Foreldre: Dette må du vite om barnebidrag

<p>BARNEBIDRAG: På tross av at familier brytes opp, må man selvfølgelig fortsatt dele på kostnadene med å forsørge et barn ved at den ene betaler barnebidrag.</p>
BARNEBIDRAG: På tross av at familier brytes opp, må man selvfølgelig fortsatt dele på kostnadene med å forsørge et barn ved at den ene betaler barnebidrag. Foto: Foto: COLOURBOX

Hvis foreldrene til et barn ikke bor sammen, må den som ikke har barnet boende hos seg betale en sum som barnebidrag til den andre.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Det har blitt vanlig at foreldrene til et barn av ulike grunner ikke kan bo sammen. På tross av dette må man selvfølgelig også da dele på utgiftene det er å ha barn ved at den ene betaler barnebidrag. Beregningen av dette tar utgangspunkt i hva det koster å forsørge et barn og inntekten til foreldrene danner grunnlaget for barnebidraget.

– Barnebidrag skal dekke utgifter til å forsørge barnet. Beløpet som skal betales reduseres hvis den bidragspliktige har samvær med barnet, sier seksjonssjef Therese Krohn i ytelsesavdelingen på NAV.

Les også: Slik skilles dere uten å skade barna

Barnebidrag

- I henhold til barnelovens § 67 må den som ikke har barnet boende hos seg betale barnebidrag

- Varer normalt ut den måneden barnet fyller 18 år, men det kan også foreligge krav dersom barnet går på videregående skole o.l.

- Det anbefales at foreldrene til å inngå en privat avtale, men NAV kan også bistå til å fastsette barnebidraget. Bruk NAV sin kalkulator for barnebidrag.

- Overføring av bidraget kan gjøres mellom mellom foreldrene, uten innblanding fra NAV. Man kan også få NAV til å formidle dette.

Kilde: NAV.no

Barnebidrag satser

– Inntekten til foreldrene danner grunnlaget for hvilke regler og satser som gjelder av barnebidrag. Det vil si pensjonsgivende inntekt, men også kapitalinntekt hvis du overstiger 10 000 kroner. Alle barn i Norge koster det samme selv om man har rike foreldre. Foreldrene har ansvar for å dele den byrden. Den som tjener mest er den som betaler mest, sier Suzanne Brattheim, rådgiver i Sticos med fokus på lønn, trygd og pensjonvern, samt bakgrunn fra fire år i NAV, blant annet barnebidrag, foreldrepenger og ytelser til enslige forsørgere.

Ved beregning av hvor mye man skal betale i barnebidrag tas det utgangspunkt i hva det koster å forsørge et barn. Det kalles underholdskostnad.

– Underholdskostnaden består av forbruksutgifter, boutgifter og eventuelle tilsynsutgifter for barnet, med fradrag for ordinær barnetrygd, sier Krohn.

Mer spesifikt vil det si mat, drikke, klær, sko, hygiene og fritidsaktiviteter.

– Det skal også dekke noe av husets strømutgifter. I tillegg til det månedlige bidraget kommer særtilskudd. Det består av konfirmasjon, tannregulering og briller, sier Brattheim.

Satsene for barnebidrag endres fortløpende. Det er forskjellige kostnader basert på hvor gammelt barnet er. Et barn går over i en ny aldersklasse 1. juli det året det fyller 6, 11 og 15 år. Det er også verdt å merke seg at når et barn tjener mer enn 100 ganger forhøyet bidragsforskudd (153 000 kr pr 1.6.16), regnes barnet som selvforsørget. NAV kan da ikke pålegge den bidragspliktige å betale bidrag.

Les også: Dette må du vite om barnetrygd

Beregning av barnebidrag med NAV sin kalkulator

Man kan enkelt finne ut hvor mye man skal betale i barnebidrag.

– Man oppfordres til private avtaler. Man kan søke NAV, og de vil ta seg av innkrevingen. NAV viderefører innkreving til den andre. Familievernkontoret tilbyr mekling for de som har felles barn. Det beste er å få til et samarbeid. Den som betaler bidrag må forstå at dette er til barnet, og ikke til eksen. Det er hva barnet koster, sier Brattheim.

På NAV sine sider finner du en kalkulator som beregner hva du må betale i barnebidrag. Bidragsveileder (også kalt bidragskalkulator) er et godt verktøy man kan bruke hvis man ønsker å inngå en privat avtale om barnebidrag eller hvis man lurer på størrelsen på bidraget i samsvar med gjeldene regelverk. Med kalkulatoren vil man komme fram til hvilket barnebidrag som gjelder i henhold til NAV sine regler.

Les også: Skilsmisse er en økonomisk slankekur

Tvister ved fastsettelse av barnebidrag

Hvis man derimot ikke blir enige, må NAV fastsette beløpet og da kommer det et engangsgebyr som er like stort som rettsgebyret (nå 1049 kroner). Det er ikke alltid man blir enige om beløpet som skal betales.

– Hvis man ikke blir enige; kan man gå til NAV å få summen kalkulert der. Man må da oppgi hvordan samværet er. Nav har en fast kalkuleringsmetode som går ut fra inntekt og samvær, sier Brattheim.

Hvis et fastsatt barnebidrag skulle utebli, oppstår det en bidragsgjeld. Bidragsgjelden kan da tvangsinndrives av NAV Innkreving

Hovedforsørger kan også søke bidragsforskudd dersom et bidrag skulle utebli. NAV skal ha refusjon i barnebidraget for det forskuddet som utbetales.

– Bidragsmottakeren har anledning til å søke om bidragsforskudd. Bidragsforskudd er imidlertid en behovsprøvd ytelse og det utbetales ikke bidragsforskudd dersom bidragsmottakeren har en årlig bruttoinntekt som overstiger 502 400 kroner, informerer Krohn.

Bidragsmottakeren skal ikke betale skatt av mottatt bidrag. Den bidragspliktige får ikke fradrag for betalt bidrag.

Barnebidrag etter fylte 18 år

Normalt faller plikten til å betale barnebidrag bort når barnet fyller 18 år. Barn som går på videregående skole eller tilsvarende, kan allikevel ha rett til bidrag. Da betales bidraget direkte til barnet og det disponeres av barnet selv. Beløpet beregnes også her ved hjelp av NAV sin kalkulator for barnebidrag.

1. September 2017 ble det endringer i barneloven som gjelder barnebidrag og bidrag etter fylte 18 år. Endringene medfører at NAV kan innhente informasjon fra utdanningssituasjoner ved fastsettelse av bidrag etter 18 år. Les mer om dette på NAV.no.

Denne saken ble først publisert hos Klikk.no.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
Populært