Også i 2018 vil pensjon være på «alles» lepper

Alexandra Plahte er seniorrådgiver og leder for pensjon i Gabler Steenberg og Plahte AS.
Alexandra Plahte er seniorrådgiver og leder for pensjon i Gabler Steenberg og Plahte AS. Foto: Eirik Førde

Forbered deg på nye endringer og viktige diskusjoner som angår deg og din pensjon.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Stemmer: Alexandra Plahte
Jurist og leder for pensjonrådgivning, Formuesforvaltning Pensjonsrådgivning AS

Delta i debatten

Send oss gjerne forslag til kronikker vi kan publisere.
Formen bør være kronikk/kommentar/blogginnlegg med maks 1000 ord.

E-post: stemmer@abcnyheter.no

Generelt: Det vil fortsatt være et tilnærmet utømmelig informasjonsbehov. Salgsfokuset rundt IPS (Individuell pensjonssparing) og ASK (aksjesparekonto) vil fortsatt merkes og media vil fortsatt ha mange hovedoppslag med pensjon som tema.

Jobber du i privat sektor?

En pensjonskonto: Høyst trolig blir det innført det som omtales som «en pensjonskonto». Tanken er at opparbeidet pensjon fra innskuddsordninger tas med inn i innskuddsordningen hos ny arbeidsgiver. Ønsker du å velge en annen leverandør, står du fritt til å velge dette. For svært mange vil dette være godt nytt ettersom de vil oppleve å få en bedre oversikt over sin pensjon og – ikke minst – trolig vil få mer pensjon for hver krone.

Når alt samles på en konto, vil det ikke lenger være slik at små pensjonskapitalbevis (opparbeidet pensjon fra innskuddsordninger) spises opp av gebyrer. Med en pensjonskonto vil altså mer gå til pensjon, mindre til administrasjon.

Hvordan ordningen i praksis vil bli, gjenstår å se ettersom det er mange med ulike meninger og interesser i hvordan en slik ordning best bør være. At vi bør få en pensjonskonto synes det imidlertid å være bred enighet om.

Pensjon selv for korte engasjementer

De fleste arbeidsgivere i privat sektor har benyttet lovens mulighet til å kreve at man må ha vært omfattet av pensjonsordningen i minst 12 måneder for å få med seg opparbeidet pensjon fra innskuddsordningen (pensjonskapitalbevis). En av begrunnelsene har vært at utstedelse av små pensjonskapitalbevis fort ville bli spist opp gebyrer.

Når all pensjon samles på en konto blir ikke dette lenger en utfordring.

Med innføring av en pensjonskonto vil derfor høyst trolig arbeidsgivers mulighet til å unnlate at ansatte med korte vikariater får med seg opparbeidet pensjon forsvinne. Dette er godt nytt for alle som har engasjementer eller vikariater kortere enn 12 måneder.

Offentlig ansatte må fortsatt ha minst 3 år totalt med offentlig tjenestepensjon for å få med seg opparbeidet pensjon.

AFP – privat sektor

AFP skal evalueres, og rapporten om AFP som ble lagt frem 7. desember 2017 vil bli studert, evaluert og diskutert også i 2018.

Kravene fra organisasjonene er å tette de såkalte «AFP-hullene», med andre ord styrke ordningen ikke motsatt.

Andre ønsker derimot og avvikle ordningen som sådan.

Uansett hva resultatet av evalueringen måtte bli, vil det neppe skje vesentlige endringer i AFP-ordningen allerede i 2018.

Har du offentlig tjenestepensjon?

Samordningsreglene kommer forhåpentligvis endelig på plass. Først drøye eks år etter at pensjonsreformen trådte i kraft sendte regjeringen forslag til samordningsregler for offentlig tjenestepensjon ut på høring. Nye regler er helt nødvendig for å kunne beregne alderspensjon for alle med offentlige tjenestepensjonsordninger som er født i 1954 og senere. Riktignok har man et brutto garantinivå som er kjent, men hvor mye som faktisk kommer til utbetaling fra pensjonskassen vet man først når samordningsreglene er på plass. Det sier seg selv at det er på høy tid at disse reglene nå kommer på plass slik at også t de som er født etter 1953 faktisk kan få beregnet hvor mye pensjon de vil få fra pensjonskassen.

Ellers vil 2018 være preget av diskusjoner om ny fremtidig offentlig tjenestepensjon. Partene er riktignok enige om hovedmodellen og grunnleggende prinsipper for ny offentlig tjenestepensjon og offentlig AFP, men 2018 vil preges av diskusjonene hva gjelder nivå og fordelingsprofil.

Også offentlig AFP og særaldersgrensene i offentlig sektor vil bli diskutert, men neppe endret allerede i 2018.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden