Meny

200.000 nordmenn får en utfordring med årets skattemelding

Advokat Frida Marta Thorner, Advokatfirmaet PwC - Foto: HegnarTV
Har du investert i bitcoin eller andre kryptovalutaer, eller til og med kjøpt og solgt - og tjent penger? Da skal alt inn i skattemeldingen.

Nesten 200.000 nordmenn eier bitcoin eller annen kryptovaluta, ifølge en ny spørreundersøkelse utført av Norstat på oppdrag for konsulentselskapet Menon Economics.

Den viser at rundt 5 prosent av befolkningen over 18 år eier kryptovaluta, og at menn er sterkt overrepresentert.

mange av disse har kanskje ikke tenkt på de skattemessige konsekvensene som følger med på kjøpet - eller de bryr seg ikke?

– Det investeres mer i kryptovaluta enn noen gang før, men dersom man ikke har kontroll på skatteplikten kan det bli dyrere enn man først tror, sier advokat og partner Trine Agathe Lorentzen og advokat Frida Marta Thorner Advokatfirmaet PwC til Økonominyhetene.

Hva er kruptovaluta?

Noe kryptisk (- pun intended) defineres kryptovaluta som en digital eller virtuell valuta som bruker kryptering som sikkerhet. Kryptovaluta har mange likhetstrekk med mer tradisjonell valuta, men den store forskjellen er at kryptovalutaen utvinnes (“mines”) i et totalt desentralisert nettverk av brukere som har en konsensus om og verifiserer hver enkelt transaksjon ved å benytte peer-to-peer teknologi. Ettersom kryptovaluta ikke er utstedt, eller garantert for, av en nasjonal sentralbank, likestilles ikke kryptovaluta med utenlandsk valuta skatterettslig.

De to har sett nærmere på fenomenet og laget en oversikt over de viktigste punktene privatpersoner og næringsdrivende må kjenne til om de har investert i kryptovaluta, eller går med en tanker om å gjøre det.

Her var Frida Marta Thorner gjest i Økonominyhetene med Trygve Hegnar

Som privatperson

Det første å tenke på er ifølge de to skatteadvokatene at kryptovaluta vil anses som et formuesobjekt.

I likhet med tradisjonell valuta kan kryptovaluta "veksles/byttes" inn i andre valutaer, varer og tjenester.

Derfor anses kryptovaluta som et formuesobjekt i skatte- og avgiftsrettslig forstand. Dette gjelder selv om betalingsmulighetene med kryptovaluta er mye dårligere enn med tradisjonell valuta.

Verdien settes til omsetningsverdien pr. 1. januar året etter inntektsåret, ikke etter verdien du kjøpte kryptovalutaen for. Dette kan by på likviditetsmessige utfordringer.

Les også: Undersøkelse: Nærmere 200.000 nordmenn eier bitcoin

«Mining» er fradragsberettiget

Ettersom skatteloven ikke har noen særregler knyttet til kryptovaluta er man henvist til de ordinære reglene i skatteloven. Etter skatteloven vil du ved salg (realisasjon) av formuesobjekter være skattepliktig for eventuell gevinst. Gevinsten skattlegges som kapitalgevinst med en skattesats på 24 prosent (23 prosent fra inntektsåret 2018). Skulle du ende opp med et tap vil du etter ovennevnte bestemmelser tilsvarende få fradrag for det tapte. Kostnader knyttet til utvinning ("mining") av kryptovaluta er også fradragsberettiget.

Det er ikke et krav om at kryptovaluta gjøres om til ordinær valuta. Ombytting av kryptovaluta til andre gjenstander, eller til annen kryptovaluta, er også definert som skatterettslige realisasjon og er dermed skattepliktig.

– Ved salg vil en eventuell gevinst eller et eventuelt tap utgjøre differansen mellom inngangs- og utgangsverdien på formuesobjektet. Det er også verdt å merke seg at kostnader du har pådratt deg i forbindelse med gjennomføringen av en transaksjon er fradragsberettigede og kan trekkes fra vederlaget som en kostnad, sier Thorner.

Les også: Bitcoin ramler videre

Utenlandsk valuta

En ting som er greit å ha i bakhodet når du handler kryptovaluta, er at dersom du handler i utenlandsk valuta så må du konvertere vederlaget til norske kroner ut ifra valutakursen den dagen transaksjonen ble gjennomført. Dette medfører at svingninger i valutaen du handler i kan påvirke hvorvidt du ender opp med å få en skattepliktig gevinst eller et fradragsberettiget tap.

Omfanget påvirker skatteplikten

Håpet om at den ekstreme prisøkningen på kryptovaluta vil fortsette de neste årene, gjør at mange privatpersoner handler kryptovaluta i et stort omfang.

– Det er viktig å være klar over at dersom omfanget av transaksjoner når en viss størrelse, vil aktiviteten kunne bli sett på som virksomhet i skatterettslig forstand. Dette kan skje selv om du kun investerer på din egen fritid - det bryr skatteetaten seg fint lite om. Dersom du skulle bli ansett å drive virksomhet, vil et eventuelt overskudd ikke lenger skattlegges som kapitalinntekt, men som næringsinntekt, sier Lorentzen.

Les også: – Vil ikke tilby en markedsplass for bitcoin

Som næringsdrivende

Overskuddet ved salg av kryptovaluta vil skattlegges som næringsinntekt.

Overordnet er utgangspunktet for næringsdrivende at omsetning av bitcoin er å anse som skattepliktig næringsinntekt dersom vilkårene for næring er oppfylt. En aktivitet med kjøp og salg av bitcoin kan sees på som omsetning av varer og tjenester. Overskudd vil dermed skattlegges som næringsinntekt med en marginal sats på 49,8 prosent.

Ettersom kryptovaluta anses som en eiendel i skattelovens forstand er kryptovaluta følgelig skattepliktig formue. Aksjeselskaper er ikke underlagt formuesbeskatning. Merk likevel at det fastsettes en formuesverdi på aksjene som den private aksjonæren må ta med i sitt formuesgrunnlag, forklarer de to.

Les også: Facebook tilbyr annonser for bitcoin

Gevinst gir skatteplikt, mens tap gir fradragsrett

For realisasjon av formuesobjekter gjelder det særregler etter skatteloven, der det gis fradrag for tap ved realisasjon i samme utstrekning som at gevinst er skattepliktig. Følgelig vil kostnader knyttet til utvinning (“mining”) av kryptovaluta blant annet være fradragsberettiget.

En eventuell gevinst eller et eventuelt tap ved realisasjon vil også for næringsdrivende utgjøre differansen mellom inngangs- og utgangsverdi på formuesobjekt. Veksling av bitcoin vil for øvrig være omfattet av unntaket for finansielle tjenester i henhold til merverdiavgiftsloven.

Saken er først publisert på Hegnar.no

Privatøkonomi
Populært