Stemmer:Ett tastetrykk og pensjonen kan firedobles

I en jungel av pensjonsråd er det lett å trå feil. Alexandra Plahte hjelper deg med å forstå hva Gebyrsjekken er.
I en jungel av pensjonsråd er det lett å trå feil. Alexandra Plahte hjelper deg med å forstå hva Gebyrsjekken er. Foto: Espen Selmer Torgersen
Artikkelen fortsetter under annonsen

30.000 eller 112.000 til pensjon. Hva velger du?

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Stemmer: Alexandra Plahte
Jurist og leder i Formue Pensjonsrådgivning AS

Delta i debatten

Send oss gjerne forslag til kronikker vi kan publisere.
Formen bør være kronikk/kommentar/blogginnlegg med maks 1000 ord.

E-post: stemmer@abcnyheter.no

Artikkelen fortsetter under annonsen

De fleste som jobber i privat sektor er omfattet av såkalte innskuddsordninger. Slutter man etter å ha vært ansatt i minst 12 måneder, får man utstedt det som kalles «pensjonskapitalbevis». Pensjonskapitalbevis representerer allerede opparbeidet pensjon fra innskuddsordninger. Man kan gjerne tenke på det som en investeringskonto der pengene er låst til 62 år. Så lenge man er ansatt er det arbeidsgiver som dekker alle kostnader. Den dagen man slutter og får utstedt pensjonskapitalbevis overlates man imidlertid fullt og helt til seg selv. Alle kostnader belastes da den enkelte.

På samme måte som når man var ansatt hos arbeidsgiver, er det selvsagt viktig å være bevisst på hvilken risikoprofil man velger (fordelingen mellom aksjer og obligasjoner/rentebærende papirer).

Les forrige innlegg: Mer til pensjon, mindre til administrasjon?

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Ettersom man selv belastes alle kostnader på pensjonskapitalbevisene, sier det seg selv at det også er viktig å ha et bevisst forhold til kostnadene hos de ulike leverandørene. Undersøkelser viser at mange ikke engang er klar over at det er fullt mulig å flytte og samle pensjonskapitalbevis. Dette kan nok skyldes at mange ikke er klar over forskjellen på fripoliser (fra ytelsesordninger) og pensjonskapitalbevis (fra innskuddsordninger).

I motsetning fra det som gjelder for fripoliser, er det så absolutt et flyttemarked for pensjonskapitalbevis!

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Selv de som har vært klar over at det går an å flytte og samle pensjonskapitalbevis, har nok opplevd at det har vært tilnærmet umulig å finne ut av de forskjellige kostnadsstrukturene hos de ulike leverandørene. Heldigvis har Finansportalen (som er en del av Forbrukerrådet) tatt tak og laget en egen portal som på en oversiktlig måte viser kostnadene hos de ulike leverandørene, den såkalte Gebyrsjekken.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Mens det kan være vanskeligere å vurdere forvaltningskostnadene og veie dette opp mot hva man tror de ulike leverandørene vil levere av avkastning, er administrasjonsgebyrene konkrete og lettere å ta stilling til. Mens enkelte leverandører ikke tar noe gebyr, tar andre et årlig gebyr på drøye 450 kroner.

Les flere kommentarer, innlegg og analyser her

Det sier seg selv at det får stor betydning, særlig for små pensjonskapitalbevis, om belastes 450 kroner eller 0 kroner i tillegg til forvaltningskostnadene. En illustrerende «filmsnutt» på Youtube laget av finansportalen illustrerer forskjellen ganske så godt. Der møter du to unge personer som hver har tre små pensjonskapitalbevis. Det som illustreres er hvordan den ene grunnet administrasjonsgebyret på 450 kroner må bruke all netto-avkastning (avkastning etter forvaltningskostnader) til å dekke det årlige gebyret, nyter den andre godt av netto-avkastningen fordi vedkommende har valgt leverandør som ikke tar administrasjonsgebyr. Forskjellen er 30.000 kroner vs 112.500 kroner i pensjon. Det kan med andre ord koste dyrt å ikke sette seg inn i kostnadene relatert til pensjonskapitalbevis.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Her kan du se filmsnutten jeg referer til:

Det er selvsagt viktig å også huske på at disse gebyrene gir størst utslag på mindre pensjonskapitalbevis. I tillegg er det grunn til å håpe på at vi, innen rimelig tid, vil få endringer som medfører at det ikke vil bli utstedt pensjonskapitalbevis hver gang man skifter jobb. Det vil nemlig bli en realitet dersom den enkelte får en pensjonskonto som føler en hele livet, slik det kan synes som om partene nå nærmer seg en enighet om. Mer om hva som ligger i «en pensjonskonto» får komme i neste artikkel.

Les tidligere innlegg fra Alexandra Plahte:

Pensjonsvalg på feil grunnlag kan koste dyrt!

Det finnes en viss rød tråd i «pensjonsgalskapen»

Regjeringen har fortsatt ikke skjønt det!

Offentlig tjenestepensjon er slett ikke så god som mange tror