaden14:36 Labour legger fram detaljert valgprogram14:35 Johaug om Østberg: – Viktigst at hun har det bra14:33 16 personer funnet innestengt i lastebil på Stena Line-ferge14:10 Riksadvokaten refser Nav for taushet om trygdeskandalen13:53 Politiet inviterer: Er dette Norges verste overnattingssted?13:31 UD fraråder reiser til Bolivia13:21 Medier: Milan har tilbudt Zlatan kontrakt13:15 Fire tenåringer tiltalt for ran av 16-åring på lokaltog12:51 Helseproblemer stopper Ingvild Flugstad Østberg12:50 Kringkastingssjefen: – Et av de mest vellykkede satireinnslagene vi har hatt12:28 Nav venter fortsatt lav ledighet12:27 Ulsruds curlinglag slått ut av EM med knapp margin12:01 Farlig, dansk gjengleder på flukt: Pleier fikk pistol mot nakken11:42 Forskere har påvist hudkreftgener11:15 – Som et kaldt gufs fra DDR- og Sovjettiden10:53 – Ingen er bedre for United enn Solskjær10:41 Ving overtar tolv hoteller i Spania10:00 Knivstikking på arbeidsplass i Oslo09:45 Ber om hjelp til å stanse påstått pyramidesystem09:43 Sønn av dansk IS-medlem hentes hjem til Danmark09:43 Kina varsler at de vil gjengjelde Kongressvedtak om Hongkong09:42 Eldre kvinne døde i busspåkjørsel08:45 Dyretragedien i Australia – her reddes Lewis ut av flammehavet08:37 Hitlers flosshatt solgt for over 500.000 kroner07:53 Widerøe mener MDGs politikk truer kortbanenettet07:42 Australias statsminister avviser sammenheng mellom klimaendring og skogbranner07:33 Siv Jensen ber Trygve Slagsvold Vedum bytte side07:05 Blytung beskjed til skiskyttersporten: Kan bety dødsstøtet06:39 Thingnes Bø om sin kalkulerte «gambling»: – Det skal absolutt være mulig06:36 Elverum vil runde 35.000 tilskuere i mesterligaen06:03 Riksrett åpningstema i debatt mellom presidentkandidater06:00 Sveriges Riksbank tar klimagrep – vil kvitte seg med «brune» obligasjoner05:50 Dette skjer i dag05:45 En av seks i Bergen kommune lot seg lure av falsk epost05:30 Dette skjedde i natt05:30 – Regjeringen er besatt av monsterveier som vi ikke trenger05:16 18 jihadister drept i Burkina Faso05:00 VG: Staten har gitt norske kommuner bøter for 1,4 milliarder kroner04:45 Medisiner billigere i Norge enn i mange andre land03:53 Northugs manager slutter etter ni måneder03:38 Bellona-grunnlegger skal lede kamp mot vindmøller03:02 Kongressen vedtok lovforslag om menneskerettigheter i Hongkong03:00 Flere døde i eksplosjon i fyrverkerifabrikk på Sicilia02:59 Ap vil fjerne ostehøvelen i offentlig sektor02:46 Studie: En tredel av Afrikas flora truet av utryddelse
Siste nytt
06:46SportØdegaards Madrid-retur glipper for TV 2-seerne, fikk velge kamp «feil» uke06:37SportBare 75 prosent sikkert at norsk EM-plass gir spill på Hampden og Wembley06:32VerdenTesla lanserte sin første elektriske pickup06:19VerdenTrump håper å bli stilt for riksrett06:00NorgeSterke historier fra samer strømmer inn til sannhetskommisjon06:00SportLandslagstreneren stolt av «startnekt-Østberg»06:00VerdenÉn av fire europeere har antisemittiske holdninger05:50NorgeDette skjer i dag05:30NorgeDette skjedde i natt05:30NorgeHøie vektlegger samarbeid i ny sykehusplan05:29NorgeDrapssiktet tok opp millionlån i morens navn05:23VerdenBrasils president Jair Bolsonaro stifter nytt parti05:11VerdenTidligere e-sjef i Australia advarer om kinesisk innblanding05:07NorgeSamarbeidet med Litauen i flere måneder om utvekslingen av Frode Berg05:04SportZuccarello med scoring mot Avalanche04:25NorgeNorge pådriver bak global godkjenning for utdanning04:09VerdenChiles president sier politiet kan ha brutt regler03:20NorgeArbeidsgivere er positive til å ansette innvandrerkvinner – få søker03:12VerdenIrakiske tjenestemenn: Åtte demonstranter drept i Bagdad02:37VerdenMexico City innfører unntakstilstand på grunn av vold mot kvinner01:55VerdenOcean Viking har plukket opp 90 migranter i Middelhavet01:28VerdenDe konservative får 26 ganger mer i bidrag enn Labour01:04SportUtland scoret fem mål i ligacupkamp01:04VerdenStore demonstrasjoner mot regjeringen i Colombia00:54NorgeFrist for nye grenser for svevestøv utsatt for andre gang00:20VerdenTallet på døde stiger etter angrep i Mali23:44VerdenOpprørspoliti mot begravelsesfølge i Bolivia22:57SportVentura slo tilbake etter katastrofestart22:29PengerHelsevesenet kommer ikke til å nå målene om redusert antibiotikabruk21:47PolitikkSenterpartiet vokser på ny partimåling21:32Norge«Hvaldimir» har flyttet sørover21:07PengerNye Nav-svar fra Hauglie – SV ikke fornøyd21:04NorgeNye vitner bekrefter Giulianis rolle20:56PolitikkSolberg klarte ikke å presse mer klimakutt ut av søsterpartier i EPP20:40PengerTine slutter med sekstimers arbeidsdag20:19VerdenTo jagerflygere omkom i ulykke19:37SportRusslands friidrettspresident suspendert i dopingsak19:24NorgeFire personer pågrepet etter voldshendelse i Sandnes19:23NorgeDemonstrerer mot homoterapi: – Vi har en statsminister som er for feig19:12NorgeKvinne fortsatt på sykehus etter knivstikking i Drammen18:58VerdenFalsk pilot tatt på flyplassen – etter 15 flyturer18:57SportSkiekspert etter Østbergs startnekt: – Det blir spekulasjoner18:41NorgeEdvard Hoem vant hedersprisen under Bragepris-utdelingen18:24NorgeFrode Berg ønskes som vitne i spionsøksmål mot staten17:50ReiseNHO møter kraftig klima-kritikk fra flere hold17:39PolitikkNetanyahu tiltales for korrupsjon17:24NorgeFotgjenger påkjørt ved Lørenskog stasjon17:06VerdenTo personer pågrepet på asylmottak i Østfold16:31NorgePalestinske barn lærte at martyrdød er «det viktigste i livet» – nå endres pensumbøkene16:14Norge22-åring dømt til psykisk helsevern for drapsforsøk16:14NorgeMann tiltalt for å ha voldtatt kvinne på busstopp i Bergen15:59SportKarin (90) krever OL-gull sitt: – Jeg fikk et merkelig svar15:44NorgeKvinne til legevakt etter voldsepisode i Sandnes15:43SportMourinho åpnet Tottenham-jobben med å rose Pochettino14:53SportHaaland er ikke kvitt kneskaden14:36PolitikkLabour legger fram detaljert valgprogram14:35SportJohaug om Østberg: – Viktigst at hun har det bra14:33Verden16 personer funnet innestengt i lastebil på Stena Line-ferge14:10NorgeRiksadvokaten refser Nav for taushet om trygdeskandalen13:53NorgePolitiet inviterer: Er dette Norges verste overnattingssted?13:31ReiseUD fraråder reiser til Bolivia13:21SportMedier: Milan har tilbudt Zlatan kontrakt13:15NorgeFire tenåringer tiltalt for ran av 16-åring på lokaltog12:51SportHelseproblemer stopper Ingvild Flugstad Østberg12:50KulturKringkastingssjefen: – Et av de mest vellykkede satireinnslagene vi har hatt12:28NorgeNav venter fortsatt lav ledighet12:27SportUlsruds curlinglag slått ut av EM med knapp margin12:01VerdenFarlig, dansk gjengleder på flukt: Pleier fikk pistol mot nakken11:42Helse og livsstilForskere har påvist hudkreftgener11:15Penger– Som et kaldt gufs fra DDR- og Sovjettiden10:53Sport– Ingen er bedre for United enn Solskjær10:41ReiseVing overtar tolv hoteller i Spania10:00NorgeKnivstikking på arbeidsplass i Oslo09:45NorgeBer om hjelp til å stanse påstått pyramidesystem09:43VerdenSønn av dansk IS-medlem hentes hjem til Danmark09:43VerdenKina varsler at de vil gjengjelde Kongressvedtak om Hongkong09:42NorgeEldre kvinne døde i busspåkjørsel08:45VerdenDyretragedien i Australia – her reddes Lewis ut av flammehavet08:37VerdenHitlers flosshatt solgt for over 500.000 kroner07:53NorgeWiderøe mener MDGs politikk truer kortbanenettet07:42VerdenAustralias statsminister avviser sammenheng mellom klimaendring og skogbranner07:33PolitikkSiv Jensen ber Trygve Slagsvold Vedum bytte side07:05Helse og livsstilBlytung beskjed til skiskyttersporten: Kan bety dødsstøtet06:39SportThingnes Bø om sin kalkulerte «gambling»: – Det skal absolutt være mulig06:36SportElverum vil runde 35.000 tilskuere i mesterligaen06:03PolitikkRiksrett åpningstema i debatt mellom presidentkandidater06:00PengerSveriges Riksbank tar klimagrep – vil kvitte seg med «brune» obligasjoner05:50NorgeDette skjer i dag05:45NorgeEn av seks i Bergen kommune lot seg lure av falsk epost05:30NorgeDette skjedde i natt05:30Motor– Regjeringen er besatt av monsterveier som vi ikke trenger05:16Verden18 jihadister drept i Burkina Faso05:00NorgeVG: Staten har gitt norske kommuner bøter for 1,4 milliarder kroner04:45Helse og livsstilMedisiner billigere i Norge enn i mange andre land03:53SportNorthugs manager slutter etter ni måneder03:38NorgeBellona-grunnlegger skal lede kamp mot vindmøller03:02VerdenKongressen vedtok lovforslag om menneskerettigheter i Hongkong03:00VerdenFlere døde i eksplosjon i fyrverkerifabrikk på Sicilia02:59PolitikkAp vil fjerne ostehøvelen i offentlig sektor02:46VerdenStudie: En tredel av Afrikas flora truet av utryddelse
Populært