Meny

Regjeringen foreslår 3 milliarder i skatte- og avgiftslettelser

Foto: Terje Pedersen / NPK
Foto: Terje Pedersen / NPK
Regjeringen vil kutte totalt 3 milliarder i skatter og avgifter neste år. Kuttene er på totalt 26 milliarder siden regjeringen tiltrådte. 

Hoveddelen av endringen i budsjettforslaget for neste år vil få effekt først fra 2019, men bokført virkning neste år vil bli på 700 millioner kroner.

I skatteforliket på Stortinget er det allerede bestemt at skattesatsen på alminnelig inntekt skal reduseres fra 24 til 23 prosent for selskap og personer. Det er siste steg i nedtrapping som nå gjennomføres.

Med dette budsjettforslaget har Høyre-Frp-regjeringen kuttet skatter og avgifter med 26 milliarder kroner siden den tiltrådte.

Fra arbeid til forbruk

Samtidig som regjeringen kutter skatter, økes den laveste momssatsen fra 10 til 12 prosent. Finansministeren sier omleggingen betyr at man vrir skattlegging fra arbeid og sparing til forbruk.

– Det er en endring i retning av et skatteopplegg som er tilpasset de utfordringene vi står overfor, sa Siv Jensen i finanstalen.

300–400 kroner i skattelette

* Folk som ligger i normalsjiktet på lønnsstigen, får i gjennomsnitt 300 kroner i skattelette med regjeringens opplegg.

* De som tjener mellom 750.000 og 1 million kroner, får i gjennomsnitt 400 kroner. Folk med millioninntekt og over får i gjennomsnitt 1.700 kroner skattelette.

* Den laveste inntektskategorien på opp til 150.000 kroner, får i gjennomsnitt en skattelette på 100 kroner.

* Selvstendig næringsdrivende kommer som gruppe godt ut av skatteendringene. Samlet får denne gruppen lettelse på 170 millioner kroner. Det utgjør et gjennomsnitt på 1.600 kroner, hvorav 700 kroner utgjør lettelse i formuesskatt.

* Gjennomsnittlig kutt i formuesskatt for gruppen med inntekt på over én million kroner, er 1.800 kroner.

Ny ordning for gründere

Det foreslås ingen endring i formuesskatten neste år, men regjeringen vil doble verdisettingsrabatten på aksjer på fra 10 til 20 prosent. Dette er også avtalt i skatteforliket, som alle partier bortsett fra SV gikk sammen om.

Regjeringen vil også legge om skatteinsentivene for gründere, som varslet i revidert nasjonalbudsjett på forsommeren. Målet er å gjøre det lettere for små selskaper i startfasen å rekruttere og beholde ansatte.

Etter den nye ordningen skal fordeler ved opsjoner til ansatte i små oppstartsselskaper, inntil en grense på 30.000 kroner, skattlegges først når aksjene realiseres.

(©NTB)

Privatøkonomi
Populært