Meny

Går tom for Rolex-klokker

– Til tross for nedgangstider i regionen, vil det alltid være folk som har penger. Vi opplever stadig større interesse for våre produkter, sier Anders Askeland i Askeland Ur og Smykker. Foto: Caroline T. Gilje
– Til tross for nedgangstider i regionen, vil det alltid være folk som har penger. Vi opplever stadig større interesse for våre produkter, sier Anders Askeland i Askeland Ur og Smykker. Foto: Caroline T. Gilje
I Stav­an­ger er det hit­til i år solgt like man­ge Por­scher som i hele 2016. Også sal­get av rå­dy­re klok­ker går unna.

– Et­ter­spør­se­len et­ter de bes­te modellene Ro­lex-klok­ker er så stor at vi ikke kla­rer å få tak i nok ur, sier Anders As­ke­land, dag­lig le­der i As­ke­land Ur og Smyk­ker, til RA.

Avan­ser­te ur­verk skin­ner fra glass­mont­re i den eks­klu­si­ve klok­ke­bu­tik­ken hans midt i Stav­an­ger sent­rum. Sik­ter du deg inn på best­sel­ger­ne, må du reg­ne med å pun­ge ut fra 80.000 kroner til 150.000 kroner. Den dy­res­te klok­ken lig­ger på rundt 670.000 kroner.

Gode år

Pri­se­ne ser imid­ler­tid ikke ut til å skrem­me kun­de­ne. I 2014, året da olje­ned­tu­ren star­tet, kun­ne klok­ke­kje­den skil­te med et po­si­tivt års­re­sul­tat på 808.000 kroner. I fjor lå det på 2.101.000 kroner.

– Vi har hatt gode år i tøf­fe ti­der for re­gi­o­nen. Det må jeg som le­der være kjem­pe­glad for, sier As­ke­land.

(Saken fortsetter under bildet)

Positivt: – Økt salg av luksusvarer er én av flere indikasjoner på at tilbakeslaget i regionen kan være tilbakelagt, sier økonomiprofessor Klaus Mohn ved Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger.Foto: Caroline T. Gilje
Positivt: – Økt salg av luksusvarer er én av flere indikasjoner på at tilbakeslaget i regionen kan være tilbakelagt, sier økonomiprofessor Klaus Mohn ved Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger.Foto: Caroline T. Gilje

For­ret­nin­gen hans er ikke den enes­te som opp­le­ver økt salg av luk­sus­va­rer. Por­sche-sal­get går så det su­ser i Stav­an­ger, kun­ne nett­avi­sen Hegnar.no mel­de tid­li­ge­re den­ne uken.

– Vi har solgt 62 nye bi­ler til nå i år, mot 68 i hele 2016, sier salgs­sjef hos Por­sche Center Stav­an­ger, Roy Klung­tvedt til Hegnar.no.

Øk­ning i båt­salg

Sen­te­ret åp­net i 2015, midt i ol­je­kri­sen. Li­ke­vel har de hatt en øk­ning i an­tall solg­te bi­ler hvert år, for­tel­ler han.

– Men øk­nin­gen har ald­ri vært så stor som fra 2016 til 2017, på­pe­ker Klung­tvedt til nett­avi­sen.

I 2015 end­te de li­ke­vel opp med et ne­ga­tivt års­re­sul­tat på 2.488.000 kroner. I fjor ble det mi­nus 877.000 kroner.

Ved Ro­ga­land Ma­ri­ti­me Senter kan de for­tel­le om ge­ne­relt tøf­fe ti­der for båt­bran­sjen.

– Men de sis­te par åre­ne har det sta­bi­li­sert seg, og fra i fjor til i år ser vi en salgs­øk­ning på 15 pro­sent av de dy­res­te bå­te­ne, sier dag­lig le­der Rolf Skjer­vik, og sik­ter til far­kos­te­ne som lig­ger i pris­sjik­tet fra én mil­li­on kroner til 1,4 mil­li­oner.

Sen­te­ret had­de i fjor et ne­ga­tivt års­re­sul­tat på 5.728.000 kroner, mot ne­ga­ti­ve 4.705.000 året før.

– Et positivt tegn

Økonomiprofessor mener økt luksussalg tyder på en region som er på bedringens vei.

– Økt salg av luksusvarer er én av flere indikasjoner på at tilbakeslaget i regionen kan være tilbakelagt, sier økonomiprofessor Klaus Mohn ved Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger.

Luksusforbruk står nemlig i sammenheng med inntekt, peker han på. – Når inntekten stiger, vil forbruket stige – inkludert luksusforbruket. Det er da også noe av det første man kutter i nedgangstider fordi det ikke er et nødvendighetsgode.

Mohn tar imidlertid et stort forbehold når lokale forretninger nå melder at salget av rådyre varer går som det suser.

– Vi må huske på at 2016 trolig var et ganske svakt år, og da skal det ikke mye til før man kan snakke om vekst.

Saken ble først publisert i Dagsavisen. 

Les også: 

Svak økning i eurosonens økonomi i andre kvartal

Hagen: – Å være rik har blitt et skjellsord

Privatøkonomi
Populært