Statsbudsjettet: Godt nytt for norske sparere

Finansminister Siv Jensen legger frem neste års statsbudsjett i Stortinget. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix
Finansminister Siv Jensen legger frem neste års statsbudsjett i Stortinget. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Aksje- og fondssparere fikk to fikk to gode nyheter og en dårlig i gårsdagens forslag til statsbudsjett.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Stemmer: Bjørn Erik Sættem
Spareøkonom i Nordnet med mer enn 20 års erfaring innen personlig økonomi.

Delta i debatten

Send oss gjerne forslag til kronikker vi kan publisere.
Formen bør være kronikk/kommentar/blogginnlegg med maks 1000 ord.

E-post: stemmer@abcnyheter.no

Verdsettelsesrabatten på aksjer og aksjefond økes fra 20 til 25 prosent. I tillegg endres reglene for aksjesparekonto slik at utsatt beskatning også omfatter utbytte fra aksjer og fondsandeler. Men skattesatsen for gevinst og utbytte på aksjer og aksjefond øker med ca ett prosentpoeng.

Her er de viktigste forslagene til skatteendringer som vil påvirke nordmenns sparing i aksjer og fond:

Formuesskatten

Bunnfradraget foreslås å økes til 1,5 millioner kroner, fra 1,48 millioner i 2018. Samtidig foreslås det å øke verdsettelsesrabatten i formuesskatten for aksjer, aksjefond driftsmidler og tilordnet gjeld til 25 prosent, fra 20 prosent i 2018.

Kommentar: Denne endringen er positiv sett med norske spareres øyne, og vil favorisere sparing i næringslivet ytterligere fremfor banksparing og boligsparing.

Les også: Det beste alternativet for deg som vil spare til pensjon

Skatt på alminnelig inntekt

Satsen på alminnelig inntekt for personer foreslås redusert fra 23 prosent til 22 prosent. Denne reduksjonen gjøres hovedsakelig for å redusere selskapsskatten, men får også effekt for privatpersoner. Endringen innebærer blant annet at skatten på renteinntekter og skattepliktige leieinntekter reduseres fra 22 til 23 prosent. Og motsatt: Skattefradraget privatpersoner får for gjeldsrenter reduseres fra 23 til 22 prosent.

Kommentar: Dette forslaget vil være negativt for personer med mye gjeld i forhold til inntekt.

Men endringen virker fornuftig ut fra et helhetsperspektiv, og kan være med på å dempe utlånsveksten litt – noe som vi vet Finanstilsynet og Finansdepartementet er opptatt av.

Les også: 100 prosent i aksjer til du dør!

Skatt på aksjegevinster og aksjeutbytte

Skattesatsen på aksjegevinster og aksjeutbytter blir noe høyere enn i 2018, siden oppjusteringsfaktoren for aksjeutbytte foreslås økt fra 1,33 til 1,44. Dermed blir den samlede marginalskatten på utbytte og aksjegevinster ca ett prosentpoeng høyere enn dagens nivå, når en ser selskapsskatt og personlig utbytteskatt i sammenheng. (2018: 30,59 vs 31,68.)

Kommentar: Denne skatteskjerpelsen for aksjonærer og aksjefondseiere er strengt tatt varslet, men kommer likevel noe overraskende.

Oppjusteringsfaktoren burde blitt satt nøytralt, slik at skattesatsen på utbytte og aksjegevinster ble holdt konstant fra 2018 til 2019, etter mitt syn.

Aksjesparekonto

Ordningen med aksjesparekonto foreslås endret slik at utsatt beskatning også omfatter utbytte fra aksjer og fondsandeler. Departementet foreslår også at skattytere som har flere aksjesparekontoer, skal kunne overføre verdipapirer mellom egne kontoer uten beskatning. Dette gjør ordningen mer fleksibel for sparerne.

Kommentar: Dette mener jeg er en veldig god nyhet for norske sparere! Nå ser det ut som om det blir like regler for beskatning av utbytte i aksjesparekonto og investeringskonto / fondskonto fra 2019. Sistnevnte har allerede fordelen av utsatt skatt på aksjeutbytte. Like skatteregler for like investeringer er alle tjent med.

Les også: Sier aksjesparekonto er gratis - det stemmer ikke alltid

PS: Husk fristen for flytting av aksjer og aksjefond til aksjesparekonto ved nyttår – for å få utsatt skatt på gevinster og utbytte. I praksis er flyttefristen mellom selskaper allerede 30. november, siden selskapene bruker noen uker på denne flyttejobben. Flytting fra VPS-konto til aksjesparekonto i samme selskap varierer, men vil i Nordnet være rundt 24. desember.

Les mer i Budsjettproposisjonen.

Kommentaren er tidligere publisert på Nordnettbloggen

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
Populært