Meny

Mange stoler ikke på rådgivere når det gjelder pensjon

Illustrasjonsfoto: NTB scanpix Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix
Stemmer: Alexandra Plahte
Jurist, Leder pensjon i Gabler Steenberg & Plahte

Delta i debatten

Send oss gjerne forslag til kronikker vi kan publisere.
Formen bør være kronikk/kommentar/blogginnlegg med maks 1000 ord.

E-post: stemmer@abcnyheter.no

Arbeidsgiver selger ingen produkter. Riktignok har de, eller i det minste bør ha, egeninteresse i ansattes pensjon, men det av det sunne slaget, mener Alexandra Plahte.

Det ble nylig lagt frem en undersøkelse som viste at ansatte stoler mer på sin arbeidsgiver enn på finansrådgivere når det gjelder pensjon. Enkelte mente svarende var overraskende ettersom finansrådgiverne normalt har helt andre forutsetninger for å gi gode råd enn det en arbeidsgiver har. Det er i og for seg riktig, men endrer ikke at svaret var lite overraskende for min del.

Mange jeg treffer forteller at de i møtet med en finansrådgiver opplever at vedkommende primært har ett mål for øye - nemlig å selge egne produkter.

Dersom det var denne typen rådgiver de som svarte på undersøkelsen tenkte på, er det slett ikke rart at de svarer de stoler mer på arbeidsgiveren enn rådgiveren. Det er nemlig unektelig stor forskjell på om det er en uavhengig fagperson man møter eller en rådgiver som synes å ha egeninteresse i den enkeltes valg. Det vil si – det trenger ikke være forskjell på kompetansen som sådan, men opplevelsen hva gjelder tillit tror jeg er svært forskjellig.

Les også: Kjøpte du IPS? Da må du begynne å jobbe nå

Egeninteresse av det sunne eller usunne slaget?

En undersøkelse vi fikk foretatt i høst underbygger overnevnte. Den viste nemlig at kun i underkant av 20 prosent svarte de hadde tillit til de som selger pensjonsprodukter. Dersom undersøkelsen, der altså over 80 prosent ikke synes å ha tillit til pensjonsleverandørene, er representativ for folk flest, er det kanskje ikke rart om folk svarer de har større tillit til arbeidsgivere enn en finansrådgiver. Arbeidsgiver selger ingen produkter. Riktignok har de, eller i det minste bør ha, egeninteresse i ansattes pensjon, men det av det sunne slaget.

Det er nemlig så absolutt i arbeidsgivers interesse at ansatte får så mye pensjon som mulig for pengene. Ingen arbeidsgiver er tjent med at ansatte faktisk ikke har råd til å slutte grunnet for lav pensjon.

Også en del arbeidsgivere svikter

En del arbeidsgivere svikter imidlertid ved at de ikke har nok fokus på

viktigheten av å både bevisstgjøre og ansvarliggjøre ansatte når det gjelder egen pensjon. Særlig gjelder dette alle ansatte i privat sektor som har innskuddspensjonsordning gjennom jobben. Det er viktig at ansatte våkner og blir bevisste med tanke på hva de selv faktisk kan gjøre for å øke egen pensjon, eksempelvis ved å være bevisst hvilken risikoprofil de velger på

innskuddsordningen sin.

For de aller fleste er alderspensjon langsiktig sparing. Ligger man med for lav aksjeandel/risiko blir pensjonen unødig lav. I vurderingen av hvilken risiko man kan/ønsker/bør ta, er det viktig å se på sammensetningen av totalpensjonen. For de fleste vil hovedandelen av alderspensjonen komme fra folketrygden og sånn sett være «garantert».

Les også: Ansvaret for egen pensjon ligger på deg

Glemmer lovpålagt styringsgruppe

Alle selskaper i privat sektor som har mer enn 15 ansatte er faktisk lovpålagt å ha en styringsgruppe for pensjon. Vår erfaring er at overraskende mange virksomheter ikke har en slik styringsgruppe. Det kan skyldes manglende informasjon om lovkravet, men kan nok også skyldes at enkelte tenker at det ikke har noe for seg å ha en slik gruppe ettersom styringsgruppen ikke har noen formell myndighet annet enn at den «skal høres». En ting er at lover selvsagt skal følges, men det er faktisk en stor og viktig verdi å ha en velfungerende styringsgruppe for pensjon. Ikke minst med tanke på dette med informasjon og

bevisstgjøring om alt som skjer på pensjonsfronten. Styringsgruppen bør brukes som en verdifull medspiller i forbindelse bevisstgjøring og ansvarliggjøring av de ansattes forhold til pensjon.

Har man ikke opprettet styringsgruppe, er det med andre ord på høy tid å gjøre det!

Skal styringsgruppen kunne bidra på en god måte må gruppen jevnlig få tilstrekkelig faglig påfyll. En velfungerende styringsgruppe kommer ansattes interesse, bevissthet og dermed også pensjon til gode!

Stemmer
Privatøkonomi
Populært