Meny

Tom Staavi: – Vi er tjent med å forenkle pensjonssystemet

Tom Staavi er informasjonsdirektør i Finans Norge. Foto: Finans Norge
Tom Staavi er informasjonsdirektør i Finans Norge. Foto: Finans Norge
– Om forbrukeren skjønner systemet og møter det samme systemet over alt i privat sektor, vil det bli lettere for folk å i større grad ta ansvar for pensjonen sin.

Hybridpensjon

  • Hybridpensjon er en mellomting mellom innskuddspensjon og ytelsespensjon
  • Hybridpensjon sikrer lik pensjon til kvinner og menn
  • Pensjonsutbetalingen kan vare hele livet
  • Du kan velge mellom garanti eller investeringsvalg

Under et foredrag i forbindelse med pensjonskonferansen i regi av HR Norge uttrykte Tom Staavi, informasjonsdirektør i Finans Norge, et ønske om å forenkle pensjonssystemet, samt bekymring for at blant annet pensjonsreformen kan føre til større ulikheter i samfunnet. Staavi har tidligere vært ansvarlig redaktør for Dine Penger, samt økonomikommmentator i VG.

De siste årene har mange bedrifter valgt å gå over fra ytelses- til innskuddspensjon for sine ansatte. Flere pensjonsleverandører tilbyr også hybridpensjon, som flere eksperter mener er et bedre alternativ enn innskuddsordningen ettersom den sikrer livslang pensjon og bedre pensjon for kvinner.

Dette betyr de vanskelige pensjonsordene

– Mer forbrukervennlig

For mange vanlige arbeidstagere kan dette bli litt vanskelig å holde styr på.

– Etter mitt skjønn er det en fordel om vi klarer å forenkle tjenestepensjonssystemet og gjøre det mer forbrukervennlig. Om forbrukeren skjønner systemet og møter det samme systemet over alt i privat sektor, vil det bli lettere for folk å i større grad ta ansvar for pensjonen sin og vise mer interesse for den, sier Staavi til ABC Nyheter og legger til:

– Det kan føre til at folk i større grad tar smarte grep, som å velge mer risikabel sparing i begynnelsen og justere ned risikoen når de blir eldre. Mer interesse og kunnskap hos forbrukerne, vil føre til en enda mer effektiv konkurranse mellom aktørene som konkurrerer om å levere pensjonstjenestene. Og konkurranse er bra i alle markeder.

Staavi mener det ville ha vært en fordel dersom en arbeidstaker møter det samme pensjonssystemet i jobb etter jobb og kan samle all pensjon ett sted gjennom arbeidslivet.

– Da kan vi unngå situasjonen vi har nå der den enkelte legger igjen en hale av pensjonsrettigheter etter seg i form av pensjonskaptialbevis, pensjonsbevis og fripoliser når man bytter jobb, noe vi ofte gjør. Etter mitt syn er vi tjent med forenkling.

Les innlegget: Ett tastetrykk og pensjonen kan firedobles

Summen av penger er viktigst

– Hva synes du om hybridpensjon?

– Jeg er ikke uenig i mange av argumentene for hybridpensjon. Og bransjen kan tilby denne pensjonstypen om markedet er interessert. Blant annet tar den høyde for at kvinner lever lenger. Men etter mitt skjønn er det viktigere at vi skaper et felles system som ikke hindrer mobilitet. For det viktigste er til syvende og sist at den summen penger som er oppspart til din tjenestepensjon den dagen du går av med pensjon, er stor nok, sier Staavi og forklarer videre: 

– Hvis man ønsker, kan man allerede i dag kopiere den livsvarige utbetalingsløsningen som ligger i hybridordningene selv om man har innskuddsordning.

Under foredraget nevnte også Staavi at kun 55 prosent er dekket for uførhet gjennom jobben.

– Hvorfor er dette alvorlig?

– Jeg har et forsikringsprinsipp som sier at du skal forsikre deg mot de økonomiske katastrofene som kan ramme deg. Det å miste arbeidsinntekt ved uførhet er et eksempel på en slik katastrofe. Tenk deg at du tjener 500.000 og jobber i 40 år, og vi ikke tar hensyn til inflasjon og andre faktorer, da er livslønnen din 20 millioner kroner. Uførhet betyr at inntekten din om lag halveres. Potensielt kan du med andre ord tape 10 millioner kroner i dette eksempelet på uførhet. Det er etter mitt skjønn en økonomisk katastrofe. Jo lenger ut i arbeidslivet du kommer, jo mindre blir fremtidstapet, men halvveis er det fortsatt minst fem millioner i dette eksempelet.

Kommentar: En liten påminnelse om pensjon

– Vi kan ha en generasjonskonflikt under oppseiling

Pensjonsreformen ble innført i 2011. Bakgrunnen for denne reformen er at myndighetene ønsket å opprettholde et bærekraftig pensjonssystem som kan håndtere at befolkningen stadig blir eldre

– Under foredraget nevnte du at vi har en generasjonskonflikt i Norge og at verdiene er samlet hos den eldre garde. Hvorfor er det sånn?

– Vi kan ha en generasjonskonflikt under oppseiling. Store deler av den yngre garde i arbeidslivet kan se frem til vesentlig dårligere pensjonsordninger enn de som i dag er i eller nærmer seg pensjonsalder. Alternativt må de jobbe mye lenger. I tillegg er det slik at de eldste som gruppe har vært med på en kraftig verdistigning i boligmarkedet, de unge møtes med høye boligpriser og må ta opp høye lån for å komme inn i boligmarkedet. Skattesystemet favoriserer det å eie bolig fremfor å leie. Tall fra SSB bekrefter at det er de eldste som har de største formuene.

– Du nevnte også at vi risikerer et A-lag og et B-lag, noe som vil gi ustabilitet i samfunnet. Kan du utdype?

– Dette ligger litt i generasjonsperspektivet. Og det ligger i det at arbeidsmarkedet tegner til å bli hardere. Digitalisering og automatisering kan fjerne en del jobber. Kanskje vil det fremover kreve lang utdanning for å være en del av arbeidsmarkedet, det passer ikke alle. De som øker sin produktivitet, som har evnene til superutdannelsen som kreves, vil rykke ifra de som ikke har dette i seg og kanskje faller utenfor.

Les også: LO: – Katastrofe for fremtidens pensjonister

Oljefondet gir muskler

– Du nevnte at vi ikke trenger et opprør og elitemotstand i Norge på linje med det vi ser i USA. Er det realistisk med et slikt opprør i Norge?

– Det er bra for et samfunn å ha et politisk klima der man søker kompromiss hvor fornuften får råde. Noe av det høyrevridde aktører spiller på er argumenter om at en liten elite har lagt beslag på penger og makt i et samfunn. Vi ser tegn til at det gir oppslutning som kan føre til mer ustabile samfunn. Et slikt klima kan oppstå om det er grobunn for det, sier Staavi og legger til:

– I Norge har vi et tillitbasert samfunn som har evnet å fordele rikdom og vekst. Vi har også et stort oljefond som gir staten muskler til å bekjempe dårlige økonomiske tider. Vi har omfordelende velferdsordning og skattesystem: Jeg tror ikke Norge blir et klassedelt og ulikt samfunn, men vi bør ha dette i bakhodet når vi nå skal gjennom store omstillinger i norsk økonomi.

Les også:

Pensjon og eldre ikke med blant SVs 35 tiltak mot fattigdom

Silver utbetaler kun halv pensjon

Kvinner lever lenger og har mindre pensjon – men det er lyspunkter

Annonse
Populært