Meny

Regelendring førte til klar økning i bruken av gradert kontantstøtte

Illustrasjonsfoto. Nav Foto: Dagsavisen
Etter at det igjen ble mulig å få ulike satser av kontantstøtte, har bruken av gradering av ytelsen økt markant. Samlet har kontantstøttebruken gått ned.

Fra 1. august ble det igjen mulig å motta 20, 40, 60 og 80 prosent gradert kontantstøtte dersom barnet går deltid i barnehage. Før 1. august var det kun mulig å motta full kontantstøtte eller en sats på 50 prosent.

Fra september 2016 til den samme måneden i år har antallet mottakere av ytelsen som har valgt å kombinere kontantstøtte med barnehage, økt fra 184 til 640, viser ferske tall fra Nav.

Ifølge Arbeids- og velferdsetaten kan veksten skyldes muligheten for å ta ut en lavere gradering enn 50 prosent, som for mange kan gjøre det enklere å kombinere jobb og kontantstøtte.

Samtidig viser Navs ferske oversikt at det samlet sett har vært en nedgang i den totale bruken av kontantstøtte. Ved utgangen av september mottok om lag 11.200 personer kontantstøtte, 1.300 færre enn for to år siden.

For å ha rett til kontantstøtte må barnet være mellom 1 og 2 år gammelt, og ikke gå i fulltidsbarnehage med offentlig tilskudd. Har barnet deltidsplass kan man altså ha rett til gradering av kontantstøtten.

Privatøkonomi
Populært