Meny

Stemmer:

Få næringsdrivende bruker ukjent og lønnsom pensjonsordning

Illustrasjonsbilde. Foto: COLOURBOX
Illustrasjonsbilde. Foto: COLOURBOX
Stemmer: Knut Dyre Haug
Pensjonsøkonom i Storebrand

Delta i debatten

Send oss gjerne forslag til kronikker vi kan publisere.
Formen bør være kronikk/kommentar/blogginnlegg med maks 1000 ord.

E-post: stemmer@abcnyheter.no

Som selvstendig næringsdrivende er du overlatt til deg selv – også når det gjelder pensjonssparing. Altfor få næringsdrivende er klar over at de kan spare i en svært skattegunstig pensjonsordning.

Som selvstendig næringsdrivende er du selv ansvarlig for å opprette din egen pensjonsordning. Det er valgfritt om du vil gjøre dette, og du kan spare inntil fire prosent av årlig personinntekt mellom 1 G (92 576 kroner) og 12 G (1 110 912 kroner).

Det er altfor få selvstendig næringsdrivende som har en god plan for sin pensjonsøkonomi. Bare en liten andel av de som har muligheten til det, har utnyttet en gavepakke i skatteloven: Du får fradrag i næringsinntekt for hele sparebeløpet. Det innebærer at du kan få over 40 prosent av sparingen din betalt av staten, såfremt du har høy lønn. Det er ingen formuesskatt på pengene, og all avkastning er skattefri i oppsparingsperioden. Skatten betales først når du får utbetalt pengene som pensjonist, og da er som regel skattetrykket lavere enn som yrkesaktiv.

Hvis du skynder deg, kan du allerede nå etablere og få skattefradrag for næringsinntekt i regnskapet for 2016.

Absolutt siste tidsfrist er 31. mars, men før det må ordningen være satt i gang hos forsikringsselskapet og beløpet innbetalt.

Alle selvstendig næringsdrivende, også enkeltmannsforetak, selvstendig eiere av aksjeselskaper og frilansere, kan benytte denne ordningen.

Tjen nok!

Det er likevel ikke slik at alle næringsdrivende bør benytte seg av denne ordningen. Før du vurderer å etablere en pensjonsordning gjennom foretaket ditt, må se på din personinntekt, nå og litt over tid, og forsikre deg om at du tar ut «nok» lønn. I denne sammenheng betyr dette lønn opp til 7,1 G (658 000 kroner). Lønn opp til dette nivået gir deg pensjonsopptjening i folketrygden, tilsvarende 18,1 prosent av lønnen hvert år. Dette er den aller mest lønnsomme pensjonssparingen, og den foregår over skatteseddelen.

Det er først når du over tid har inntekt over dette nivået at det virkelig er skattegunstig å etablere en egen pensjonsordning. Det betyr ikke at du som tjener mindre enn dette ikke bør spare til pensjon, men det er ikke sikkert du bør etablere denne sparingen gjennom foretaket ditt. Vanlig privat sparing i fond kan da være like lønnsomt.

En annen fordel med å opprette en tjenestepensjonsordning, er at du kan kjøpe en tilknyttet uførepensjonsforsikring, og få skattefradrag for denne også. Næringsdrivende er dårlig sikret dersom de skulle bli alvorlig syk eller skadet og ikke er i stand til å jobbe mer, så de bør absolutt ha en slik forsikring.

Enkelt å komme i gang

Du kjøper en helt vanlig innskuddspensjon, slik 1,3 millioner arbeidstakere i privat sektor har. Grovt sett behøver du kun å bestemme deg for en ting, og det er hvor stor del av beregnet personinntekt du vil spare i ordningen (som nevnt maksimalt 4 prosent av inntekt mellom 1 og 12 G). Pensjonssparingen din settes automatisk inn i en miks av aksje- og rentefond som er tilpasset din alder. Lett som bare det!

Ønsker du å bestemme over sparingen selv, klikker du deg inn på din egen spareside og her kan du bytte fond så ofte du vil – uten byttekostnader. Helt skattefritt.

Les også:

Et tastetrykk og pensjonen kan firedobles

La ikke bukken passe havresekken

Kvinner lever lenger og har mindre pensjon, men det er lyspunkter

Annonse
Stemmer
Populært