Hva skjer med pensjon ved tidlig dødsfall?

Hva skjer med pensjonen dersom ektefellen går bort?
Hva skjer med pensjonen dersom ektefellen går bort? Foto: Colourbox.com

En god pensjonsordning er ofte det mest verdifulle, men minst synlige godet utover lønn. Men hva skjer med alt som er innbetalt for å sikre deg en god alderspensjon dersom du skulle falle fra tidlig?

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Stemmer: Alexandra Plahte
Jurist og leder for pensjonrådgivning, Formuesforvaltning Pensjonsrådgivning AS

Delta i debatten

Send oss gjerne forslag til kronikker vi kan publisere.
Formen bør være kronikk/kommentar/blogginnlegg med maks 1000 ord.

E-post: stemmer@abcnyheter.no

Etterlattepensjon kan komme fra flere kilder; typisk fra folketrygden og fra pensjonsordninger gjennom arbeidsforhold.

Reglene for hvem som er berettiget er imidlertid svært ulike, avhengig av hvilken pensjonsordning man er omfattet av.

Nedenfor har jeg forsøkt å gi en kortfattet oversikt over hovedreglene som gjelder.

Folketrygden

I folketrygden heter det vi normalt omtaler som etterlattepensjon for gjenlevende pensjon. Reglene der er ulike avhengig av sivil status.

Du er gift:

Hvis dere ikke har felles barn må dere ha vært gift i minst fem år eller du må ha omsorg for avdødes barn.

Du er samboer:

Dersom dere har felles barn, likestilles dere som ektefeller og kan følgelig være berettiget til etterlattepensjon fra folketrygden. På samme måte som for gifte vil du kunne ha rett til etterlattepensjon dersom avdøde hadde barn som du har omsorg for.

Du er skilt:

Du kan være berettiget til etterlattepensjon selv om du er skilt fra din tidligere ektefelle/partner. Dette gjelder ikke dersom du har giftet deg på nytt. For å kunne være berettiget til etterlattepensjon må dødsfallet skjer innen fem år etter skilsmissen. I tillegg er det et krav om dere var gift i 25 år, eventuelt 15 år dersom dere hadde felles barn.

Pensjonsordning gjennom arbeidsforhold

Det er ikke mulig å gi et ensbetydende svar på dette ettersom svaret avhenger av hvilken pensjonsordning avdøde var omfattet av.

Det spiller ingen rolle hvilken pensjonsordning gjenlevende selv er omfattet av.

Har du offentlig tjenestepensjon eller såkalt Hybrid tjenestepensjon, tilfaller det som er innbetalt til den enkeltes alderspensjon forsikringsfellesskapet, ikke den enkeltes egne etterlatte.

Det betyr ikke nødvendigvis at de etterlatte ikke vil få etterlattepensjon, men det vil i så fall være et eget produkt som arbeidsgiver har betalt ekstra for.

Mens alle med offentlig tjenestepensjon har etterlattepensjonsordning, gjelder det de færreste i privat sektor. Der er nemlig arbeidsgiver kun pålagt å ha alderspensjonsordning, ikke også uføre og etterlattepensjon.

Les også: Næringslivet raser mot Ap og SVs pensjonsforslag

Er man derimot omfattet av en såkalt innskuddsordning er det den enkeltes egne etterlatte som arver det som måtte stå på pensjonskontoen din den dagen du faller fra. Arv er imidlertid kun en av flere prinsipielle forskjeller på de ulike tjenestepensjonsordningene.

Reglene som regulerer en rett til etterlattepensjon er med andre ord ulike avhengig av hvor avdøde var ansatt.

Offentlig tjenestepensjon/offentlig sektor

Du er gift og ektefellen din er omfattet av offentlig tjenestepensjon:

Som nevnt er alle med offentlig tjenestepensjon også omfattet av en ektefellepensjon. Som gjenlevende ektefelle/ registrert partner vil du som hovedregel være berettiget til ektefellepensjon.

Du er samboer og samboeren din er omfattet av offentlig tjenestepensjon:

Som samboer har du ikke rett til etterlattepensjon fra den offentlige tjenestepensjonsordningen samboeren din er omfattet av. Det spiller ingen rolle om dere har felles barn eller ei. De offentlige tjenestepensjonsordningene er sånn sett gammeldagse ved at det kun er ektefeller som er berettiget til etterlattepensjon.

Du er skilt:

Som fraskilt ektefelle kan du ha rett til ektefellepensjon fra tjenestepensjonsordninger avdøde var/har vært medlem av (pensjon gjennom arbeidsforhold). Et vilkår er at dere var gift i minst ti år og at du som fraskilt var minst 45 år ved skilsmissen.

Privat sektor

Arbeidsgivere i privat sektor er ikke pliktige til å gi etterlattepensjonsdekning for sine ansatte.

Hvorvidt du er berettiget til etterlattepensjon er følgelig helt avhengig av hvilken pensjonsordning din ektefelle/samboer er omfattet av.

Jeg er gift og min ektefelle er ansatt i privat sektor:

Hvorvidt du er berettiget til etterlattepensjon avhenger som nevnt av at din ektefelle jobber hos en arbeidsgiver som har etterlattepensjon tilknyttet pensjonsordningen. Dersom din ektefelle har opparbeidet pensjon fra tidligere arbeidsforhold, såkalt fripolise, kan det også være at det ligger en ektefellepensjonsrettighet tilknyttet denne.

Jeg er samboer og samboeren min er ansatt i privat sektor:

Hvorvidt du som samboer er berettiget til etterlattepensjon avhenger ikke bare av om din ektefelle jobber hos en arbeidsgiver som har etterlattepensjon tilknyttet pensjonsordningen, men også om arbeidsgiver har valgt at dekningen også skal omfatte samboere. Dersom ordningen inkludere samboerpensjon er det, i motsetning til reglene i folketrygden, uten betydning om dere har felles barn eller ei.

Du er skilt:

Hvis tjenestepensjonsordning til din eks-ektefelle inkluderte etterlattepensjonsdekning, kan du ha rett til ektefellepensjon. Et vilkår for å kunne være berettiget til ektefelle pensjon er at dere var gift i minst ti år og at du som fraskilt var minst 45 år ved skilsmissen.

Les også: Jobbskifte? Ikke se deg blind på lønnslippen!

Andre dekninger ved død

Var din ektefelle/samboer omfattet av en innskuddsordning, vil denne kunne gi deg en utbetaling i form av etterlattepensjon. Først prioriteres barn under 21 år.

Dersom pensjonskapitalen er større enn det som er nødvendig for å sikre hvert av barna en årlig pensjon på 1 G (96.883) til fylte 21 år vil resterende kapital omregnes til en etterlattepensjon til deg.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden