Meny

Jobbskifte? Ikke se deg blind på lønnslippen!

Illustrasjonsfoto. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Stemmer: Alexandra Plahte
Jurist, Leder pensjon i Gabler Pensjon & Rådgivning

Delta i debatten

Send oss gjerne forslag til kronikker vi kan publisere.
Formen bør være kronikk/kommentar/blogginnlegg med maks 1000 ord.

E-post: stemmer@abcnyheter.no

Altfor mange ser seg blind på lønnsslippen ved jobbskifte. Da glemmer de at pensjon - med rette - ofte omtales som det mest verdifulle, men minst synlige godet utover lønn.

Mens tjenestepensjonsordningene i offentlig sektor i all hovedsak er like, er det stor forskjell på tjenestepensjonsordningenes sammensetning og verdi i privat sektor.

Tjenestepensjon gjennom jobben er riktignok ikke noe man kan forhandle om, ettersom kollektive ordninger må være like for alle. Det betyr imidlertid ikke at overgang til en dårligere pensjonsordning ikke kan kompenseres gjennom høyere lønn.

Er man i aldersgruppa 50 +, bør man være ekstra oppmerksom på den økonomiske verdien som ligger i AFP. Særlig gjelder dette AFP i privat sektor. Mens AFP-ordningen i offentlig sektor er en førtidspensjonsordning som forutsetter at man fratrer helt eller delvis før fylte 67 år, er AFP i privat sektor en livsvarig ytelse som ikke avkortes for annen inntekt. For mange utgjør faktisk AFP-en i privat sektor et langt større årlig beløp enn tjenestepensjonsordningen.

Nåverdien av AFP kan fort utgjøre 1,3 millioner. Da sier det seg selv at det kan koste dyrt å bytte jobb dersom det medfører at man mister retten til AFP.

AFP-ordningen i privat sektor er definitivt blitt et viktig element i den enkeltes vurdering av «totalpakka» hos potensiell ny arbeidsgiver og da særlig for aldersgruppen 50 +.

Brutalt regelverk

Regelverket for AFP er imidlertid «brutalt» i den forstand at det ikke er noe som heter «litt» AFP.

Enten fyller vilkårene man vilkårene eller ei. Det hjelper med andre ord ingenting om man har vært omfattet av ordningen i «alle år» så lenge man ikke fyller vilkårene på uttakstidspunktet. Motsatt nyter man godt av at AFP-en beregnes for «alle år» hvis man først fyller vilkårene. Har man 40 år i arbeidslivet, men kun vært omfattet av AFP-ordningen i 10 år, vil man likefult få beregnet pensjonen basert på alle 40 årene.

Utfordringer for mobiliteten i arbeidsmarkedet

Regelverket for AFP i privat sektor medfører utfordringer både for rekruttering og mobiliteten i arbeidsmarkedet, særlig for aldersgruppa 55 år og eldre. Et hovedvilkår er nemlig at man må ha vært omfattet av ordningen i minst 7 av de siste 9 årene før fylte 62 år. Dersom man begynner hos en arbeidsgiver etter fylte 55 år og ikke tidligere har vært omfattet av AFP i privat sektor, vil man følgelig aldri kunne få AFP – fordi man ikke vil kunne nå minst 7 av de siste 9 årene ved fylte 62 år. Det er ikke slik mange tror at man da kan kompensere ved å jobbe lengre.

Erfaringsmessig vil mange i privat sektor som nærmer seg AFP-alder kvie seg for å skifte jobb med mindre ny arbeidsgiver enten har AFP eller kompenserer på annen måte.

Hva bør jeg tenke på?

Nedenfor følger noen stikkord med tanke på hva man bør være bevisst på dersom man vurdere jobbskifte.

Ikke se deg blind på lønnslippen – sjekk også øvrige goder

Sjekk verdien og sammensetning av tjenestepensjonspensjonsordningen hos ny arbeidsgiver. Ikke glem andre personalgoder, så som forsikringer, lønn under sykdom, fri avis, mobil etc.

Les innlegget: Det finnes en viss tråd i «pensjonsgalskapen»

Ikke glem AFP

Jobber du i privat sektor og skifter jobb etter fylte 55 år uten tidligere ha vært omfattet av en AFP-ordning, hjelper det fint lite om ny arbeidsgiver har AFP. Du vil ikke kunne nyte godt av AFP-en ettersom du ikke har vært omfattet av ordningen i sju av de siste ni årene den dagen du fyller 62 år (overgangsregler gjelder for de eldste årskullene). Du kan ikke «reparere» ved å jobbe utover fylte 62 år.

Hvis du vurderer overgang fra privat til offentlig sektor

Er du i 50-årene og omfattet av AFP i privat sektor og vurderer overgang til offentlig sektor må du huske på at AFP-ordningene i privat og offentlig sektor er vidt forskjellige. Velger du overgang til offentlig sektor sier du fra deg et livsvarig gode i form av AFP i privat sektor. Riktignok vil du omfattes av AFP i offentlig sektor, men ordningen har kun verdi dersom du velger å fratre helt eller delvis før 67 år. Offentlig AFP er – i motsetning til AFP i privat sektor –ikke livsvarig og

inneholder dessuten avkortningsregler for annen lønnsinntekt du måtte ha. Skal du slutte helt ved fylte 62 år vil imidlertid AFP ordningen i offentlig sektor for mange være bedre enn AFP i privat sektor. Dersom du derimot har tenkt til å jobbe fullt til 67 år eller mer har offentlig AFP null verdi i motsetning til AFP i privat sektor som har stor verdi.

Hvis du vurderer jobbskiftet innen privat sektor

Dersom du bytter jobb og skifter fra en arbeidsplass med rett til privat AFP til en arbeidsgiver som ikke er omfattet av AFP-ordningen, er det viktig å være klar over at du ikke får med deg noen «fripolise» for opparbeidet AFP slik man for eksempel gjør med tjenestepensjon. Det hjelper som nevnt ikke at du har vært omfattet av en AFP-ordning i mange år hvis du ikke fyller vilkårene på uttakstidspunktet.

Takk for at du abonnerer

Motta våre nyheter via Messenger

Jeg godtar brukvervilkårene
Stemmer
Populært