Meny

Vil ha tilbake 200 millioner i bostøtte

Illustrasjonsfoto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix
Illustrasjonsfoto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix
Husbanken krever tilbakebetalt nesten 200 millioner kroner som er utbetalt for mye i bostøtte.

Til sammen 8.100 personer fikk i 2016 utbetalt 186 millioner kroner som de ikke hadde krav på. Nå har de fått varsel om at pengene må tilbakebetales.

Hovedgrunnen til at mange har fått for mye utbetalt, er at etterkontrollen viser at de hadde høyere inntekt enn det som ble lagt til grunn da bostøtten ble beregnet.

– Bostøtte er for husholdninger med lav inntekt og høye boutgifter. Det er viktig for tilliten til offentlige støtteordninger at rett person får rett beløp, sier administrerende direktør Osmund Kaldheim i Husbanken.

Omfanget av kravet er litt lavere enn året før, da 8.700 personer fikk krav om å returnere 197 millioner kroner.

Les også:   Slik rammes passasjerene av en SAS-streik

Bostøtte ble til og med i fjor beregnet ut fra den inntekten og de boutgiftene søkeren selv oppga i søknaden.

Men fra i år baserer Husbanken seg på inntektsopplysninger de får oversendt fra skatteetaten hver måned. Dermed blir beregningen mer treffsikker, noe som vil gi færre krav om tilbakebetaling.

Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning til delvis dekning av boutgifter for husholdninger med lav inntekt og høye boutgifter, som administreres av Husbanken. I 2016 mottok nesten 139.000 husstander til sammen litt over tre milliarder kroner i støtte.

Les også:   Selskap vil hjelpe deg med boligutleien til minipris

Privatøkonomi
Populært