9 av 10 minstepensjonister er kvinner

<p>Over 130.000 av 150.000 minstepensjonister er kvinner, viser tall fra NAV. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com</p>
Over 130.000 av 150.000 minstepensjonister er kvinner, viser tall fra NAV. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Antall minstepensjonister i Norge har passert 150 000, og kvinner utgjør flesteparten. – At antallet vokser er et gledelig paradoks, sier pensjonsøkonom Knut Dyre Haug i Storebrand.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Ifølge ferske tall fra NAV, ble det registrert nesten 5.000 flere minstepensjonister i Norge mellom august og september i år. Det forklares med at Stortinget vedtok å øke satsen for minstepensjon med 4.000 kroner fra 1. september. En følge av dette er at flere defineres som minstepensjonister.

– Når satsene for minstepensjon settes opp, så flyttes grensen for minstepensjon slik at den omfatter alderspensjonister som tidligere har hatt en alderspensjon med litt høyere utbetalinger enn minstenivået, sier Ole Christian Lien, seksjonssjef i NAV, i en pressemelding.

– Kan bli tøff økonomisk hverdag

Videre viser NAV-tallene at det er store forskjeller mellom menn og kvinner - 130.000 av 150.000 minstepensjonister er kvinner.

Store kjønnsforskjeller

17 prosent av alle alderspensjonistene er i dag minstepensjonister. Det er stor forskjell mellom menn og kvinner. 29 prosent av kvinnene er minstepensjonister, mens 5 prosent av mennene er det.

– Mange kvinner har hatt lavere pensjonsopptjening enn menn. Andelen minstepensjonister er derfor høyere for kvinner enn for menn i alle aldersgrupper, men forskjellen er størst blant de eldste pensjonistene, sier Ole Christian Lien, seksjonssjef i NAV.

Blant alderspensjonister som er 85 år eller eldre er 44 prosent av kvinnene minstepensjonister, mens 10 prosent av mennene er det. Tilsvarende tall for aldersgruppen 67–69 år er 17 prosent blant kvinner og 4 prosent blant menn.

Kilde: NAV

Pensjonsøkonom i Storebrand, Knut Dyre Haug, mener kjønnsforskjellene i pensjonsinntekt preges av kjønnsrollemønsteret på 50- og 60-tallet, med vesentlig lavere yrkesdeltakelse for kvinner og mer deltidsarbeid.

– Bildet er et helt annet for dagens kvinner, som har en langt høyere yrkesdeltakelse enn for noen tiår siden. Det gir seg utslag i høyere pensjoner, forklarer Dyre Haug i en pressemelding.

En analyse blant Storebrands kunder viser at når dagens arbeidstakere i 40-årene går av med pensjon, vil det være kun cirka ti prosent forskjell på årlig utbetalt pensjon til menn og kvinner. Dersom man sammenlikner pensjonsinntekten for kvinner og menn ved pensjonsalder, utgjør forskjellen omtrent 25 prosent i dag.

– Det er positivt å se at forskjellene blir mindre. Men siden kvinner lever lenger enn menn trenger de minst like høy pensjon som menn – å bli enke med kun én og attpåtil lavere pensjon, kan bli en tøff økonomisk hverdag, mener Dyre Haug.

Les også: Økte satser gir flere minstepensjonister

Kvinner sparer mindre enn menn

Pensjonsøkonomen trekker to løsninger: Enten stå lenger i arbeid eller spare til sin egen pensjon.

Knut Dyre Haug, pensjonsøkonom i Storebrand. Foto: Ingar Næss
Knut Dyre Haug, pensjonsøkonom i Storebrand. Foto: Ingar Næss

– Det er slett ikke like lett for alle å bestemme hvor lenge man vil jobbe etter 62 eller 67 år. Vil du få realisert drømmene dine som pensjonist, må du begynne planleggingen og sparingen nå.

Dyre Haug forteller at Storebrands erfaring er at kvinner jevnt over sparer mindre enn menn. Blant selskapets kunder sparer kvinner i gjennomsnitt 16 prosent mindre enn menn i løpet av kalenderåret.

– Det er ikke overraskende at de som tjener minst – kvinner – også sparer minst. Likevel bør kvinner være bevisste på at de lever lenger enn menn, og dermed har ekstra behov for å spare til pensjon, mener pensjonsøkonomen.

Les også: Forbrukerrådet: – Gebyrer spiser opp pensjonssparing

1 million alderspensjonister

For enslige utgjør minstepensjonen nå 188.766 kroner i året. For gifte og samboende der begge er minstepensjonister, utgjør minstepensjonen 172.711 kroner årlig. For øvrige gifte og samboende kan minstepensjonen variere mellom 149.225 kroner og 172.711 kroner i året, avhengig av ektefellens inntekt og om ektefellen også er pensjonist.

– Minstepensjonen er normalt skattefri, utdyper seksjonssjef Lien i NAV.

I løpet av 2017 har antall alderspensjonister passert 900.000. Det er ventet at antall alderspensjonister vil vokse også i årene framover. Ifølge NAVs prognoser vil antallet passere 1 million i løpet av 2021.

Les også:

Reglene for ny individuell pensjonsparing (IPS) med skattefordel er nå klare

Unge får pensjonssjokk

Ny undersøkelse: Dette vil nordmenn gjøre som pensjonister

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden