Hva skjer med pensjonen ved skilsmisse?

Alexandra Plahte anbefal er at ektepar regulerer det som kan reguleres mens man er gift og forhåpentligvis godt forlikt.
Alexandra Plahte anbefal er at ektepar regulerer det som kan reguleres mens man er gift og forhåpentligvis godt forlikt. Foto: Colourbox.com

Ved skilsmisse er hovedregelen at det man skaper felles under ekteskapet i utgangspunktet skal deles. Slik fungerer det ikke med pensjon.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Stemmer: Alexandra Plahte
Jurist, Leder pensjon i Gabler Pensjon & Rådgivning

Delta i debatten

Send oss gjerne forslag til kronikker vi kan publisere.
Formen bør være kronikk/kommentar/blogginnlegg med maks 1000 ord.

E-post: stemmer@abcnyheter.no

Hovedregelen er at både offentlige og private pensjonsordninger skal holdes utenfor formuesdelingen ved en skilsmisse. Det er med andre ord ikke slik at pensjon deles slik hovedregelen ellers er med verdier man har skapt sammen under ekteskapet, såkalt felleseie.

I praksis betyr dette at dersom man skal ha kompensert for sitt pensjonsmessige tap grunnet for eksempel arbeidsfordelingen i hjemmet, må dette i utgangspunktet løses partene imellom på annen måte.

Rett til å kreve er ikke rett til å få

Ekteskapsloven har riktignok i § 61 en bestemmelse der det heter at en ektefelle som blir urimelig dårlig stilt, kan tilkjennes et beløp. Selv om denne unntaksregelen regulerer pensjon og skilsmisse, er bestemmelsen mer et viktig signal enn en bestemmelse av stor praktisk verdi.

Bestemmelsen kom i 1998 og hadde til hensikt å styrke den økonomiske stillingen til kvinner med lave pensjonsrettigheter som blir skilt etter langvarig ekteskap. Ekteskapets varighet er derfor uttrykkelig nevnt som et viktig moment i vurderingen.

Andre forhold så som pensjonsrettighetenes størrelse, opptjeningstid, partenes alder og fremtidige muligheter for å opparbeide pensjonspoeng vil være av betydning for om en part tilkjennes vederlag eller ei.

At man kan tilkjennes et beløp er imidlertid slett ikke det samme som at man blir tilkjent noe som helst.

Rett til å kreve er som kjent ikke det samme som rett til å få. Sier den andre ektefellen nei, må man gå rettens vei, noe som innebærer en økonomisk risiko og – ikke minst – også normalt økt konfliktnivå partene imellom.

Les også: Ansvaret for egen pensjon ligger på deg

Hvordan innrette seg best?

Min klare anbefaling er at partene regulerer det som kan reguleres mens man er gift og forhåpentligvis godt forlikt. Det er adskillig lettere å enes om dette når man er venner enn den dagen bruddet måtte være et faktum.

Når det gjelder pensjon, kan dette løses på ulike måter.

Har man god økonomi er det selvsagt ingenting i veien for å spare eksplisitt til den ektefellen som er hjemme og har lavere pensjonsopptjening.

Sparingen bør i så fall etableres som særeie på ektefellens hånd, hvis ikke skal midlene i utgangspunktet deles ved et senere skifte.

Hvor mye man i så fall må spare avhenger av hva som skal kompenseres.

Med ny opptjeningsmodell i folketrygden er det lett å regne ut hva en ektefelle taper pensjonsmessig ved å jobbe for eksempel 50 prosent stilling i stedet for 100 prosent stilling.

Omfattes man av ny opptjeningsmodell i folketrygden opparbeider man pensjon tilsvarende 18,1 prosent av inntekt opp til 7,1 G. G er folketrygdens grunnbeløp og utgjør nå 96 883 kroner. Inntekt overstigende kroner 687.869 er ikke pensjonsgivende i folketrygden.

Pensjonsmessige konsekvenser av ulik arbeidsfordeling

Har man for eksempel 500.000 kroner i lønn full stilling vil man følgelig få 90.500 kroner tilført pensjonsbeholdningen (18,1 prosent av kroner 500.000).

Jobber man 50 prosent stilling tilføres halvparten, altså 45.250 kroner (18,1 prosent av kroner 250.000).

Har man omsorg for barn under skolepliktig alder gjelder egne regler. Pensjonsopptjeningen skal da minimum baseres på en inntekt tilsvarende 4.5 G (kroner 435.974). Det gir 78.911 kroner tilført pensjonsbeholdningen.

Når man starter uttak av pensjon vil pensjonsbeholdningen bli omregnet til årlig livsvarig pensjon.

Hvor mye årlig livsvarig pensjon blir, avhenger av størrelsen på pensjonsbeholdningen, hvilket årskull man tilhører og når man starter pensjonsuttak.

Verdien av tjenestepensjonsordningene gjennom arbeidsforhold vil variere avhengig av hvilken pensjonsordning man har hos arbeidsgiver.

De fleste har ikke økonomisk handlerom til å spare forløpende der en ektefelle er hjemmeværende eller jobber redusert. Det betyr imidlertid ikke at man ikke kan regulere det på annen måte. Man skriver jo ektepakt om all verdens annet, så hvorfor ikke ta med en formulering også om pensjon?

Er man samboere, er det viktig at man i så fall i en samboeravtale regulerer de pensjonsmessige forholdene ved et eventuelt brudd.

Les også:

Også i 2018 vil pensjon være på «alles» lepper

IPS eller ikke IPS?

Jobbskifte? Ikke se deg blind på lønnslippen!

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
Populært