Meny

Nytt forslag fra EU-kommisjonen

EU vil redusere norske forbrukeres klagefrist fra fem til to år

Først gikk EU inn for en klagefrist på kun to år ved netthandel. Nå vil EU-kommisjonen redusere norske forbrukeres klagefrist fra fem til to år også når du handler i butikken.

I mai fryktet forbrukerdirektør Randi Flesland rasering av en viktig rettighet for forbrukere i Norge, da EU gikk inn for to års klagefrist ved netthandel (se videoen over).

I Norge har varer som er ment å holde en stund, fem års reklamasjonsfrist. 

Det gikk troll i ord i det Flesland avsluttet med i mai:

Hun fryktet at toårs-grensa som vil bli påført alle land i EU og EØS, ville bli utvidet også ved kjøp i butikker.

Og nå tar EU-kommisjonen det neste, logiske steget og sier som hun antydet, at den nye, obligatoriske fristen for klage må gjelde også ved butikkhandel.

Altså skal kjøleskap, vaskemaskiner, komfyrer og slikt som i dag har fem års klagefrist, ha det bare i to år enten du handler på nett eller i butikken.

Det framgår av Artikkel 14 i et nytt direktiv om forbrukerrettighet som Kommisjonen offentliggjorde 31. oktober.

FORBRUKER-KUTT: Vaskemaskiner og komfyrer er ment å vare mer enn to år. Men EU-kommisjonen ønsker å frata land som har mer enn to års klagefrist for forbrukerne, denne rettigheten. Foto: Colourbox

– Jeg kan ikke som Nei til EU-leder akseptere at EU overstyrer norske forbrukerrettigheter. Nå må Solveig Horne og vår nye EU- EØS-statsråd stå på for norske forbrukerne! sier Kathrine Kleveland i en kommentar til ABC Nyheter.

Daværende europaminister Frank Bakke-Jensen tok opp truslene mot forbrukerrettighetene på et møte i Stortingets Europautvalg 7. juni.

– Direktivene er foreslått fullharmonisert, hvilket innebærer at det ikke er adgang til å ha avvikende nasjonale løsninger innenfor områdene direktivforslagene dekker, sa han der.

– På flere punkter går direktivforslagene lenger i å beskytte forbrukerne enn etter norsk rett, mens det også er punkter i direktivforslagene som medfører en svakere forbrukerbeskyttelse, la han til.

Den norske regjeringen er enig i at reglene bør være like mellom nett- og butikkhandel, men har markert overfor EU at Norge ikke ønsker at bestemmelsene skal harmoniseres til to år i alle land.

– Eksempelvis arbeider vi for at vi i Norge skal kunne opprettholde de norske reklamasjonsfristene ved kjøp av varer. Mens direktivene har en ansvarsperiode på to år, har vi i norsk rett reklamasjonsfrist på to år. For varer som er ment å vare vesentlig lenger enn to år, har vi en lengre frist på fem år, sa Bakke-Jensen til Europautvalget.

Privatøkonomi
Populært