Meny

– NAV-ansattes bakgrunn avgjør om vedkommende er «snill» eller regelrytter

Illustrasjonsfoto: Morten Holm / NTB Scanpix

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

– NAV-ansatte har fått større handlingsrom og kan nå bestemme mer over andre menneskers liv, sier professor som har funnet ut hvilke saksbehandlere som er de strengeste.

For å få dagpenger i perioden du er arbeidsløs, må du først registrere deg som arbeidssøker hos NAV. Samtidig er terskelen for å få utbetalt økonomisk støtte blitt hevet de siste årene, og det stilles i dag strenge krav til at du skal være aktivt jobbsøkende i den perioden du mottar dagpenger.

Nå har Lars Inge Terum, professor ved Høgskolen i Oslo og Akershus, ledet et forskningsprosjekt som er publisert i siste nummer av Søkelys på arbeidslivet. Her har de sett på om det finnes store forskjeller mellom saksbehandlere når det kommer til bruk av sanksjoner mot klienter som ikke oppfyller kravene.

Og skepsisen er størst blant saksbehandlerne som er utdannet sosionom.

Kommunalt versus statlig

Det jobber en rekke ulike yrkesgrupper i NAV, men den store andelen har et diplom som viser at de er utdannet sosionom. En tidligere undersøkelse viste at kun 15 prosent av lærerne ved landets sosionomutdanninger sier seg enig i påstanden om at «det alltid er bedre å få folk ut i jobb enn at de går på offentlige ytelser.»

– Sosialarbeiderne i NAV-systemet er mye mer tilbøyelig til å begynne å undersøke hvorfor klienten har brutt vilkåret i stedet for å sanksjonere, forteller Terum til Forskning.no.

– Dermed kan det for stønadsmottakere bli uklart om det faktisk var et vilkår eller bare et tilbud om en tjeneste. Når straffen blir nedtonet blir det også uklart hva som er vilkår og plikter, fortsetter han.

De andre yrkesgruppene er i følge forskningslederen mer tilbøyelig til å mene at et brudd er et brudd og at en klient som bryter vilkårene skal straffes. I tillegg er kommunalt ansatte saksbehandlere mer skeptiske til bruk av sanksjoner sammenliknet med statlig ansatte.

Les også: Kraftig nedgang i antall ledige under 30 år

Kan skape usikkerhet

Lars Inge Terum mener ulik praksis blant saksbehandlere resulterer i et uforutsigbart system der det blir vanskelig for klienter å forstå alvoret bak trussel om sanksjoner.

– De NAV-ansatte har fått større handlingsrom og kan nå bestemme mer over andre menneskers liv. Derfor blir det ekstremt viktig å studere hva som skjer der. For potensielt kan det foregå mye rart, sier han til Forskning.no.

Terum henviser til internasjonal forskning som viser at strenge krav og sanksjoner gir færre nye klienter samtidig som flere går ut.

– Men de få studiene som er gjort, viser at det ikke gjør at folk kommer inn i varig arbeid. De er raskt tilbake til stønad igjen.

Les også:

SSB: Arbeidsledigheten ned til 4,2 prosent

Ny ordning for pensjonssparing – dumt fordi det er bra?

– 9.000 flere får pleiepenger

Privatøkonomi
Populært