Meny

#VALG2017

Folk flest mener «rikingene» bør skatte mer

FORSKJELLS-NORGE: SV-leder Audun Lysbakken lover mer i skatt til de rikeste i Norge.  Foto: Mads Fremstad / ABC Nyheter
FORSKJELLS-NORGE: SV-leder Audun Lysbakken lover mer i skatt til de rikeste i Norge.  Foto: Mads Fremstad / ABC Nyheter
Syv av ti mener skattesystemet bør endres slik at de med høyest formue og inntekt betaler mer skatt, ifølge en ny spørreundersøkelse. SV-leder Audun Lysbakken lover skattelette til de som tjener minst. 

Ifølge en spørreundersøkelse fra Sentio på oppdrag fra SV, mener 72 prosent at skattesystemet bør endres sånn at de med høyest formye og inntekt betaler mer skatt. 

Det er bare de som tjener over 1,5 million kroner som ikke ønsker økt skatt på inntekter og formue, ifølge undersøkelsen hvor 1001 personer deltok. 

– Blir regjeringen konfrontert med sine valg vil de tape valget

Mandag åpnet SVs valgkamp, og SV-leder Audun Lysbakken er klar på at de vil at valgkampen skal handle om økende ulikhet i Norge.

– Mens andre vil at valgkampen skal handle om julegudstjenester, hijab og fellesdusjing, vil SV gjøre dette til et generaloppgjør med økende ulikheter, sier Audun Lysbakken til ABC Nyheter. 

I spørreundersøkelsen svarer 58 prosent at regjeringen ikke har gjort en god nok jobb for å redusere ulikheter. 

– Blir høyresiden konfrontert med sine valg og hvem de har prioritert vil de tape valget, sa Lysbakken videre og hamret løs mot Erna Solbergs lovnader om nye kutt i formuesskatten. 

– Når regjeringen har gitt skattekutt til de med høyest inntekt og formue, og samtidig kutter i støtten til de som har minst, for eksempel barnetillegget til uføre, går utviklingen i feil retning. Dette er i strid både med folks ønske om små forskjeller og et mer omfordelende skattesystem, sier Lysbakken. 

Les også:  NHO: Nullskatteytere er en myte

Lover mindre skatt til de med minst

– De med de største formuene, eiendommene, mest i arv og mest i inntekt må belage seg på å betale mer hvis SV kommer i regjering. Samtidig skal vi gi skattekutt til de med lavere inntekter. SV ønsker skattekutt til alle de som tjener under 600.000 kroner, sier Lysbakken. 

I partiets alternative statsbudsjett for 2017 ønsker partiet å kutte i skatt for alle med inntekt under 600.000. 

– Får vi makten skal de med mest bidra mer, lover Lysbakken. 

Siv Jensen: – Misforstått misunnelsespolitikk

Finansminister Siv Jensen mener SV og Lysbakken misforstår.

FrP-leder Siv Jensen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix
FrP-leder Siv Jensen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– SV driver en misforstått misunnelsespolitikk og går blant annet til valg på økt eiendomsskatt. Folk får ikke bedre råd og forskjeller blir ikke mindre av at staten skattlegger hus og hjem og tar mer av deres sparepenger og inntekt. De største forskjellene i Norge går mellom de som ikke har jobb og de som har jobb. Vi må derfor satse på trygge velferdsordninger for dem som faller utenfor, satse på utdanning og få flere av dem som står utenfor arbeidslivet i jobb, sier Jensen til ABC Nyheter. 

Frp-lederen mener SV fremstiller regjeringens skattekutt på feil måte. Mandag lovet hun at Frp ikke ønsker å prioritere kutt i formuesskatten. 

– SV fremstiller det som om regjeringen har brukt hele handlingsrommet på å senke skattene. Vel 1 av 10 kroner gått til skattelettelser. Mesteparten av handlingsrommet i budsjettet har altså gått til velferd, som kunnskap i skolen, bedre vei og bane, og et trygt sosialt sikkerhetsnett, sier Jensen.

– Flere fattige med SV i regjering

Hun kommer med et stikk til SV og deres forrige regjeringsperiode:

– Frp i regjering har for eksempel satset på målrettede tiltak mot barnefattigdom. Med SV i regjering skulle fattigdommen fjernes med et pennestrøk. Fasiten etter åtte år med rødgrønn regjering var flere fattige. Med Frp i regjering har vi innført rimeligere barnehageplass for familier med lav inntekt og en nasjonal ordning med gratis kjernetid i barnehagen for alle barn i familier med lav inntekt fra de er tre år. Vi har sørget for at ungdommer i lavinntektsfamilier får mer i skolestipend, prøveprosjekt med gratis SFO og vi har økt nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom til et historisk høyt nivå på 219 millioner kroner.

Les også:  Solberg: – Formuesskatten skaper utflytting

Privatøkonomi
Populært