Huseierne tapte på alle punkter i saken om eiendomsskatt

<p>Huseiernes Landsforbund dømmes til å betale kommunens saksomkosninger.</p>
Huseiernes Landsforbund dømmes til å betale kommunens saksomkosninger. Foto: NTB scanpix

De 3.400 huseierne som gikk til sak mot Oslo kommune for å slippe unna eiendomsskatt, tapte på alle punkter, og sitter igjen med regningen for kommunens sakskostnader på en halv million kroner.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

På punkt etter punkt konkluderer Oslo tingrett med at argumentasjon og anførsler ikke holder mål. Oslo kommune kan med loven i hånd innføre den eiendomsskatten kommunen ønsker, og det omstridte bunnfradraget på 4 millioner kroner – uansett om saksøkerne mener det er aldri så diskriminerende, ifølge tingretten.

Nå jubler finansbyråd Robert Steen (Ap), og poengterer at «politiske spørsmål bør avgjøres i politiske organer, ikke domstolen».

– Vi er glade for tingrettens avgjørelse i rettssaken om eiendomsskatt. Oslo kommune innførte en moderat eiendomsskatt med bunnfradrag på 4 millioner i 2016. Et høyt bunnfradrag kommer alle boligeiere i kommunen til gode, enten ved at eiendomsskatten blir lavere for den enkelte, eller at den ikke slår inn i det hele tatt, sier Steen.

Rammer skjevt

Det er Huseiernes Landsforbund som har ført saken for retten på vegne av sine medlemmer, med anførsel om at rettens beslutning måtte gjelde også dem som ikke har benyttet seg av klageretten. De mener Arbeiderpartiet og byrådet har innrettet eiendomsskatten slik at den rammer hardest i de områder av Oslo og i innbyggergrupper hvor andelen Ap-velgere er minst.

Oslo kommune innførte eiendomsskatt i 2016, slik Ap lovet under valgkampen at byrådet ville gjøre hvis det ble maktskifte i hovedstaden.

Bunnfradraget ble satt til 4 millioner kroner. Dermed er det bare rundt 20 prosent av boligene som er omfattet. Den tar ikke hensyn til inntekt eller betalingsevne til huseieren, kun til verdien av eiendommen.

– Svakheter i loven

Oslo tingrett har ikke klart å finne grunnlag verken i lovverket, forarbeidene eller i rettspraksis for å gi saksøkerne medhold i kravet mot Oslo kommune. Riktignok mener tingrettsdommer Finn Eilertsen at Huseiernes Landsforbunds argumentasjon «må sies å ha en del for seg» og at eiendomsskatten slår «uheldig» ut, siden bare rundt 20 prosent av boligene omfattes.

– De eventuelle svakheter ved eiendomsskattelovens bunnfradrag som er påpekt i denne saken, er det lovgiver som må vurdere, skriver han.

Kravet om å kjenne vedtaket om eiendomsskatt ugyldig avvises, det samme gjelder kravet om tilbakebetaling av betalt eiendomsskatt. Huseiernes Landsforbund dømmes til å betale kommunens sakskostnader på over 471.000 kroner.

– Oslo har, som det store flertallet av norske kommuner, innført eiendomsskatt. Den moderate eiendomsskatten i Oslo er nødvendig, blant annet for å styrke velferdstjenester som gjør at eldre kan bo trygt hjemme og for å etablere flere barnehageplasser slik at flere barnefamilier får hverdagen til å gå opp, sier Steen.

Aktuelt:

Nå er det blitt enklere å søke om boliglån

Slik får du pensjonsformuen din til å strutte

Striden om inntektsskatt

* Oslo kommune innførte eiendomsskatt i 2016. Bunnfradraget ble satt til 4 millioner kroner. Det innebærer at bare 20 prosent av boligene er omfattet.

* Huseiernes Landsforbund har anlagt gruppesøksmål mot Oslo kommune, som nærmere 3.400 personer og 60 organisasjoner sluttet seg til. Forbundet har argumentert med at en slik skatt må ramme minst halvparten av boligeierne hvis den skal være lovlig.

* Saksøkerne krevde å få tilbakebetalt skatten som allerede var innbetalt.

* Oslo tingrett avviste tirsdag søksmålet. Huseiernes Landsforbund dømmes til å betale kommunens saksomkostninger.

Personvernpolicy