LO-lederen frykter for folks pensjoner

<p>LO-leder Gerd Kristiansen ber finansminister Siv Jensen (Frp) bidra til å løse det hun mener er klare svakheter ved pensjonssystemet i privat sektor.</p>
LO-leder Gerd Kristiansen ber finansminister Siv Jensen (Frp) bidra til å løse det hun mener er klare svakheter ved pensjonssystemet i privat sektor. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

LO-leder Gerd Kristiansen er bekymret for tjenestepensjonene i privat sektor. I et skarpt brev ber hun finansminister Siv Jensen (Frp) ta grep. 

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

– Myndighetene har et ansvar for at folks pensjoner ikke forsvinner, framholder LO-lederen. I brevet slår hun fast at arbeidstakerne står overfor en "svært krevende virkelighet", om lag ti år etter at pensjonsreformen ble vedtatt.

– I tillegg til at vi nå med atskillig bekymring skal evaluere utslagene av levealdersjusteringen og de nye opptjeningsreglene i Folketrygden, opplever vi at tjenestepensjonene framstår som mer usikre enn før, poengterer Kristiansen.

Les også: En liten påminnelse om pensjon

Én pensjonskonto: Mer til pensjon, mindre til administrasjon?

I krise

LO-lederen mener de bedriftsvise innskuddspensjonene i privat sektor har en rekke svakheter som det haster å få avklart.

Hun ber myndighetene legge til rette for fellesordninger som bygger ned tap av pensjon ved jobbskifte og bedre sikrer kvinners pensjonsdekning. Samtidig peker hun på tre konkrete utfordringer ved pensjonssystemet i privat sektor:

* Fripolisene er i krise

* Pensjonskassene konfronteres med kapitalkrav som senker ytelsene

* Innskuddspensjonene viser seg ikke å gi det folk hadde ventet før på lenge

– Alt i alt betyr det at norske arbeidstakere står overfor fallende pensjonsnivå som følge av levealdersutviklingen og samtidig en stor utrygghet for framtidige tjenestepensjoner, skriver Kristiansen.

Les også: Nå kan du sjekke pensjonsgebyret ditt

Mange bør vurdere høyere aksjeandel på innskuddsordningen sin

Fripoliser

Problemet med fripolisene er ifølge LO blant annet at det ikke foreligger reell konkurranse om å forvalte dem, fordi lav rente og lengre levealder krever høyere premie for at ytelsespensjonene skal opprettholde sin verdi.

– Kundene risikerer nå ikke bare at disse reduseres i realverdi for hvert år, men i tillegg at de kan miste deler av rettighetene gjennom konkurs, skriver LO-lederen.

Hun utdyper også kritikken mot innskuddspensjonene, som skulle sikre den enkeltes verdier ved jobbskifte og gjøre systemet mer håndterlig for arbeidsgiveren.

– Også i disse ordningene svekkes pensjonsopptjeningen gjennom at stadig større deler ender opp som løsrevne pensjonsrettigheter i form av pensjonskapitalbevis, der store deler av avkastningen spises opp av gebyrer, poengterer Kristiansen.

Les også: Ny pensjonsstrid neste år – AFP-ordningen i spill

Dette betyr de vanskelige pensjonsordene

Taper pensjon

LO-lederen er bekymret for at mange arbeidstakere går glipp av pensjonsopptjening som følge av deltid og kortvarige arbeidsforhold.

– Arbeidstakerne har ingen muligheter til å kompensere manglende opptjening som følge av lavere avkastning enn forespeilet, og de vil få vesentlig lavere pensjon med en normal arbeidskarriere der en skifter jobb mange ganger i løpet av livet, framholder hun.

I brevet til finansministeren ber LO om at tjenestepensjonene ikke bare håndteres som et kapital- og finansmarkedsspørsmål. Konkret kreves det at regjeringen går i dialog med partene i arbeidslivet og innen 1. juli sørger for at det foreligger en samlet framstilling av "tendenser, utsikter og alternative redningsmuligheter" i spørsmålet om tjenestepensjoner i privat sektor.

Les også: NHO-topp varsler konflikt med LO om pensjonskrav

– Vikariater og midlertidige ansettelser kan gi dårlig pensjonsopptjening

Personvernpolicy