Meny

257 millioner flyttes på i ny budsjettavtale

Regjeringen og Krf ble torsdag enige om revidert nasjonalbudsjett. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix
KrF har kommet til enighet med regjeringspartiene Høyre, Frp og Venstre om revidert nasjonalbudsjett.

Så å si mot normalt er altså budsjettpartnerne på borgerlig side klart å oppnå enighet innen den selvpålagte fristen fredag klokken 10. Partene innledet forhandlinger for en uke siden, og har etter det NTB forstår også denne gang måttet ty til flere såkalte verbalpunkter – i praksis rene bestillinger til regjeringen – for å komme i mål.

Totalt flyttes det på 257 millioner kroner i forhold til regjeringens opprinnelige forslag, etter det NTB får opplyst.

Partene innledet forhandlinger for en uke siden, og har etter det NTB forstår også denne gang måttet ty til flere såkalte verbalpunkter – i praksis rene bestillinger til regjeringen – for å komme i mål.

Tidligere torsdag kunne NTB melde at en enighet syntes å avtegne seg. Blant annet skal KrF ha fått gjennomslag for å skrote det såkalte dødsgebyret, en avgift på skifteattest på 1.130 kroner. Virkningen på årets budsjett er omkring 40 millioner.

Les også: Politiker i Hordaland tiltalt for overgrep mot barn

Bemanningsnorm

KrF skal også langt på vei ha fått gjennomslag for kravet om å bruke 100 millioner ekstra på innføringen av en ny bemanningsnorm i barnehagene. Totalt sett skal de tre regjeringspartiene ha vært villige til å flytte på inntil 250 millioner kroner for å få på plass en budsjettavtale med det eneste av de fire partiene som nå ikke sitter i regjering.

Regjeringens forslag om et kutt i alkoholavgiften på 15 millioner kroner for små bryggerier, ser ut til å overleve forhandlingene, trass i KrFs sterke skepsis. Når det gjelder øvrig inndekning, skal det ikke være planer om helt nye «sprell» for å finne penger til KrFs hjertesaker.

Verbal-punkter

Spørsmålet om videreføring av anlegg for karbonfangst og -lagring (CCS) er blant stridstemaene som kan ha blitt løst gjennom verbalpunkter. Resultatet kan bli at regjeringen forplikter seg til å gå videre med to prosjekter, forutsatt at kvalitetssikringen tilsier det.

Fakta om revidert nasjonalbudsjett

Regjeringspartiene og KrF er enige om følgende i det reviderte nasjonalbudsjettet:

* Det flyttes på i alt 257 millioner kroner

* KrF får gjennomslag for kravet om 100 millioner kroner til å dekke kostnader i oppstartsfasen for innføringen av bemanningsnormen i barnehagene

* Enighet om å skrote det såkalte «dødsgebyret», innføringen av en avgift på 1.130 kroner for skifteattest. Virkningen på årets budsjett er omkring 40 millioner.

* Humanitær bistand økes med 50 millioner kroner

* Det legges inn en ekstrabevilgning på 20 millioner kroner for å styrke avrusningskapasiteten i helsevesenet

* 10 millioner kroner settes av til rekruttering av flere fastleger

* Den omstridte sukkeravgiften blir stående, men en mulig reduksjon av avgiftene for sukkerfrie varer som lettbrus skal utredes

* Enighet om kutt i avgiftene på 15 millioner kroner for mikrobryggerier

* Reisetiden til nærmeste passkontor skal være på maks 45 minutter, ned fra regjeringens forslag om 60 minutter

* Enighet om to prosjekter for karbonfangst og lagring (CCS), med forbehold om kvalitetssikring for det ene i løpet av sommeren.

* Forskriftsendringen som gjør det mulig for Color Line å melde overgang til det internasjonale skipsregisteret NIS, utsettes og skal gjennomgås på nytt

Når det gjelder antallet passkontorer, som regjeringen foreslår å kutte kraftig, kan regjeringen få beskjed om å utrede dette nærmere.

Det er foreløpig uklart hva som skjer med konflikten omkring regjeringens oppfølging av landmaktsplanen. KrF var sterkt kritisk til regjeringens svar til Stortinget om saken og vil ta en videre oppfølging, som også involverer Arbeiderpartiet, ut av revidert-forhandlingene.

Pensjonistene får slippen tilbake

Pensjonister som ønsker det, skal få tilsendt pensjonsslippen i posten. I tillegg endres grensen for hvor langt unna passkontoret kan ligge.

– Alle som trenger nytt pass i disse dager har merket køen for å få time, og mange har lang reisevei. KrF har nå fått gjennomslag for at avstanden til nærmeste passkontor skal være maks 45 minutter for 90 prosent av innbyggerne i hvert politidistrikt, og ikke 60 minutter som regjeringen la opp til, sier KrFs finanspolitiske talsperson Kjell Ingolf Ropstad.

SV: – Skuffende av KrF

SV er skuffet over at KrF velsigner høyresidens budsjett uten å ta grep for dem som har minst og sørge for en skikkelig klimasatsing.

– En bortkastet mulighet, sier SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski.

– Denne våren har antallet fattige barn passert 100.000, og vi kjenner klimaendringene på kroppen med stadig nye varmerekorder. Da er det skuffende at KrF velsigner høyrepartienes budsjett uten å ta noe grep for dem med minst, og ikke tar grep for å redde klimaet, sier hun.

Budsjettforhandlingene mellom regjeringspartiene og KrF endte med at i alt 257 millioner kroner ble flyttet på. Kaski er ikke imponert.

– Så små som disse endringene er, virker det nesten ikke som om dette har vært virkelige forhandlinger. Regjeringens store satsing er fortsatt mer til de som har mest, og mindre til de som har minst, sier hun.

Privatøkonomi
Populært