Meny

Derfor mener Moody's at norske boliger er mest overpriset

Dyrt? Ratingbyrået Moody's mener at prisene på boliger i Norge er for høye i forhold til kostnadene forbundet med å leie i stedet. Bildet er av Bjørvika i Oslo. Foto: Martin Jacob Kristoffersen
Norge er landet der boligprisene ligger lengst unna en naturlig likevekt mot leieprisene, skriver kredittvurderingsbyrået Moody's i sin rapport.

Kredittvurderingsbyrået Moody's har sett på boligprisutviklingen i et utvalg av 20 av verdens mest utviklede økonomier.

Ut ifra kriteriene stilt opp i rapporten, er det i Norge at boligene er mest overpriset, basert på nivået i andre kvartal 2017. Med det så mener Moody's at kostnadene med å eie ligger for høyt i forhold til det å leie. 

– Vedvarende overprising

– Norge ser ut til å være spesielt sårbar, og opplevd vedvarende overprising siden 2010, noe som har tillatt risikoene til å bygge seg opp og potensielt materialisere seg, dersom en priskorreksjon skulle oppstå, skriver Moody's.

Les også: – Rentefesten vil vare lenge

Moody's ville se på om prisnivået skyldes at investorer forventer høyere priser i morgen, mens fundamentale faktorer ikke synes til å forsvare dem. De bruker en formel som sammenligner hvor mye det koster å eie en leilighet med kostnadene forbundet med å leie og heller beholde pengene eller bruke dem på noe annet.

Grafen viser forholdet mellom eie- og leiekostnad. Maksimum og minimum viser de høyeste noterte avvikene mellom 1. kvartal 1980 og 2. kvartal 2017. Det betyr at på visse tidspunkt var boligprisene sterkt undervurderte også. Fra Moody’s Investors Service sin rapport "High house prices pose persistent risks in countries with housing markets slow to react to homeownership costs " Foto: Moody’s Investors Service

Her tar de høyde for faktorer som vedlikehold, skattefordeler, eiendomsbeskatning, risiko og mulige kapitalinntekter andre steder. De legger til grunn en kapitalavkastning på to prosent i året og boligprisvekst de siste fem årene.

Les også: Finanstilsynet frykter langvarig fall i boligprisene

Utelukker ikke oppheting i andre land

De konkluderer med at prisene i Norge, Belgia, Tyskland og Frankrike ligger lengst unna likevekten.

Både Canada, Danmark, New Zealand og Storbritannia har hatt kraftig boligprisvekst siden finanskrisen, men det var i 2012 at skjevheten mellom eie og leie var størst. Etter det har kostnadsforskjellene mellom eie og leie nærmet seg hverandre. Men de understreker at de har kun sett på likevekten i denne rapporten.

Les også:  Høyere boligpriser i oktober enn forventet

– Markedet kan fortsatt være opphetet selv om kostnadene forbundet med å eie og leie er i likevekt, skriver ratingbyrået i rapporten.

I tilfelle en priskorreksjon er Norge mest sårbar, mener de, på grunn av prisnivået kombinert med relativt høy andel selveiere.

ABC Nyheter har fått tilgang til rapporten, som ble først omtalt i Bloomberg og senere i E24 og DN

Privatøkonomi
Populært