Stortinget ønsker å gjøre bolighandelen tryggere

Tirsdag kveld behandlet Stortinget et forslag som skal trygge bolighandelen. Bildet er tatt ved en tidligere anledning. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix
Tirsdag kveld behandlet Stortinget et forslag som skal trygge bolighandelen. Bildet er tatt ved en tidligere anledning. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Bolighandelen er preget av et uforholdsmessig høyt konfliktnivå, ifølge Forbrukerrådet. Det vil Stortinget at det gjøres noe med.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

I går kveld ble det klart at Stortinget stiller seg bak seks forslag fra Kristelig Folkeparti (KRF) for å gjøre bolighandelen tryggere.

Dette blir tatt godt i mot av Forbrukerrådet, som i mars la frem en rapport som konkluderte med at antall reklamasjoner på boliger er høyt, og at konfliktnivået ved bolighandel har vært økende.

agdirektør for bolig i Forbrukerrådet, Thomas Bartholdsen. Foto: Kjell Håkon Larsen
agdirektør for bolig i Forbrukerrådet, Thomas Bartholdsen. Foto: Kjell Håkon Larsen

– Forslagene er helt i tråd med Forbrukerrådets forslag de siste årene, og adresserer grunnleggende svakheter ved dagens bolighandel; det for vanskelig å vite tilstanden på boligen man kjøper, samtidig som det kan være svært krevende å vinne frem med krav hvis noe viser seg å være galt, sier Thomas Bartholdsen, fagdirektør i Forbrukerrådet, til egne nettsider.

Han mener boligmarkedet er for viktig til at det kan overlates til markedsaktørene alene.

Les også: Nå blir det enklere å søke boliglån

Seks tiltak som skal hjelpe

Dette er de seks tiltakene som Stortinget ønsker at regjeringen skal gå videre med:

  1. Utrede en omlegging av forsikringsordningene i bolighandelen, der hovedprinsippet er at den som skal ha fordel av utbetalingen (boligkjøper), også er den som velger forsikringsselskap, forsikringens dekningsområder og vilkår ut over minimumsvilkår.
  2. Stortinget ber regjeringen om å fremme forslag for Stortinget som sikrer at kravet til vesentlighet ved reklamasjoner utformes slik at stigende priser på tomter og boliger ikke automatisk forringer boligkjøperes reklamasjonsmuligheter.
  3. Vurdere insentiver i regelverket rundt bolighandelen som kan øke bruken av felles, standardiserte tilstandsrapporter ved bolighandelen, slik at selgeres og kjøperes forventninger avklares bedre i en tidlig fase og reklamasjoner kan unngås.
  4. Vurdere å innføre en autorisasjonsordning for takstmenn og sikre takstmannens uavhengighet, rolle og tillit i bolighandelen og ved reklamasjoner.
  5. Vurdere å gjeninnføre boligkjøpernes adgang til å få en markedsvurdering utført av takstmannen til støtte for sin kjøpsvurdering.
  6. Sikre boligkjøpernes behov for mer tid i bolighandel gjennom forskriftene til eiendomsmeglingsloven eller ved å fremme forslag for Stortinget om endringer i avhendingsloven.

Det blir nå opp til regjeringen å avgjøre hvordan den vil arbeide videre med forslagene.

– Vi håper dette kan være en ny start i arbeidet for å få på plass et boligmarked som ivaretar forbrukerne bedre, sier Bartholdsen, og legger til:

– Vi er overbevist om økt kunnskap om den reelle tilstanden og bedre tid når man kjøper både vil gi riktigere priser og forebygge konflikter.

Les også: Opptil halvparten av prisen på boligkjøperforsikringen går til eiendomsmegleren

Får støtte fra eiendomsmeglerbransjen

Christian Vammervold Dreyer, administrerende direktør i Eiendom Norge, støtter mange av forslagene.

Administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Vammervold Dreyer. Foto: Solfrid Sande/ Eiendom Norge
Administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Vammervold Dreyer. Foto: Solfrid Sande/ Eiendom Norge

– Vi er veldig glad for at de fleste partiene på Stortinget var aktive i den boligpolitiske debatten i Stortinget i går. Partiene slutter seg til et mål om å vurdere en rekke tiltak for å trygge bolighandelen. Mange av disse forslagene er gode, og vi er spesielt glad for at justisministeren på talerstolen i går varslet at det i løpet av 2018 vil komme konkrete lovforslag om bl.a. autorisasjonsordning for takstbransjen og innholdet i tilstandsrapporter, skriver han i en epost til Pengenytt, og legger til:

– Partiene er klokelig nok samstemte i å ønske økt bruk av tilstandsrapporter i bolighandelen. Dette er et mål som vi også har jobbet målrettet for lenge, og gjennom eiendomsmeglingsbransjen initiativ så ligger bruken på nesten 90 prosent for eneboliger, rekkehus og tomannsboliger. Politikerne, myndighetene og profesjonelle aktører i bolighandelen ønsker alle en tryggest mulig bolighandel, og vi ser frem til å diskutere mulige endringer for at bolighandelen skal bli enda tryggere.

Les også: Ny rapport: Smarte strømmålere kan redusere strømforbruket og gi billigere nettleie

Uklare ansvarsforhold

Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) mener ansvarsforholdene ved bolighandel i dag fremstår som uklare for amatører, og at selgers objektive ansvar ofte er en kime til unødige konflikter mellom kjøper og selger.

Adm. dir. i NEF, Carl O. Geving. Foto: CF Wesenberg/ Kolonihaven
Adm. dir. i NEF, Carl O. Geving. Foto: CF Wesenberg/ Kolonihaven

– Norges Eiendomsmeglerforbund mener at det er behov for en gjennomgang av ansvarsforholdene etter avhendingsloven, for å skape større klarhet om selgers og kjøpers rettslige posisjon og begrense rommet for unødige konflikter mellom selgere og kjøpere i bolighandelen, uttalte administrerende direktør i NEF, Carl O. Geving, til egne nettsider før voteringen i går.

Han peker også på at dagens avhendingslov mangler oppdatering:

– Avhendingsloven er ikke tilpasset utviklingen etter at loven kom i 1992, og bidrar til unødige konflikter mellom selgere og kjøpere. Boligomsetningen har endret seg, folk selger og kjøper bolig hyppigere, boligverdiene er høyere, og handelen skjer gjennom stadig nye kanaler.

NEF er dessuten enig i at det er behov for en regulering av takseringsbransjen, slik at kvaliteten på den tekniske tilstandsvurderingen av boliger sikres.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også:

Dette kan du bygge uten å søke – pass deg for fellene!

Nå får eierskifteforsikring nytt navn

Enorm interesse for leie-før-eie-leiligheter i Trondheim

Dette er de økonomiske fordelene med å være gift

Saken er opprinnelig publisert på Pengenytt.no

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden