Meny

Pensjonsrådgivning - lenge leve uavhengigheten

Alexandra Plahte i Gabler, Steenberg og Plahte.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Stemmer: Alexandra Plahte
Jurist, Leder pensjon i Gabler Steenberg & Plahte

Delta i debatten

Send oss gjerne forslag til kronikker vi kan publisere.
Formen bør være kronikk/kommentar/blogginnlegg med maks 1000 ord.

E-post: stemmer@abcnyheter.no

Nytt pensjonsregelverk gjør at mange stilles overfor en rekke valg i et fagområde man har lite kunnskap om. Det er ikke ok, skriver pensjonsekspert Alexandra Plahte.

Vi har relativt nylig fått gjennomført en undersøkelse som gir grunn til bekymring. Undersøkelsen viser nemlig at hele 3 av 4 ansatte i privat sektor er bekymret for økonomien som pensjonister. Over 60 prosent svarer de har lav kunnskap om egen pensjon og kun i underkant av 20 prosent svarer de har tillit til de som selger pensjonsprodukter. Svarene er kanskje ikke overraskende, men gir definitivt grunn til bekymring.

Utfordrende å måtte passe på selv

Det liten tvil om at pensjonsreformen og øvrige endringer i pensjonsregelverket medfører at den enkelte i langt større grad selv må ta ansvar for egen pensjon.

Tidligere var det slik at man «byttet» lønnslippen med pensjonsslippen ved oppnådde pensjonsalder. Slik er det ikke lenger. Alderspensjon fra NAV kan tas ut fleksibel og fritt kombineres med fortsatt arbeid. For ansatte i privat sektor gjelder den samme fleksibiliteten også tjenestepensjon og AFP, mens den for ansatte med offentlig tjenestepensjon kun gjelder alderspensjonen fra NAV.

Nytt regelverk og ny fleksibilitet medfører at den enkelte stilles ovenfor en rekke nye valg og kombinasjonsmuligheter.

Det er i og for seg flott, men unektelig også utfordrende.

Ikke minst fordi alle kombinasjonsmulighetene medfører et tilnærmet utømmelig informasjonsbehov og konsekvensene av feil valg kan få store økonomiske konsekvenser. En av hovedutfordringene for mange er at de ikke helt vet hva de skal spørre om eller hvor de skal spørre om hva.

Det å stilles ovenfor en rekke viktige valg innenfor et fagområde man opplever å ha lav kunnskap om, er ikke ok.

Hvis den ferske undersøkelsen, der over 80 prosent ikke synes å ha tillit til pensjonsleverandøren, er representativ for folk flest er det på ingen måte greit å være «mannen i gata».

Man vet pensjon er viktig og mange er åpenbart bekymret for egen økonomi som pensjonist. Når man i disse dager nærmeste bombarderes med markedsføring og salgskampanjer hva gjelder de nye spareproduktene IPS (Individuell spareavtale) og ASK (aksjesparekonto) tror jeg det faktisk for enkelte fungerer mot sin hensikt. Jeg møter i alle fall mange som sier de er skeptiske til de av leverandørene som fronter de nye produktene mest. Begrunnelsen er nettopp at de ikke er uavhengige, men leverandører med egeninteresse i den enkeltes valg

Mange av de som kommer til oss ønsker bare å få bekreftet eller avkreftet om informasjonen de har fått er korrekt slik at de kan føle seg trygge på at de tar valg på riktig grunnlag.

Hvor ligger ansvaret?

Hvem er eller bør være ansvarlig for å sikre at den enkelte har tilstrekkelig grunnlag for å kunne treffe riktige valg? Den enkelte? Det offentlige? Arbeidsgiver? Fagforeningen man måtte være omfattet av?

Svaret er selvsagt ikke opplagt. Men ettersom pensjonsreformen og påfølgende endringer i regelverket for pensjonsordninger gjennom jobben er hovedårsaken til et tilnærmet utømmelig informasjonsbehov, kan man stille spørsmål om ikke ansvaret burde påligge det offentlige.

Spørsmålet er imidlertid om det er realistisk i praksis.

NAV har riktignok veldig mye og god informasjon på sine nettsider og pensjonskalkulatoren, som også innhenter informasjon om tjenestepensjonsrettigheter gjennom arbeidsforhold, er utvilsomt svært nyttig for mange.

Det endrer imidlertid ikke at NAV, naturlig nok, primært forholder seg til informasjon om regelverket i folketrygden. Dette regelverket er likt for alle og følgelig lett å samle på ett sted.

Tjenestepensjon (pensjonsordninger gjennom arbeidsforhold) er dessuten svært ulike både hva gjelder innhold, verdi og sammensetning – alt avhengig av hvor man er ansatt.

Les kommentaren: Én pensjonskonto:  Mer til pensjon, mindre til administrasjon?

Også i arbeidsgivers interesse

Vi opplever at stadig flere arbeidsgivere tar ansvar ved at de tilbyr sine ansatte individuell uavhengig pensjonsrådgivning. Særlig gjelder dette aldersgruppen 58+. Ikke fordi man vil at de ansatte skal slutte, men fordi de innen rimelig kort tid stilles ovenfor en rekke viktige, men også vanskelige valg.

Feil valg kan koste dyrt, også for arbeidsgiver.

Arbeidsgiver skal dessuten legge sin personalkabal og er helt avhengig av å få tilbakemelding fra de ansatte om deres planer og ønsker for fremtiden,- ikke minst nå når aldersgrensene er hevet og pensjon er løsrevet fra spørsmålet om fratreden!

Ikke minst erfarer vi at en rekke fagforeninger og forbund har stort fokus på hvordan sikre medlemmene tilstrekkelig grunnlag for å kunne treffe riktige valg. Det fordrer naturlig nok for objektiv faktainformasjon forklart på en lettfattelig måte.

Les kommentaren:  Ansvaret for egen pensjon ligger på deg

Altfor mange glemmer de unge!

I undersøkelsen er det særlig de unge som svarer at de har svært lav eller lav kunnskap om pensjon. De med lavere lønnsnivåer svarer dette i større grad enn de med høyere inntektsnivåer. Når det gjelder bekymringen for egen økonomi som pensjonist er hele 75% som svarer de er bekymret. Det synes som om svarene her er uavhengig av inntektsnivå. Det er all grunn til å tro at bekymringen er reell – ikke minst for de yngre. Det er unektelig den yngre generasjonen som i størst

grad rammes av pensjonsreformen. Dersom de ikke kompenserer med å jobbe vesentlig lengre vil årlig pensjon blir vesentlig lavere enn for den eldre generasjonen. Når vi vet at det dessverre slett ikke er alle som en jobb å gå til eller en helse som gjør at de kan jobbe til lenge etter fylte 70 år er det, for mange, definitivt grunn til bekymring. Det er viktig at de unge våkner og ser viktigheten av å ha ett bevisst forhold til pensjon. Ikke minst at de blir kjent med hva de selv kan gjøre for å påvirke egen pensjon.

Stemmer
Privatøkonomi
Populært