Meny

Flere vil ha fastrentelån

Sentralbanksjef Øystein Olsen. Foto: Ole Berg-rusten / NTB scanpix
Folks etterspørsel etter fastrentelån økte noe i årets første kvartal, viser Norges Banks utlånsundersøkelse.

Mens husholdningenes samlede etterspørsel etter boliglån var uendret i første kvartal, økte etterspørselen etter fastrentelån.

Nå venter bankene en liten økning i både etterspørsel av fastrentelån og samlet låneetterspørsel fremover, skriver E24.

Kredittpraksisen og lånebetingelsene overfor husholdningene var uendret i kvartalet som gikk. Bankenes utlånsmarginer falt, som følge av noe sterkere konkurranse, og bankene venter at utlånsmarginen kan falle litt også neste kvartal.

Også utlånsrenten falt noe, men den ventes ikke å falle videre.

Les også:

Lavere inflasjonsmål kan åpne for høyere rente

Lånerenten øker med alderen

– Nå skal du prute på boliglånet

Privatøkonomi
Populært