Meny

– Kvinner må ta mer risiko

– Spar mer i aksjer, anbefaler pensjonsekspert. Her er fallgruvene som øker de økonomiske kjønnsforskjellene – og tipsene til hvordan kvinner kan utjevne dem. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com.
Kvinner er overrepresentert blant lavtlønnede, deltidsansatte og hjemmeværende. Her er pensjonsekspertens beste tips for å utjevne de økonomiske kjønnsforskjellene.

I gjennomsnitt er forskjellen i pensjonsinntekten mellom menn og kvinner på 26 prosent, som kan virke uforståelig og urettferdig. Heldigvis er det noe å gjøre med, men det forutsetter at kvinnene forstår årsakene til ulikheten og tar grep for å rette opp, sier pensjonsekspert Carry Christine Solie i Storebrand.

Som eksempel bruker hun den mannlige offshorearbeideren «Per» som til tross for likt utgangspunkt kan få 60 prosent mer i pensjon enn den kvinnelige frisøren «Kari».

Pensjonssjekken:*

1. Sjekk hva du forventes å få i pensjon (se på tall for bransjen din)
2. Sjekk om du kan få mer ut av sparingen gjennom å øke aksjeandelen (ta mer risiko på
investeringene)
3. Sjekk om du bør spare noe selv
*Jobber i privat sektor med tjenestepensjon etter innskuddsordningen

Per og Kari er fiktive personer fra et tenkt tilfelle, men de illustrerer hvordan ulikheter kan oppstå i pensjonssystemet. Valget av bransjer er heller ikke tilfeldig, det viser seg nemlig at kvinner er overrepresentert i bransjer med dårlige pensjonsbetingelser, som for eksempel frisør og skjønnhetspleie.

Les også:   Valgte å jobbe til hun ble 73 – ender opp med null i pensjon

«Kari» mister halve inntekten

– La oss si at Per og Kari begge er 25 år, tjener rundt 450.000 kroner i året, er ansatt hos private arbeidsgivere og har innskuddsbasert pensjonsordning. Men til tross for tilsynelatende likt utgangspunkt ligger Per an til å få 392.000 kroner i årlig pensjonsutbetaling mens Kari vil bare få 245.000 kroner, forteller Solie.

Som pensjonist vil Per kunne opprettholde levestandarden med 87 prosent av lønn som pensjonsinntekt, mens Kari vil nesten halvere inntekten sin.

Solie bemerker at dette er et ekstremtilfelle for å tydeliggjøre viktigheten av kvinners bevissthet rundt pensjon og sparing.

Les også:   Svein taper 50.000 kroner i året på å utsette pensjonering

«Kvinneyrkene» har lavest sparesats

De fleste er kjent med at kvinner er overrepresentert blant lavtlønnede, deltidsansatte og hjemmeværende. Men selv om man antar lik lønn og fast arbeid kan det oppstå store forskjeller, som er tilfelle for Per og Kari.

– Sparesatsen blir bestemt av arbeidsgiver og varierer kraftig mellom bransjer. Som frisør tilhører Kari en bransje som ligger på bunn med en minimumssats for pensjonssparing på to prosent utover 1G (eller 93 634 kroner). Offshoreselskapet Per jobber i har derimot en svært god pensjonsordning med en sparesats som ligger tett opp mot syv prosent, den maksimale satsen en arbeidsgiver kan sette av for alle sine ansatte, sier Solie.

– Bransjer med tradisjonelt høyere kvinneandel har ofte lavere sparesats, som alt annet like fører til store ulikheter, sier hun med henvisning til regnestykket over.
Hun anbefaler derfor alle kvinner å undersøke om sparesatsen til arbeidsgiver er på linje med bransjestandarden.

– Pensjonsordningen bør være en del av vurderingen på samme måte som lønn og andre goder i valg av studieretning og arbeidsgiver, sier Solie.

Les også:   Mange ønsker høy pensjon, få vil jobbe lenger

Kvinner må ta mer risiko

Et annet forhold som bidrar til å øke ulikhetene ytterligere, er at kvinner har mindre andel aksjer i sin sparing enn menn.

– Du kan logge deg inn til din pensjonssparing og se hvor stor aksjeandel, og dermed risiko, du har på pensjonssparingen din. Tall fra Storebrand viser at langt flere menn enn kvinner bytter spareprofil, i hovedsak til en høyere aksjeandel. Det kan tyde på at menn både er mer bevisst forhold til langsiktig sparing og er mer offensive.

Solie anbefaler kvinner å våge å ha mer aksjefond i sin langsiktige sparing.

– Dette er penger som ikke skal tas ut på mange tiår. Du kan derfor trygt se forbi de kortsiktige svingningene.

Les kommentaren:   En liten påminnelse om pensjon

Saken fortsetter under bildet

Her er regneeksempelet til Carry Christine Solie i Storebrand illustrert. Figuren viser hvilken pensjon en 25-åring med 450 000 kroner i årslønn kan forvente å få i pensjon i en minimums- og maksimumsordning. Beløpet inkluderer tjenestepensjon og folketrygd.

Kvinner sparer mindre privat

Selv om kvinner i teorien er nødt til å drive mer personlig sparing for å kompensere for lavere pensjonsopptjening som skal fordeles over flere leveår, er dette ikke tilfelle i praksis. For eksempel viser det seg at 60 prosent av de som tegnet seg i skattefavorisert individuell pensjonssparing (IPS) i fjor, var menn.

Andre tall tilsier at kvinner i gjennomsnitt sparer 16 prosent mindre enn menn.

– Kvinner må erkjenne at de ofte kommer dårlig ut av pensjonsberegninger og at de bør ha et mer bevisst forhold til pensjonssparing. Derfor oppfordrer vi kvinner til å bruke fem minutter på å ta «pensjonssjekken» – målt i kroner og øre er dette kanskje den viktigste kvinnesaken i dag, avslutter Solie.

Avtalefestet pensjon

I en artikkel fra februar skrev ABC Nyheter om at en stor andel kvinnelige arbeidstakere faller utenfor ordningen med avtalefestet pensjon for private bedrifter.

Ifølge en fersk undersøkelse fra Kantar TNS og HR Norge vet én av fem nordmenn ikke om de er dekket av ordningen eller ikke. Det er kvinner med lav utdannelse og inntekt som vet minst om ordningen.

– Om lag to millioner nordmenn har i dag AFP. Nesten en million arbeidstagere vil falle utenfor. De aller fleste av disse er kvinner. Kanskje de også er alenemødre, sier Even Bolstad, daglig leder i HR Norge.

Les også:   HR Norge: – AFP-ordningen har blitt et stygt paradoks

Privatøkonomi
Populært