Meny

Hauglie vil ha flere innvandrere i Nav-program

Arbeidsminister Anniken Hauglie foreslår å løsne på de formelle kravene til den kommunale kvalifiseringsordningen. Håpet er å få flere innvandrere i jobb. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix Foto: NTB scanpix
Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) foreslår å endre loven slik at flere ledige innvandrere kan sluses inn i et Nav-program.

Hauglie peker på at en av hovedårsakene til fattigdom i Norge er innvandring. 28,5 prosent av innvandrerne lever i vedvarende lavinntekt.

– Jeg er bekymret for at altfor mange innvandrere er passive trygdemottakere, og frykter at innvandrere og flyktninger blir en egen underklasse i Norge. Jeg vil ha flere innvandrere bort fra trygd og over i arbeid, sier hun til NTB.

Nesten halvparten får jobb

Sosialtjenesteloven skal endres slik at flere arbeidsledige innvandrere og sosialhjelpsmottakere enn i dag får tilbud om å delta i det kommunale kvalifiseringsprogrammet (KVP).

– Ordningen gjøres mer fleksibel og tilgjengelig slik at flere skal få muligheten til å komme seg over i arbeid og aktivitet, sier Hauglie.

Kvalifiseringsprogrammet er et ettårig tilbud om oppfølging og arbeidstrening og ordningen gir deltakerne over 25 år en utbetaling på 187.000 kroner året (2G). De under 25 år får to tredeler av dette.

Antall deltakere på KVP har falt fra om lag 8.800 i 2010, til i underkant av 5.400 i 2017, noe som er stikk i strid med regjeringens mål.

– Samtidig viser tallene at overgangen til arbeid for dem som deltar i dette programmet har økt hvert år siden 2010. For åtte år siden var overgangen til arbeid 29 prosent, mens den i 2017 var 48 prosent i snitt, sier Hauglie.

Aktuelt:  Svindlet Nav – avslørte seg selv på Facebook

Løsner på formelle krav

Konkret foreslår regjeringen blant annet at den nedre aldersgrensen for deltakelse i programmet endres fra 19 til 18 år. I tillegg skal varighetsbegrensningen utvides til to år. Det skal heller ikke lenger være formelle begrensninger for antall gjeninntok i et avbrutt program.

I tillegg blir mulighetene for fravær løsnet på og mulighetene for å gjennomføre utdanning, opplæring og læretid innenfor programmet utvidet.

Forslagene sendes på høring før påske.

Aktuelt:  Nav erkjenner at saksbehandlingstiden er altfor lang

Privatøkonomi
Populært