SSB om stortingskandidatene:

Hver fjerde av Høyres stortingskandidater tjener over 1 million

FATTIG OG RIK: Stort spenn i inntektsnivået til partienes stortingskandidater: Her representert fra venstre med SVs Torgeir Knag Fylkesnes, leder i Venstre (V) Trine Skei Grande, Krfs Line Henriette Hjemdal, statsminister Erna Solberg (H), finansminister Siv Jensen (Frp), leder i Senterpartiet (Sp) Trygve Slagsvold Vedum, leder i Arbeiderpartiet (Ap) Jonas Gahr Støre og leder i Miljøpartiet de Grønne (MDG) Rasmus Hansson under en partilederdebatt på Industrikonferansen 2016 i Oslo.
FATTIG OG RIK: Stort spenn i inntektsnivået til partienes stortingskandidater: Her representert fra venstre med SVs Torgeir Knag Fylkesnes, leder i Venstre (V) Trine Skei Grande, Krfs Line Henriette Hjemdal, statsminister Erna Solberg (H), finansminister Siv Jensen (Frp), leder i Senterpartiet (Sp) Trygve Slagsvold Vedum, leder i Arbeiderpartiet (Ap) Jonas Gahr Støre og leder i Miljøpartiet de Grønne (MDG) Rasmus Hansson under en partilederdebatt på Industrikonferansen 2016 i Oslo. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Høyres stortingskandidater er definitivt rikest. MDGs fattigst. Og Rødt vanligst. Ap har flere med millioninntekt, enn Frp.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Når du ser en mannlig kandidat for Høyre på stand i valgkampen, kan du vite det er 34 prosents sjanse for at han har en bruttoinntekt på over en million.

Blant Høyres kvinnelige kandidater tjener 16,7 prosent over millionen.

I andre enden av skalaen finner vi Miljøpartiet De Grønne, MDG:

10,7 prosent av mennene deres, 18,4 av de kvinnelige kandidatene deres, tjener under 100.000 kroner.

Mens Rødt slår seg på brystet over å ha flest kandidater med normal inntekt, 24 prosent i spennet 400.000-500.000 kroner.

Det går fram over tall Statistisk sentralbyrå SSB torsdag la fram om de 4438 kandidatene til høstens stortingsvalg.

Men også MDG kan skryte på seg noen kandidater som passerer millionen, ti i tallet. Rødt kan skilte med fire i denne inntektsklassen.

Arbeiderpartiet og «partiet for folk flest», Frp, markerer seg derimot godt over millionstreken:

16,3 prosent av Aps mannlige stortingskandidater tjener brutto over en million, mot 15,8 prosent av Frps. På kvinnesiden er tallene henholdsvis 9,9 og 5,4.

Les også: Støre tjente mest av partilederne

Fire av ti kandidater til valget er kvinner

42 prosent av listekandidatene ved høstens stortingsvalg er kvinner, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Kvinner er i flertall hos halvparten av partiene.

Andelen på 42 prosent er en økning på 2 prosentpoeng siden valget i 2013, men den er den samme nå som i 2009, ifølge statistikken.

For øvrig viser tall over tid at kvinneandelen er forbausende stabil. I 2005 var 39 prosent av kandidatene kvinner, og tilsvarende andel var 42 og 40 prosent i henholdsvis 2009 og 2013, melder NTB.

Ifølge SSB stiller totalt 4.438 kandidater ved stortingsvalget 11. september.

SV har flest kvinner

Hos SV, Miljøpartiet De Grønne, Venstre og Senterpartiet er de kvinnelige kandidatene i flertall.

SV har høyest kvinneandel

Hos Arbeiderpartiet og Høyre er andelen menn og kvinner lik, mens Kristelig Folkeparti og i betydelig grad Fremskrittspartiet har lavere andel kvinner.

Sosialistisk Venstreparti har i år som tidligere den høyeste kvinneandelen med 54 prosent. I motsatt ende av skalaen finner vi Fremskrittspartiet, som har 35 prosent kvinner blant sine kandidater.

Mens kvinneandelen for de øvrige partiene har økt siden 2005, har KrF opplevd motsatt utvikling. Der har andelen kvinner falt med 3 prosentpoeng de siste tolv årene.

Flest i alderen 45–66 år

Når det gjelder alderssammensetning, er 48 prosent av kandidatene til valget i alderen 45 til 66 år. 8 prosent er under 25 år, mens 12 prosent er over 67 år.

En sammenligning SSB har gjort mellom kandidatene og dem som er stemmeberettiget, viser at de yngste og eldste velgerne er noe underrepresentert. Blant annet er 21 prosent av befolkningen over 67 år.

Tallene viser også at det er en langt større andel med høyere utdanning blant listekandidatene enn i befolkningen generelt, nemlig 54 mot 33 prosent.

Også bruttoinntekten blant kandidatene er høyere enn i befolkningen for øvrig. I befolkningen har 54 prosent bruttoinntekt under 400.000 kroner, men tilsvarende tall blant kandidatene er 40 prosent.

Personvernpolicy