Meny

To grep kan hindre bitcoinkollaps

Bitcoin. Foto: Antana/ Flickr.com
Bitcoin-systemet kan funke, men bare hvis man gjør noen viktige endringer, mener forskere.

Den enorme interessen for bitcoin utgjør i seg selv et stort problem for kryptovalutaens fremtidige skjebne, mener forskerne Gur Huberman, Jacob Leshno og Giamac Moallemi fra Columbia Business School og Columbia University.

I en artikkel på økonomi-nettstedet Vox argumenter de for at dagens modell for kryptovalutaer ikke er egnet til å hente inn tilstrekkelige inntekter til at det over tid vil være nok personer og institusjoner som stiller datakapasitet tilgjengelig for å gjennomføre og overvåke transaksjonene, skriver Finansavisen.

Bitcoin-verdenen består av «minere», altså aktører som stiller maskinvarekapasitet tilgjengelig til systemet, og brukere, altså innehavere av bitcoin, som ønsker å gjennomføre transaksjoner. «Minere» får betalt i form av en andel av nyutstedte bitcoin, tildelt ut fra hvor mange transaksjoner systemet gjør gjennom aktørens maskiner.

Les også: Satser hundretusener og utvinner bitcoin på en låve i indre Troms

To grep

Men systemet kan funke, skriver forskerne, hvis man endrer oppsettet på to måter.

Det ene grepet er ifølge Finansavisen å myke opp den vedtatte kapasitetsgrensen på 1 megabyte hvert tiende minutt. Med dagens konstante volum er det kun etterspørselen som påvirker transaksjonsgebyrene og dermed inntektene til «minere». Ved å heve eller senke kapasiteten i takt med etterspørselen, kan systemet sikre omtrent konstant kø og konstante inntekter.

Det andre grepet går på å gi mindre blokker høyere prioritet, skriver Finansavisen. I dagens system håndteres i stedet relativt store blokker av transaksjoner med flere minutters pause mellom hver transaksjon. Denne modellen krever dermed at det er køer for å generere tilstrekkelige transaksjonsgebyrer.

«Det ville være gunstig å redesigne systemet til å håndtere så små blokker som mulig, og sikre frekvent handel av små blokker», mener forskerne.

Les også: Alpingutta casher inn

(Artikkelen er først publisert i Hegnar)

Privatøkonomi
Populært