Meny

Slik søker du i skattelistene

Se video: Hvordan søke i skattelistene.
Skattelistene legges ut 7. november. Også i år er opplysningene offentlige. Her får du en liten veiledning til søket hos Skatteetaten.

Her kan du søke i årets skattelister fra 7. november.

For å søke i listene må du logge deg inn med for eksempel BankID. Kun siste års skattelister er tilgjengelige for søk.

Se hvordan søke i skattelistene i videoen øverst i saken.

Se også: Her har ABC Nyheter en tjeneste der vi bryter skattelistene ned på lands-, fylkes- og kommunenivå

I Norge har disse listene vært lagt ut offentlig siden 1863, på internett fra 2001.

– Det er en lang tradisjon for åpenhet rundt skattelistene i Norge. Vi mener at åpenhet om inntekt, formue og skatt er med på å styrke tilliten til skattesystemet, sier Skatteetatens kommunikasjonsdirektør Anette Bjerke i en epost til ABC Nyheter.

Listene inneholder skattyterens navn, postnummer, poststed, fødselsår (eller organisasjonsnummer), nettoformue, nettoinntekt og utliknet skatt. Man kan ikke reservere seg mot oppføring i listene.

Skattelistene blir gjort søkbare på nett nå som siste skatteoppgjør for 2017 er i boks.

I 2016 betalte 4,2 millioner skatteytere 490 milliarder i skatt, ifølge fjorårets oversikt fra NTB. I tillegg betalte 305.000 selskaper til sammen 130 milliarder kroner i skatt.

(Artikkelen fortsetter under faksimilen. NB: Alle skjermbildene i artikkelen er fra fjorårets søk, som ifølge Skatteetaten har samme grafiske uttrykk.)

Populært lesestoff

Fra 2001, da skattelistene ble tilgjengelige på nett, frem til 2011 ga de årlige listene en klikk-bonanza for nettavisene. I 2011 ble ordningen strammet kraftig inn, slik at nettaviser ikke lenger kunne publisere listene i sin helhet. «Hensikten er blant annet å unngå kommersiell bruk av opplysningene. Du vil fortsatt finne skattelister fra tidligere år i nettaviser o.l., så lenge mediene ikke selv fjerner opplysningene», skriver Skatteetaten på sine hjemmesider.

Pressen får fortsatt utlevert elektroniske skattelister til journalistiske formål, men skriver under en avtale som regulerer bruken. (Reglene for utlevering til pressen går frem av skatteforvaltningsloven § 9-7, om skattelistene.)

Inntekten oppført på listene er all skattepliktig inntekt (lønn, pensjon, aksjeutbytte, renteinntekt) minus fradrag som renteutgifter til lån, minstefradrag, pendlerfradrag o.l. En person med null i oppført inntekt kan likevel ha tjent penger. Formue er alle eiendeler minus gjeld. (bankinnskudd, aksjer, bolig.)

Betydelig nedgang i søk

Siden 2014 har du også kunnet se hvem som har søkt på dine opplysninger. Ved å klikke på en fane inne i søket får du en statistikk som viser hvem som har søkt på deg. Du får opp navn, fødselsår, postnummer og poststed på den som har søkt.

– Etter at ordningen med loggføring av hvem som søker i skattelistene trådte i kraft i 2014, har vi opplevd en betydelig nedgang i søk. Antall søk er redusert til en tiendedel, antall søkere er halvert, sier Bjerke.

Man må logge inn på Skatteetatens sider for å se denne oversikten, og mottar ingen automatisk varsling. Det siste året har det ifølge Skatteetaten vært 230.000 som sjekket oversikten over hvem som har søkt på en selv. Loggføringen later til å ha gitt en kraftig nedgang i antall søk i listene.

– De siste årene har det vært rundt 1,5 millioner søk per år i skattelistene på skatteetaten.no, fordelt på cirka 450.000 unike innlogginger. Da skattelistene var åpne for anonyme søk inntil fem år siden registrerte vi mer enn 16,5 millioner søk, forteller Bjerke.

– Årsaken til nedgangen er nok at mange vegrer seg for å søke av ren nysgjerrighet, fordi man ikke lenger kan søke anonymt. Dette var også intensjonen med ordningen, som ble foreslått av Regjeringen og vedtatt i Stortinget, sier Bjerke.

– Vi kan ikke se at endringen har påvirket for eksempel antall tips som Skatteetaten får inn fra publikum. Det har heller ikke endret pressens tilgang til skattelistene.

Det ble i 2014 også innført 16 års aldersgrense på søk i skattelistene.

SE VIDEO: Slik sjekker du hvem som snoker på skatten din:

Øvrige kilder: Dagbladet (2017), Aftenposten.

Privatøkonomi
Populært