Boligprisene faller, men legg merke til én ting

Oslo vs hele landet, månedlig prisvekst, sesongjustert. Illustrasjon: Nordea Markets / Macrobond.
Oslo vs hele landet, månedlig prisvekst, sesongjustert. Illustrasjon: Nordea Markets / Macrobond.
5. september kom tall fra Eiendom Norge, Finn.no og Eiendomsverdi som viste at boligprisene steg 1,2 prosent i august.

Justert for sesongvariasjoner var boligprisene ned 0,4 prosent.

Årsveksten på landsbasis er 3,1 prosent. Det vil si at boligprisene nå er 3,1 prosent høyere enn i august 2016. Dette er ytterligere ned fra juli, da årsveksten kom inn på 4,8 prosent.

Et Oslo-fenomen

- Nedturen i boligmarkedet startet i begynnelsen av året. Veksten avtok før boligprisene begynte å falle utover våren. Boligprisene har nå falt i fem måneder på rad. For landet som helhet er boligprisene så langt ned to prosent fra toppen i mars. I Oslo er prisene ned syv prosent, skriver analytiker Joachim Bernhardsen i en oppdatering fra Nordea.

Les også:  Oslo-boliger selges med millionrabatter

Han mener tallene reflekterer et viktig poeng; boligprisen som faller er først og fremst et Oslo-fenomen. Boligmarkedet har absolutt kjølnet i store deler av landet, men det er kun Oslo-markedet som faller markert.

- Denne utviklingen må ses i sammenheng med den kraftige prisoppgangen i Oslo-markedet i fjor. I snitt steg Oslo-prisene med nærmere 25 prosent, mindre leiligheter steg trolig enda mer. Den kraftige boligprisveksten førte til at det fra nyttår ble innført strengere krav til bankenes utlånspraksis. Det ble innført særegne krav for Oslo. Dette ble starten på nedturen, understreker Bernhardsen.

Modent for korreksjon

Analytikeren minner om at Oslo-markedet uansett var modent for en korreksjon.

Bernhardsen har sett på tall fra Eiendomsverdi som tyder på at økende etterspørsel etter bolig som investeringsobjekt dro opp Oslo-markedet i 2016.

Snittalderen blant boligkjøpere som gikk til anskaffelse av små leiligheter steg fra 33,5 i 2011 til rett over 36 i 2016, før den falt tilbake under 34 i 2017.

- Det kan tyde på at eldre kjøpere presset den «vanlige» kjøperen av disse leilighetene ut av markedet i 2016, men at boliglånsforskriften reverserte dette, avslutter Bernhardsen.

Bortfallet av denne kjøpergruppen er, ifølge analytikeren, trolig en viktig årsak til nedkjølingen i markedet.

Les også:   SSB-spådom: Fortsatt fall i boligpriser, men oppsving i økonomien

Denne saken ble først publisert i Hegnar.no

Privatøkonomi
Populært