Meny

Inntil 150 årsverk skal bort i Folkehelseinstituttet

De ansatte i Folkehelseinstituttet opplever tøffe dager i påvente av beskjeden om de får fortsette eller blir oppsagt. Tillitsvalgt Marc Gayorfar har tidligere fortalt om ansatte som gråter, skjelver og er nede for telling. Foto: Mimsy Møller / Dagsavisen
De ansatte i Folkehelseinstituttet opplever tøffe dager i påvente av beskjeden om de får fortsette eller blir oppsagt. Tillitsvalgt Marc Gayorfar har tidligere fortalt om ansatte som gråter, skjelver og er nede for telling. Foto: Mimsy Møller / Dagsavisen
Oppsigelser synes unngåelige i Folkehelseinstituttet. Det kan ramme blant annet rusforskningen.

Dette opplyser Marc Gayorfar, leder for Norsk Tjenestemannslag i FHI, til Dagsavisen. Han har håpet på mer penger til FHI i revidert nasjonalbudsjett, men ingen signaler fra Helsedepartementet tyder på at så vil skje.

I flere tidligere artikler har Dagsavisen skrevet om konsekvensene av regjeringens store kutt i budsjettene til FHI, samtidig med en betydelig økning i kostnadene. Direktør Camilla Stoltenberg har i den anledning blant annet uttalt at «vi vil gjøre det vi kan for å unngå oppsigelser». Men nå synes det som om de ansattes største frykt likevel blir virkelighet, og at mange vil miste jobbene sine.

Les også: På helsa løs i helseinstituttet

120-150 årsverk

– Folkehelseinstituttet har et innsparingsbehov på cirka 90 millioner kroner for 2017 og 2018, påpeker Stoltenberg i et brev til Helse- og omsorgsdepartementet.

– Ledelsen har beregnet og vedtatt et behov for nedbemanning av 120-150 årsverk, heter det videre.

Nøyaktig hvem som kan risikere å bli vist utgangsdøren er så langt ikke klart, men det foreligger nå et forslag til hvor nedbemanningen trolig vil bli gjennomført.

– Utkastet viser at det er veldig lite av våre oppgaver som er skjermet mot kutt. Nesten all vår virksomhet, cirka 75 prosent av den, har havnet i kategorien «redusere omfang/effektivisering». I praksis kan det bety ostehøvelkutt, påpeker Gayorfar.

– Når nedbemanningsbehovet er så stort som det er, blir selv et ostehøvelkutt et dramatisk kutt på de fleste områder, fortsetter han.

I Dagsavisen 15. mars, advarte Actis - Rusfeltets samarbeidsorgan mot konsekvensene av de store kuttene i FHI.

– Vi er bekymret for at viktig forskning og overvåkning, særlig innen rusfeltet (...) vil bli nedprioritert eller falle bort, uttalte generalsekretær Mina Gerhardsen.

Les også: – E.coli definitivt den største trusselen i Norge

Dette er verdens 12 farligste bakterier

Kan ramme andre

Nå viser det seg at nettopp rusforskningen kan bli hardt rammet, etter å ha blitt del av kategorien «redusere omfang/effektivisering».

– Mens vi i mange andre forskningsmiljøer ved instituttet har en stor prosentvis andel forskningsfinansierte stillinger, finnes det kun faste forskerstillinger på rusfeltet, påpeker Gayorfar.

Les også: 80 milliarder sykere på fem år

Et ostehøvelkutt der kan dermed få større konsekvenser enn andre steder. Omfanget av rusforskningen og det forebyggende rusarbeidet kan derfor bli skadelidende i stor grad, tror han.

Også andre, slik som kommunene, Mattilsynet, Miljødirektoratet og Helsedirektoratet, kan bli skadelidende på grunn av kuttene i FHI. Gayorfar er urolig for konsekvensene.

– Hva skjer når vår kunnskapsstøtte til kommunene svekkes? Eller når kunnskapsstøtten til Mattilsynet blir dårligere og samfunnet får dårligere matsikkerhetsberedskap? spør han.

(Artikkelen er først publisert i Dagsavisen)

Les også: Eldre drikker mer og oftere

Annonse
Populært