Meny

De er født på 90-tallet og gode for hundrevis av millioner

Faksimile: Finansavisen 29. mai 2013
Blant Norges 1.000 mest formuende finner man en hel rekke personer født på 90-tallet. Dette er de yngste rikeste.

Øverst på listen troner ikke overraskende søstrene Katharina og Alexandra Andresen. Storesøster Katharinas formue var i 2017 på 6,84 milliarder kroner, mens lillesøster følger rett bak med en formue på 6,83 milliarder kroner, viser Skatteetatens ligningstall.

Andresen-søstrenes formue er arvet fra deres far Johan H. Andresen, og kommer opprinnelig fra tobakksindustrien. I 2005 solgte imidlertid Johan H. Andresen sine siste tobakkaksjer for 3,3 milliarder kroner, og verdiene ligger nå i investeringsselskapet Ferd. I 2007 ble mesteparten av eierskapet overført til døtrene, som i dag sitter på 84,8 prosent av Ferd.

Kapitals 400-liste tilegner magasinet fortsatt familieverdiene til Johan H. Andresen, fordi han har kontroll over A-aksjene. Andresen-familien, under Johan H. Andresen, rangeres der på en 6. plass over Norges rikeste, med en nettoformue på 33 milliarder kroner.

Les også: Finansbransjens wonderboy bader i penger

Redusert med 10 milliarder

På en 3. plass over de rikeste unge finner vi laksearving Gustav Magnar Witzøe, med en formue på 1,13 milliarder kroner.

For ett år siden hadde den unge milliardæren en ligningsformue på hele 11,14 milliarder kroner, som nå dermed er redusert med 10 milliarder på bare ett år. Årsaken er ifølge DN en omfattende omorganisering av familiens investeringsselskap Kverva.

Witzøe fikk tilbake i 2013 overført tilnærmet alle eierandelene til far, Salmar-gründer Gustav Witzøe. Kverva har også en rekke andre eierposter i sjømatselskaper med samlet verdi på om lag seks milliarder kroner, samt at deler av formuen er allokert i eiendom og oppstartsbedrifter innen teknologi.

Gustav jr. figurer imidlertid ikke på Kapitals liste over Norges 400 rikeste. Ifølge magasinet er det til syvende og sist fortsatt far som kontrollerer eiendelene, og derfor føres familiens formue fortsatt på senior. Han rangereres som Norges 9. rikeste med en nettoformue på 29 milliarder kroner.

Les også: De rikeste med 0 i inntekt

Rederarvinger

Flere rederarvinger følger på de neste plassene på listen.

På en 4. plass finner vi Hannah Wilhelmsen, som er oppført med en formue på 690,61 millioner kroner. Hun er datter av avdøde Finn Wilhelmsen, som igjen var fjerde generasjons arving i Wilhelmsen-rederiet.

5. og 6. plass inntas av søskenparet Julie Kristine og Carl Einar Rasmussen, med formuer på henholdsvis 671,94 og 668,76 millioner kroner. De er barnebarn av skipsreder Einar Rasmussen.

Annet Kristine Blystad er yngste datter av skipsreder og investor Arne Blystad, og står oppført med en nettoformue på 580,54 millioner kroner.

Ifølge Kapital eier Blystad blant annet to tredjedeler av tungløftrederiet Offshore Heavy Transport, somt at han også er en av de største aksjonærene i det børsnoterte bulk-rederiet Songa Bulk.

Han rangeres på en 44. plass på Kapitals 400 rikeste-liste, med en beregnet formue på 5,25 milliarder kroner.

Saken er først publisert på Hegnar.no

Privatøkonomi
Populært