IPS eller ikke IPS?

Har du kredittkortgjeld eller annen dyr forbruksgjeld, bør du prioritere å betale ned dette før du sparer til IPS, mener Kasper Gisholt.
Har du kredittkortgjeld eller annen dyr forbruksgjeld, bør du prioritere å betale ned dette før du sparer til IPS, mener Kasper Gisholt. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

Mange har jublet over den nye formen for individuell pensjonssparing (IPS). Men det passer slett ikke for alle å spare til pensjon i IPS.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Stemmer: Kasper Gisholt
Nettansvarlig pensjon, Finansportalen

Delta i debatten

Send oss gjerne forslag til kronikker vi kan publisere.
Formen bør være kronikk/kommentar/blogginnlegg med maks 1000 ord.

E-post: stemmer@abcnyheter.no

IPS gir deg rett til utsatt skatt på beløpet som du sparer i ordningen. Du kan spare inntil 40.000 kroner hvert år. For å få utsatt skatt for inntektsåret 2017 må innbetalingen gjøres i god tid før 31. desember 2017. Sparer du maksbeløpet på 40.000 kroner i år, vil den utsatte skatten utgjøre kr 9.600 kroner. Den utsatte skatten betales først når pengene skal tas ut av ordningen.

IPS-ordningen vil passe godt for deg som har inntekt og derfor kan få skatteutsettelsen, men bare hvis du er trygg på at du ikke vil trenge pengene før du er 62 år - når utbetalingene kan begynne. Utbetalingene må for øvrig skje helt til du er minst 80 år. Og IPS passer ekstra godt for deg som betaler formueskatt.

Har du kredittkortgjeld, annen type usikret forbruksgjeld, eller boliglån med høy rente, bør disse nedbetales før du investerer i produkter som er egnet for sparing til pensjon. Dette gjelder helt uavhengig av om du vil benytte deg av IPS-ordningen.

Velg alltid et selskap med lave gebyrer når du skal spare til pensjon.

Indeksfond har gjennomgående lavere gebyrer enn aktivt forvaltede fond. Velg derfor et selskap som tilbyr indeksfond. Ikke glem at lavere gebyrer gir deg mer i pensjon.

Hos Finansportalen får du oversikten over selskaper som tilbyr IPS og hvilke gebyrer de tar.

Les kommentaren: Ett tastetrykk og pensjonen kan firedobles

Hva er IPS? Og hva er nytt?

Den nye IPS-ordningen er lansert som en «ny ordning for skattefavorisert individuell sparing til pensjon». I det ligger det at myndighetene lokker med skattefordeler for at du skal ta et større ansvar for sparing til egen pensjon, som

skal komme i tillegg til pensjon fra folketrygden og tjenestepensjon. Du får økonomiske fordeler i dag, mot at du binder opp innskudd fram til pensjonsalderen. Du kan selv velge fond og spareprofiler for pensjonssparingen.

Den vesentlige nyheten i den nye IPS-ordningen er at beløpsgrensen for årlig sparing økes fra 15.000 kroner til 40.000 kroner, og at uttak fra ordningen skal beskattes mildere, nemlig som alminnelig inntekt (24 prosent i 2017). I den gamle IPS-ordningen fra 2008 blir uttak regnet som pensjonsinntekt, noe som betyr at skatten ofte blir opp mot 40 prosent når pengene tas ut.

Mens den gamle IPS-ordningen kan avsluttes ved 77 år (hvis utbetalingene begynner mellom 62 og 67 år), så må den nye IPS-ordningen også utbetales over minst 10 år, men kan tidligst avsluttes når du er 80 år.

Det betyr at den raskeste utbetalingsplanen for pensjon fra ny IPS vil strekke seg over 18 år, fra du er 62 til 80 år.

Fordelen er utsatt skatt

Det er spesielt den såkalte skattesymmetrien i den nye ordningen som har skapt begeistring, blant annet i finansbransjen. Med symmetri i skattesatsene ved sparing og uttak, skal verdien av fradraget du får i dag, det vil si 24 prosent av innskuddet i 2017, tilsvare skatten som skal betales ved uttak av innskuddet i form av pensjon senere.

Skattereduksjonen du oppnår er altså ikke til odel og eie, noe man fort kan få inntrykk av gjennom selskapenes markedsføring av produktet. Den reduserte skatten er i virkeligheten utsatt skatt. Utsatt skatt er riktignok en fordel for deg som forbruker, og kan ses på som et rentefritt lån.

Isolert sett er det flott med et rentefritt lån, men også rentefrie lån må betales tilbake.

Tilbakebetalingen gjøres over skatteseddelen når pengene tas ut av ordningen igjen, tidligst fra du fyller 62 år. Da skal det nemlig betales skatt av både det opprinnelige innskuddet, og av den avkastningen som har kommet til underveis. Hvor gunstig IPS-ordningen er for deg, vil derfor avhenge av hvordan du disponerer den utsatte skatten; altså det rentefrie lånet, om du vil.

Velg et globalt indeksfond for langsiktig sparing

Et rentefritt lån kan passe for de fleste, men det forutsetter at du ellers har anledning til å sette til side penger i dag (inntil kr 40.000 kroner per år), og ikke minst at du er komfortabel med at disse sparepengene låses fast i ordningen. Betaler du formueskatt, vil sparing i IPS gi deg en ytterligere skattefordel fordi sparesaldo i IPS er unntatt fra formueskatt.

For å oppnå den beste risikojusterte avkastningen på langsiktig sparing, vil som regel et globalt indeksfond være å foretrekke. Dette gjelder både innenfor og utenfor IPS-ordningen.

Hos Finansportalen får du oversikten over selskaper som tilbyr IPS og hvilke gebyrer de tar. Der kan du også lese mer om risikoklasser og spareprofiler.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden