Meny

Aldri før har det vært avslørt mer forsikringssvindel

Forsikringsbransjen er ekstra oppmerksomme på svindel i forbindelse med en økende andel automatiserte forsikringsoppgjør. Svindelforsøk som gjerne blir avdekket ved hjelp av ulike dataløsninger som kan gjenkjenne mønster hos forsikringssvindlere, eller falsk dokumentasjon i form av bilder og kvitteringer. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
Antallet svindelsaker har økt jevnt de siste ti årene. Forsikringssvindel er mer sosialt akseptert enn andre typer kriminalitet, spesielt blant unge.

I 2017 ble det avdekket svindel for 428 millioner kroner. Antallet nordmenn som ble tatt er rekordhøyt, og unge under 29 år topper svindelforsøk innen reise, innbo og løsøre.

– Det er nedslående at forsikringssvindel øker, og det er skremmende at så mange unge blir avslørt. De risikerer politianmeldelse, bøter og fengsel i tillegg til å bli nektet å tegne forsikring i selskapet i fremtiden, sier Maria Haarr, skadedirektør i Tryg Forsikring i en pressemelding.

– Vi har gode rutiner for å avdekke forsikringssvindel, men jeg frykter likevel at det er mørketall her, fortsetter hun.

Svindel gir dyrere forsikring

De fleste svindelforsøk i 2017 var innen skadeforsikring, bil-, innbo-, reise og bygningsforsikring, som utgjorde 70 prosent. Deretter følger saker innen personforsikring, syke- og uføreprodukter, med 26 prosent.

– Hovedregelen er at forsikringssvindel blir politianmeldt, sier skadedirektør Maria Haarr. Foto: Tryg Forsikring

Tall fra Finans Norge viser at de største beløpene gjelder svindel med uføreforsikringer, mens det er flest saker innen skadeforsikring.

– Det er forsikringsbransjen selv som avslører de fleste svindlerne, det er kun unntaksvis at saker avdekkes etter eksterne tips. Beløpene varierer, men i gjennomsnitt forsøkte svindlerne å lure til seg rundt 162.500 kroner i fjor.

– Så må vi ikke glemme at svindel i praksis innebærer tyveri fra våre andre kunder, og gjør forsikring dyrere enn nødvendig, sier Haarr som påpeker at de er ekstra oppmerksomme på svindel i forbindelse med en økende andel automatiserte forsikringsoppgjør.

Les også:   Antallet uten forsikring er nesten halvert

Menn svindler mer enn kvinner

I 2008 ble det avdekket 482 tilfeller av svindel innen skadeforsikring privat, mens dette tallet er 815 for fjoråret. Det tilsvarer en økning på 69 prosent.

Årlige markedsundersøkelser gjort her i Norge, viser at forsikringssvindel er mer sosialt akseptert enn andre typer kriminalitet, spesielt blant unge. Tall viser at det er flest menn som avsløres som forsikringssvindlere, 63 prosent mot 37 prosent kvinner. Det er også flere menn enn kvinner som prøver seg på større beløp.

Det at det avdekkes saker der forsikringsbedrageri begås i sammenheng med andre former for økonomisk kriminalitet, utgjør ifølge Haar en trussel mot bransjen.

– Vi mener det er mye forsikringsbransjen selv kan gjøre for å redusere forekomsten av forsikringssvindel. Selskapene må gjøre enda flere forebyggende tiltak sammen som bransje og vi må politianmelde forsikringssvindel og samarbeide med politi og andre offentlige etater, i tillegg til aktører innen næringslivet. Men ikke minst må vi fortsette arbeidet med å utvikle gode dataløsninger som effektivt stopper forsøk på forsikringssvindel, sier skadedirektøren.

Mer fra rapporten «Svikstatistikk 2018»

  • De fleste avdekkede sakene er tilfeller der kunden melder et «fiktivt»
    skadetilfelle. De største beløpene er på de arrangerte skadene.
  • Beløpsmessig er det bygningsforsikringer som er størst da det ofte dreier seg om påsatte branner.
  • Det er fiktive skader som er hovedkilden for bilsvindel med 28 prosent. Tidligere var det mer vanlig å arrangere skader.
  • I 2017 var det hyppigst avdekket svindel i forbindelse med tyveri og innbrudd. Hovedtyngden av tilfellene er at allerede oppståtte skader blir påplusset.
  • På reiseforsikring var det hyppigst svindel i forbindelse med tyveri/tap av reisegods. I snitt ble det svindlet for 33.000 kroner per tilfelle på ulykke/sykdom, mens det for tyveri/tap av reisegods var nesten 28.000 kroner per tilfelle. Halvparten av tilfellene har skadested i Norge. De fleste av sakene oppstår fordi det meldes et fiktivt skadetilfelle.
  • Individuell pensjon og individuell uførekapital er de to dekningstypene der det ble avdekket størst svindel i 2017, både sett i forhold til antall saker og i beløp.
  • Det avdekkes stadig saker der forsikringsbedrageri begås i sammenheng med andre former for økonomisk kriminalitet. Denne formen for kriminalitet begås ofte av multikriminelle med stor kompetanse og mobilitet. Utbytte fra forsikringsbedragerier benyttes i disse miljøene til å finansiere andre former for kriminell aktivitet.
  • En studie fra 2015, utført av Svensk Försäkring og Brottsförebyggande råd, avdekket at nærmere 75 prosent av de som blir anmeldt for forsikringsbedragerier tidligere er domfelt for annen kriminell virksomhet. Dette viser at forsikringssvindel ikke nødvendigvis er en impulshandling, men er utbredt blant kriminelle.

Hele rapporten kan lastes ned her

Kilde: Finans Norge

Les også:   – Nordmenn spiller russisk rulett med milliarder

Privatøkonomi
Populært