Meny

Ansvaret for egen pensjon ligger på deg

Ønsker du en god pensjonstilværelse, må du ta ansvar selv, mener Alexandra Plahte. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix
Ønsker du en god pensjonstilværelse, må du ta ansvar selv, mener Alexandra Plahte. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix
Stemmer: Alexandra Plahte
Jurist, Leder pensjon i Gabler Steenberg & Plahte

Delta i debatten

Send oss gjerne forslag til kronikker vi kan publisere.
Formen bør være kronikk/kommentar/blogginnlegg med maks 1000 ord.

E-post: stemmer@abcnyheter.no

Fakta er at pensjonsutviklingen har gått fra det enkle til det kompliserte og fra det kollektive til det individuelle, enten man liker det eller ikke, skriver pensjonsekspert Alexandra Plahte.

Jeg tillater meg å tro at de fleste vil være enige i at vi har beveget oss fra det enkle til det kompliserte og fra det kollektive til det individuelle. I tillegg opplever mange at det er vanskelig å finne frem i pensjonsjungelen. Enten man er enig eller uenig med tanke på om det er riktig vei eller ei, er det ingen tvil om at utviklingen stiller det den enkelte ovenfor mange både krevende og vanskelige valg. Krevende fordi valgene er mange og sammensatte og informasjonen ofte oppleves både vanskelig tilgjengelig og vanskelig å forstå. At valgene synes vanskelig, er også fullt forståelig når man vet hvor mye feil valg kan koste – både økonomisk og menneskelig.

Les kommentaren:Én pensjonskonto: Mer til pensjon, mindre til administrasjon?

Fra det enkle til det kompliserte

Tidligere var pensjon «enkelt». Man hadde gjerne en arbeidsgiver og var man heldig så hadde man en pensjonsordning gjennom jobben. Når man oppnådde pensjonsalder, ble lønnslippen byttet med pensjonsslippen. Slik er det ikke lenger. De fleste har flere arbeidsforhold bak seg og gjerne vært omfattet av en ulike pensjonsordninger. Det er heller ikke slik at lønnsslippen byttes med pensjonsslippen, tvert om; man kan gjerne ha full lønn og full alderspensjon. I tillegg medfører nytt regelverk at den enkelte stilles ovenfor en rekke nye alternativer og kombinasjonsmuligheter.

Begrunnelsen for, og konsekvensene av, valgene er høyst individuelle. Mange opplever nok at vi har gått fra det enkle til det kompliserte.

Aktuelt:Det finnes en viss rød tråd i «pensjonsgalskapen»

Fra det kollektive til det individuelle

Pensjonsreformen har unektelig bidratt til et langt større fokus på det individuelle enn det vi tidligere har vært vant til. Før relaterte vi primært alderspensjon til det å fratre/slutte i jobben grunnet oppnådd alder. Med pensjonsreformen er dette endret. Innføringen av fleksibel alderspensjon gjør at det ikke lenger nødvendigvis er et spørsmål om når man skal gå av med alderspensjon, men når man ønsker å ta ut sin pensjon. Den enkelte kan fra fylte 62 år langt på vei selv velge når man ønsker å starte uttak av sin alderspensjon fra NAV (folketrygden).

For ansatte i privat sektor gjelder fleksibiliteten også tjenestepensjonen og evn AFP. For ansatte med offentlig tjenestepensjon og offentlig AFP gjelder fleksibiliteten kun alderspensjonen fra NAV.

Innføring av fleksibelt uttak av alderspensjon medfører økt fokus på det individuelle; Når ønsker du å starte uttak av din pensjon? Hva lønner seg for deg?

Feil valg kan bli dyrt

Med nytt regelverk stilles den enkelte ovenfor en rekke nye individuelle valg der det å ikke velge, også er et valg med de konsekvenser det måtte få.

Dessverre opplever mange å - bokstavelig talt – betale dyrt for manglende eller feil informasjon med tanke på hvilke alternativer man står ovenfor og – ikke minst - de økonomiske konsekvensene de aktuelle alternativene har for den enkelte.

Det er også viktig å huske på at beregningsmessige konsekvenser av ulike alternativer normalt ikke er nok i seg selv for å sikre den enkelte et tilstrekkelig grunnlag for å kunne treffe riktige valg. Det vil så godt som alltid være en rekke individuelle forhold som ikke lar seg tallfeste, men som definitivt også bør synliggjøres for å sikre at man ser «hele» bildet.

Annonse
Stemmer
Populært