Nye skatteregler for sparing: Fondskonto er fremdeles attraktiv!

Illustrasjonsfoto:
Illustrasjonsfoto: Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

I 2019 kommer nye skatteregler for fondskonto, også kalt investeringskonto. Reglene blir mindre gunstig. Likevel mener jeg at denne spareformen bør være den foretrukne for de fleste som vil spare i fond.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Stemmer: Bjørn Erik Sættem
Spareøkonom i Nordnet med mer enn 20 års erfaring innen personlig økonomi.

Delta i debatten

Send oss gjerne forslag til kronikker vi kan publisere.
Formen bør være kronikk/kommentar/blogginnlegg med maks 1000 ord.

E-post: stemmer@abcnyheter.no

2017 var et år med mange nyheter for private sparere: Aksjesparekonto kom på markedet, det ble innført en ny IPS-pensjonsspareordning, og det ble varslet nye skatteregler for fondskonto (også kalt investeringskonto).

Mange kunder spør oss i Nordnet om fremtiden for fondskonto. Dette har vært en meget populær spareform, siden du kan ha både aksjer, aksjefond, kombifond og rentefond på kontoen – og få utsatt skatt ved fondsbytte. Fleksibiliteten i investeringene betyr for eksempel at nedtrapping av aksjeandel frem mot pensjonsalder kan gjøres i en investeringskonto, men ikke i en aksjesparekonto – som kun kan inneholde aksjer og aksjefond.

Skattereglene for fondskonto har vært svært gunstige, siden skattesatsen på både aksje- og rentegevinster ved uttak har vært 23 prosent (i 2018). Ordinær skattesats for aksjegevinster er 30,59 prosent (i 2018) i de andre spareformene uten bindingstid; aksjesparekonto og direkte sparing i aksjefond.

Fra og med 2019 vil fondskonto skattlegges likt som verdipapirfond. Det betyr at realisert gevinst som stammer fra aksjer og aksjefond skattlegges som aksjegevinster, med en sats på 30,59 prosent p.t. Realisert gevinst som stammer fra rentepapirer skattlegges som renteinntekt, med en sats på 23 prosent p.t.

I tillegg får du fremdeles utsatt skatt på renteinntekter og aksjeutbytte du mottar mot på fondskontoen. For aksjesparekonto skatter du løpende av aksjeutbytter du mottar. En annen endring er at du fra 2019 vil få skjermingsfradrag på aksjedelen i en fondskonto, slik du allerede har i aksjesparekonto. En tredje endring er at du vil få verdsettelsesrabatt på aksjedelen i en fondskonto fra 2019 tilsvarende aksjefond (og aksjesparekonto), dvs 20 prosent formuesrabatt.

Jeg synes de varslede endringene er fornuftige. Myndighetene bør unngå ulik beskatning av tilnærmet like spareprodukter. Dette er et godt prinsipp, som nå følges.

Et annet prinsipp jeg har sans for er «keep it simple», men det følges dessverre ikke. Myndighetene burde slå sammen disse spareformene til én – det hadde gjort hverdagen enklere for norske sparere og investorer. Da er jeg sikker på at nordmenns samlede sparing hadde økt!

Fondskonto har riktignok to mindre ulemper sammenlignet med aksjesparekonto: Skattereglene ved uttak er litt mindre gunstig. I en aksjesparekonto kan innskuddet tas ut skattefritt. Det er først når du tar ut gevinsten at skatten må betales. I en fondskonto vil alle uttak fra kontoen beskattes etter en gjennomsnittsbetraktning.

En annen ulempe er at fondskonto har en liten forsikringskostnad, som du ikke har i en aksjesparekonto. Er saldoen på investeringskontoen 100.000 kroner, får dine etterlatte utbetalt 101.000 kroner dersom du dør. For denne lille dødsfallforsikringen på 1.000 kroner tar for eksempel Nordnet mellom 1 og 7 kroner pr år dersom kunden er mellom 40 og 60 år. De bør også nevnes at en fondskonto formelt sett eies av et livselskap, men aksjesparekontoen eies av deg privat. Dette har få praktiske konsekvenser, siden både livselskap og banker er strengt regulert av Finanstilsynet.

Konklusjonen min er at det fra 2019 vil være små forskjeller på skattereglene for fondskonto og aksjesparekonto, og at fleksibiliteten man får med et større investeringsutvalg, gjør fondskonto til den foretrukne spareformen for de fleste som vil spare i fond fremover.

(Den største fordelen med aksjesparekonto er den «skattefrie» flyttemuligheten for aksjer og aksjefond frem til nyttår.)

Er du en mer avansert sparer, som undertegnede er, vil du nok være tjent med å ha en kombinasjon av alle kontotypene og forsøke å optimalisere sparingen fordelt på disse.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden